FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Ştiinţa Agricolă

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202

3. Site-ul revistei

http://www.sa.uasm.md

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Agrară de Stat din Moldova
AdresaMD-2049 Chişinău, str. Mirceşti,44
Telefon / fax / e-mail(+373)22312258, (+373)22312276, stiintaagricola@uasm.md
Webwww.uasm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1, 2019 - 100
Nr. 2, 2018 - 100
Nr. 1, 2018 - 100
Nr. 2, 2017 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Stănică Florin, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Bucureşti (România)
2.Sestraş Radu, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca (România)
3.Jităreanu Gerard, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi (România)
4.Horjan Oleg, conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
5.Frecăuţeanu Alexandru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
6.Şeremet Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 33068376400
7.Lupu Viorica, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor coordonator
8.Volconovici Liviu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
9.Starciuc Nicolae, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
10.Melnic Iurie, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Nicolaescu Gheorghe, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
12.Bacean Ion, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
13.Gorobeţ Vladimir, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
14.Popovici Mihail, dr., conf.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Bautin Vladimir, acad., dr., prof., Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева» (Rusia)
16.Espolov Tlektec, acad., dr.hab., prof., Казахский национальный аграрный университет (Kazahstan)
17.Tarverdean Arşaluis, acad., dr.hab., prof., Национальный аграрный университет Армении (Armenia)
18.Vîntu Vasile, prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi (România)
19.Korliuk Serghei, prof., Одесский государственный аграрный университет (Ucraina)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 2apărute: 2
2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 51%
Romana - 37%
Engleza - 12%
RezumateRusa - 51%
Romana - 37%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3202, 2018 - 2021

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Batco Mihail - Scopus Author ID - 6602894081
2.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
3.Dimoglo Anatolii - Scopus Author ID - 57205094042
4.Duca Maria - Scopus Author ID - 7005696830
5.Gudumac Valentin - Scopus Author ID - 57204126291
6.Iazloveţchii Igor - Scopus Author ID - 8410047400
7.Lemanova Natalia - Scopus Author ID - 57193686851, Scopus Author ID - 57211852530
8.Lupaşcu Galina - Scopus Author ID - 56263332500
9.Marian Grigore - Scopus Author ID - 57201024955
10.Maşcenco Natalia - Scopus Author ID - 57205194231
11.Muntean Elena - Scopus Author ID - 6602894081
12.Nastas Andrei - Scopus Author ID - 6505805794
13.Rîşnoveanu Luxiţa - Scopus Author ID - 50462375900
14.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
15.Scripnic Elena - Scopus Author ID - 57209712084
16.Scripnic Elena - Scopus Author ID - 57209712084

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БЕССОНОВА, В., Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина, Ucraina, ПОНОМАРЁВА, Е., Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина, Ucraina Водопоглощающая способность и макроэлементный состав опада и подстилки природных дубовых биогеоценозов байрачного леса северной степи Украины. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 84-77. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
2 БИЛОВУС , Г., Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН, Ucraina, ВОЛОЩУК, И., Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН, Ucraina Экономическая эффективность применения микробных препаратов на пшенице озимой в условиях западной лесостепи Украины. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 157-152. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
3 БРУХАЛЬ, Ф., Институт земледелия Национальной академии аграрных наук, Ucraina, КРАСЮК, Л., Институт земледелия Национальной академии аграрных наук, Ucraina Биогенный вынос питательных веществ соевого агроценоза в условиях лесостепи Украины. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 42-37. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
4 БУЧЕНКОВ, И., Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова, Belarus Селекция Ribes nigrum L. и Grossularia reclinata mill . на основе отдаленной гибридизации. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 65-60. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
5 ЧЕРНЕЛИВСКАЯ, Е., Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,, Ucraina, ДЕРКАЧ, В., Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,, Ucraina, ДЗЮБЕНКО, И., Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,, Ucraina Влияние системы удобрения и способов обработки почвы на урожайность и экономическую эффективность выращивания свеклы сахарной. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 40-36. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
6 ДЕНЬКИН, А., ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных, г. Боровск, Rusia, РЕШЕТОВ, В., ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных, г. Боровск, Rusia, ЛЕМЕШЕВСКИЙ, В., ВНИИ физиологии, биохимии и питания животных, г. Боровск, Rusia Эффективность использования обменной энергии при разработке элементов адаптивного кормления молочных коров за 20 дней до отела и в начале лактации . Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 120-114. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
7 ДУМИХ, И., Institutul de Pedologie și Agrochimie A.N.Sokolovschi, Ucraina Морфогенетические особенности аллювиальных почв Предкарпатья Украины. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, 35-28. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
8 ЕЛИСАВЕНКО, Ю., ГП «Винницкая лесная научно-исследовательская станция» УкрНИИЛХА, Ucraina Перспектывные лесные заповедные об ъекты и территории восточного Подолья в структуре региональной экологической сети. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 86-82. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
9 ELITOK, B., Afyon Kocatepe University, Turcia The effects of orally given high rate carbohydrate on some pathogens that play an important role in etiology of the diarrhea in calves. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 118-112. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
10 МАЛКИНА, В., Таврический государственный агротехнологический университет, Ucraina, ЕРЕМЕНКО, О., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Методика определения площади листовой поверхности льна масличного (Linumusitatissimum L.) на основеметодов обработки и анализа изображений . Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, 40-36. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
11 ГАБРИЕЛЬ, А., Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН, Ucraina, СНИТЫНСКИЙ, В., Львовский национальный аграрный университет, Ucraina, ОЛИФИР, Ю., Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН, Ucraina, ГЕРМАНОВИЧ, О., Львовский национальный аграрный университет, Ucraina Особенности газорегулирующей функции светло-серой лесной поверхностно оглеенной почвы при разных системах ее использования . Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 17-13. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
12 ГАМАЮНОВА, В., Николаевский национальный аграрный университет , Ucraina, PANFILOVA, A., Николаевский национальный аграрный университет , Ucraina, ГЛУШКО, Т., Херсонский государственный аграрный университет, Ucraina, СМИРНОВА, И., Николаевский национальный аграрный университет , Ucraina, КУВШИНОВА, А., Николаевский национальный аграрный университет , Ucraina Значение оптимизации питания в стабильности формирования урожайности зерновых культур в зоне юга Украины. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 29-24. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
13 ГОЛУБЕНКО, Т., Винницкий национальный аграрный университет, Ucraina Качествнные показатели мяса телят выращенных по системе мясного скотоводства «корова-теленок». Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 110-107. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
14 ГУСЕНКОВА, О., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina, ТИЩЕНКО, В., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina Сбалансированность признаков продуктивности и качества зерна озимой пшеницы в зависимости от года выращивания и сроков посева. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 16-10. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
15 ХАРЕБА, В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, КОМАР, А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Подбор регуляторов роста растений для предпосевной обработки семян пастернака посевного (Pas tina ca sa tiva L.) в условиях правобережной Лесостепи Украины  . Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 66-63. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
16 HORHOGEA, C., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, RIMBU, C., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, CREŢU, C., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, GOLBAN, R. Peritonita infecţioasă felină in Romania. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 91-86. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
17 ЯГЕЛЮК, С., Луцкий национальный технический университет , Ucraina, ДИДУХ, В., Луцкий национальный технический университет , Ucraina, ТКАЧУК, В., Луцкий национальный технический университет , Ucraina Исследование возможности производства топливных материалов из отходов масличного льна в условиях Западного Полесья. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 162-158. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
18 ЯРЕМКО, Н., Институт Садоводства НАН Украины, Ucraina Качество корневой системы отводков фундука (CorylusmaximaMill.) выращенных в маточнике вегетативного размножения с использованием различных субстратов . Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 76-71. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
19 MUTU (CALMÎŞ), A., RÎŞNOVEANU, L., Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola, Braila, România, GISCA, I., CLAPCO, S., dr., JOIŢA-PĂCUREANU, M., Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea, România, DUCA, M., dr.hab. Rezistenţa diferiţilor hibrizi de floarea-soarelui la unii agenţi fitopatogeni, în condiţii naturale de cultivare. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 23-17. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
20 КАСЬЯНЕНКО , О., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, ФОТИНА , Т., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, ФОТИНА , А., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, ГЛАДЧЕНКО, С., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, БЕЗРУК , Р., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, ГНИДЕНКО, Т., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina Анализ практических аспектов контроля возбудителей пищевых зоонозов при выращивании птицы. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 165-158. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
21 КИЛИМНЮК, А., Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,, Ucraina Альтернативный источник кальция и фосфора для животных  . Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 101-97. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
22 КЛИПАКОВА, Ю., Таврический государственный агротехнологический университет, Ucraina, БЕЛОУСОВА, З., Таврический государственный агротехнологический университет, Ucraina Особенности формирования продуктивности пшеницы озимой (Triticum aestivum L.) в зависимости от предпосевной обработки семян. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 36-30. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
23 КОВАНА, Е., Национальный научный центр „ИВиВ им. В. Е. Таирова“, Ucraina, ТАРАСОВА, В., Национальный научный центр „ИВиВ им. В. Е. Таирова“, Ucraina, МУЛЮКИНА, Н., Национальный научный центр „ИВиВ им. В. Е. Таирова“, Ucraina Влияние ЭМ-агро на содержание органических кислот и качественные показатели сусла и виноматериалов . Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 81-76. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
24 КРАМАРЕНКО, А., Николаевский национальный аграрный университет , Ucraina, КУЗЬМИЧЕВА, Н., Николаевский национальный аграрный университет , Ucraina, КРАМАРЕНКО, С., Николаевский национальный аграрный университет , Ucraina Анализ главных компонент ростовых признаков южной мясной породы скота. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 131-126. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
25 КУЗНЕЦОВА, И., Academia Naţională de Ştiinţe Agrare, Ucraina Потребность во влаге растений стевии Stevia rebaudiana bertoni во время вегетативного развития. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 1, 65-60. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
26 ЛУПОЛОВА, Т., dr., Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, Belarus, ПЕТКУ, В., ГУМИНСКАЯ, Е., Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, Belarus, МАКАРОВА, А., Мозырский государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина, Belarus Парное различие генетической структуры пород крупного рогатого скота по лактопротеинам. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 1, 103-99. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
27 МЯЛКОВСКИЙ, Р., Подольский государственный аграрно-технический университет, Ucraina Влияние внекорневой подкормки растений микроудобрениями на накопление массы клубней картофеля в условиях правобережной Лесостепи Украины. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 71-66. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
28 МИКОЛАЕВСКИЙ, В., Институт Защиты Растений УААН, Ucraina, СЕРГИЕНКО, В., Институт Защиты Растений УААН, Ucraina, ТИТОВА, Л., Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины, Ucraina Влияние предпосевной бактеризации семян на развитие болезней и урожайность сои. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 1, 59-55. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
29 МЫНЗУЛ, А., Одесский государственный аграрный университет, Ucraina Влияние метеорологических условий на продуктивность клонов технических сортов винограда в условиях юга Украины. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 62-57. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
30 MOROZ, M., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Optimization of Artificial Nutrient for Growing Соссinellidae. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 44-38. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
31 МОРОЗ, Н., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Оптимизация размножения паразитоида Encаrsia formosa Gahan при биологическом земледелии. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 75-70. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
32 НАГОРНАЯ, Л., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina, БЕРЕЗОВСКИЙ, А., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina Эффективность отечественных инсектицидов против мух в птицеводстве. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, 145-141. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
33 ПОГРИБНЫЙ, О., Национальный природный парк «Гуцульщина», Ucraina, ОСАДЧУК, Л., Национальный Лесотехнический Университет Украины, Ucraina, ЗАЯЧУК, В., Национальный Лесотехнический Университет Украины, Ucraina Особенности роста и смолопродуктивность реликтовой сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Украинских Карпатах. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 77-71. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
34 PALIJ, A., Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко, Ucraina Innovative approach to the detection of teat cup liner tension. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, 119-116. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
35 ПАНЬКОВА, С., Государственная опытная станция по птицеводству Национальной академии аграрных наук Украины, Ucraina, КАТЕРИНИЧ, О., Государственная опытная станция по птицеводству Национальной академии аграрных наук Украины, Ucraina, ЗАХАРЧЕНКО, О., Государственная опытная станция по птицеводству Национальной академии аграрных наук Украины, Ucraina, ИОНОВ, И., Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды, Ucraina Интенсивность формирования яйценоскости кур нового гибрида комбинированного типа продуктивности. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 1, 113-109. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
36 ПОДОЛЯН, Ю., Винницкий национальный аграрный университет, Ucraina Влияние пробиотической добавки “Энтеро-актив” на минеральный состав мяса бройлеров. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 1, 108-104. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
37 ПЕТРЕНКО, В., НИИ продовольственных ресурсов Национальной Академии Аграрных Наук Украины, Ucraina, ХОМЕНКО, Л., НИИ физиологии растений и генетики Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, ПОДПРЯТОВ, Г., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Влияние отрицательных температур на сохранность посевных свойств зерна пшеницы озимой при хранении в пластиковых рукавах. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 21-18. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
38 ПОЛУНИНА, А., Уманский национальный университет садоводства, Украина, Ucraina, МАЙБОРОДА, В., Уманский национальный университет садоводства, Украина, Ucraina Утолщение штамба и апикальный рост двупроводниковых саженцев яблони сорта флорина в зависимости от плотности размещения и способа создания двух проводников. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 69-64. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
39 SCRIPNIC, E., dr., SCRIPNIC, I., dr., POP, C., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România Incubația ouălor de diferite specii de păsări în incubatorul de suprafață. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 124-119. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
40 ПОПОВИЧ, В., Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности, Ucraina Фотосинтезирующая активность рудеральной растительности в зоне влияния свалки. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, 27-22. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
41 ПРОТОПИШ, И., Винницкий национальный аграрный университет, Ucraina Формирование структуры урожая пшеницы озимой в зависимости от сроков посева и предшественников в правобережной лесостепи Украины . Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 25-22. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
42 РАЗАНОВА, Е., Винницкий национальный аграрный университет, Ucraina Влияние апивита на жизнеспособность пчелиных семей в период зимовки. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 114-111. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
43 СКАЛЕЦКАЯ, Л., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, ЗАВАДСКАЯ, О., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, ОСТРОВАЯ, Т., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Пригодность к хранению корнеплодов моркови (Daucus carota) разных сортов и гибридов, выращенных в условиях лесостепи Украины . Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 70-66. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
44 СЕНИК, И., Тернопольская опытная станция Института ветеринарной медицины НААН, Ucraina Влияние режимов сенокошения и удобрения на качественные показатели корма бобово-злакового агрофитоценоза. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 32-28. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
45 СЕРЕВЕТНИК, Е., Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,, Ucraina Продуктивность костреца безостого в зависимости от внекорневой подкормки. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 35-31. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
46 ШКРОМАДА, О., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina Ветеринарно-санитарная оценка продуктов забоя свиней при использовании комплекса дезинфицирующих средств . Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 104-101. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
47 СОКОЛЬСКАЯ, Т., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Публичноое администрирование ресурсного обеспечения устойчивого эколого-социоориентированного экономического развития агросферы. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 151-145. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
48 СОЛОНЕЧНЫЙ, П., Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, Ucraina Уровень проявления и корреляция количественных признаков сортов ячменя ярового. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 27-23. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
49 SREBCHEVA, T., Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria, BOJINOV, B., Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria Genetic control of non-pungency in pepper (Capsicum sp.) (mini-review). Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 63-57. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
50 СТЕФУРАК, Ю., Национальный природный парк «Гуцульщина», Ucraina, ПАСАЙЛЮК, М., Национальный природный парк «Гуцульщина», Ucraina, СТЕФУРАК, И., Institute of Agriculture of Carpathian region of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Ucraina Роль паратипичных факторов вформировании показателей неспецифической резистентности организма лошадей гуцульской породы . Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, 140-135. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
51 СТРИГУН, В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Влияние отбора на изменчивость признака «число неплодущих узлов» в гибридных популяциях гороха овощного (PisumsativumL.). Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 1, 44-41. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
52 ТЕЛЕПЕНЬКО, Ю., Институт Садоводства НАН Украины, Ucraina Продуктивность ежевики (Rubus subg. Eubatus focke) в условиях лесостепи Украины. Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 70-67. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
53 ŢENU, I., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, ROŞCA, R., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, MELNIC, I., dr. Research on the impact of tillage operations for autumn wheat crop set up over some soil properties. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 127-122. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
54 CĂLUGĂR, A., Universitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara, Cluj Napoca, România, BABEŞ, A., Universitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara, Cluj Napoca, România, BUNEA, C., Universitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara, Cluj Napoca, România, POP, T., Universitatea De Stiinte Agronomice Si Medicina Veterinara, Cluj Napoca, România, TOMOIAGĂ, L., Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Blaj, România, ILIESCU, M., Statiunea de Cercetare si Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Blaj, România Oenological characterization of wines from grape clones created at research station for viticulture and enology Blaj, Romania. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 2, 56-50. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
55 УЛЬЯНИЧ, Е., Uman National University of Horticulture, Ucraina, КОВТУНЮК, З., Uman National University of Horticulture, Ucraina, СЛОБОДЯНИК, Г., Uman National University of Horticulture, Ucraina, ЩЕТИНА, С., Uman National University of Horticulture, Ucraina, КЕЦКАЛО, В., Uman National University of Horticulture, Ucraina, НАКЛЬОКА, О., Uman National University of Horticulture, Ucraina Перспективы производства овощной продукции и картофеля в Украине. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, 77-73. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
56 ВАЩИК, Е., Сумский Аграрный Национальный Университет, Ucraina Имунный и биохимический статус цыплят- бройлеров в условиях применения препарата биоглобин при экспериментальном псевдомонозе. Ştiinţa Agricolă. 2018, nr. 1, 136-132. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
57 ВАСИЛЬКОВСЬКА, К., Кировоградский национальный технический университет, Ucraina Техническое oбеспечение программирования урожайности пропашных культур  . Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 2, 103-100. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
58 ВИНЦКОВСКАЯ, Ю., Институт Садоводства НАН Украины, Ucraina, КИТАЕВ, О., Институт Садоводства НАН Украины, Ucraina Влияние антитранспиранта вапор гард на содержание пигментов и функциональное состояние листового аппарата яблони (Malus domestica Borkh.). Ştiinţa Agricolă. 2017, nr. 1, 43-39. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.
59 ВОРОБЬЕВА, Н., Uman National University of Horticulture, Ucraina, ТЕРНАВСКИЙ, А., Uman National University of Horticulture, Ucraina, НАУМЧУК, В., Uman National University of Horticulture, Ucraina Урожайность картофеля раннего в зависимости от формы абсорбента в лесостепи Украины. Ştiinţa Agricolă. 2016, nr. 2, 72-66. ISSN 1857-0003 ISSNe 2587-3202.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinta_Agricola_1_2018.pdf
Numărul 2, 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinta_Agricola_2_2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: