FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Arheologia Preventivă în Republica Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 2345-1394

3. Site-ul revistei

http://www.ana.md

4. Fondatorul

DenumireaMinisterul Educației, Culturii și Cercetării
Adresamun. Chișinău, str. M. Eminescu 50, MD-2012
Telefon / fax / e-mail(+373)22500895, , arheologie.gov@gmail.com
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4, 2019 - 100
Nr. 3, 2016 - 100
Nr. 2, 2015 - 100
Nr. 1-2, 2014 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Vornic Vlad, dr., conf.cerc., Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57202054811
2.Matveev Sergiu, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil - Scopus Author ID - 56806503300
3.Croitor Roman, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16554507500
4.Munteanu Octavian, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57219010221
5.Simalcsik Angela, “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy (România) - Scopus Author ID - 56543669200
6.Tabuncic Sergiu, dr., conf.cerc., Institutul de Istorie (Republica Moldova)
7.Topal Denis, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56528396600
8.Postică Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (Republica Moldova)
9.Niculiţă Ion, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
10.Leviţki Oleg, dr.hab., conf.cerc., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202059656
11.Sava Eugen, dr.hab., conf.univ., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
12.Nicolae Eugen, dr., Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2019

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 1apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)


14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: