FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Revista Farmaceutică a Moldovei
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 10 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
67 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1117 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Carata Ana, dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România)5 puncte
2. Gorenicov Valerii, dr.hab., Universitatea de Stat din Belarus (Belarus)5 puncte
3. Parnovskiy Boris, dr.hab., Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого (Ucraina)5 puncte
4. Voitcu Mariana, dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
16 din 23 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
557 puncte
1. Adauji Stela, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 5714250030
2. Brumărel Mihail, conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57142590400
3. Carata Ana, dr., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România) - Scopus Author ID - 48060943100
4. Ciobanu Nicolae, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57216204216
5. Cojocaru-Toma Maria, dr., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57191841435
6. Crişan Gianina, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ (România) - Scopus Author ID - 33767571700
7. Diug Eugen, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57196262880
8. Gonciar Veaceslav, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193839121
9. Muntean Daniela-Lucia, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (România) - Scopus Author ID - 23670523500
10. Negreş Simona, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România) - Scopus Author ID - 8633944600
11. Profire Lenuţa, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6506754389
12. Soroceanu Valentina, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România) - Scopus Author ID - 40762225100
13. Surikova Irina, Национальный фармацевтический университет, Харьков (Ucraina) - Scopus Author ID - 57219652691
14. Tăerel Adriana-Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ (România) - Scopus Author ID - 33068278600
15. Uncu Livia, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56968198700
16. Valica Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193321163
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
111 autori in ultimii 3 ani, 9 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
16 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
111 autori in ultimii 3 ani, 13 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
94 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3110 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (1 din 1)
2019 (1 din 1)
2018 (1 din 1)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.330 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 507 puncte