FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista de Istorie a Moldovei

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-2022

3. Site-ul revistei

http://history.asm.md/index.php/ro/publicatii/reviste?layout=default

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Istorie al AŞM
Adresastr. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22234541, , extern.director@iisd.asm.md
Webhttp://history.asm.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2(117-118), 2019 - 100
Nr. 4(116), 2018 - 100
Nr. 3(115), 2018 - 100
Nr. 2(114), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cojocaru Gheorghe, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ungureanu Constantin, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
3.Şişcanu Ion, dr.hab., prof.univ., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
4.Chicuş Nicolae, dr., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
5.Enciu Nicolae, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
6.Negrei Ion, Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
7.Bostan Vera, Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
8.Eşanu Andrei, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
9.Negru Gheorghe, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
10.Şarov Igor, dr., conf.univ., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
11.Ţaranu Anatolie, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
12.Varta Ion, conf.cerc., Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova (Republica Moldova)
13.Dragnev Demir, m.c., dr., prof.univ., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
14.Cliveti Gheorghe, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi (România)
15.Malanima Paolo, Istituto di studi sulle societá del mediterraneo CNR Italia (Italia)
16.Pop Ioan-Aurel, m.o., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
17.Cristea Ovidiu, Institutul de Istorie „N. Iorga” (România)
18.Ghervas Stella, (Franţa)
19.Işcenko Victor, Институт всеобщей истории РАН (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1990

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 4apărute: 4
2015Numere planificate: 4apărute: 4
2016Numere planificate: 4apărute: 4
2017Numere planificate: 4apărute: 4
2018Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 2%
Romana - 95%
Engleza - 4%
RezumateRomana - 6%
Engleza - 94%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=QS&jq_term1=Revista+de+Istorie+a+Moldovei, 2006 - 2017
2.ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing, http://journalimpactfactor.in/search/search1.php, 2017 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Duca Gheorghe - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BALAN, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Dezvelirea monumentului țarului Alexandru I la Chișinău. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 2(110), 99-82. ISSN 1857-2022.
2 БАРИНОВ, И., Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Rusia Украина в стратегических планах Италии в межвоенный период (1919-1939 гг.). Revista de Istorie a Moldovei. 2016, nr. 4(108), 57-49. ISSN 1857-2022.
3 CLIVETI, G., Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, România Unirea românilor – forța identității naționale. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 1(113), 39-35. ISSN 1857-2022.
4 CONSTANTIN, I., Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, România Diplomația română în lupta pèntru recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu Patria Mamă. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 4(112), 101-83. ISSN 1857-2022.
5 DRĂGHICI, L., Arhivele Militare Naționale Române, România Prezența Armatei Române în Basarabia în anul 1918 și relația cu populația civilă. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 72-65. ISSN 1857-2022.
6 FORESTIER-PEYRAT, E., University of Lille, Franţa «Un ministère sans pays». Réflexions sur la diplomatie des républiques soviétiques à partir du cas moldave. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 3(111), 110-97. ISSN 1857-2022.
7 GIURCĂ, I., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România Prezența armatei române în Basarabia la începutul anului 1918. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 4(112), 67-56. ISSN 1857-2022.
8 HERA, C., Academia Româna, România, DUCA, G., dr.hab. REZOLUȚIE. Participanții la Sesiunea științifică a Academiei de Științe a Moldovei și a Academiei Române, desfășurată la Chișinău, în ziua de 27 martie 2018, cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la votarea de către Sfatul Țării, organul legislativ al Basarabiei din ani. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 1(113), 144-143. ISSN 1857-2022.
9 IAȚENCU, R., Institutul Naţional "Bucovina" - Rădăuţi, România Contribuţii ale academicianului Radu Grigorovici privind cunoaşterea istoriei Bucovinei. Studii demografice şi sociale. Revista de Istorie a Moldovei. 2016, nr. 2(106), 83-75. ISSN 1857-2022.
10 LAZĂR, D., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Acad. Blaže Ristovski, Prof. Biljana Ristovska-Josifovska, Пo повод 100 – гонишнината  од Балканските воjни и Буkуpeшkиot дoгobop. Makeдohckи Aлбуm: Дokуmehtи oд и зa Makeдohckoto Haучho-Лиtepatуpho дpугapctbo и Makeдohckata Koлohиja bo C.-Пetepбуpг, Skopje, 2014, 304 p. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 4(112), 134-133. ISSN 1857-2022.
11 MOROZAN, V., Санкт-Петербургский государственный университет, Rusia, CANDU, T., dr. Aspecte controversate privitoare  la activitatea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni până la 1789 (II). Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 2(114), 146-133. ISSN 1857-2022.
12 NICOARĂ, T., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România De la regat la imperiu.  Românii basarabeni și marele război (Gheorghe Negustor, Mircea-Cristian Ghenghea (editori))  . Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 1(113), 125-124. ISSN 1857-2022.
13 OLARU, M., Institutul Naţional "Bucovina" - Rădăuţi, România Bucovina în timpul primului război mondial – câteva considerații. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 48-34. ISSN 1857-2022.
14 ONIȘORU, G., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Rusia, România și Basarabia între revoluția din februarie și cea din octombrie 1917. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 4(112), 15-11. ISSN 1857-2022.
15 PETRESCU, ?., Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (București), România Liceul de fete „Principesa Natalia Dadiani” în perioada interbelică. Revista de Istorie a Moldovei. 2016, nr. 3(107), 61-48. ISSN 1857-2022.
16 POKIVAILOVA, T., Институт Славяноведения РАН, Rusia Российско-румынские отношения в годы первой мировой войны и проблемы взаиморасчётов. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 1(109), 121-105. ISSN 1857-2022.
17 ПОНОМАРЁВ, А., Центральный государственный исторический архив Украины , Ucraina Переписка киевского вице-губернатора Ивана Костюрина и молдавского господаря Матвея Гика по поводу сооружения крепости Святой Елизаветы (1754). Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 3(115), 48-39. ISSN 1857-2022.
18 POP, I., Academia Româna, România Două dintre țările țării la centenar:  Transilvania și Basarabia. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 1(113), 8-5. ISSN 1857-2022.
19 POPESCU, O., Institutul de Istorie „N. Iorga”, România Date despre istoria bisericească a Moldovei, într-un manuscris al lui Andronic Popovici. Revista de Istorie a Moldovei. 2016, nr. 1(105), 31-5. ISSN 1857-2022.
20 POPOVICI, V., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Funcționarii din administrație și justiție delegați la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918). Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 86-73. ISSN 1857-2022.
21 САВЧЕНКО, В., Одесский государственный университет внутренних дел, Ucraina Сфатул Цэрий, Центральная Рада и Румчерод: конфликт интересов в Южной Бессарабии (декабрь 1917 – февраль 1918 гг.).. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 4(112), 107-102. ISSN 1857-2022.
22 SCHIPOR, V., Institutul Naţional "Bucovina" - Rădăuţi, România Iacov Putneanul (1719–1778) și contribuţia sa la modernizarea societăţii din „Veacul [...] cu multă plangere” in care a trăit. Revista de Istorie a Moldovei. 2016, nr. 2(106), 74-57. ISSN 1857-2022.
23 ШКУНДИН, Г., Международный независимый эколого-политологический университет в Москве, Rusia Румынский фактор в наступлениях российской армии в 1916-1917 гг. (влияние, проявление, последствия). Revista de Istorie a Moldovei. 2016, nr. 1(105), 63-45. ISSN 1857-2022.
24 SPINEI, V., Academia Româna, România Valori basarabene. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 4(116), 16-10. ISSN 1857-2022.
25 СТЕПАНОВ, Г., Газетa «Коммерсант», Rusia, СТЫКАЛИН, А., Институт Славяноведения РАН, Rusia «Важно внятно сказать в Бухаресте, от каких стереотипов мы отказываемся…» визит Э.А. Шеварднадзе в Румынию в январе 1990 г. глазами его спичрайтера. Revista de Istorie a Moldovei. 2016, nr. 4(108), 135-122. ISSN 1857-2022.
26 ENCIU, N., dr.hab., URSU, G., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Basarabia în preocupările științifice  ale marelui geograf francez Emmanuel de Martonne. Revista de Istorie a Moldovei. 2018, nr. 1(113), 96-78. ISSN 1857-2022.
27 VITCU, D., Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, România Bucuriile şi tristeţile unui autentic model: Leonid Boicu. Revista de Istorie a Moldovei. 2016, nr. 2(106), 21-11. ISSN 1857-2022.
28 ZUB, A., Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“, Iaşi, România Basarabia: preludii la Marea Unire. Revista de Istorie a Moldovei. 2017, nr. 4(112), 10-5. ISSN 1857-2022.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(113) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RIM_2018_1.pdf
Numărul 2(114) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RIM_2018_2.pdf
Numărul 3(115) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RIM_2018_3.pdf
Numărul 4(116) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RIM_2018_4.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: