FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Problemele Energeticii Regionale
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
THOMSON-REUTERS Master Journal List, 2017-01-0150 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2013-04-0430 puncte
THOMSON REUTERS Emerging Source Citation Index (ESCI), 2017-01-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1110 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
100 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1200 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Postolati Vitali, acad., dr.hab., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
2. Andronati Nicolae, acad., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3. Musteaţă Valentin, m.c., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Denisova Alla, dr., Одесский национальный политехнический университет (Ucraina)5 puncte
2. Golovanov Nicolae, dr., prof., Universitatea Politehnică din Bucureşti (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Berzan Vladimir, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506542101
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
3 din 14 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
171 puncte
1. Bîcova Elena, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55805421000
2. Postolati Vitali, acad., dr.hab., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57201129437
3. Tîrşu Mihai, dr., conf.cerc., Institutul de Energetica al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55225597500, Scopus Author ID - 24483860700
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3240 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
243 autori in ultimii 3 ani, 209 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
172 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
243 autori in ultimii 3 ani, 8 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
26 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3198 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2019
1 punct pentru fiecare an de apariție
14 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2018 (3 din 3)
2017 (3 din 3)
2016 (3 din 3)
2015 (3 din 3)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.344 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 792 puncte