FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Farmaceutică a Moldovei

2. Cod ISSN

pISSN: 1812-5077

3. Site-ul revistei

https://repository.usmf.md/handle/20.500.12710/16200

4. Fondatorul

DenumireaAsociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
Adresaor. Chișinău str. Testemiţeanu, 22, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”
Telefon / fax / e-mail(+373)22727858, , revista.farmaceutica1993@gmail.com
Webhttp://www.farmaceutica.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(49), 2022 - 100
Nr. 4(48-S), 2021 - 100
Nr. 2(46-S), 2021 - 100
Nr. 3(47-S), 2021 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Safta Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 6602394062
2.Adauji Stela, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57142500300
3.Cheptanari-Birta Nicoleta, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 57850800100
4.Brumărel Mihail, conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57142590400
5.Carata Ana, dr., prof.univ., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România) - Scopus Author ID - 48060943100
6.Ciobanu Nicolae, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57216204216
7.Cojocaru-Toma Maria, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57191841435
8.Corneiciuc Aurel, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova (Republica Moldova)
9.Crişan Gianina, dr., prof.univ., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ (România) - Scopus Author ID - 33767571700
10.Diug Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57196262880
11.Goliak Natalia, conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din Minsk (Belarus)
12.Gonciar Veaceslav, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193839121
13.Gurina Natalia, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie din Minsk (Belarus)
14.Lupu Mihail, dr., conf.univ., Agenţia Medicamentului, RM (Republica Moldova)
15.Muntean Daniela-Lucia, dr., prof.univ., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (România) - Scopus Author ID - 23670523500
16.Negreş Simona, dr., prof.univ., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România) - Scopus Author ID - 8633944600
17.Nistreanu Anatolie, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
18.Profire Lenuţa, dr., prof.univ., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6506754389
19.Soroceanu Valentina, dr., prof.univ., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România) - Scopus Author ID - 40762225100
20.Surikova Irina, dr., Национальный фармацевтический университет, Харьков (Ucraina) - Scopus Author ID - 57219652691
21.Tăerel Adriana-Elena, dr., prof.univ., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România) - Scopus Author ID - 33068278600
22.Uncu Livia, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56968198700
23.Valica Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193321163
24.Zgircu Ion, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

0

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 1apărute: 1
2019Numere planificate: 1apărute: 1
2020Numere planificate: 1apărute: 1
2021Numere planificate: 1apărute: 4
2022Numere planificate: 1apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 75%
Engleza - 25%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Adauji Stela - Scopus Author ID - 57142500300
2.Benea Anna - Scopus Author ID - 57220734392
3.Bilan Dmitri - Scopus Author ID - 57223931057
4.Brumărel Mihail - Scopus Author ID - 57142590400
5.Calalb Tatiana - Scopus Author ID - 57191848593
6.Cheptanari-Birta Nicoleta - Scopus Author ID - 57850800100
7.Ciobanu Cristina - Scopus Author ID - 57220733890
8.Ciobanu Nelly - Scopus Author ID - 57196067674
9.Ciobanu Nicolae - Scopus Author ID - 57216204216
10.Ciobanu Nicolae - Scopus Author ID - 57216204216
11.Codreanu Alexandru - Scopus Author ID - 57219730106
12.Cojocaru-Toma Maria - Scopus Author ID - 57191841435
13.Crudu Valeriu - Scopus Author ID - 6504491495
14.Diug Eugen - Scopus Author ID - 57196262880
15.Fursenco Cornelia - Scopus Author ID - 57216201201
16.Gîrbu Vladilena - Scopus Author ID - 57188767297
17.Gonciar Veaceslav - Scopus Author ID - 57193839121
18.Gorincioi Elena - Scopus Author ID - 6507216613
19.Guranda Diana - Scopus Author ID - 57196257357
20.Kulciţki Veaceslav - Web of Science ResearcherID - A-7991-2010, Scopus Author ID - 6506927017
21.Macaev Fliur - Scopus Author ID - 9737074700
22.Maniuc Mihail - Scopus Author ID - 57205083524, Scopus Author ID - 57016775300
23.Negreş Simona - Scopus Author ID - 8633944600
24.Safta Vladimir - Scopus Author ID - 6602394062
25.Şakaveț Natalia - Scopus Author ID - 55181762400
26.Scutari Corina - Scopus Author ID - 57193842171
27.Soroceanu Valentina - Scopus Author ID - 40762225100
28.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700
29.Valica Vladimir - Scopus Author ID - 57193321163
30.Vîslouh Oxana - Scopus Author ID - 57214992632

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 АНИСИМОВА, Н., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Солнцезащитные неорганические уф-фильтры. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2020, nr. 1-4, 63-62. ISSN 1812-5077.
2 DAVIDYAN, R., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Method for the quantitative determination of black – eyed susan flowers anthocyanins. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2020, nr. 1-4, 32-30. ISSN 1812-5077.
3 TINCU, S., MACAEV, F., dr.hab., DEZMIREAN, D., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca, România, EREMIA, N., dr., ZNAGOVAN, A., dr., BOTNARU, A. Influenţa unor factori externi asupra compoziţiei și eficienţei terapeutice a propolisului. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, nr. 1(45), 29-27. ISSN 1812-5077.
4 GOLYAK, N., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus, MALCHENKOVA, S., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus In vitro dissolution profile of transdermal matrix ibuprofen patches using Paddle method. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, nr. 1(45), 54-52. ISSN 1812-5077.
5 KARCHEVSKAYA, К., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus, LUKASHOU, R., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Flavonoids quantification of Yarrow herb. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, nr. 1(45), 74-72. ISSN 1812-5077.
6 KRAUTSOVA-KUKHMAR, N., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus, SHAKAVETS, N., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus, MUSHKINA, O., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus, KIDYASOVA, T., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Phytotherapy in treatment of gingivitis. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, nr. 1(45), 78-75. ISSN 1812-5077.
7 KLIMETS, N., Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ, Belarus Antioxidant properties of flavonoids after penetration of black elderberry extracts through the dialysis membrane. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2020, nr. 1-4, 37-35. ISSN 1812-5077.
8 MACARI, D., SCUTARI, C., NEGREŞ, S., dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România Consumul de preparate antimicrobiene la pacienţii cu Covid-19 în Republica Moldova. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, nr. 2(46-S), 47-46. ISSN 1812-5077.
9 RAIS, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România Consideraţii privind regimul juridic al răspunderii pentru malpraxis în România. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, nr. 4(48-S), 17-13. ISSN 1812-5077.
10 SOROCEANU, V., dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, România Noutăţi legislative pentru profesia de farmacist. Revista Farmaceutică a Moldovei. 2021, nr. 4(48-S), 24-24. ISSN 1812-5077.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(49) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20Farmaceutica%20a%20Moldovei_2022_nr_1.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: