FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Ştiinţa Agricolă
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2018-01-2330 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2017-07-2130 puncte
DRJI (Directory of Research Journals Indexing)30 puncte
INDEX COPERNICUS (IC), 2016-07-1230 puncte
eLIBRARY.RU, 2006-07-1230 puncte
OAJI, 2019-05-2130 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2018-03-3030 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
42 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1142 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Cimpoieş Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Stănică Florin, dr., prof.univ.5 puncte
2. Sestraş Radu, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca (România)5 puncte
3. Jităreanu Gerard, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi (România)5 puncte
4. Bautin Vladimir, acad., dr., prof.5 puncte
5. Espolov Tlektec, acad., dr.hab., prof., Казахский национальный аграрный университет (Kazahstan)5 puncte
6. Tarverdean Arşaluis, acad., dr.hab., prof., Национальный аграрный университет Армении (Armenia)5 puncte
7. Vîntu Vasile, prof.univ., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi (România)5 puncte
8. Korliuk Serghei, prof.5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
3 din 18 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
133 puncte
1. Lupu Viorica, Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 58664754200
2. Şeremet Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 33068376400
3. Starciuc Nicolae, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193099578
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3176 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
168 autori in ultimii 3 ani, 63 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
75 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
168 autori in ultimii 3 ani, 33 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
157 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3232 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2024
1 punct pentru fiecare an de apariție
19 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2023 (1 din 2)
2022 (2 din 2)
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.319 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 719 puncte