IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "încălzire"

Studiul dispozitivelor de încălzire cu dispozitive de Inducție

Holman George Eduard
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compararea economică a opțiunilor – încălzire individuală sau încălzire centralizată

Lisnic Vadim, Arion Valentin
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectarea și analiza „sistem de distribuție pe orizontală - punct termic individual” pentru o clădire multietajată

Bogomolnîi Petru, Guţu-Chetruşca Corina
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Automatic Control of the Hybrid Heat Pump for Heating of Multi-Storey Buildings

Şit Mikhail, Juravliov Anatolii, Timcenco Dmitrii
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2(54) / 2022 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hybrid Carbon Dioxide Heat Pump for the Multifamily Residential Buildings in the Heat Supply System Based on CHP

Şit Mikhail, Juravliov Anatolii
Институт энергетики
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 3(51) / 2021 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Încălzirea cu energia solară – panouri solare

Caraman Edgar
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea consumului de energie în gospodării pentru încălzirea apei calde menajere

Mangos Octavian
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этапы работы в психодраме: разогрев

Mocanu Viorica
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovizionarea militarilor ruși încartiruiți în Basarabia cu lemne și cu materiale de iluminare (1812-1828))   

Leşcu Anatol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9