IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "traditional culture"
Probleme ale artei teatrale în secolul XXI
Tsagareli Tamar
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul folcloric – fenomen etnosocial de afirmare a culturii tradiţionale de tip rural
Niţă-Cocieru Mariana
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea abilităților de comunicare ale elevilor în baza costumului popular în cadrul activităților educaționale extracurriculare
Ungureanu Rodica1, Graur Elena2, Sîrbu Cristina2
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiceiuri care leagă: jurământul și legământul
Buzilă Varvara
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul procesului de urbanizare asupra culturii tradiționale din Basarabia în prima jumătate a sec. XX
Reșetnic Elena12
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация традиционной культуры сельского населения Галичины (20-е–30-е гг. ХХ в.)
Drogobițika Oxana
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Визуальный аспект традиционной культуры в городе: рестораны в этническом стиле
Ivanova Nina
Институт культурного наследия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The mutations of the traditional dramatic phenomenon
Niţă-Cocieru Mariana
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 24 / 2021 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemological references of the research of the Village hora in the geocultural space of the Republic of Moldova
Niţă-Cocieru Mariana
“Bogdan Petriceicu-Hasdeu” Institute of Romanian Philology
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 23 / 2020 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 7 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информативность оцифрованных архивных документов для исследований по этнологии украинцев Молдовы
Cojuhari Victor
Институт культурного наследия
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-185-6..
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Актуальность изучения истории повседневности в курсе истории
Komissarova Olga
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea etnosocială a comunităților rurale în studiile etnologului Tudor Colac
Niţă-Cocieru Mariana
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1(15) / 2024 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эволюция образа Кишинева: роль традиционной культуры
Ivanova Nina
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Galeria de artă populară — mijloc eficient de promovare a culturii tradiționale
Ploşniţă Elena
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări semantice ale decorului arhitectural rural din sudul Moldovei
Malcoci Vitalie
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori ale artei fotografice etnologice românești: Iosif Berman
Niţă-Cocieru Mariana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 17. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-603-3..
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petre V. Ștefănucă – un etnograf și folclorist meritoriu
Solovei Rodica
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-574-8..
Disponibil online 22 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roma in the ethnocultural space of Odesa region
Petrova Natalia12
1 Odesa I.I.Mechnikov National University,
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia reprezentaţiilor de artă dramatică tradiţională
Niţă-Cocieru Mariana12
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3768 /ISSNe 2587-3776
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционная духовная культура гагаузов Молдовы в контексте этнорегиональных особенностей
Cvilincova Elizaveta
Институт культурного наследия АНМ
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 26 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29