FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Problemele Energeticii Regionale
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Web of Science Master Journal List, 2017-01-0150 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2013-04-0430 puncte
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), 2017-01-0130 puncte
eLIBRARY.RU, 2005-01-0130 puncte
CYBERLENINKA, 2005-01-0130 puncte
PROQUEST -CSA, 2013-01-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
91 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1191 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Andronati Nicolae, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Musteaţă Valentin, m.c., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Denisova Alla, dr., Одесский национальный политехнический университет (Ucraina)5 puncte
2. Golovanov Nicolae, dr., prof., Universitatea Politehnică din Bucureşti (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
9 din 13 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
554 puncte
1. Andronati Nicolae, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211756604
2. Bîcova Elena, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55805421000, Scopus Author ID - 57201128534
3. Comendant Ion, Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212213863
4. Ermuraţchii Vladimir, Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506324775
5. Oleşciuc Valentin, conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6701552532
6. Şit Mikhail, conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - https://publons.com/researcher/2931365/mikhail-sit/, Scopus Author ID - 57226652528
7. Tîrşu Mihai, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55225597500
8. Zaiţev Dmitrii, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56825424000
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
351 autori in ultimii 3 ani, 313 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
178 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
351 autori in ultimii 3 ani, 24 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
55 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3233 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
16 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (4 din 3)
2019 (6 din 3)
2018 (3 din 3)
2017 (3 din 3)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.346 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 870 puncte