FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista Arheologică
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2018-04-1750 puncte
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), 2017-03-0130 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2017-12-0730 puncte
CEEOL, 2016-04-0630 puncte
ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing30 puncte
Research Bible30 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2016-09-0130 puncte
CiteFactor Academic Scientific Journals, 2014-05-0830 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
52 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1152 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Bruyako Igor, dr.hab., Одесский археологический музей НАН Украины (Ucraina)5 puncte
2. Hansen Svend, prof., Institutul German de Arheologie, Berlin (Germania)5 puncte
3. Kaşuba Maia, dr., conf.cerc., Institutul Culturii Materiale, Sankt Petersburg (Rusia)5 puncte
4. Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)5 puncte
5. Spinei Victor, m.o., dr., Academia Româna (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Leviţki Oleg, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202059656
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
9 din 19 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
379 puncte
1. Bacumenco-Pîrnău Ludmila, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200092797
2. Croitor Roman, dr., Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Franţa) - Scopus Author ID - 16554507500
3. Dergaciov Valentin, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005599311
4. Reabţeva Svetlana, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205359072
5. Sîrbu Ghenadie, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194191274
6. Sîrbu Livia, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202054384
7. Spinei Victor, m.o., dr., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 55661519900
8. Telnov Nicolai, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56401913800
9. Vornic Vlad, dr., conf.cerc., Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202054811
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
120 autori in ultimii 3 ani, 82 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
137 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
120 autori in ultimii 3 ani, 31 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
207 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2006-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
15 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
2018 (2 din 2)
2017 (1 din 2)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.315 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 817 puncte