FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Economica

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-9136

3. Site-ul revistei

https://ase.md/revista-economica/

4. Fondatorul

DenumireaAcademia de Studii Economice din Moldova
AdresaStr. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 59, ASEM, bloc B, b.501
Telefon / fax / e-mail(+373)22402986, , economica@ase.md
Webwww.ase.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(117), 2021 - 100
Nr. 2(116), 2021 - 100
Nr. 1(115), 2021 - 100
Nr. 4(114), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bolun Ion, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
2.Stratulat Oleg, prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
3.Guţu Corneliu, dr.hab., conf.cerc., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
4.Botnari Nadejda, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
5.Savciuc Oxana, dr., conf.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
6.Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57218206827
7.Hîncu Rodica, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
8.Zamani Gheorghe, dr., Institutul de Economie Natională, România (România)
9.Valeriu IoanFranc, prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române (România)
10.Bucur Vasile, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
11.Bula Piotr, prof.univ., Academia de Economie din Kracowia (Polonia)
12.Feuraş Eugenia, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
13.Mazarachi Anatolie, prof.univ., Киевский национальный торгово-экономический университет (Ucraina)
14.Petrescu Ion, prof.univ., Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România (România)
15.Richard Alban, prof.univ., Université Pierre Mendès France: Grenoble II (Franţa)
16.Altuhova Natalia, conf.univ., Финансовый университет при Правительстве РФ (Rusia)
17.Cavun Serghei, prof.univ., Харьковский учебно-научный институт Университета банковского дела (Ucraina)
18.Namolovan Valentina, Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
19.Popov Veselin, conf.univ., Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov (Bulgaria)
20.Pugaciova Oliga, conf.univ., Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (Belarus)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1991

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRomana - 97%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1425, 2014 - 2034
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1810-9136, 2016 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Pârţachi Ion - Scopus Author ID - 55330611000
2.Perju Veaceslav - Scopus Author ID - 6602841355
3.Rusu Ecaterina - Scopus Author ID - 57218203057
4.Şargu Lilia - Scopus Author ID - 57218208965
5.Şişcan Svetlana-Zorina - Scopus Author ID - 57218204785
6.Sochircă Elena - Scopus Author ID - 24438373800
7.Stancu Stelian - Scopus Author ID - 26658645100
8.Tabunșcic Olga - Scopus Author ID - 57218204220

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ANGHELACHE, C., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, PÂRŢACHI, I., dr., ANGHEL, M., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, AVRAM, D., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, BUREA, D., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Rolul cercetării știinţifice în dezvoltarea economică. Economica. 2018, nr. 3(105), 141-122. ISSN 1810-9136.
2 LUCHIAN, I., dr., BÎRCA, I., BIRCA, M., Colegiul Hunter al Universității orășenești din New York, Statele Unite ale Americii Esența piramidei bogăției globale. Economica. 2020, nr. 2(112), 37-21. ISSN 1810-9136.
3 ISAC PETRILA, L., Curtea de Conturi a Romaniei, România, GROSU, M. Aplicaţii econometrice privind impactul evaziunii fiscale prin scheme ilegale în vederea reducerii presiunii fiscale. Economica. 2020, nr. 2(112), 72-64. ISSN 1810-9136.
4 LOMACA, E., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, BĂRBUŢĂ-MIŞU, N., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Tendinţe de evoluţie în sectorul imobiliar în România şi Portugalia. Economica. 2019, nr. 3(109), 44-27. ISSN 1810-9136.
5 POPESCU, L., Universitatea din Piteşti, România, MISTREAN, L. Concepţii clasice şi moderne privind sistemele de impozite şi taxe. Economica. 2019, nr. 4(110), 61-49. ISSN 1810-9136.
6 PRILIPKO, S., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina, VASILEVA, N., Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Ucraina Băncile cooperatiste în sistemul relaţiilor de cooperare: abordarea managementului public. Economica. 2019, nr. 3(109), 59-45. ISSN 1810-9136.
7 PUGACIOVA, O., Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Belarus Evaluarea dezvoltării inovaţiilor şi a activităţilor știinţifice în Republica Belarus. Economica. 2019, nr. 1(107), 40-25. ISSN 1810-9136.
8 PLOTNIC, O., dr., CIOCHINĂ, E., RĂCOARE (APETROI), F., Universitatea din Sevilla, Spania Abordări doctrinаre în mаteriа drepturilor beneficiаrilor de servicii medicаle în raport cu legislaţia consumeristă. Economica. 2020, nr. 3(113), 80-64. ISSN 1810-9136.
9 SHAYB-HEZI, H., Israel Vehicle Importers Association, Israel Managementul riscului – identificare, evaluare şi reacţia la risc. Economica. 2019, nr. 1(107), 70-58. ISSN 1810-9136.
10 STÂNGACIU, O., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, HARJA, E., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România Disparităţi salariale de gen şi vârstă între statele membre UE. Economica. 2018, nr. 1(103), 122-111. ISSN 1810-9136.
11 TROFIMENKO, O., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia, EFIMOVA, N., Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет, Rusia, LUKIN, V., Universitatea de Stat de Medicină Nord-Vest I.I. Mecinikov, Rusia Modele străine de parteneriat public-privat și posibilități de aplicare a acestora în sistemul de sănătate din Federaţia Rusă. Economica. 2020, nr. 2(112), 111-98. ISSN 1810-9136.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(111) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Economica_2020_1_v2.pdf
Numărul 2(112) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Economica_2_2020.pdf
Numărul 3(113) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Economica%20Nr%203%20%28113%29%202020.pdf
Numărul 4(114) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Economica%20Nr.%204%202020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: