FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista Arheologică
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2019-01-0150 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2017-12-0530 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 180 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
57 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1107 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)5 puncte
2. Kaşuba Maia, dr., conf.cerc., Institutul Culturii Materiale, Sankt Petersburg (Rusia)5 puncte
3. Hansen Svend, prof., Institutul German de Arheologie, Berlin (Germania)5 puncte
4. Bruyako Igor, dr.hab., Одесский археологический музей НАН Украины (Ucraina)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Leviţki Oleg, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202059656
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
8 din 19 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
337 puncte
1. Bacumenco-Pîrnău Ludmila, dr., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57200092797
2. Ciobanu Larisa, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205143362
3. Croitor Roman, dr., Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Franţa) - Scopus Author ID - 16554507500
4. Dergaciov Valentin, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005599311
5. Reabţeva Svetlana, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205359072
6. Sîrbu Ghenadie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194191274
7. Telnov Nicolai, dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56401913800
8. Vornic Vladimir, dr., conf.cerc., Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202054811
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
98 autori in ultimii 3 ani, 62 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
127 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
98 autori in ultimii 3 ani, 20 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
163 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2006-2019
1 punct pentru fiecare an de apariție
13 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2018 (2 din 1)
2017 (1 din 1)
2016 (1 din 1)
2015 (1 din 1)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.343 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 730 puncte