FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Economica
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
OAJI30 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2016-02-1930 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 160 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
96 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1146 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Belostecinic Grigore, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Valeriu IoanFranc, prof.univ., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române (România)5 puncte
2. Bula Piotr, prof.univ., Academia de Economie din Kracowia (Polonia)5 puncte
3. Mazarachi Anatolie, prof.univ., Киевский национальный торгово-экономический университет (Ucraina)5 puncte
4. Petrescu Ion, prof.univ., Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România (România)5 puncte
5. Richard Alban, prof.univ., Université Pierre Mendès France: Grenoble II (Franţa)5 puncte
6. Altuhova Natalia, conf.univ., Финансовый университет при Правительстве РФ (Rusia)5 puncte
7. Cavun Serghei, prof.univ., Харьковский учебно-научный институт Университета банковского дела (Ucraina)5 puncte
8. Popov Veselin, conf.univ., Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov, Bulgaria (Bulgaria)5 puncte
9. Pugaciova Oliga, conf.univ., Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (Belarus)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
0 din 19 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 348 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
171 autori in ultimii 3 ani, 39 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
46 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
171 autori in ultimii 3 ani, 4 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
19 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.365 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1991-2020
1 punct pentru fiecare an de apariție
29 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2019 (4 din 4)
2018 (4 din 4)
2017 (4 din 4)
2016 (4 din 4)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.359 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 378 puncte