FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Farmaceutică a Moldovei

2. Cod ISSN

pISSN: 1812-5077

3. Site-ul revistei


4. Fondatorul

DenumireaAsociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
Adresaor. Chișinău str. Testemiţeanu, 22, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
Telefon / fax / e-mail(+373)22727858, , revista.farmaceutica1993@gmail.com
Webhttp://www.farmaceutica.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-4, 2020 - 100
Nr. 1-4, 2019 - 100
Nr. 1-4, 2018 - 100
Nr. 1-4, 2016 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Safta Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef
2.Cheptanari-Birta Nicoleta, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil
3.Brumărel Mihail, conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
4.Zgircu Ion, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova (Republica Moldova)
5.Carata Ana, dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România)
6.Ciobanu Nicolae, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
7.Corneiciuc Aurel, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova (Republica Moldova)
8.Diug Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
9.Gonciar Veaceslav, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
10.Gorenicov Valerii, dr.hab., Universitatea de Stat din Belarus (Belarus)
11.Adauji Stela, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 5714250030
12.Lupu Mihail, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
13.Nistreanu Anatolie, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
14.Parnovskiy Boris, dr.hab., Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого (Ucraina)
15.Tihonov Alexandr
16.Uncu Livia, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56968198700
17.Valica Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
18.Voitcu Mariana, dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

0

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 1apărute: 1
2018Numere planificate: 1apărute: 1
2019Numere planificate: 1apărute: 1
2020Numere planificate: 1apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 4%
Romana - 75%
Engleza - 21%
RezumateRusa - 17%
Romana - 78%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Adauji Stela - Scopus Author ID - 5714250030
2.Ciobanu Cristina - Scopus Author ID - 57220733890
3.Cojocaru-Toma Maria - Scopus Author ID - 57191841435
4.Maniuc Mihail - Scopus Author ID - 57205083524, Scopus Author ID - 57016775300
5.Parii Sergiu - Scopus Author ID - 57222732656
6.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АНИСИМОВА, Н., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Солнцезащитные неорганические уф-фильтры. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2020, nr. 1-4, 63-62. ISSN 1812-5077.
2 DAVIDYAN, R., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Method for the quantitative determination of black – eyed susan flowers anthocyanins. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2020, nr. 1-4, 32-30. ISSN 1812-5077.
3 UNCU, A., SECHKO, O., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus, VÎSLOUH, O., VALICA, V., dr.hab., GOLIAK, N., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus, GURINA, N., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus, MACAEV, F., dr.hab., MAZUR, E., UNCU, L., dr. Evaluation of some physico – chemical properties of propyltiodiazolochinazolin – one derivatives. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2020, nr. 1-4, 21-16. ISSN 1812-5077.
4 KARCHEVSKAYA, К., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Penetration ability of flavonoids. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2020, nr. 1-4, 34-33. ISSN 1812-5077.
5 KLIMETS, N., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Antioxidant properties of flavonoids after penetration of black elderberry extracts through the dialysis membrane. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2020, nr. 1-4, 37-35. ISSN 1812-5077.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-4, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/RFM%202020%20nr.%201-4.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: