FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Problemele Energeticii Regionale

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0070

3. Site-ul revistei

http://journal.ie.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Energetica al AŞM
AdresaRepublica Moldova, MD2028, mun. Chişinău, str. Academiei, 5
Telefon / fax / e-mail(+373)22738135, , ieasm@ie.asm.md
Webhttp://www.ie.asm.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(47), 2020 - 100
Nr. 1(45), 2020 - 100
Nr. 2(46), 2020 - 0
Nr. 3(44), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Berzan Vladimir, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 6506542101
2.Şit Mihail, conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Web of Science ResearcherID - https://publons.com/researcher/2931365/mikhail-sit/
3.Andronati Nicolae, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211756604
4.Musteaţă Valentin, m.c., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
5.Oleşciuc Valentin, conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701552532
6.Ermuraţchii Vladimir, Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506324775
7.Chiorsac Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
8.Tîrşu Mihai, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55225597500
9.Comendant Ion, Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova)
10.Zaiţev Dmitrii, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56825424000
11.Griţai Mihail, Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova)
12.Bîcova Elena, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55805421000
13.Denisova Alla, dr., Одесский национальный политехнический университет (Ucraina)
14.Golovanov Nicolae, dr., prof., Universitatea Politehnică din Bucureşti (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2005

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 3apărute: 3
2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 6

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 86%
Romana - 2%
Engleza - 13%
RezumateRusa - 98%
Romana - 100%
Engleza - 95%
Franceza - 2%
Germana - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-0070, 2013 - 2033
2.eLIBRARY.RU, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=30624, 2014 - 2033
3.CYBERLENINKA, https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-regionalnoy-energetiki?i=1054318, 2014 - 2033
4.PROQUEST -CSA, https://www.proquest.com/, 2017 - 2033
5.THOMSON-REUTERS Master Journal List, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1857-0070, 2017 - 2023
6.THOMSON REUTERS Emerging Source Citation Index (ESCI), http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1857-0070, 2017 - 2023

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Berzan Vladimir - Scopus Author ID - 6506542101
2.Besarab Aleksandr - Scopus Author ID - 57194262142
3.Bîcova Elena - Scopus Author ID - 55805421000
4.Boiko Andrei - Scopus Author ID - 57202752287
5.Bușer Viktor - Scopus Author ID - 57170877600
6.Calinin Lev - Scopus Author ID - 35324646900
7.Cujba Rodica - Web of Science ResearcherID - T-7387-2019
8.Ermurachi Iurie - Scopus Author ID - 57193059742
9.Golub Irina - Scopus Author ID - 56825491000
10.Oleşciuc Valentin - Scopus Author ID - 6701552532
11.Paţiuc Vladimir - Scopus Author ID - 57210325700
12.Pentiuc Radu Dumitru - Scopus Author ID - 34882295900
13.Postolati Vitali - Scopus Author ID - 57201129437
14.Rîbacova Galina - Scopus Author ID - 57217879753
15.Şit Mihail - Web of Science ResearcherID - https://publons.com/researcher/2931365/mikhail-sit/
16.Tîrşu Mihai - Scopus Author ID - 55225597500
17.Zaiţev Dmitrii - Scopus Author ID - 56825424000

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 КУЗНЕЦОВ, Н., Институт возобновляемой энергетики НАН Украины, Ucraina, СМЕРТЮК, В., Институт возобновляемой энергетики НАН Украины, Ucraina, ЛЫСЕНКО, О., Таврический государственный агротехнологический университет, Ucraina, НЕСТЕРЧУК, Д., Таврический государственный агротехнологический университет, Ucraina, АДАМОВА, С., Таврический государственный агротехнологический университет, Ucraina Оптимизация соотношения мощностей ветровых и солнечных электростанций. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 140-127. ISSN 1857-0070.
2 МАНУСОВ, В., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, ПАВЛЮЧЕНКО, Д., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, АХЬЁЕВ, Д., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Анализ процессов ограничения токов короткого замыкания трансформатором с высокотемпературными сверхпроводящими обмотками. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), 7-1. ISSN 1857-0070.
3 АЛЕКСЕЕВСКИЙ, Д., Запорожский национальный университет, Ucraina, АНДРИЕНКО, П., Запорожский национальный технический университет, Ucraina, НЕМЫКИНА, О., Запорожский национальный технический университет, Ucraina Research of the Electric Power Conversion in Wind Turbines with the Aerodynamic Multiplication. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), 79-70. ISSN 1857-0070.
4 БУРДО, О., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, СИРОТЮК, И., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, АЛЬХУРИ, Ю., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ЛЕВТРИНСКАЯ, Ю., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina Микроволновая энергия, как фактор интенсификации тепломассопереноса и формирования полиэкстракта. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), 71-58. ISSN 1857-0070.
5 ГРАЧЕВА, Е., Казанский государственный энергетический университет, Rusia, ИВШИН, И., Казанский государственный энергетический университет, Rusia, ГОРЛОВ, А., Southwest State University, Rusia, АЛИМОВА, А., Казанский государственный энергетический университет, Rusia Effect of Technical Parameters of Electric Low Voltage Devices of the Shop Power Supply Systems on their Reliability Characteristics. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), 87-74. ISSN 1857-0070.
6 АНДРЕЕВ, М., Томский политехнический университет, Rusia, БОРОВИКОВ, Ю., Томский политехнический университет, Rusia, ГУСЕВ, А., Томский политехнический университет, Rusia, СУВОРОВ, А., Томский политехнический университет, Rusia, СУЛАЙМАНОВ, А., Томский политехнический университет, Rusia, УФА, Р., Томский политехнический университет, Rusia Влияние элементов измерительной части цифровой дифференциальной защиты трансформаторов на преобразование входного сигнала. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), 12-1. ISSN 1857-0070.
7 ДОРОШЕНКО, А., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, АНТОНОВА, А., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ХАЛАК, В., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ГОНЧАРЕНКО, А., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina Низкотемпературные испарительные воздухоохладители. Разработка и анализ возможностей. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 155-141. ISSN 1857-0070.
8 ВОЛКОВ, Э., ОАО Энергетический институт имени Г.М. Кржижановского, Rusia, АРХИПОВ, А., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia, ПРОХОРОВ, В., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia, ЧЕРНОВ, С., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia Повышение экологической безопасности, надёжности и экономичности пылеугольных котлов. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), 53-45. ISSN 1857-0070.
9 АРУТЮНЯН, В., Запорожский институт экономики и информационных технологий (ЗИЭИТ), Ucraina The Information System of Mass Notification in Emergency Situations with an Algorithm of Optimization of Evacuation Plans Based on the Client — Server Architecture. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-1(40), 44-36. ISSN 1857-0070.
10 ГУБАРЕВ, В., Липецкий государственный технический университет, Rusia, ШАРАПОВ, А., Липецкий государственный технический университет, Rusia, АРЗАМАСЦЕВ, А., Липецкий государственный технический университет, Rusia, КАРТЕЛЬ, А., Липецкий государственный технический университет, Rusia Оценка энергетической эффективности применения детандер-генераторных агрегатов в системах с комбинированным производством тепла и электри-ческой энергии. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 101-93. ISSN 1857-0070.
11 ATANASOAE, P., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, PENTIUC, R., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România The Qualification of Electricity Production in High Efficiency Cogeneration for the Access to the Support Scheme through Green Certificates. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 3(35), 68-58. ISSN 1857-0070.
12 АВЕРБУХ, М., Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Rusia, ЖИЛИН, Е., Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Rusia, ПРОКОПИШИН, Д., Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Rusia Минимизация потерь электроэнергии в системах электроснабженияиндивидуального жилищного строительства. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), 38-31. ISSN 1857-0070.
13 КВАШНИН, В., Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, Ucraina, БАБАШ, А., Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, Ucraina, КОСЕНКО, В., Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, Ucraina, КВАШНИН, В., Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, Ucraina, КЛИМЕНКО, Г., Донбасская государственная машиностроительная академия, г. Краматорск, Ucraina Control of an Electrical Vector Drive of a Mechanical Variable Masses’ System. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-3(42), 25-13. ISSN 1857-0070.
14 БАЧЕВ, Н., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia, МАТЮНИН, О., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia, БУЛЬБОВИЧ, Р., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia, БЕТИНСКАЯ, О., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia, ШИЛОВА, А., Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Rusia Computational and Experimental Studies into Concentration Limits of Associated Petroleum Gas Combustion. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), 47-39. ISSN 1857-0070.
15 ВАНЕЕВ, С., Сумский Государственный Университет, Ucraina, МЕЛЕЙЧУК, С., Сумский Государственный Университет, Ucraina, БАГА, В., Сумский Государственный Университет, Ucraina, РОДИМЧЕНКО, Т., Сумский Государственный Университет, Ucraina Исследование влияния давления газа на входе в струйно-реактивную турбину на показатели ее эффективности. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 82-71. ISSN 1857-0070.
16 SUVOROV, Д., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, TATARINOVA, N., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, KRUPIN, D., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, SUVOROVA, L., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, BAIBAKOVA, T., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia Energy and Economic Efficiency of Gas Turbine Units and Heat Pumps in Power-supply Systems in the Arctic Regions of Russia. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), 76-66. ISSN 1857-0070.
17 BAIUL, K., Институт черной металлургии НАН Украины, Ucraina Synthesis of Roller Press Rational Design for Composite Solid Fuel Production. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), 116-103. ISSN 1857-0070.
18 БАКШАЕВА, Н., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, ВАЛЬЦ, И., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia Analysis of Voltage Fluctuations in Power Supply Systems with Consumers with the Rapidly Changing Load. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 3(44), 16-1. ISSN 1857-0070.
19 БАРКАЛОВ, А., Зеленогурский университет, Polonia, ТИТАРЕНКО, Л., Зеленогурский университет, Polonia, ЗЕЛЕНЕВА, И., Запорожский национальный технический университет, Ucraina, ГРУШКО, С., Запорожский национальный технический университет, Ucraina Research of the Finite State Machine with Programmable Logic as a Part of Digital Information and Control System Based on FPGA. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 45-36. ISSN 1857-0070.
20 БАСМАНОВ, В., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, ХОЛМАНСКИХ, В., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, ЧЕРЕПАНОВ, В., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, ОЖЕГОВ, А., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, ЗАКАЛАТА, А., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia Calculation of the Exchange Fund of Electrical Equipment of Industrial Enterprises. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), 11-1. ISSN 1857-0070.
21 КОБОЗЕВА, А., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, БОБОК, И., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, БАТИЕНЕ, Л., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Стеганоаналитический метод, основанный на анализе сингулярных чисел блоков матрицы цифрового изображения. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 168-156. ISSN 1857-0070.
22 КРАВЧЕНКО, О., Черкасский государственный технологический университет, Ucraina, ДАНЧЕНКО, Е., ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК», Ucraina, БЕДРИЙ, Д., Украинский научно-исследовательский институт радио и телевидения, Ucraina, МАРУНИЧ, В., Национальный транспортный университет, Ucraina Estimation of the Effect of External Information on Participants of Web- Communities by IT-Tools under Conditions of Behavioral Economy. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-1(40), 59-45. ISSN 1857-0070.
23 БЕЛЬКО, В., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Rusia, ЕМЕЛЬЯНОВ, О., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Rusia, ИВАНОВ, И., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Rusia Процессы самовосстановления пленочных конденсаторов в форсированных режимах. . Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), 22-13. ISSN 1857-0070.
24 СКУРЯТИН, Ю., Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Rusia, БЕЛОУСОВ, А., Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Rusia, ДЕНИСЕВИЧ, Н., Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Rusia Параллельный силовой активный фильтр с управлением на скользящих режимах. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), 30-20. ISSN 1857-0070.
25 BOYKO, A., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, BESARAB, A., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, SOKOLOV, Y., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, SHAPA, L., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Improvement of Energy Indicators of Asynchronous Motor under the Conditions of Asymmetric Voltage Supply. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-1(40), 35-25. ISSN 1857-0070.
26 КОЦУР, М., Запорожский национальный технический университет, Ucraina, ЯРЫМБАШ, Д., Запорожский национальный технический университет, Ucraina, БЕЗВЕРХНЯЯ, Ю., Запорожский национальный технический университет, Ucraina, КОЦУР, И., Запорожский национальный технический университет, Ucraina New Approach for Voltage Drop Estimation in the Busbars of Workshop Networks at Higher Current Harmonics Influence. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), 56-43. ISSN 1857-0070.
27 КОРОБЕЙНИКОВ, С., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, БЫЧКОВ, А., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, ЧИМИТОВА, Е., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, ДЕМИН, В., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Статистический анализ характеристик частичных разрядов в трансформаторном масле у острийного электрода на переменном напряжении. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), 44-36. ISSN 1857-0070.
28 ЩИННИКОВ, П., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, БОРУШ, О., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, ЗЫКОВ, С., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, МИХАЙЛЕНКО, А., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Оптимальные решения распределения нагрузки между агрегатами теплоэлектроцентрали. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 3(35), 32-25. ISSN 1857-0070.
29 КУЗНЕЦОВ, Б., Институт технических проблем магнетизма НАН Украины, Ucraina, НИКИТИНА, Т., Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Ucraina, БОВДУЙ, И., Институт технических проблем магнетизма НАН Украины, Ucraina Active Shielding of Power Frequency Magnetic Field in Buildings in the Vicinity of the Electric Airlines. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-1(40), 24-11. ISSN 1857-0070.
30 ОСАДЧИЙ, В., Запорожский национальный технический университет, Ucraina, НАЗАРОВА, Е., Запорожский национальный технический университет, Ucraina, БРЫЛИСТЫЙ, В., Запорожский национальный технический университет, Ucraina Control System Structure of the 4th Drive Power Installations for Electric Vehicles. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 73-66. ISSN 1857-0070.
31 ГРАЧЕВ, Л., Московский радиотехнический институт РАН, Rusia, БУЛАТ, П., Балтийский государственный технический университет «Военмех», Rusia, ЕСАКОВ, И., Московский радиотехнический институт РАН, Rusia, БУЛАТ, М., Балтийский государственный технический университет «Военмех», Rusia, ВОЛОБУЕВ, И., Санкт-Петербургский национальный исследовательский Университет информационных Технологий, Механики и Оптики, Rusia, УПЫРЕВ, В., Балтийский государственный технический университет «Военмех», Rusia Способ сжигания сверхбедных топливных смесей в камерах сгорания энергетической микротурбины с помощью стримерного разряда. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), 84-70. ISSN 1857-0070.
32 КРЫСАНОВ, В., Воронежский государственный технический университет, Rusia, БУРКОВСКИЙ, В., Воронежский государственный технический университет, Rusia, ДАНИЛОВ, А., Воронежский государственный технический университет, Rusia Reduction of Active Power Loss at 110/220 kV Node Substations Using Fuzzy Controller. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), 69-57. ISSN 1857-0070.
33 BUSHER, V., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, GOROSHKO, V., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Fractional Integral-Differentiating Control in Speed Loop of Switched Reluctance Motor. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 54-46. ISSN 1857-0070.
34 ПЛОТНИКОВ, С., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, БУЗИКОВ, Ш., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, КАРТАШЕВИЧ, А., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia, ЗУБАКИН, А., Vyatka State University/Вятский Государственный Университет, Rusia Определение количественных характеристик двигателя бытовой электростанции при использовании генераторного газа в качестве альтернативного топлива. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), 111-105. ISSN 1857-0070.
35 ЧЕРЕДНИЧЕНКО, А., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina Efficiency Analysis of Methanol Usage for Marine Turbine Power Plant Operation Based on Waste Heat Chemical Regeneration. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), 111-102. ISSN 1857-0070.
36 ЧЕРНОВ, С., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, КОЛКОВА, Н., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Разработка модели эффективного уровня подконтрольных расходов электросетевых компаний Сибири. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 3(35), 120-109. ISSN 1857-0070.
37 МАЗУРЕНКО, А., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, СКАЛОЗУБОВ, В., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, ЧУЛКИН, О., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, ПИРКОВСКИЙ, Д., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, КОЗЛОВ, И., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Определение условий возникновения гидроударов в гидросистемах. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), 104-98. ISSN 1857-0070.
38 РЕДЬКО, А., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Ucraina, ДАВИДЕНКО, А., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Ucraina, ПАВЛОВСКИЙ, С., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Ucraina, КУЛИКОВА, Н., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Ucraina, ПАВЛОВСКАЯ, А., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Ucraina, РЕДЬКО, И., Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Ucraina Моделирование рабочих процессов в топке парового водотрубного котла с целью снижения выбросов оксида азота. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), 65-54. ISSN 1857-0070.
39 ДЫМО, Б., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina, ВОЛОШИН, А., Исследовательский проектный центр кораблестроения, г. Николаев, Ucraina, ЕПИФАНОВ, A., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina, КУЗНЕЦОВ, В., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina Повышение эффективности газовоздушного охладителя корабельной энергетической установки. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), 124-113. ISSN 1857-0070.
40 ДОВБЫШ, А., Сумский Государственный Университет, Ucraina, ЗИМОВЕЦ, В., Сумский Государственный Университет, Ucraina, ЗУБАНЬ, Ю., Сумский Государственный Университет, Ucraina, ПРИХОДЧЕНКО, А., Сумский Государственный Университет, Ucraina Machine Training of the System of Functional Diagnostics of the Shaft Lifting Machine. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), 102-88. ISSN 1857-0070.
41 ЕГОРОВ, А., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ДУНЕВ, А., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, МАСЛЕННИКОВ, А., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ШТАМАНН, М., Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germania Ways to Reduce the Resistance Torque During the Disk Rotor Spinning and to Increase the Electromotive Force in the Transverse Magnetic Flux Generator in No-Load Mode. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-1(40), 124-115. ISSN 1857-0070.
42 MARTYNYUK, V., Хмельницкий национальный университет, Ucraina, KOSENKOV, V., Хмельницкий национальный университет, Ucraina, FEDULA, M., Хмельницкий национальный университет, Ucraina The Improvement of Energy Harvesting Efficiency of Constant Current Source. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 83-74. ISSN 1857-0070.
43 ФРОЛОВ, М., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, ФИШОВ, А., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Идентификация электрических параметров синхронного генератора при включении в распределительную сеть. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), 39-32. ISSN 1857-0070.
44 ФОТ, А., Universitatea Tehnică din Omsk, Federaţia Rusă, Rusia Особенности расчета комбинированных схем охлаждения конденсаторов холодильных машин. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), 43-36. ISSN 1857-0070.
45 ГАЛАЦАН, М., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, КРАВЧЕНКО, В., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, КИРОВ, В., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Influence of Cooling Tower Efficiency on Turbine Plant Economic Operation. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), 73-64. ISSN 1857-0070.
46 МАЛЯР, В., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina, ГАМОЛА, О., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina, МАДАЙ, В., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina, ВАСИЛЬЧИШИН, И., Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины, Ucraina Mathematical Simulation of Modes and Characteristics of Asynchronous Motors under Asymmetrical Power Supply. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-1(40), 10-1. ISSN 1857-0070.
47 ПОСТОЛАТИЙ, В., dr.hab., БЕРЗАН, В., dr.hab., БЫКОВА, Е., dr., БОШНЯГА, В., СУСЛОВ, В., ЕРМУРАКИ, Ю., ГРИГОРАШ , Г., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, ГАВРИЛАШ, M., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, ИСТРАТЕ, M., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România Оценка обмена мощностью по ВЛ 110 кВ румынской и молдавской энергосистем. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), 61-46. ISSN 1857-0070.
48 ГЛАЗЫРИН, Г., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Метод оптимизации режима работы гидроэлектростанции для группового регулятора активной мощности. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), 44-40. ISSN 1857-0070.
49 ГЛАЗЫРИН, В., Новосибирский государственный технический университет, Rusia, ЛИТВИНОВ, И., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Признаки аварийных режимов в цепях дифференциальных защит силовых трансформаторов. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 1(33), 31-24. ISSN 1857-0070.
50 ГОЛУБ, Т., Запорожский национальный технический университет, Ucraina, ТЯГУНОВА, М., Запорожский национальный технический университет, Ucraina The Method for Reducing the Term Vector Size for Category Classification of Text Document. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 94-84. ISSN 1857-0070.
51 ŞIT, M., ГОНЧАРОВ, О., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, ЖУРАВЛЕВ, А., БУРЧИУ, В., TIMCENCO, D. Тепловой насос с теплообменными аппаратами с переменной площадью поверхности теплообмена. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 61-52. ISSN 1857-0070.
52 ГОРПИНКО, Ю., Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Ucraina, СЕНЕЦКИЙ, А., Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Ucraina, САРАПИН, В., Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Ucraina, ШУБЕНКО, А., Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Ucraina, МАЛЯРЕНКО, В., Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Ucraina Double Contour Thermodynamic Cycle with Unidirectional Heat Transfer between the Refrigeration and the Energy Cycle. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 3(44), 64-51. ISSN 1857-0070.
53 КУЗНЕЦОВ, К., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia, СУХИХ, А., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia, ГРАНЧЕНКО, П., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia, СКОРОДУМОВ, С., National Research University "Moscow Power Engineering Institute", Rusia Equation of State of Octafluorocyclobutane in the Range of Operation Parameters of Power Plants operating on the Organic Rankine Cycle. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 3(44), 123-113. ISSN 1857-0070.
54 ПОЛИЩУК, В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, ТИТОВА, Л., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, ШВОРОВ, С., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, ГУНЧЕНКО, Ю., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Estimation of Biogas Yield and Electricity Output during Cattle Manure Fermentation and Adding Vegetable Oil Sediment as a Co-substrate. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), 132-117. ISSN 1857-0070.
55 PAVLENKO, I., Сумский Государственный Университет, Ucraina, LIAPOSHCHENKO, O., Сумский Государственный Университет, Ucraina, SKLABINSKYI, V., Сумский Государственный Университет, Ucraina, IVANOV, V., Сумский Государственный Университет, Ucraina, GUSAK, O., Сумский Государственный Университет, Ucraina Hydrodynamic Features of Gas-Liquid Flow Movement in a Separation Device Plane Channel with an Oscillating Wall. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 70-62. ISSN 1857-0070.
56 ОХТИЛЕВ, М., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia, ХИМЕНКО, В., Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения, Rusia, КОРОМЫСЛИЧЕНКО, В., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia, КЛЮЧАРЁВ, А., Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения, Rusia, ЗУБКО, А., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia Мониторинг прецессии роторных систем газотурбинных двигателей и оценка состояния межроторных подшипников. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), 25-12. ISSN 1857-0070.
57 ЯКОВЛЕВ, А., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Развитие методов определения эффекта от использования средствавтоматизации в последовательных сферах их применения. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), 125-115. ISSN 1857-0070.
58 ВЕДЬ, В., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, ИЛЬЧЕНКО, М., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, МИРОНОВ, А., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Energy Efficient Heat Exchange Network for the Oil Vacuum Distillation Facility. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 3(44), 112-101. ISSN 1857-0070.
59 ЛАГУТИН, А., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, КОЗАЧЕНКО, И., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ЖЕЛИБА, Ю., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina Моделирование формирования инея на оребренной поверхности воздухоохладителя. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 2(34), 70-63. ISSN 1857-0070.
60 ВОЙТЕНКО, В., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, ВОДИЧЕВ, В., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, КАЛИНИ, А., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Analysis of Technical and Energy Indicators of a Multi-Motor Electric Drive for Urban Public Transport. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 106-95. ISSN 1857-0070.
61 КИМСТАЧ, О., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina Definition of Optimal Structure of Power Network. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), 33-22. ISSN 1857-0070.
62 КРИСИЛОВ, В., Институт компьютерных систем Одесского национального политехнического университета, Ucraina, КОМЛЕВАЯ, Н., Институт компьютерных систем Одесского национального политехнического университета, Ucraina Analysis and Evaluation of Competence of Information Sources in Problems of Intellectual Data Processing. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-1(40), 114-101. ISSN 1857-0070.
63 КОНДРАТЕНКО, Ю., Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Ucraina, ТОПАЛОВ, А., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina, КОЗЛОВ, А., Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Ucraina Simulation of the Initial Stability of the Floating Dock for the List and Trim Stabilization Tasks. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 24-12. ISSN 1857-0070.
64 КУРАКИНА, О., Казанский государственный энергетический университет, Rusia, КОЗЛОВ, В., Казанский государственный энергетический университет, Rusia, ТУРАНОВА, O., Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Rusia, ТУРАНОВ, А., Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, Rusia Исследование изменения структурно-группового состава трансформаторного масла в процессе эксплуатации. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 2(37), 45-39. ISSN 1857-0070.
65 ПАВЛЮК, Н., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia, КРЕСТОВНИКОВ, К., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia, ПЫХОВ, Д., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia Мобильная автономная реконфигурируемая система. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), 135-125. ISSN 1857-0070.
66 КРЫЛОВА, Е., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Сценарный подход к планированию производственной деятельности на предприятии с дискретным типом производства (на примере электромашиностроительной отрасли). Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 3(35), 125-113. ISSN 1857-0070.
67 КРОТ, О., Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Ucraina, РОВЕНСКИЙ, А., Северо–Восточный Научный Центр НАН и МОН Украины, Ucraina Моделирование установок с вращающейся печью для термического обезвреживания отходов. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), 57-44. ISSN 1857-0070.
68 ПОТАПЕНКО, А., Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Rusia, КУМАР, У., Индийский институт науки, Бангалор, India, ШТИФАНОВ, А., Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, Rusia, СОЛДАТЕНКОВ, А., Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Rusia Research of Lightning Protection Systems of Wind Power Plant. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), 142-133. ISSN 1857-0070.
69 ШАБАНОВА, А., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia, ТОЛСТОЙ, И., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia, ЛЕБЕДЕВ, И., Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской Академии Наук, Rusia The Mode of Constructing Safe Trajectories of Motion of the Unmanned Aerial Vehicle while Monitoring Power Lines Considering the Influence of their Electromagnetic Fields. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 3(44), 30-17. ISSN 1857-0070.
70 ЗАХОЖАЙ, О., Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Ucraina, МЕНЯЙЛЕНКО, А., Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, Луганск, Ucraina, ЛЫФАРЬ, В., Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Ucraina Separate Analysis of Informational Signs in Multi-Parametric Combined Patterns Recognition Systems. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-1(40), 68-60. ISSN 1857-0070.
71 SYVOKOBYLENKO, V., Донецкий национальный технический университет, Ucraina, LYSENKO, V., Донецкий национальный технический университет, Ucraina Mathematical Modeling of New Algorithms for Single-Phase Earth Faults Protection in a Compensated Electrical Network. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 11-1. ISSN 1857-0070.
72 МИЛЫХ, В., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina, РЕВУЖЕНКО, С., Харьковский Политехнический Институт, Ucraina The Method of Determining the Turbogenerator Characteristics Using Automated Numerical Calculations of Magnetic Fields. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-3(42), 12-1. ISSN 1857-0070.
73 МИНКО, А., ЧНПФ «Анкор-Теплоэнерго», Ucraina, ШЕВЧЕНКО, В., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Improving Heat Exchange Systems of Turbogenerators for Increase of their Efficiency. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1(39), 89-80. ISSN 1857-0070.
74 ТРИШИН, Ф., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ТРАЧ, А., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina, ОРЛОВСКАЯ, Ю., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий, Ucraina Управление потоками энергии в низкотемпературных разделительных установках. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), 86-72. ISSN 1857-0070.
75 ПАДАЛКО, Д., Томский политехнический университет, Rusia Стабилизация параметров напряжения асинхронного генератора, возбуждаемого инвертором напряжения. Problemele Energeticii Regionale. 2017, nr. 3(35), 16-9. ISSN 1857-0070.
76 ВЕРЛАНЬ, А., Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины, Ucraina, ПОЛОЖАЕНКО, С., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Diagnostics of Linear Systems in the State Space. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-2(41), 35-25. ISSN 1857-0070.
77 РЕШЕТНИКОВ, И., Уральский государственный экономический университет, Rusia, ШИХАЛЕВ, С., Уральский государственный экономический университет, Rusia, ТИХОНОВ, С., Уральский государственный экономический университет, Rusia Влияние неконденсирующихся газов на процессы тепло- и массоотдачи при пленочной конденсации пара в теплообменных аппаратах. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 111-102. ISSN 1857-0070.
78 САМКОВ, Т., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Модель прогноза валового внутреннего продукта России в зависимости от финансовых инструментов торговли энергетическими и сырьевыми товарами. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 1(36), 151-136. ISSN 1857-0070.
79 ШУТЕНКО, О., НТУ Харьковский Политехнический Институт, Ucraina Анализ содержания газов в маслонаполненном оборудовании с дефектами электрического типа. Problemele Energeticii Regionale. 2018, nr. 3(38), 16-1. ISSN 1857-0070.
80 ЦЫНАЕВА, А., Самарский государственный технический университет, Rusia Numerical Simulation of Heat Transfer in Channel with a Longitudinal Pressure Gradient. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 2(43), 22-10. ISSN 1857-0070.
81 TSUTSUIANU, O., Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei, România Eco-design of Electric Equipments. Problemele Energeticii Regionale. 2019, nr. 1-3(42), 34-26. ISSN 1857-0070.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(39) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/PER_1_2019.pdf
Numărul 2(43) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/PER_2_43_2019.pdf
Numărul 1-1(40) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/PER_1_1_40_2019.pdf
Numărul 1-2(41) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/PER_1_2_2019.pdf
Numărul 1-3(42) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/PER_1_3_42_2019.pdf
Numărul 3(44) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/PER_3_44_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: