FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Psihologie, revista ştiinţifico-practică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2502
eISSN: 2537-6276

3. Site-ul revistei

http://www.psihologie.key.md/

4. Fondatorul

Denumirea
Adresa
Telefon / fax / e-mail(+373)22491314, ,
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2(34), 2019 - 400
Nr. 3-4(33), 2018 - 400
Nr. 1-2(32), 2018 - 400
Nr. 3-4(31), 2017 - 400

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Savca Lucia, dr., conf.univ., CDR „Armonie” al DGETS (Republica Moldova), Redactor şef
2.Andriţchi Viorica, dr.hab., conf.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
3.Caunenco Irina, dr., conf.univ., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
4.Gonţa Victoria, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
5.Jelescu Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
6.Losîi Elena, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
7.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 36712080600
8.Priţcan Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
9.Robu Viorel, dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România), Redactor-şef adjunct
10.Rusnac Svetlana, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
11.Siniţaru Larisa, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
12.Stog Larisa, dr., conf.univ., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)
13.Şleahtiţchi Mihail, dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
14.Vîrlan Maria, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
15.Potâng Angela, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
16.Bonchiş Elena, dr.
17.Râşcanu Ruxandra, dr.
18.Sandovici Anişoara, dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)
19.Şevcenko Rosina, dr., Одесский государственный медицинский университет (Ucraina)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2007

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 2
2015Numere planificate: 4apărute: 2
2016Numere planificate: 4apărute: 2
2017Numere planificate: 4apărute: 2
2018Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 22%
Romana - 78%
RezumateRusa - 22%
Romana - 100%
Engleza - 94%
Franceza - 6%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6276, 2017 - 2020
2.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2537-6276, 2007 - 2020
3.CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1671, 2013 - 2017
4.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), http://road.issn.org/issn/2537-6276-psihologia#.WV9C7RWGP4Y, 2016 - 2017
5.WorldCat, https://www.worldcat.org/title/psihologie/oclc/984825835&referer=brief_results ,2016 - 2017
6.Elektronische Zeitschriftenbibliothek, https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de&jour_id=268556 ,2009 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БОНДАРЕВИЧ, С., Одесский национальный морской университет, Ucraina Психо-физиологические показатели сексуальной активности в пожилом возрасте и ранняя диагностика нарушений половой сферы.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 50-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
2 BURDUN, N., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Ucraina Emotional overstrain as a factor in the formation of maladaptation at students of medical college. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 69-65. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
3 BUTYKA, E., Asociaţia Balint din România, România Metoda balint în învăţământ, o modalitate de realizare a muncii în echipă.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 53-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
4 DADASHOVA, S., Engineering University, Baku, Azerbaijan Motive în autobiografia femeilor.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 71-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
5 ДАНИЛОВА, Е., Институт инновационного и последипломного образования Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, Ucraina Психологические особенности восприятия иконы во время молитвы через призму богословских и литературных текстов в культурно- историческом и христианском контексте. . Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 86-78. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
6 МИХАЙЛОВ, Б., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Ucraina, КРИВОРОТЬКО, Я., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Ucraina, АЛИЕВА, Т., Харьковская медицинская академия последипломного образования, Ucraina Современное состояние развития медицинской психологии в Украине.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 93-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
7 OPRIŞOR, E., Universitatea „Constantin Brancusi“ din Târgu-Jiu, România Impactul profesiei părinţilor asupra orientării în cariera a adolescentului.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 28-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
8 ПАЛЬЧИНСКАЯ, М., Одесский национальный морской университет, Ucraina Взаимосвязь уровня развития  наглядно-действенного мышления  и коммуникации у дошкольников с  синдромом дауна.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 79-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
9 PIDKORYTOV, V., National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, Ucraina, BAIBARAK, N., National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine, Ucraina Predictors formation of social maladjustment in patients with paranoid schizophrenia with concomitant somaticneurological disorders. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 86-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
10 POPESCU-MARTIN, O., Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj, România Utilizarea intervenţiei logopedice în vederea integrării sociale a copiilor cu tulburări de vorbire.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 3-4, 48-39. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
11 RIZEANU, S., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România, CUCUI, C., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România Diferențele de gen la elevii cu comportament agresiv din România.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
12 SANDOVICI, A., dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România, ROBU, V., dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România, ROBU, I., Asociaţia ,,ALIAT” din Iaşi, România Angajamentul în domeniul şcolar în rândul adolescenţilor români: diferenţe de gen.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2016, nr. 1-2, 22-10. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
13 ШЕВЧЕНКО, Р., dr., Одесский национальный морской университет, Ucraina Психосоциальные факторы в структуре состояния боевого стресса у военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции в Украине. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2017, nr. 1-2(30), 93-87. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(32) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Psihologie_1-2_2018.pdf
Numărul 3-4(33) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Psihologie_3-4-2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: