FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Stratum plus

2. Cod ISSN

pISSN: 1608-9057
eISSN: 1857-3533

3. Site-ul revistei

http://www.e-anthropology.com

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea „Şcoala Antropologică Superioară“
AdresaMD-2024, mun. Chişinău, str. Zimbrului 10A
Telefon / fax / e-mail(+373)22926663, (+373)22438342, stratumplus@gmail.com
Webhttp://www.ant.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6, 2018 - 0
Nr. 5, 2018 - 0
Nr. 3, 2018 - 0
Nr. 3, 2017 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Tkaciuk Marc, Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Redactor şef
2.Rabinovici Roman, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Redactor coordonator
3.Mosionjnic Leonid, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Burean Alexandru, Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Responsabil de administrare şi promovare
5.Tulbure Alexei, Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Fondator
6.Atanasov Gheorghi, dr., Ministry of Education, Youth and Science (Bulgaria)
7.Babeş Mircea, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)
8.Beleţki Serghei, Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
9.Berezkin Yuri, dr.hab., prof., Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук (Rusia)
10.Borşevici Victor, Filiala RM al Academiei Internaţionale de informatizare pe lîngă ONU, Chişinău (Republica Moldova)
11.Bruyako Igor, dr.hab., Muzeul de Arheologie din Odesa (Ucraina)
12.Cavruc Valeriu, dr., Muzeul Carpaţilor Răsăriteni (România)
13.Covalenco Serghei, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57209687434
14.Dergaciov Valentin, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova)
15.Dobroliubskii Andrei, dr.hab., Universitatea Pedagogică din Ucraina de Sud, Odesa (Ucraina)
16.Girya Evghenii, dr., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
17.Govedarica Blagoje, prof., Institutul de Arheologie din Germania (Germania) - Scopus Author ID - 53563644100
18.Hansen Svend, prof., Institutul de Arheologie din Germania (Germania)
19.Kazanskii Michel, dr.hab., Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (Franţa)
20.Kirilko Vladimir, Институт Археологии НАН Украины (Ucraina)
21.Kovalev Alexei, Институт Археологии, Российская Академия Наук (Rusia)
22.Manzura Igor, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194179943, Scopus Author ID - 6504200995
23.Marchenko Konstantin, dr.hab., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
24.Monahov Serghei, dr.hab., Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Rusia)
25.Myts Victor, Институт Археологии НАН Украины (Ucraina)
26.Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)
27.Nikolova Lolita, International Institute of Anthropology (Statele Unite ale Americii)
28.Russev Nicolai, conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55359024200
29.Şarov Oleg, Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
30.Şuvalov Petr, Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg (Rusia)
31.Şceglova Olga, Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
32.Telnov Nicolai, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56401913800
33.Vişneaţkii Leonid, Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук (Rusia)
34.Zuev Vadim, (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1999

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 6apărute: 6
2017Numere planificate: 6apărute: 2
2018Numere planificate: 6apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100373631, 2015 - 2020
2.eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9511, 2010 - 2017
3.INDEX COPERNICUS (IC), http://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=5335, 2013 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cetvericov I - Scopus Author ID - 57205347747
2.Fokeev Mihail - Scopus Author ID - 57202889903
3.Govedarica Blagoje - Scopus Author ID - 53563644100
4.Ivaşcenko Mihail - Scopus Author ID - 56525101300
5.Kiosak Dmitrii - Scopus Author ID - 56523383000
6.Manzura Igor - Scopus Author ID - 57194179943, Scopus Author ID - 6504200995
7.Pankovskii Valentin - Scopus Author ID - 56568320300
8.Rassmann Knut - Scopus Author ID - 37084420900
9.Romanciuc Alexei - Scopus Author ID - 57200424911
10.Rudi Vitalii - Scopus Author ID - 56637922100
11.Russev Nicolai - Scopus Author ID - 55359024200
12.Sinica Vitalii - Scopus Author ID - 56401885400
13.Terna Stanislav - Scopus Author ID - 55772964700

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 GOVEDARICA, B., Institutul de Arheologie din Germania, Germania, KIOSAK, D., Одесский Национальный Университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, MANZURA, I., dr. Logistics of flint processing in the Bolgrad variant of the Gumelnita culture (on materials of the Orlovka- Kartal and Cealâc settlements). Stratum plus. 2017, nr. 2, 74-57. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533.
2 CETVERICOV, I., IVASHCHENKO, M., Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Rusia, SINIKA, V. Amphora stamps from Krasnoe settlement. Stratum plus. 2018, nr. 6, 215-199. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533.
3 TERNA, S., RASSMANN, K., Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institut, Frankfurt/Main, Germania, RUDI, V., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina A pottery firing kiln from the Copper Age settlement Stolniceni i (Edinet district, Republic of Moldova) and the production of pottery to the east from the Carpathians in IV millennium BC. Stratum plus. 2017, nr. 2, 330-301. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 3, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Null-journal-number_3.pdf
Numărul 5, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Null-journal-number_6.pdf
Numărul 6, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Null-journal-number_7.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: