FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Botanică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2367
eISSN: 2587-3814

3. Site-ul revistei

https://gbni.md/node/149

4. Fondatorul

DenumireaGradina Botanică (Institut) a AŞM
AdresaStr. Padurii 18, Chisinau, MD-2002, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22550443, , journalofbotany@gmail.com
Webwww.gradinabotanica.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(24), 2022 - 100
Nr. 2(23), 2021 - 100
Nr. 1(22), 2021 - 100
Nr. 2(21), 2020 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Roşca Ion, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova), Redactor şef
2.Miron Aliona, dr., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Ioniţă Olga, dr., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Anastasiu Paulina, dr., prof.univ., Grădina Botanică „D. Brîndza“ (România) - Scopus Author ID - 24480334000
5.Bucaţel Vasile, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova)
6.Ciocîrlan Nina, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193091621
7.Ciorchina Nina, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova)
8.Colţun Maricica, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova)
9.Comanici Ion, dr.hab., prof.univ., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova)
10.Cristea Vasile Mircea, dr., prof.univ., Grădina Botanică „Alexandru Borza“, Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 55664417500
11.Cutcovschii-Muştuc Alina, dr., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova)
12.Gille Elvira, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (România) - Scopus Author ID - 6602980738
13.Ghendov Veaceslav, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova)
14.Gumeniuc Iachim, conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57226135289
15.Szajdak Lech Wojciech, prof.univ., Institutul de Cercetări Agricole și Forestiere, Polonia (Polonia) - Scopus Author ID - 6701475660
16.Manic Ştefan, dr.hab., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova)
17.Postolache Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova)
18.Sârbu Anca, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 6602988275
19.Sîrbu Tatiana, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57208331242
20.Tănase Cătălin, acad., prof.univ., Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România) - Scopus Author ID - 15840353300
21.Teleuţă Alexandru, dr., conf.cerc., Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România)
22.Tofan-Dorofeev Elena, dr., Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România)
23.Țîmbalî Valentina, dr., conf.cerc., Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România)
24.Zaimenko Natalia, prof.univ., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine (Ucraina) - Scopus Author ID - 6505833757

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 68%
Engleza - 32%
RezumateRomana - 94%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3814, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Boicu Adriana - Scopus Author ID - 57194719555
2.Cassir Polina - Scopus Author ID - 57758808500
3.Cerempei Valerian - Scopus Author ID - 57212646922
4.Certan Corina - Scopus Author ID - 13003621300
5.Chiru Tatiana - Scopus Author ID - 57216204810
6.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
7.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
8.Cuza Petru - Scopus Author ID - 57353030700
9.Duca Maria - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
10.Galupa Dumitru - Scopus Author ID - 57190046024
11.Iurcu-Străistaru Elena - Scopus Author ID - 57211849213
12.Port Angela - Scopus Author ID - 24449795600
13.Postolache Dragoş - Web of Science ResearcherID - Dragos-Postolache
14.Savin Gheorghe - Scopus Author ID - 35219204400
15.Sfeclă Victor - Scopus Author ID - 57216934554
16.Sîrbu Tatiana - Scopus Author ID - 57208331242
17.Todiraş Natalia - Scopus Author ID - 6602894081

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 DRAGAN, N., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina, BOIKO, N., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina, DOIKO, N., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina, KRIVDIUK, L., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina “Grassy” oak grove of the “Alexandria” Dendrological Park - results of a ten-year monitoring. Revista Botanică. 2019, nr. 2(19), 89-84. ISSN 1857-2367 ISSNe 2587-3814.
2 PLESKACH, L., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina, KONDRATYUK, S., M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina Species biodiversity of epiphytic lichens of “Alexandria” Dendrological Park. Revista Botanică. 2019, nr. 2(19), 58-53. ISSN 1857-2367 ISSNe 2587-3814.
3 DUCA, M., dr.hab., CLAPCO, S., dr., PORT, A., dr., BOICU, A., MARTEA, R., dr., KRUPP, A., Institute for Botany, Hohenheim University, Germania, SPRING, O., Institute for Botany, Hohenheim University, Germania Morphological variability of broomrape’s seeds collected from different host plants. Revista Botanică. 2020, nr. 2(21), 120-120. ISSN 1857-2367 ISSNe 2587-3814.
4 POPOFF, E., Центральный ботанический сад НАНБ, Belarus, KUPTSOV, N., Центральный ботанический сад НАНБ, Belarus Breeding way to create intensive varieties of Jerusalem artichoke (Topinambour) and Topinsa sunfl ower. Revista Botanică. 2021, nr. 1(22), 12-5. ISSN 1857-2367 ISSNe 2587-3814.
5 TOMYCH, M., National Natural Park “Gutsulshchyna” Kosiv, Ministry of Energy and Environment of Ukraine, Ucraina The geographical analysis of flora of the National Natural Park “Hutsulshchyna” (Ukrainian Carpathians) and adjacent territories. Revista Botanică. 2019, nr. 2(19), 44-38. ISSN 1857-2367 ISSNe 2587-3814.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(22) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Botanica_nr.1%202021_4_11.pdf
Numărul 2(23) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_Botanica_Vol.%20XIII%2C%20Nr.%202%2823%29%202021_FINAL.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: