FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Arheologică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-016X
eISSN: 2537-6144

3. Site-ul revistei

http://archaeology.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Adresabd. Ştefan cel Mare 1, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22260959, , levitkioleg_ipc@yahoo.com
Webwww.patrimoniu.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(15), 2019 - 200
Nr. 2(14), 2018 - 200
Nr. 1(14), 2018 - 200
Nr. 1-2(13), 2017 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Leviţki Oleg, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57202059656
2.Croitor Roman, dr., Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Franţa) - Scopus Author ID - 16554507500
3.Reabţeva Svetlana, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205359072
4.Telnov Nicolai, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56401913800
5.Skoryj Serghej, Институт Археологии НАН Украины (Ucraina)
6.Sava Eugen, dr.hab., conf.univ., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
7.Roman Petre, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)
8.Postică Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Ministerul Culturii (Republica Moldova)
9.Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)
10.Kaşuba Maia, dr., conf.cerc., Institutul Culturii Materiale, Sankt Petersburg (Rusia)
11.Hansen Svend, prof., Institutul German de Arheologie, Berlin (Germania)
12.Dergaciov Valentin, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005599311
13.Bruyako Igor, dr.hab., Одесский археологический музей НАН Украины (Ucraina)
14.Ciobanu Larisa, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 57205143362
15.Vornic Vladimir, dr., conf.cerc., Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202054811
16.Sîrbu Ghenadie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194191274
17.Bacumenco-Pîrnău Ludmila, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200092797
18.Spinei Victor, acad., Academia Româna (România)
19.Meyer Michael, Freie University of Berlin (Germania)
20.Tolochko Petr, Институт Археологии НАН Украины (Ucraina)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 1
2015Numere planificate: 2apărute: 1
2016Numere planificate: 2apărute: 1
2017Numere planificate: 2apărute: 1
2018Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 43%
Romana - 46%
Engleza - 11%
RezumateRusa - 100%
Romana - 100%
Engleza - 96%
Germana - 4%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100860437, 2019 - 2022
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2537-6144, 2017 - 2020

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Anisiutkin Nicolai - Scopus Author ID - 57209683641
2.Bacumenco-Pîrnău Ludmila - Scopus Author ID - 57200092797
3.Bejenaru Luminiţa - Scopus Author ID - 39764506000
4.Ciobanu Larisa - Scopus Author ID - 57205143362
5.Covalenco Serghei - Scopus Author ID - 57209687434
6.Croitor Roman - Scopus Author ID - 16554507500
7.Dergaciov Valentin - Scopus Author ID - 7005599311
8.Haheu Vasile - Scopus Author ID - 57202060956
9.Kiosak Dmitrii - Scopus Author ID - 56523383000
10.Leviţki Oleg - Scopus Author ID - 57202059656
11.Matveev Sergiu - Scopus Author ID - 56806503300
12.Obadă Teodor - Scopus Author ID - 16043185500
13.Reabţeva Svetlana - Scopus Author ID - 57205359072
14.Romanciuc Alexei - Scopus Author ID - 57200424911
15.Sîrbu Ghenadie - Scopus Author ID - 57194191274
16.Sîrbu Livia - Scopus Author ID - 57202054384
17.Telnov Nicolai - Scopus Author ID - 56401913800
18.Terna Stanislav - Scopus Author ID - 55772964700
19.Vlasenco Ivan - Scopus Author ID - 57205366676
20.Vornic Vladimir - Scopus Author ID - 57202054811

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADAMESCU, A., Muzeul de Istorie „Paul Păltanea” Galați, România, MANDACHE, T., Muzeul de Istorie „Paul Păltanea” Galați, România Descoperiri arheologice aparținând secolelor VIII-X p.Chr. din situl arheologic de la Suceveni-Stoborăni, județul Galați. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 160-141. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
2 АНИСЮТКИН, Н., Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук, Rusia Новые данные о первоначальном заселении Восточно-Европейской равнины в раннем палеолите. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 15-6. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
3 BACUMENCO-PÎRNĂU, L., dr., BEJENARU, L., Academia Română, filiala Iași, România Resursele alimentare de origine animală utilizate în Moldova medievală. O cronică a cercetărilor arheozoologice în perioada postbelică*. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 259-250. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
4 БИЛИНСКИЙ, О., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina, КАБАНОВ, Д., НИИ археологии юго-востока Руси Курского государственного университета, Rusia Планировка поселений и домостроительство населения скифского времени в бассейне Сейма. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 26-13. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
5 СКОРЫЙ, С., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, КОСТЕНКО, Ю., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, БОРЯК, В., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Клады чернолесской культуры на севере Приднепровской Террасовой Лесостепи . Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), 127-106. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
6 BRAȘOVEANU, C., Necunoscută, România, România Recenzie. Vasile Diaconu, Repertoriul descoperirilor atribuite epocii bronzului din județul Neamț, Editura ,,Constantin Matasă”, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXXVI, Piatra-Neamț. 2016,. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 142-141. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
7 БРУЯКО, И., dr.hab., Одесский археологический музей НАН Украины, Ucraina, АГУЛЬНИКОВ, С. Погребения эпохи раннего – среднего бронзового века на территории предместья городища Картал. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 103-86. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
8 ЧЕКУРКОВ, В., Ровенский государственный гуманитарный университет, Ucraina Археологические исследования могильника XVI-XVIII вв. в г. Ровно (по материалам раскопок 2007 г.). Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 140-134. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
9 ЦЕУНОВ, И., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, ЧЕРКАССКАЯ, Д., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Методологический перелом в советской археологии: взгляд из Киева (по материалам НА ИА НАНУ). Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 214-197. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
10 ЧЕРНОВОЛ, Д., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Поселение трипольской культуры Бернашевка I. Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), 36-20. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
11 CHIRICA, V., Institutul de Arheologie Iasi, România, CORDOȘ, E., Necunoscută, România, România, CHIRICA, V., Necunoscută, România, România Ilie Borziac, ctitor al cercetărilor paleolitice din spațiul carpato-nistrean.. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 154-149. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
12 КОВАЛЕНКО, С., dr., OBADĂ, T., ДЕМЭЙ, Л., Institut de Paléontologie Humaine, Franţa Некоторые итоги исследования «жилых структур» на верхнепалеолитической стоянке Климэуць II в Среднем Поднестровье. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 12-5. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
13 ДЯЧЕНКО, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, СЫРБУ, Г. К 75-летию настоящего Ученого. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 181-180. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
14 DOROSHENKO, L., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina The formation of the Archaeological Slavic Studies: the autochthonists concept development of the Slavic antiquities in the historiography of the late 19th – early 20th. Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), 282-277. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
15 FEDORCHENKO, O., Национальный университет «Киево-Могилянская Академия», Ucraina Taphonomic ‘chronicles’: the case-study of Zaskalnaya VI site (layer III). Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 169-159. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
16 GALL, E., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, România, LEZSAK, G., Hungarian Academy of Sciences, Ungaria, NOVICIHIN, A., Анапский археологический музей, Rusia Fragmentul de plăcuță de geantă de la Andreevskaia Shchel (Anapa, Federația Rusă).Observații privind răspândirea genților decorate cu plăcuțe în secolul al X-lea. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 78-59. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
17 ГОЛУБЕВ, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Сравнительное исследование типов сабель салтовской археологической культуры и технологии их изготовления. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 249-235. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
18 SIMALCSIK, A., Academia Româna, România, SIMALCSIK, R., Academia Româna, România, GROZA, V., Academia Româna, România Necropola medievală de la Lozova (raionul Strășeni). Campania 2015. Raport paleoantropologic. Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), 322-304. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
19 ИЛЬЧИШИН, В., ГП «ОАСУ Подольска археология», Ucraina Погребение коней в кургане эпохи бронзы  около Гусятина Тернопольской области  (по результатам спасательных исследований 2015 года). Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 110-104. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
20 IVANOVA, S., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Recenzie. А.Е. Малюкевич, С.М. Агульников, С.С. Попович, Курганы правобережья Днестровского лимана у с. Молога, ОАМ НАН Украины. Одесса-Кишинев 2017.. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 140-139. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
21 КАРАВАЙКО, Д., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina, ПЕЛЯШЕНКО, К., Областное коммунальное учреждение «Харьковский исторический музей», Ucraina Лепная посуда памятников скифского времени Путивльского Посеймья. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 147-132. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
22 KIOSAK, D., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, SALAVERT, A., Muséum National d’Histoire Naturelle, Franţa Revisiting the chronology of two Neolithic sites in Eastern Europe: new radiocarbon dates from Melnychna Krucha and Kamyane-Zavallia (Southern Buh region, Ukraine). Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 131-116. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
23 КОЛОДА, В., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina, КРОЙТОР, Р., dr. Животноводство населения салтовской культуры в лесостепной части Северского Донца (Украина). Часть 3. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 234-220. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
24 КРЮТЧЕНКО, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Городища-убежища скифского времени Днепро-Донской лесостепи. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 196-181. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
25 ЛАВЫШ, К., Национальная академия наук Беларуси, Belarus Шелковые ткани и золототканая тесьма византийского и восточного происхождения в костюме жителей Западной Руси: по материалам курганных погребений на территории Беларуси. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 158-148. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
26 LAZANU, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Recenzie. Neculai Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos. Componente și relații interculturale, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016, 362 p.,13 grafice incluse în text, 82 planșe. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 176-174. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
27 MATEI, D., Necunoscută, România, România Recenzie. Alexandru Popa/Zsigmond Lóránd Bordi. Studii asupra graniţelor romane din Dacia. Fortificaţia de la Comolău (Comisia Naţională Limes). Studii şi cercetări asupra frontierelor Imperiului Roman de pe teritoriul României. Vol. 1 (Cluj-Napoca [2016]), Editura Mega. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 173-170. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
28 МОГИЛОВ, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Мотив ног копытного животного на скифских уздечных бляхах . Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), 175-169. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
29 МУРЗИН, В., Мелитопольский институт государственного и муниципального управления "КПУ", Ucraina, ШЕЛЕХАНЬ, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Скифский курган у пгт. Великая Багачка. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 79-66. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
30 NICULICĂ, B., Muzeul Bucovinei, Suceava, România Dr. Mugur Andronic la a 60-a aniversare. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 284-279. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
31 OL’GOVSKII, S., Киевский национальный университет культуры и искусств, Ucraina To the interpreting of accidental findings of Scythian molds for arrowheads. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 83-79. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
32 ПАНЧЕНКО, К., Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко, Ucraina Грунтовой могильник скифского времени возле с. Заломы на Кировоградщине. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 49-44. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
33 ПОДОБЕД, В., Донецкий областной краеведческий музей, Донецк, Ucraina, УСАЧУК, А., Донецкий областной краеведческий музей, Донецк, Ucraina, ЦИМИДАНОВ, В., Донецкий областной краеведческий музей, Донецк, Ucraina Псалии Центральной и Южной Европы от Оарца де Сус и Микен до Бабадага: археологические контексты . Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), 79-61. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
34 POP, X., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca, România Descoperiri arheozoologice aparținând epocii dacice provenite din situl de la Carei-Bobald I (jud. Satu Mare). Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 112-108. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
35 ПРЯДКО, А., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Новые данные о памятниках древнерусского времени нижнего течения р. Супой. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 58-50. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
36 РАДОМСКИЙ, И., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Генезис кремневой индустрии Триполья В/І в Среднем Поднестровье. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 40-22. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
37 СЕМЕНЧУК, С., ЧВУЗ "Хмельницкий экономический университет", Ucraina О языческих древностях левобережной части Среднего Поднестровья: история и археология. Revista Arheologică. 2017, nr. 1-2(13), 174-168. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
38 STĂNICA, A., Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea , România Prezența Hoardei de Aur la gurile Dunării (sec. XIII-XIV). Argumentul arheologic. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 65-51. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
39 СТЁГАНЦЕВ , M., Necunoscută, Rusia, Rusia Исследование некоторых методов синхронизации распределений на примере Неревских раскопов XVII и XXVIII. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 136-113. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
40 UHL, R., Deutsches Archäologisches Institut, Germania Von Tonstiften und Tokens. Betrachtung einer enigmatischen Objektgruppe im Nordpontus. Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 12-5. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
41 ВАЛЬЧАК, С., Институт Археологии, Российская Академия Наук, Rusia Бронзовые кованые шлемы предскифского периода на Кавказе. Revista Arheologică. 2016, nr. 1-2(12), 144-128. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
42 ВОЛОДАРЕЦ-УРБАНОВИЧ, Я., Институт Археологии НАН Украины, Ucraina Свастика у славян (по материалам археологических культур второй половины I тыс. н.э.). Revista Arheologică. 2018, nr. 2(14), 50-27. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.
43 ЗИМОВЕЦ, Р., Институт философии им. Г.С. Сковороды НАН Украины, Ucraina Многофигурная композиция в виде головы хищной птицы: новый образец скифского звериного стиля с территории Крыма. Revista Arheologică. 2018, nr. 1(14), 92-84. ISSN 1857-016X ISSNe 2537-6144.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(14) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Arheologica_1_2018.pdf
Numărul 2(14) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Arheologica_2_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: