IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "standards"

Unele exigențe ale CTEDO în materia reținerii infractorului

Zabulica Ana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a standardelor de reformare a administrației publice și a realităților din Republica Moldova în contextul responsabilizării aparatului administrativ

Băluţel Boris
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angajamentele dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la armonizarea legislaţiei din domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe

Pilat Sofia, Pilat Artiom
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Declaraţiile de la Lima şi Mexic şi cel de-al XX-lea congres al instituţiilor supreme de audit
Dobre Cornelia
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 12 / 2012 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 2 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglementări naţionale şi internaţionale privind accesul la informaţiile protejate de stat

Sîli Ira
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii și politici în domeniul educației nonformale la nivel european

Andrieş Vasile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standards for skills in family support: mapping the international organizations

Buciuceanu-Vrabie Mariana1, Mesl Nina2, Zegarac Nevenka3
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 University of Ljubljana,
3 University of Belgrade
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benefits and impediments of transition process to European standards

Cernavca Olesea
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avansuri acordate pentru imobilizările corporale: tratamente contabile şi fiscale

Popovici Mihai
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-63. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relatia dintre factorii existentiali şi calitatea vietii a persoanelor cu dizabilitati

Racu Aurelia1, Haraz Svetlana2, Cebotaru Nina1
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inovații pedagogice privind domeniul de activitate „Științe și thnologii”

Clichici Veronica
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța regulilor de bună practică în dezvoltarea sistemului farmaceutic din Republica Moldova

Jeleznîi Gabriela, Butnaru Veronica
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verificarea calităţii condimentelor vegetale comercializate pe piaţa oraşului Chişinău

Melnic Cristina, Calmâş Valentina
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaţiei şi abilităţile de cercetare in cadrul Proiectului Library Network Support Services (LNSS), Programul Erasmus+, a fost desfăşurat la Biblioteca Ştiinţifică USARB

Harconiţa Elena
Confluențe Bibliologice
Nr. 3-4(49-50) / 2017 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina bazată pe dovezi – o transformare a modului de activitate în medicina practică
Spinei Lidia
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Designing and Building Modern Information Systems; A Series of Decisions to Be Made

Filip Florin-Gheorghe
Romanian Academy of Science
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 3 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul cadrului instituţional european şi internaţional din care face parte Republica Moldova asupra autonomiei locale

Ştefaniţa Anastasia
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legislaţia şi politica agrară. Armonizarea la standardele uniunii europene (UE) în Republica Moldova

Stahi Tatiana
Cadastru şi drept
Vol.30. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fluxurile traductologiei contemporane  în spaţiul româno-rus

Metleaeva (Luchiancicova) Miroslava
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From the internet of things (IoT) to smart cities (Sc)

Băjenescu Titu-Marius
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 22 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41