FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Славянские чтения

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4580

3. Site-ul revistei

http://surm.md/index.php?option=com_content&task=view&id=1358&Itemid=232

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Slavonă a Moldovei
AdresaRepublica Moldova – 2068, Chişinău, Florilor, 28/1
Telefon / fax / e-mail(+373)22430381, , surm@starnet.md
Webwww.surm.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 18(24), 2021 - 200
Nr. 16-17(22-23), 2021 - 200
Nr. 14-15(20-21), 2020 - 200
Nr. 13(19), 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Dubrovschii Anatolii, Universitatea Slavonă a Moldovei (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
2.Samali Serghei, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Belarus (Belarus) - Scopus Author ID - 57204128316, Scopus Author ID - 7801640845
3.Şaklein Victor, Российский университет дружбы народов (Rusia)
4.Repida Veaceslav, Universitatea Slavonă a Moldovei (Republica Moldova)
5.Mlecico Tatiana, dr., conf.cerc., Universitatea Slavonă a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef
6.Catan Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Slavonă a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57336559800
7.Jaravina Larisa, Волгоградский государственный социально-педагогический университет (Rusia)
8.Lelis Elena, Российский университет дружбы народов (Rusia)
9.Gorbaceva Nina, Universitatea Slavonă a Moldovei (Republica Moldova), Redactor responsabil
10.Bejenaru Lidia, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
11.Ţvic Irina, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
12.Balina Irina, dr., conf.univ., Universitatea Slavonă a Moldovei (Republica Moldova)
13.Vizitei Eugenia, Universitatea Slavonă a Moldovei (Republica Moldova)
14.Cvilincova Elizaveta, dr.hab., conf.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
15.Jigău Elena, dr., conf.univ., Universitatea Slavonă a Moldovei (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2003

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 1
2020Numere planificate: 2apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 97%
Ucraineana - 3%
RezumateRusa - 100%
Romana - 52%
Engleza - 96%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Companeeţ Maria - Scopus Author ID - 57220834020

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АКОПЯН, А., Yerevan State University, Armenia Функциональные кластеры текстематического уровня. Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 22-7. ISSN 1857-4580.
2 БРЫК, М., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Безэквивалентная лексика как средство передачи национального колорита чужого народа в художественном тексте. Славянские чтения. 2018, nr. 12(18), 113-102. ISSN 1857-4580.
3 ЧАУС, С., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Комунікативні стратегії як реалізація мовленнєвої поведінки учасників судового допиту(на матеріалі нюрнберзького процесу). Славянские чтения. 2018, nr. 12(18), 272-262. ISSN 1857-4580.
4 ЧЕРНОВАЛЮК, И., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Лингвокультурологический аспект в системе языковой подготовки иностранцев. Славянские чтения. 2018, nr. 12(18), 209-196. ISSN 1857-4580.
5 ГЛАЗУНОВА, О., Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg, Rusia Теория слога с позиций естественнонаучной концепции развития языка и речи. Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 59-32. ISSN 1857-4580.
6 ГОЛЕМА, М., Necunoscută, Slovenia, Slovenia Жозефина Кушнир. Феномен гуманизации мифа в интеллектуальной прозе ХХ века. Кишинев, Pontos, 2017. 352 с.. Славянские чтения. 2019, nr. 13(19), 122-116. ISSN 1857-4580.
7 ЖАРАВИНА, Л., Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Rusia, LAZAREV, A., Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Rusia Российский хронотоп в духовном измерении русской эмиграции (1920-1930-е гг.). Славянские чтения. 2018, nr. 12(18), 170-157. ISSN 1857-4580.
8 МЕТЛУШКО, И., Минский государственный лингвистический университет, Belarus Предметно-событийный фон как невербальный эмотив романтического дискурса. Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 81-69. ISSN 1857-4580.
9 ОМЕЛЬЧЕНКО, Е., Moscow State Pedagogical University, Rusia Интеграция детей из семей мигрантов в школе: роль и миссия педагога. Славянские чтения. 2018, nr. 11(17), 174-158. ISSN 1857-4580.
10 ПАНИЧКИНА, Е., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», Rusia Изменение графической основы языков как важный политический фактор и последствия отказа от кириллицы в странах бывшего Советского Союза. Славянские чтения. 2018, nr. 11(17), 157-143. ISSN 1857-4580.
11 ПАТРОЕВА, Н., Петрозаводский государственный университет, Rusia Рассудок и разум лирическом дискурсе (на материале стихотворений Е.А. Баратынского). Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 142-123. ISSN 1857-4580.
12 ПАВЛОВ, П., Великотырновский университет «Св. св. Кирилл и Мефодий», Болгария, Bulgaria, ВАЧЕВ, Х., Региональный исторический музей; г. Велико Тырново, Bulgaria Арбанаси – центр активности христианского сообщества и православной церкви в ХVI-XVIII вв.. Славянские чтения. 2018, nr. 11(17), 95-84. ISSN 1857-4580.
13 ПРАДИВЛЯННАЯ, Л., Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Ucraina Стихия вдохновения на пороге сна: о языке сюрреалистической лирики. Славянские чтения. 2018, nr. 11(17), 32-19. ISSN 1857-4580.
14 ПРИСТАЙКО, Т., Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Ucraina Деантропонимные неоглаголы в русскоязычной интернеткоммуникации. Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 161-142. ISSN 1857-4580.
15 РАДЬ, Э., Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (СФ БашГУ), Rusia, СТАВСКАЯ, А., Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (СФ БашГУ), Rusia Художественное своеобразие орнитологической символики в поэзии А.А. Блока. Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 168-161. ISSN 1857-4580.
16 РЫБАК, С., Прешовский университет, г. Прешов , Slovacia Конфессиональные вопросы в России в конце XVIII столетия («польские разделы»). Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 233-225. ISSN 1857-4580.
17 САКОВИЧ, В., dr.hab., Белорусский национальный технический университет, Belarus Язык как символ этнической и культурной идентичности (о значимости для белорусов Молдовы родного и русского языков). Славянские чтения. 2018, nr. 12(18), 148-140. ISSN 1857-4580.
18 СТЕПАНОВ, В., dr.hab., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Rusia Этноязыковые миры в творчестве Татьяны Зайковской. Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 337-331. ISSN 1857-4580.
19 ЗАЯЦ, М., Российский университет дружбы народов, Rusia Традиции античного эллинизма в поэзии Иннокентия Анненского. Славянские чтения. 2020, nr. 14-15(20-21), 91-81. ISSN 1857-4580.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 14-15(20-21) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SC-2020_14-15%2820-21%29_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_site.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: