FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista Botanică
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2020-04-2930 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 130 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
36 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1136 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Anastasiu Paulina, dr., prof.univ., Grădina Botanică "D. Brandza", Universitatea din București (România)5 puncte
2. Cristea Vasile Mircea, dr., prof.univ., Grădina Botanică „Alexandru Borza“, Cluj-Napoca (România)5 puncte
3. Szajdak Lech Wojciech, prof.univ., Institutul de Cercetări Agricole și Forestiere, Polonia (Polonia)5 puncte
4. Sârbu Anca, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
5. Tănase Cătălin, acad., prof.univ., Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România)5 puncte
6. Zaimenko Natalia, prof.univ., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine (Ucraina)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
10 din 23 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
348 puncte
1. Anastasiu Paulina, dr., prof.univ., Grădina Botanică "D. Brandza", Universitatea din București (România) - Scopus Author ID - 24480334000
2. Ciocîrlan Nina, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193091621
3. Cristea Vasile Mircea, dr., prof.univ., Grădina Botanică „Alexandru Borza“, Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 55664417500
4. Gille Elvira, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice (România) - Scopus Author ID - 6602980738
5. Gumeniuc Iachim, conf.cerc., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57226135289
6. Sârbu Anca, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 6602988275
7. Sîrbu Tatiana, dr., conf.cerc., Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57208331242
8. Szajdak Lech Wojciech, prof.univ., Institutul de Cercetări Agricole și Forestiere, Polonia (Polonia) - Scopus Author ID - 6701475660
9. Tănase Cătălin, acad., prof.univ., Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România) - Scopus Author ID - 15840353300
10. Zaimenko Natalia, prof.univ., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine (Ucraina) - Scopus Author ID - 6505833757
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
114 autori in ultimii 3 ani, 4 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
7 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
114 autori in ultimii 3 ani, 24 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
168 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3175 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
18 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (2 din 2)
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.348 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 639 puncte