FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Psihologie, revista ştiinţifico-practică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2502
eISSN: 2537-6276

3. Site-ul revistei

https://upsc.md/cercetare/reviste/

4. Fondatorul

Denumirea
Adresa
Telefon / fax / e-mail(+373)22491314, ,
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(41), 2022 - 100
Nr. 1(40), 2022 - 100
Nr. 2(39), 2021 - 400
Nr. 1-2(38), 2021 - 400

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Barbăneagră Alexandra, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor şef
2.Savca Lucia, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor şef
3.Vîrlan Maria, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor responsabil
4.Bîrle Delia Iuliana, prof.univ., Universitatea din Oradea (România) - Scopus Author ID - 57224202142
5.Bonchiş Elena, dr., prof.univ., Universitatea din Oradea (România)
6.Gonţa Victoria, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
7.Losîi Elena, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
8.Nacu Anatolie, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 36712080600
9.Olărescu Valentina, dr., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
10.Priţcan Valentina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova)
11.Racu Iulia, dr.hab., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
12.Robu Viorel, dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău (România) - Scopus Author ID - 55146824700
13.Sanduleac Sergiu, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
14.Sion Grațiela, conf.univ., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti (România)
15.Stoica Cristina-Maria, prof.univ., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi (România)
16.Şevcenko Rosina, dr., prof.univ., Universitatea Națională Maritimă din Odesa (Ucraina) - Web of Science ResearcherID - F-3030-2019
17.Şleahtiţchi Mihail, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2007

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 2
2020Numere planificate: 4apărute: 2
2021Numere planificate: 4apărute: 2
2022Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 21%
Romana - 63%
Engleza - 16%
RezumateRusa - 21%
Romana - 100%
Engleza - 95%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6276

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bîrle Delia Iuliana - Scopus Author ID - 57224202142
2.Bondarevici Svetlana - Web of Science ResearcherID - AAT-4933-2020
3.Buruiana Sanda - Scopus Author ID - 57219472541
4.Cazacu Daniela - Scopus Author ID - 53876821900
5.Mendelo Victoria - Web of Science ResearcherID - AAR-7305-2021
6.Robu Viorel - Scopus Author ID - 55146824700
7.Şevcenko Rosina - Web of Science ResearcherID - F-3030-2019

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADĂSCĂLIŢEI, A., Școala Profesională Specială “Ion Pillat”, Dorohoi , România Perspective de cercetare privind comunicarea persuasiva a cadrelor didactice şi a modalitaţilor de abordare a confl ictelor.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 51-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
2 CÎNDEA, A., Universitatea de Vest, Timişoara, România, BALACI, I., Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Timiș, România Cognitive-emotional coping strategies for high school students. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2022, nr. 1(40), 24-13. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
3 BERE, C., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România De la big five la big four – chestionarul CAEM-S.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2021, nr. 1-2(38), 95-89. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
4 BÎRLE, D., Universitatea din Oradea, România Singurătatea în rândul adolescenților. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
5 ШЕВЧЕНКО, Р., dr., Universitatea Națională Maritimă din Odesa, Ucraina, БОНДАРЕВИЧ, С., Universitatea Națională Maritimă din Odesa, Ucraina, МЕНДЕЛО, В., Universitatea Națională Maritimă din Odesa, Ucraina Стрессоустойчивость у студентов судноплавательных специальностей.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2021, nr. 1-2(38), 22-15. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
6 BRATU, R., Şcoala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Bacau, România Relația dintre comunicarea părinte – copil și stima de sine la preadolescenți.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
7 ROBU, V., dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, PETRESCU, Z., Grădinița „Agricola”, Bacău, România, CARANFIL, N., dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România Attitude toward school among young school-age children (a comparative study). Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2022, nr. 1(40), 42-31. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
8 OLĂRESCU, V., dr., COBZARU, I., Centrul Școlar de Educație Incluzivă Buzău, România Bateria de teste nepsy în evaluarea funcţiilor neuropsihice la copiii cu dizabilitate intelectuală ușoară. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2022, nr. 2(41), 95-83. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
9 CRIZBĂȘAN, A., Cabinetul Individual de Psihologie, Brașov, România Interesele ocupaționale la adolescenții din diferite medii de dezvoltare. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2022, nr. 2(41), 40-34. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
10 ГАНУЗИН, В., Yaroslavl State Medical University, Rusia, КОВАЛЕВА, Е., dr. Анализ негативно влияющих и психотравмирующих факторов в образовательной среде. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2022, nr. 1(40), 71-63. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
11 SOLTAN, A., Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați , România, IACOB, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Imaginea de sine a copiilor cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2022, nr. 1(40), 12-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
12 МАЛЕВА, З., Academy of public administration, Moscow, Rusia Сравнительное исследование проявления агрессии у детей с нарушениями зрения в инклюзивных группах. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2022, nr. 1(40), 83-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
13 MARINESCU, G., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, STOICA, M., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România Structural unemployment and work motivation – essential problems for graduates in Romania.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 57-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
14 LOSÎI, E., dr., MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, A., dr., GTL Medical Clinic, Bacău, România Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 65-58. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
15 RIZEANU, S., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România, MITILOAGĂ, A., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România Relația dintre tipurile de atașament și dependența jocurilor de noroc.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2021, nr. 1-2(38), 14-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
16 POPA, R., Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila, România Perspectiva sociometrică în abordarea stimei de sine a elevului victimă a bullying-ului școlar. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2021, nr. 2(39), 57-47. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
17 ŞAHIN, O., Universitatea de Stat din Rostov, Rusia The stress analysis of eff ect of structure of public employee productivity.. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2021, nr. 2(39), 88-82. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
18 STAN, G., Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova, România, SAVCA, L., dr. Metode de stimulare cognitivă a copiilor preșcolari. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2021, nr. 2(39), 20-11. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.
19 TURUT, I., Universitatea de Stat din Rostov, Rusia Investigation of bank employees job satisfaction problems. Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2021, nr. 2(39), 94-89. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(40) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Psihologie_1_2022.pdf
Numărul 2(41) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Psihologie_2_2022.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: