FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3709

3. Site-ul revistei


4. Fondatorul

Denumirea
Adresastr. Valea Trandafirilor 18, of.287
Telefon / fax / e-mail, , medkinetica@gmail.com
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3, 2021 - 100
Nr. 2, 2020 - 100
Nr. 1, 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Potapenco Roman, Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali (Republica Moldova), Redactor şef
2.Rusu Evghenii, Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Lisnic Vitalie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16031946000
4.Bolboceanu Orest, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
5.Dimitraş Stela, Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman” (Republica Moldova)
6.Zagorodniuc Gheorghe, Centrul Medical „Biomeddiagnostic” (Republica Moldova)
7.Pleşcan Tatiana, Spitalul Internaţional Medpark (Republica Moldova)
8.Onoico Emilian, (Republica Moldova)
9.Triboi Sergiu, (Republica Moldova)
10.Frimu Mihaela, (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2019

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 1apărute: 1
2020Numere planificate: 1apărute: 1
2021Numere planificate: 1apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 83%
Engleza - 17%
RezumateEngleza - 100%
Ucraineana - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Dimitriu Bogdan - Web of Science ResearcherID - B-6627-2015
2.Gavriliuc Mihail - Scopus Author ID - 6504791783
3.Lisnic Vitalie - Scopus Author ID - 16031946000

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BOLBOCEANU, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Rubrica interviu cu specialist. Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. 2020, nr. 2, 111-108. ISSN 2587-3709.
2 КИРДОГЛО, Г., Центр кинезитерапии, реабилитации и прикладной кинезиологии «Высшая Лига», Ucraina Этиопатогенетическое значение скрытых компрессионных синдромов в формировании хронического болевого синдрома нижней части спины. Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. 2020, nr. 2, 75-69. ISSN 2587-3709.
3 ФИЩЕНКО, Я., Государственное учреждение «Институт травматологии и ортопедии АМН Украины», Киев, Ucraina, РОЙ, И., Государственное учреждение «Институт травматологии и ортопедии АМН Украины», Киев, Ucraina, КРАВЧУК, Л., Государственное учреждение «Институт травматологии и ортопедии АМН Украины», Киев, Ucraina, КУДРИН, А., Государственное учреждение «Институт травматологии и ортопедии АМН Украины», Киев, Ucraina Методика эпидурального адгезиолиза в лечении поясничного спинального стеноза . Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. 2020, nr. 2, 36-29. ISSN 2587-3709.
4 GOGA, I., OMTRO, România Poate fi fizioterapia indicată in tratamentul complex al pacientului stomatizat?. Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. 2020, nr. 2, 81-75. ISSN 2587-3709.
5 КАТЕРЕНЧУК, И., Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава, Ucraina, МАРТЫНЧУК, A., Киевская городская клиническая больница №1, Ucraina, ПОПОВИЧ, С., Украинская академия биологической медицины, Ucraina Дегенеративнодистрофические заболевания позвоночника (остеохондроз, грыжи), боль в пояснице: патогенетические биорегуляционные возможности применения discus compositum, Traumeel S, Zeel T. Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. 2019, nr. 1, 43-31. ISSN 2587-3709.
6 KLAPCHUK, V., Национальный университет «Запорожская политехника», Ucraina, KOVALENKO, M., Dnipropetrovsk Medical Academy of HM of Ukraine, Ucraina, HOLENKO, M. Influence of labor activity on posture of dental practitioners and professionally oriented correction of postural disordes. Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. 2021, nr. 3, 25-19. ISSN 2587-3709.
7 NIȚICĂ, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, NECHIFOR, E., Spitalul Clinic de Recuperare, Iaşi, România Antrenamentul mersului cu ajutorul sistemului robotic G-EO evolution. Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. 2020, nr. 2, 29-20. ISSN 2587-3709.
8 STRUGARIU, C., Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" CSEI ―Sf. Andrei, Gura Humorului, România, STANCU, A., Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sf. Andrei" CSEI ―Sf. Andrei, Gura Humorului, România Exerciţiile fizice imbunătăţesc abilităţile sociale ale copiilor cu autism. Journal of Physical Rehabilitation and Sports Medicine. 2020, nr. 2, 86-82. ISSN 2587-3709.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 3, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/2JPRSM_Final_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: