IBN
Închide

Reviste științifice din R.Moldova


Reviste ştiinţifice de profil de categoria Neacreditate

ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭ

Agricultura Moldovei
ISSN:0582-5229

Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
ISSN:1857-3630

Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
ISSN:1857-0631

Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
ISSN:1857-1433

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
ISSN:1857-1239

Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
ISSN:1875-2170

Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
ISSN:2435-1114

Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
ISSN:1857-1719

Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
ISSN:1857-1468

Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
ISSN:1857-1840

Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
ISSN:1857-2251

Anuarul Institutului de Istorie
ISSN:2345-1939

Arheologia Preventivă în Republica Moldova
ISSN:2345-1394

Artă şi Educaţie Artistică
ISSN:1857-0445

Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
ISSN:1810-7141

BiblioScientia
ISSN:1857-2278

Buletin de Lingvistica
ISSN:1857-1948

Buletin de Perinatologie
ISSN:1810-5289

Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
ISSN:1857-0054

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
ISSN:1857-064X

 
 

1-20 of 80