FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-3843

3. Site-ul revistei

http://libruniv.usarb.md/xXx/reviste/tehnocop/tehnocopia.html

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Adresastr. Pușkin, 38, 3100, Bălți, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)23152481, , emilfotescu@list.ru
Webwww.usb.md; https://usarb.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(23), 2020 - 100
Nr. 1(22), 2020 - 100
Nr. 2(21), 2019 - 100
Nr. 1(20), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Guţalov Lilia, dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Redactor şef
2.Enciu Valentina, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2008

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 6%
Romana - 88%
Engleza - 6%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cazacu Daniela - Scopus Author ID - 53876821900
2.Chişca Diana - Scopus Author ID - 55819688200
3.Popa Mihail - Scopus Author ID - 56365086200, Scopus Author ID - 0000-0001-8282-8490

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BALTAG, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Procopiu - pionier român al aplicării detecției magnetice în medicina militară. Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică. 2020, nr. 2(23), 70-60. ISSN 1857-3843.
2 BORDEA, G., Liceul "Simion Mehedinti" - Vidra, Vrancea, România, TOMA, O., dr., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Midiile din Marea Neagră – santinele ale mediului marin și potențială sursă alternativă de alimentație pe viitor. Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică. 2018, nr. 2(19), 65-38. ISSN 1857-3843.
3 CABA, M., EON Iași, România Primul „Soare Electric” din România s-a aprins la Iași. Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică. 2018, nr. 1(18), 59-54. ISSN 1857-3843.
4 MUSCAȘ, A., Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea, România Siguranţa pe internet şi prevenirea fenomenului de violență și cyberbullying în şcoli. Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică. 2019, nr. 1(20), 57-44. ISSN 1857-3843.
5 NOVAC, M., Colegiul Tehnic de Arte și Meserii "Constantin Brâncuși" Craiova, Dolj, România Studiu privind interschimbabilitatea convertoarelor de tensiune si frecvență din sisteme electromecanice de acționare conduse digital. Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică. 2018, nr. 2(19), 76-65. ISSN 1857-3843.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(22) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Tehnocopia_1_2020.pdf
Numărul 2(23) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Tehnocopia_2_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: