FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Botanică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-095X

3. Site-ul revistei

http://www.gradinabotanica.asm.md/node/149

4. Fondatorul

DenumireaGradina Botanică (Institut) a AŞM
AdresaStr. Padurii 18, Chisinau, MD-2002, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22550443, , cancelarie.gb@asm.md
Webwww.gradinabotanica.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(21), 2020 - 150
Nr. 1(20), 2020 - 150
Nr. 2(19), 2019 - 150
Nr. 1(18), 2019 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Teleuţă Alexandru, dr., conf.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Roşca Ion, dr., conf.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Cutcovschii-Muştuc Alina, dr., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
5.Bucaţel Vasile, dr., conf.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova)
6.Ciorchina Nina, dr., conf.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova)
7.Comanici Ion, dr.hab., prof.univ., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova)
8.Colţun Maricica, dr., conf.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova)
9.Cristea Vasile, prof.univ., Grădina Botanică „Alexandru Borza“, Cluj-Napoca (România)
10.Ghendov Veaceslav, dr., conf.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova)
11.Grati Vasile, Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
12.Szajdak Lech Wojciech, Institutul de Cercetări Agricole și Forestiere, Polonia (Polonia)
13.Manic Ştefan, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
14.Palancean Alexei, dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
15.Postolache Gheorghe, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
16.Sârbu Anca, prof.univ., Grădina Botanică „D. Brîndza“ (România)
17.Sîrbu Tatiana, dr., conf.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57208331242
18.Tănase Cătălin, prof.univ., Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România)
19.Toma Constantin, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
20.Țîmbalî Valentina, dr., conf.cerc., Gradina Botanică (Institut) a AŞM (Republica Moldova)
21.Zaimenko Natalia, prof.univ., M.M.Grishko National Botanical Garden og National Academy od Science of Ukraine (Ucraina)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 64%
Engleza - 36%
RezumateRomana - 33%
Engleza - 100%
Portugheza - 1%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3814, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Boicu Adriana - Scopus Author ID - 57194719555
2.Cerempei Valerian - Scopus Author ID - 57212646922
3.Chiru Tatiana - Scopus Author ID - 57216204810
4.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
5.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
6.Duca Maria - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
7.Port Angela - Scopus Author ID - 24449795600
8.Sfeclă Victor - Scopus Author ID - 57216934554
9.Sîrbu Tatiana - Scopus Author ID - 57208331242
10.Todiraş Natalia - Scopus Author ID - 6602894081

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 DOIKO, N., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina, DRAHAN, N., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina, MORDATENKO, I., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina The vegetation of historically landscaped areas plain beam type in the dendrological park „Alexandria” NAS of Ukraine. Revista Botanică. 2018, nr. 2(17), 89-85. ISSN 1857-095X.
2 PLESKACH, L., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina, KONDRATYUK, S., M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina Species biodiversity of epiphytic lichens of “Alexandria” Dendrological Park. Revista Botanică. 2019, nr. 2(19), 58-53. ISSN 1857-095X.
3 DUCA, M., dr.hab., CLAPCO, S., dr., PORT, A., dr., BOICU, A., MARTEA, R., dr., KRUPP, A., Institute for Botany, Hohenheim University, Germania, SPRING, O., Institute for Botany, Hohenheim University, Germania Morphological variability of broomrape’s seeds collected from different host plants. Revista Botanică. 2020, nr. 2(21), 120-120. ISSN 1857-095X.
4 SOLOSHENKO, V., The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Ucraina Taxonomic composition of the Ribes L. in the collecting plantations in Ukrainian botanic institutions. Revista Botanică. 2018, nr. 2(17), 68-64. ISSN 1857-095X.
5 TOMYCH, M., National Natural Park “Gutsulshchyna” Kosiv, Ministry of Energy and Environment of Ukraine, Ucraina The geographical analysis of flora of the National Natural Park “Hutsulshchyna” (Ukrainian Carpathians) and adjacent territories. Revista Botanică. 2019, nr. 2(19), 44-38. ISSN 1857-095X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(20) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Botanica%20%E2%80%9EBun%20de%20tipar%E2%80%9D%2030.11.20.pdf
Numărul 2(21) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_Botanica_2_2020%2Bfinal.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: