FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Arta Medica

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-1852

3. Site-ul revistei

http://www.artamedica.md/index.php

4. Fondatorul

DenumireaAsociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din Moldova
AdresaMD-2025, Chişinău,  str. N. Testemiţanu 29, Spitalul Clinic Republican,  et. 12
Telefon / fax / e-mail(+373)22205522, , eduard.bernaz@artamedica.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(71), 2019 - 500
Nr. 1(70), 2019 - 500
Nr. 4(69), 2018 - 500
Nr. 3(68), 2018 - 500

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Hotineanu Vladimir, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 8726262300
2.Polianschii Igor, Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi (Ucraina)
3.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)
4.Ştefaneţ Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
5.Tănase Adrian, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
6.Tarcoveanu Eugen, prof.
7.Tinică Grigore, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
8.Vişnevschi Vladimir, Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie (Republica Moldova)
9.Zaporojcenko B., Одесский областной медицинский центр (Ucraina)
10.Zapuhlîh Grigore, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Armstrong Olivier
12.Gladun Nicolae, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
13.Kopciak Vladimir
14.Kunath Ulrich
15.Kuzin Mihail
16.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
17.Lîsîi Leonid, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211133301
18.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
19.Conţu Oleg, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Director
20.Ferdohleb Alexandru, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
21.Bernaz Eduard, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil
22.Ştefăneţ Igor, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
23.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205074565
24.Angelescu Nicolae, m.o., (Republica Moldova)
25.Bendelic Eugeniu, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
26.Dragomir Cristian, m.o., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
27.Dumbrava Vlada-Tatiana, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57208326229
28.Eşanu Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
29.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
30.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 10639022600
31.Necitailo Mihail

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2002

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 6apărute: 1
2015Numere planificate: 6apărute: 2
2016Numere planificate: 6apărute: 2
2017Numere planificate: 6apărute: 4
2018Numere planificate: 6apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 8%
Romana - 89%
Engleza - 3%
RezumateRusa - 11%
Romana - 95%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Berliba Elina - Scopus Author ID - 57204278515
2.Bivol Elena - Scopus Author ID - 57208187068
3.Burgoci Serghei - Scopus Author ID - 57194766007
4.Dumbrava Vlada-Tatiana - Scopus Author ID - 57208326229
5.Grib Liviu - Scopus Author ID - 6505939033
6.Hotineanu Adrian - Scopus Author ID - 8726262200
7.Hotineanu Vladimir - Scopus Author ID - 8726262300
8.Lesnic Evelina - Scopus Author ID - 57203720300
9.Mazur Minodora - Scopus Author ID - 57192665961
10.Mazur-Nicorici Lucia - Scopus Author ID - 57202628540
11.Melnic Eugen - Scopus Author ID - 56447023800
12.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
13.Moşin Veaceslav - Scopus Author ID - 55839407700
14.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700
15.Nicov Irina - Scopus Author ID - 57210021896
16.Niguleanu Adriana - Scopus Author ID - 57203713040
17.Peltec Angela - Scopus Author ID - 57194776363
18.Pînzaru Iurie - Scopus Author ID - 55843968500
19.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
20.Sadovici-Bobeica Victoria - Scopus Author ID - 57202628140
21.Sajin Octavian - Scopus Author ID - 56052377700
22.Spinei Larisa - Scopus Author ID - 57210296882
23.Stepco Elena - Scopus Author ID - 56031310200
24.Tocan Alina - Scopus Author ID - 57202745390
25.Ţurcan Svetlana - Scopus Author ID - 55944602000
26.Ţurcanu Adela - Scopus Author ID - 57196216983
27.Vetrilă Snejana - Scopus Author ID - 57202626851

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BATANEANT, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Boala diareică la sugar – expresia frecventă a imunodeficiențelor combinate sever. Arta Medica. 2017, nr. 4(65), 58-58. ISSN 1810-1852.
2 ЗАПОРОЖЧЕНКО, Б., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, БОНДАРЕЦ, Д., Одесский областной медицинский центр, Ucraina, БОРОДАЕВ, И., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, КАЧАНОВ, В., Одесский областной медицинский центр, Ucraina, ШАРАПОВ, И., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, ЗУБКОВ, О., Одесский областной медицинский центр, Ucraina, KRAVETS, K., Одесский областной медицинский центр, Ucraina Методы диагностики и выбор метода хирургического лечения синдрома Мириззи. Arta Medica. 2018, nr. 4(69), 14-11. ISSN 1810-1852.
3 BURNEI, G., Spitalul de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska Curie'' din Bucuresti, România, GAVRILIU, ?., Spitalul de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska Curie'' din Bucuresti, România, GEORGESCU, I., Spitalul de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska Curie'' din Bucuresti, România, TUTUNARU, R., Spitalul de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska Curie'' din Bucuresti, România, JAPIE, E., Spitalul de Urgenta pentru Copii „Maria Sklodowska Curie'' din Bucuresti, România Remodelarea acetabulului in luxatia congenitala de sold dupa reducerea ortopedica. Arta Medica. 2017, nr. 2(63), 13-9. ISSN 1810-1852.
4 DEGTEAREOVA, E., Российский университет дружбы народов, Rusia, JDANOVA, O., Российский университет дружбы народов, Rusia, KUFA, M., Российский университет дружбы народов, Rusia, ŞCERBAKOVA, M., Российский университет дружбы народов, Rusia, KANTEMIROVA, M., Российский университет дружбы народов, Rusia Проблемы иммунологической недостаточности в детской кардиологии. Arta Medica. 2017, nr. 4(65), 33-30. ISSN 1810-1852.
5 KIRIAC, M., Universitatea Laval, Canada Alge biologice concentrate – culminarea nutriției celulare. Arta Medica. 2017, nr. 4(65), 41-40. ISSN 1810-1852.
6 ГИКАВЫЙ, В., dr.hab., ПОВЕТКИН, С., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, БАЧИНСКИЙ, Н., dr.hab., ЛЕВАШОВА, О., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, ПОДГУРСКИ, Л., dr., ЦУРКАН, Л., dr. Фармакоэпидемиологическая оценка назначения антигипертензивных препаратов в амбулаторной практики г. Кишинева и г. Курска. Arta Medica. 2018, nr. 1(66), 22-17. ISSN 1810-1852.
7 SELEVESTRU, R., dr., CEMÎRTAN, S., MARODI, L., Debreceni Egyetem, Ungaria, ŞCIUCA, S., dr.hab. Imunodeficienţa umorală primară bruton (caz clinic). Arta Medica. 2017, nr. 4(65), 10-8. ISSN 1810-1852.
8 ZAPOROJAN, A., NĂDĂŞAN, V., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România, ZOLTAN, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România Date din studii de specialitate naționale și internaționale privind determinanții psiho-socio-economici ai fumatului în rândul elevilor din Chișinău. Arta Medica. 2018, nr. 4(69), 20-15. ISSN 1810-1852.
9 ЗАПОРОЖЧЕНКО, М., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, ПАРУБИНА, Д., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, СИДОРЕНКО, А., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina Оценка эффективности дифференцированного алгоритма ведения пациенток репродуктивного возраста, больных миомой матки с различным типом биоценоза влагалища. Arta Medica. 2018, nr. 1(66), 16-13. ISSN 1810-1852.
10 PAVLOV, N., Universitatea de Medicină, Plovdiv, Bulgaria, PECHALOVA, P., Universitatea de Medicină, Plovdiv, Bulgaria Coronectomy of the mandibular third molar: a prospective study of 20 procedures. Arta Medica. 2016, nr. 1(58), 41-40. ISSN 1810-1852.
11 SEIRANOV, S., Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Rusia Recenzie cu privire la monografi a „Teoria și metodica selecţiei în probele sportive olimpice”, autori: Manolachi Veaceslav, Budevici-Puiu Anatolie, Manolachi Victor. Arta Medica. 2017, nr. 4(65), 160-159. ISSN 1810-1852.
12 SINIȚCHI, G., Universitatea Apollonia, România Recenzie la monografia ”Factorii de risc și etiopatogenici in evoluţia şi controlul astmului bronşic la copii”. Arta Medica. 2017, nr. 4(65), 59-59. ISSN 1810-1852.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(66) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ArtaMedica_66_01_final_Optimized.pdf
Numărul 2(67) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ArtaMedica_67_Optimized.pdf
Numărul 3(68) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ArtaMedica_68_final.pdf
Numărul 4(69) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ArtaMedica_69_Optimized.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: