FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Moldoscopie

2. Cod ISSN

pISSN: 1812-2566

3. Site-ul revistei

http://uspee.md/moldoscopie/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Webuspee.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(93), 2021 - 200
Nr. 3(94), 2021 - 200
Nr. 1(92), 2021 - 200
Nr. 3(90), 2020 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Rusnac Gheorghe, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef
2.Moşneaga Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Avornic Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific - Scopus Author ID - 57218198439
4.Aleșkovskii Ivan, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia), Membru Comitetul Ştiinţific
5.Gasparişvili Alexandr, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia)
6.Roşca Alexandru, acad., dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
7.Saca Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
8.Varzari Pantelimon, dr.hab., prof.cerc., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
9.Ţugui Eduard, dr., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
10.Mînăscurtă Cezar, dr., conf.univ., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
11.Rusu Rodica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
12.Cujba Vasile, conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
13.Gutorov Vladimir, Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg (Rusia)
14.Haerpfer Cristian, (Regatul Unit)
15.Corobcov Andrei, (Statele Unite ale Americii)
16.Kruglaşov Anatolii, (Ucraina)
17.Marin Constantin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
18.Moraru Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Membru Comitetul Ştiinţific - Scopus Author ID - 57003170700
19.Reşetnikov Serghei, (Belarus)
20.Pop Adrian Ioan, (România)
21.Sîmboteanu Aurel, dr., conf.univ., Academia de Administrare Publică, Republica Moldova (Republica Moldova)
22.Solomon Constantin, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
23.Sootla Georg, (Estonia)
24.Tabară Vasile, (România)
25.Teosa Valentina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
26.Troebst Stefan, (Germania), Membru Comitetul Ştiinţific
27.Diaconescu Ion, Academia Internațională „M.Eminescu” (România)
28.Flogaitis Spyros, prof.univ., Organizaţia Europeană de Drept Public (Grecia)
29.Bordeianu Cătălin, prof.univ., Academia Internațională „M.Eminescu” (România), Membru Comitetul Ştiinţific
30.Peixoto Joao, (Portugalia), Membru Comitetul Ştiinţific
31.Şirineanţ Alexandr, (Rusia)
32.Juc Victor, dr.hab., conf.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
33.Verdeş Tatiana, dr., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
34.Midrigan Pavel, dr., Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” (Republica Moldova)
35.Efremov Valeriu, conf.univ., Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2004

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4
2021Numere planificate: 4apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 16%
Romana - 65%
Engleza - 18%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 100%
Franceza - 97%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Catan Petru - Scopus Author ID - 57336559800
2.Moraru Victor - Scopus Author ID - 57003170700
3.Nazaria Sergiu - Scopus Author ID - 37124818900
4.Railean Elena - Scopus Author ID - 14034775600
5.Trofimov Victoria - Scopus Author ID - 57218201320
6.Turco Tatiana - Scopus Author ID - 57209134708

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BĂIŞANU, ?., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Descoperirea sociologiei: Auguste Comte. Moldoscopie. 2020, nr. 3(90), 172-167. ISSN 1812-2566.
2 BAJOR, P., Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Polonia, BAR, A., Universitatea Jagiellonă din Cracovia, Polonia The challenges and future of African Union – changes in priorities?. Moldoscopie. 2019, nr. 2(85), 42-34. ISSN 1812-2566.
3 ДЫХАНОВ, В., Балтийский федеральный университет им. И.Канта, Калининград, Rusia Виртуализация политического пространства в условиях пандемии коронавируса. Moldoscopie. 2020, nr. 3(90), 30-18. ISSN 1812-2566.
4 ЕРМОЛИЦКИЙ, М., Белорусский национальный технический университет, Belarus, РЕШЕТНИКОВ, С., Universitatea de Stat din Belarus, Belarus, БРОВКА, Г., Белорусский национальный технический университет, Belarus От «политологического треугольника» к «3d*3»-концепту политики. Moldoscopie. 2020, nr. 1(88), 54-41. ISSN 1812-2566.
5 ГУБАНЕНКОВА, С., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Rusia Цивилизационные и политические процессы XXI века в контексте политической глобалистики. взгляд из России. Moldoscopie. 2020, nr. 4(91), 17-10. ISSN 1812-2566.
6 ГУТОРОВ, В., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia Либеральная модель журналистики в историческом и теоретическом измерениях. Moldoscopie. 2020, nr. 2(89), 155-149. ISSN 1812-2566.
7 КУЗНЕЦОВА, Е., Национальный университет „Львовская политехника”, Ucraina Профессиональные ценности журналистов как нравственные регуляторы их деятельности. Moldoscopie. 2019, nr. 2(85), 205-198. ISSN 1812-2566.
8 МИХАЙЛОВСКИЙ, В., Universitatea de Stat din Belarus, Belarus Ревизия неомарксистской концепции «политического спектакля». Moldoscopie. 2021, nr. 2(93), 79-70. ISSN 1812-2566.
9 МОСАКОВА, Е., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Криптовалюта как новейшая форма денег в XXI веке. Moldoscopie. 2020, nr. 2(89), 133-127. ISSN 1812-2566.
10 MORARU, V., dr.hab., PINTILII, I., Universitatea Apollonia, România Jurnalismul contemporan între formatul tradițional și imperativul schimbării. Moldoscopie. 2021, nr. 1(92), 144-134. ISSN 1812-2566.
11 ПУЧНИНА (СОРОКОПУДОВА), О., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, АХМЕДОВ, Н., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Маоизм в политической теории Л.Альтюссера. Moldoscopie. 2020, nr. 3(90), 41-31. ISSN 1812-2566.
12 САКОВИЧ, В., dr.hab., Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Belarus Инновационная безопасность как субъект стратегического управления инновационным развитием. Moldoscopie. 2021, nr. 2(93), 42-29. ISSN 1812-2566.
13 САИЕД, С., Начальная школа села Эльсаиед округа Беер-Шева, Israel, НАЗАРИЯ, С., dr.hab., СИРОТА, Ю., ORT Braude Engineering college, Karmiel, Israel Стратегическое партнерство Израиля и США по палестинскому вопросу в годы преидентства Б.Обамы и Д.Трампа (2009-2018). Moldoscopie. 2019, nr. 2(85), 131-116. ISSN 1812-2566.
14 SIMA, C., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, România, GEORGESCU, L., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române, România Legăturile dintre resursele naturale şi industrie într-o lume globalizată. Moldoscopie. 2019, nr. 3(86), 169-163. ISSN 1812-2566.
15 ШИРИНЯНЦ, А., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Примирение начала свободы с началом власти и закона: «хра­нительный либерализм» К. Д. Кавелина и Б. Н. Чичерина. Moldoscopie. 2020, nr. 4(91), 103-96. ISSN 1812-2566.
16 СОРОКА, И., Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева, Rusia Российская молодежь как актор политического процесса. Moldoscopie. 2020, nr. 2(89), 88-83. ISSN 1812-2566.
17 SZAJCZYK, M., Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Polonia Knowledge management in public administration in European Union. Moldoscopie. 2019, nr. 4(87), 118-108. ISSN 1812-2566.
18 ЦАРЕГОРОДЦЕВ, С., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, ЗОТКИН, А., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Концепция общественного согласия Фрэнсиса Бэкона и политология Томаса Гоббса. Moldoscopie. 2020, nr. 4(91), 95-81. ISSN 1812-2566.
19 ЗИМОВА, Н., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, ФОМИН, Е., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Трансляция деструктивного контента в социальных медиа. Moldoscopie. 2019, nr. 4(87), 141-136. ISSN 1812-2566.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(92) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Moldoscopie-nr.-1_2021_final_pt-site.pdf
Numărul 2(93) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Moldoscopie%2Bnr.2_2021_pt%2Bsite.pdf
Numărul 3(94) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/MS-nr.-3_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: