FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Stratum plus

2. Cod ISSN

pISSN: 1608-9057
eISSN: 1857-3533

3. Site-ul revistei

http://www.e-anthropology.com

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea „Şcoala Antropologică Superioară“
AdresaMD-2024, mun. Chişinău, str. Zimbrului 10A
Telefon / fax / e-mail(+373)22926663, (+373)22438342, stratumplus@gmail.com
Webhttp://www.ant.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. , 2023 - 0
Nr. 6, 2022 - 0
Nr. 5, 2022 - 0
Nr. 2, 2022 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Tkaciuk Marc, Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Redactor şef
2.Rabinovici Roman, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Redactor coordonator - Scopus Author ID - 58203322300
3.Mosionjnic Leonid, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Burean Alexandru, Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Responsabil de administrare şi promovare
5.Tulbure Alexei, Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova), Fondator
6.Atanasov Gheorghi, dr., Ministry of Education, Youth and Science (Bulgaria)
7.Babeş Mircea, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română (România)
8.Beleţki Serghei, Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)
9.Berezkin Yuri, dr.hab., prof., Muzeul de Antropologie și Etnografie în numele lui Petru cel Mare (Kunstkamera) al Academiei Ruse de Științe (Rusia)
10.Borşevici Victor, Filiala RM al Academiei Internaţionale de informatizare pe lîngă ONU, Chişinău (Republica Moldova)
11.Bruyako Igor, dr.hab., Muzeul de Arheologie din Odesa (Ucraina)
12.Cavruc Valeriu, dr., Muzeul Carpaţilor Răsăriteni (România)
13.Covalenco Serghei, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57209687434
14.Dergaciov Valentin, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005599311
15.Dobroliubskii Andrei, dr.hab., Universitatea Pedagogică din Ucraina de Sud, Odesa (Ucraina)
16.Girya Evghenii, dr., Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)
17.Govedarica Blagoje, prof., Institutul de Arheologie din Germania (Germania) - Scopus Author ID - 53563644100
18.Hansen Svend, prof., Institutul de Arheologie din Germania (Germania)
19.Kazanskii Michel, dr.hab., Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice din Franţa (Franţa)
20.Kirilko Vladimir, Институт Археологии НАН Украины (Ucraina)
21.Kovalev Alexei, Институт Археологии, Российская Академия Наук (Rusia)
22.Manzura Igor, dr., conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194179943, Scopus Author ID - 6504200995
23.Marchenko Konstantin, dr.hab., Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)
24.Monahov Serghei, dr.hab., Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (Rusia)
25.Myts Victor, Институт Археологии НАН Украины (Ucraina)
26.Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română (România)
27.Nikolova Lolita, International Institute of Anthropology (Statele Unite ale Americii)
28.Russev Nicolai, conf.univ., Şcoala Antropologică Superioară (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55359024200
29.Şarov Oleg, Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)
30.Şuvalov Petr, Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg (Rusia)
31.Şceglova Olga, Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia)
32.Telnov Nicolai, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56401913800
33.Vişneaţkii Leonid, Institutul de Istorie a Culturii Materiale, Academia Rusă de Științe (Rusia) - Scopus Author ID - 55930179100
34.Zuev Vadim, (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1999

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 6apărute: 3
2019Numere planificate: 6apărute: 4
2020Numere planificate: 6apărute: 5
2021Numere planificate: 6apărute: 4
2022Numere planificate: 6apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRusa - 50%
Romana - 50%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Web of Science Master Journal List, https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1608-9057&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=journal-profile-share-this-journal, 2020 - 2036
2.eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9511, 2010 - 2033
3.INDEX COPERNICUS (IC), http://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=5335, 2013 - 2033
4.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100373631, 2015 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cetvericov Igor - Scopus Author ID - 57205347747
2.Covalenco Serghei - Scopus Author ID - 57209687434
3.Crivenco Andrei - Scopus Author ID - 56525318600
4.Fidelschi Serghei - Scopus Author ID - 57200221874
5.Goncharov E. - Scopus Author ID - 57222220702
6.Isaev Vladimir - Scopus Author ID - 57444961900
7.Ivaşcenko Mihail - Scopus Author ID - 56525101300
8.Kvitnytskyi M. - Scopus Author ID - 57113680600
9.Lîsenko Serghei - Scopus Author ID - 56401653500
10.Markov Fedor - Scopus Author ID - 57444521600
11.Nehoroşev Pavel - Scopus Author ID - 57216822202
12.Ocerednoi Alexandr - Scopus Author ID - 56523309900
13.Petrov Pavel - Scopus Author ID - 57205886549
14.Rabinovici Roman - Scopus Author ID - 58203322300
15.Razumov Serghei - Scopus Author ID - 56401729700
16.Romanciuc Alexei - Scopus Author ID - 57200424911
17.Russev Nicolai - Scopus Author ID - 55359024200
18.Sinica Vitalii - Scopus Author ID - 56401885400
19.Sîrbu Mariana - Scopus Author ID - 57729657500
20.Telnov Nicolai - Scopus Author ID - 56401913800
21.Topal Denis - Scopus Author ID - 56528396600
22.Turk A. - Scopus Author ID - 57208812392
23.Vişneaţkii Leonid - Scopus Author ID - 55930179100
24.Voskresenskaya Ekaterina - Scopus Author ID - 34168439300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 CRIVENCO, A., GONCHAROV, E., Institute of Oriental Studies, The Russian Academy of Sciences, Moscow, Rusia Copper coins of the golden horde settlement in Costeşti. Stratum plus. 2020, nr. 5, 117-91. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533.
2 PETROV, P., Muzeul Central de Stat al Republicii Kazahstan, Kazahstan, RUSSEV, N., ISAEV, V., Institute of Oriental Studies, The Russian Academy of Sciences, Moscow, Rusia Coins of the Lower Danube Region in a Hoard of the Late 14th Century — a Source for the Initial History of Moldovan Statehood (Preliminary Report). Stratum plus. 2021, nr. 6, 145-139. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533.
3 SINIKA, V., IVASHCHENKO, M., Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Rusia, LYSENKO, S., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina The case of synchronization of the heraclea and sinope stamped amphorae in a scythian grave of the 4th century BC from the lower dniester. Stratum plus. 2020, nr. 6, 202-191. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533.
4 KVITNYTSKYI, M., SYVOLAP, M., Черкасский археологический музей, Ucraina, GRIGORIEV, V. Barrow-cenotaph of the 11th-12th centuries near irkliev village, the site of the pereyaslav torks in the dnieper region. Stratum plus. 2020, nr. 5, 203-191. ISSN 1608-9057 ISSNe 1857-3533.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 2, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stratum%20Plus%2C%202022_2.pdf
Numărul 5, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/%282022%29%20Stratum%20Plus%2C%20%285%29.pdf
Numărul 6, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/2022-Stratum%20Plus_%286%29.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: