FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Arta Medica

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-1852

3. Site-ul revistei

http://www.artamedica.md/index.php

4. Fondatorul

DenumireaAsociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din Moldova
AdresaMD-2025, Chişinău,  str. N. Testemiţanu 29, Spitalul Clinic Republican,  et. 12
Telefon / fax / e-mail(+373)22205522, , eduard.bernaz@artamedica.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(78), 2021 - 500
Nr. 4(77), 2020 - 160
Nr. 3(76), 2020 - 500
Nr. 2(75), 2020 - 500

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Conţu Oleg, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Director
2.Ferdohleb Alexandru, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Bernaz Eduard, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Ştefăneţ Igor, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
5.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
6.Angelescu Nicolae, m.o., (Republica Moldova)
7.Bendelic Eugeniu, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 37001587400
8.Dragomir Cristian, m.o., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
9.Dumbrava Vlada-Tatiana, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
10.Eşanu Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
11.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
12.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 10639022600
13.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
14.Lîsîi Leonid, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211133301
15.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
16.Polianschii Igor, Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi (Ucraina)
17.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)
18.Ştefaneţ Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
19.Tănase Adrian, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
20.Tarcoveanu Eugen, prof.
21.Tinică Grigore, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
22.Vişnevschi Vladimir, Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie (Republica Moldova)
23.Zaporojcenko Boris, Одесский областной медицинский центр (Ucraina)
24.Zapuhlîh Grigore, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
25.Armstrong Olivier
26.Gladun Nicolae, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
27.Kopciak Vladimir
28.Kunath Ulrich
29.Kuzin Mihail
30.Necitailo Mihail

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2002

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 6apărute: 3
2017Numere planificate: 6apărute: 4
2018Numere planificate: 6apărute: 4
2019Numere planificate: 6apărute: 4
2020Numere planificate: 6apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 96%
Engleza - 4%
RezumateRomana - 95%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Google Scolar, https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=w0RXMLoAAAAJ, 2020 - 2033
2.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=66849, 2019 - 2033
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1810-1879, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Andrușca Alexandru - Scopus Author ID - 57211393902
2.Antoci Lilian - Scopus Author ID - 12239301200
3.Arian Iurii - Scopus Author ID - 57218360101
4.Arnaut Oleg - Scopus Author ID - 57202158759
5.Banov Pavel - Scopus Author ID - 57193763517
6.Beschieru Eugeniu - Scopus Author ID - 57222629334
7.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
8.Bradu Andrei - Scopus Author ID - 57218938273
9.Brebu Mihai Adrian - Scopus Author ID - 6701780713
10.Bujac Mariana - Scopus Author ID - 57218121557
11.Burgoci Serghei - Scopus Author ID - 57194766007
12.Buruiana Sanda - Scopus Author ID - 57219472541
13.Cabac-Pogorevici Irina - Scopus Author ID - 57214674972
14.Cazac Victor - Scopus Author ID - 57214229597
15.Cazacu Dumitru - Scopus Author ID - 57194776019
16.Ceban Emil - Scopus Author ID - 56041536100
17.Cebanu Serghei - Scopus Author ID - 57220030355
18.Chesov Ion - Scopus Author ID - 54415499700, Scopus Author ID - 57204521358
19.Chişlari Lia - Scopus Author ID - 57214230205
20.Ciobanu Elena - Web of Science ResearcherID - P-2844-2018
21.Ciubotaru Anatol - Scopus Author ID - 6603915988
22.Cobzac Vitalie - Scopus Author ID - 57210409229
23.Codreanu Igor - Scopus Author ID - 9738255500
24.Colța Artur - Scopus Author ID - 57218933094
25.Condratchi E. - Scopus Author ID - 55601498700
26.Coreţchi Liuba - Scopus Author ID - 55661674800
27.Cravcenco Denis - Scopus Author ID - 57202234220
28.Croitoru Cătălina - Web of Science ResearcherID - AAB-4330-2019
29.Cuşnir Valeriu - Scopus Author ID - 6507951284
30.Demişcan Daniela - Scopus Author ID - 57215575750
31.Deseatnicova Elena - Scopus Author ID - 55829111100
32.Dolghii Andrei - Scopus Author ID - 24449970200
33.Donos Ala - Scopus Author ID - 57189097498
34.Druc Alina - Scopus Author ID - 57222617229
35.Dumbrăveanu Ion - Scopus Author ID - 57204773069
36.Fala Paula - Scopus Author ID - 57222497005
37.Fosa Doina - Scopus Author ID - 57210982527
38.Friptuleac Grigore - Scopus Author ID - 57223172797
39.Gagauz Ion - Scopus Author ID - 8557205100
40.Garabajiu Maria - Scopus Author ID - 57202628428
41.Gavriliuc Olga - Scopus Author ID - 57211386066
42.Ghicavîi Vitalie - Scopus Author ID - 57218936761
43.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
44.Groppa Liliana - Scopus Author ID - 6507066070
45.Gurău Petru - Scopus Author ID - 57214805675
46.Gurghiş Radu - Scopus Author ID - 21833478500
47.Guţu Eugen - Scopus Author ID - 8557205300
48.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
49.Hotineanu Adrian - Scopus Author ID - 8726262200
50.Hotineanu Vladimir - Scopus Author ID - 8726262300
51.Ignatenco Sergiu - Scopus Author ID - 23485702400
52.Ivancov Grigore - Scopus Author ID - 57194775011
53.Kusturov Vladimir - Scopus Author ID - 6506041645
54.Lîsîi Leonid - Scopus Author ID - 57211133301
55.Loghin-Oprea Natalia - Scopus Author ID - 57202628961
56.Mazur Minodora - Scopus Author ID - 57192665961
57.Melnic Eugen - Scopus Author ID - 56447023800
58.Mişin Igor - Scopus Author ID - 14822263300
59.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
60.Molnar Gabor - Scopus Author ID - 57222028403
61.Musteaţă Vasile - Scopus Author ID - 7801671470
62.Nicov Irina - Scopus Author ID - 57210021896
63.Opopol Nicolae - Scopus Author ID - 16316541300
64.Overcenco Ala - Scopus Author ID - 36545158500
65.Peltec Angela - Scopus Author ID - 57194776363
66.Pînzaru Iurie - Scopus Author ID - 55843968500, Scopus Author ID - 57211803871
67.Pitel Ecaterina - Scopus Author ID - 57208334172
68.Pleşacov Alexei - Scopus Author ID - 57218934257
69.Popa Ana - Scopus Author ID - 57222732927
70.Revenco Valeriu - Scopus Author ID - 56074673200
71.Robu Maria - Scopus Author ID - 57205616225
72.Rojnoveanu Gheorghe - Scopus Author ID - 14065270200
73.Romanenco Richarda - Scopus Author ID - 57218122903
74.Rotaru Larisa - Scopus Author ID - 57192712924
75.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
76.Russu Eugen - Scopus Author ID - 57214356791
77.Russu-Deleu Raisa - Scopus Author ID - 57223164196
78.Rusu Doina - Scopus Author ID - 55147120900
79.Sadovici-Bobeica Victoria - Scopus Author ID - 57202628140
80.Sajin Octavian - Scopus Author ID - 56052377700, Scopus Author ID - 57210361596
81.Salaru Virginia - Scopus Author ID - 57202629681
82.Şandru Serghei - Scopus Author ID - 56180089300
83.Sandul Alexandru - Scopus Author ID - 57215027666
84.Scutelnic Ghenadie - Scopus Author ID - 57218932995
85.Sencu Eusebiu - Scopus Author ID - 57214794639
86.Şipitco Natalia - Scopus Author ID - 57193711346
87.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
88.Sîrcu Raisa - Scopus Author ID - 57211798772
89.Sîrghi Vitalie - Scopus Author ID - 57194775379
90.Şor Elina - Scopus Author ID - 37066554000
91.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
92.Spînu Igor - Scopus Author ID - 56052450800
93.Taran Natalia - Scopus Author ID - 57194767979
94.Toma Cristina - Scopus Author ID - 57204521114
95.Tomacinschii Victor - Scopus Author ID - 57219466261
96.Topalo Valentin - Scopus Author ID - 6602265106
97.Ungureanu Sergiu - Scopus Author ID - 55779866500
98.Vetrilă Snejana - Scopus Author ID - 57202626851
99.Vidiborschii Vladimir - Scopus Author ID - 57210978910
100.Vladanov Ion - Scopus Author ID - 57218940514
101.Vozian Marin - Scopus Author ID - 8557205400
102.Zastavnitchi Gheorghe - Scopus Author ID - 14822805600, Scopus Author ID - 8260394400
103.Zota Eremia - Scopus Author ID - 57221866815

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABDULAEV, M., Александровская больница (Санкт-Петербург), Rusia, RUBTSOV, M., Александровская больница (Санкт-Петербург), Rusia, AVDEEV, A., Александровская больница (Санкт-Петербург), Rusia, SHEKILIYEV, V., Александровская больница (Санкт-Петербург), Rusia, APĂRECE, V. Forme dificile de coledocolitiaza: abordari moderne ale tratamentului minimalinvaziv. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 6-5. ISSN 1810-1852.
2 ANTON, V., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, DROZD, U., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, GUDKOV, M., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, KINJERSKI, A., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, LUKYANCHUK, R., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, PONEDELKOV, V., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, ROMAN, L., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, TKACHENKO, O., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, TRUSHNIKOVA, N., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, FEDOTOV, B., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, SHOSTKA, K., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia Endoscopic treatment of patients with early forms of gastric cancer. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 7-7. ISSN 1810-1852.
3 APOSTOL, D., Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România, POPA, S., Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România, GAVRILESCU, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Posibilități reconstructive în cadrul tratametului tumorilor osoase maligne la copil: cazuri clinice . Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 7-7. ISSN 1810-1852.
4 BĂLAN, G., Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, România Principii și tehnici actuale de management endoscopic al stenozelor biliare . Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 9-9. ISSN 1810-1852.
5 BRAŞOVEANU, V., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti, România, BARBU, I., Institutul Clinic Fundeni, România, PAUTOV, M., Institutul Clinic Fundeni, România, ICHIM, F., Institutul Clinic Fundeni, România, RISTEA, A., Institutul Clinic Fundeni, România, TOMA, M., LAZEA, R., Institutul Clinic Fundeni, România, POPESCU, I., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti, România Anevrism de artera hepatica dreapta cu fistula anevrismo-coledociana. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 16-16. ISSN 1810-1852.
6 BEURAN, M., Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, România Momentul operator in pancreatita acuta. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 13-13. ISSN 1810-1852.
7 BIȚĂ, R., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, BRAD, A., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, MATEESCU, C., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, TODEA, C., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, AMOTA, O., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, PORAV-HODADE, D., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, CHIBELEAN, C., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu Mureș, România, MARTHA, O., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu Mureș, România Corelația dintre EHP post-PBP și după prostatectomie. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 110-110. ISSN 1810-1852.
8 BODEA, R., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, ZAHARIE, F., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, GRAUR, F., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, BARTOS, A., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, IORDACHE, C., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, CHIRTOACA, A., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, IANCU, C., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, AL HAJJAR, N., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România Insuficiența evacuatorie gastrică după duodenopancreatectomia cefalică (DPC): cauze, implicații clinice și tratament. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 14-13. ISSN 1810-1852.
9 BURACOVSCHI, M., SANDUL, A., dr.hab., BORISENKO, O., ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины», Ucraina, ZAPUHLÎH, G., dr.hab., MORARU, V., BURACOVSCHI, N. Evaluarea monitorizării pacienților cu neurinom de acustic. Arta Medica. 2020, nr. 3(76), 78-76. ISSN 1810-1852.
10 BULAT, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, SAVIN, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, BULAT, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, DIACONU, B., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, MILER, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, PRICOP, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, ANTON, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Abordul clasic în duodenopancreatectomie - cheia succesului unei intervenții controversate. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 18-18. ISSN 1810-1852.
11 CORDOS, I., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România, STOICA, R., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România, BOBOCEA, A., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România, DUMITRESCU, M., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România, AFETELOR, A., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România Managementul stenozelor cailor aeriene mari. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 31-31. ISSN 1810-1852.
12 CRIŞAN, N., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, România, ANDRAŞ, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, România, COMAN, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, România Chirurgia robotică în urologie. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 97-96. ISSN 1810-1852.
13 GUZGAN, M., RAŞCOV, V., RAŞCOV, V., GARBI, I., PISARENCO, A., DONICĂ, L., S. C. Donica & Donica, Mangalia, România Dilatarea endoscopică în tratamentul și profilaxia stricturilor esofagiene la nou născuți operați pentru atrezie de esofag. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 48-47. ISSN 1810-1852.
14 GINGHINA, O., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, IOSIFESCU, R., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, ZAMFIR, M., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, STOICA, A., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, IONESCU, M., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, SPÂNU, A., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, MARDARE, M., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, VRABIE, R., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, MIRICĂ, R., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, BÎRLOG, C., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, CALIN, C., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România, IORDACHE, N., Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, București, România Completarea chirurgiei hepatobiliopancreatice la spitalul SF. Ioan – începutul unei experiențe în chirurgia hepatica. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 43-43. ISSN 1810-1852.
15 GORBUNOV, A., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina Surgical treatment of patients with paraduodenal (groove) pancreatitis. Arta Medica. 2019, nr. 4(73), 23-22. ISSN 1810-1852.
16 HAIDAR, A., Spitalul Clinic Colentina, România Endoscopia terapeutica in bolile biliopancreatice. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 49-49. ISSN 1810-1852.
17 IMAN, R., Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, România, MEMU, E., Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, România, POPOVICI, D., Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, România, POPESCU, L., Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, România Diagnosticul precoce și tratamentul chirurgical prompt – cheia rezultatelor favorabile în sindromul Boerhaave. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 143-142. ISSN 1810-1852.
18 KARLOV, V., Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Rusia Sepsis? VS Sepsis. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 62-61. ISSN 1810-1852.
19 KAZAKOVA, S., Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Rusia, SHISHIN, K., Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Rusia, NEDOLUZHKO, I., Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Rusia, SHUMKINA, L., Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Rusia Peroral endoscopic myotomy after operative interventions on the gastroesophageal junction. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 62-62. ISSN 1810-1852.
20 KHIMICH, S., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, MURAVIOV, F., Житомирская областная клиническая больница, Ucraina Diagnostics and surgical treatment of the complicated Gallstone disease for patients with liver cirrhosis. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 144-144. ISSN 1810-1852.
21 KHOMENKO, I., Министерство обороны Украины, Ucraina, KHOROSHUN, E., Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Ucraina, KASHTALIYAN, M., Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Ucraina, SHAPOVALOV, V., Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Ucraina, GERASIMENKO, O., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, ENIN, R., Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Ucraina The organisation of using videolaparoscopy in military field hospital in conditions of antiterroristic operations in easter Ukraine. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 62-62. ISSN 1810-1852.
22 LAPTEV, K., Городская Мариинская больница, Rusia, KUDREAVTSEV, O., Городская Мариинская больница, Rusia, SUVOROV, S., Городская Мариинская больница, Rusia, BIKOVSKII, A., Городская Мариинская больница, Rusia, ZELENIN, V., Городская Мариинская больница, Rusia, ORDINETS, S., Городская Мариинская больница, Rusia, FIGURKINA, M., Городская Мариинская больница, Rusia, SHULIGA, E., Городская Мариинская больница, Rusia Hybrid interventions on aorto-iliac segment and arteries of lower limbs. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 63-63. ISSN 1810-1852.
23 MARTIAN, B., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, MIHAILA, E., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, STAVRI, R., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, BULIGA, T., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, GANGONE, E., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, ROMANESCU, D., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, AVRAM, P., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, LAZAR, C., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România Abordul minim invaziv al tumorilor colo-rectale – 3 ani de experienta intr-un spital privat. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 65-65. ISSN 1810-1852.
24 MATEI, S., Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, România, RAŢIU, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, OLARIU, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Abordul chirurgical minim invaziv în cazul varicelor membrelor inferioare prin cryostripping. Experiența clinicii I chirurgicală Timișoara. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 66-66. ISSN 1810-1852.
25 MITRICĂ, D., Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf.Spiridon”, România Managementul endoscopic în urgență al hemoragiilor digestive superioare . Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 69-69. ISSN 1810-1852.
26 MURAVIOV, P., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, ZAPOROZHCHENKO, B., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, BORODAEV, I., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, SHEVCHENKO, V., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina Prognosticul rezecției pancreatoduodenale pe fundalul icterului mecanic. Arta Medica. 2019, nr. 4(73), 16-14. ISSN 1810-1852.
27 NABER, K., Technical University Munich, Germania New aspects for diagnostics and treatment of uncomplicated UTI. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 106-106. ISSN 1810-1852.
28 ZAPOROJAN, A., NĂDĂŞAN, V., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România, ZOLTAN, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România Date din studii de specialitate naționale și internaționale privind determinanții psiho-socio-economici ai fumatului în rândul elevilor din Chișinău. Arta Medica. 2018, nr. 4(69), 20-15. ISSN 1810-1852.
29 PETREA, S., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, CATRINA, E., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, ALDOESCU, S., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, BREZEAN, I., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, VILCU, M., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, MISCA, M., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, FILIPOVSKI, Z., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, HANES, R., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România Leiomiosarcom retroperitoneal cu invazide de vci – prezentare caz. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 72-72. ISSN 1810-1852.
30 PETRUSHENKO, V., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, GREBENIUK, D., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, RADOHA, I., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, MELNYCHUK, M., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, CHESHENCHUK, S., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, LIAKHOVCHENKO, N., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Prevention of rebleeding in patients with portal hypertension and esophageal variceal bleeding. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 73-73. ISSN 1810-1852.
31 PODKOLZIN, A., Necunoscută, Ucraina, Ucraina Vitamina D – factor important în sănătatea reproductivă a bărbaților. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 114-114. ISSN 1810-1852.
32 POPESCU, R., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, COAMESU, I., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, ANGHEL, D., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, IGNAT, O., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, MITRACHE, M., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, SFECLAN, C., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România Două cazuri de adenocarcinoame paratiroidiene - dificultăți de diagnostic și opțiuni terapeutice. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 161-161. ISSN 1810-1852.
33 ГИКАВЫЙ, В., dr.hab., ПОВЕТКИН, С., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, БАЧИНСКИЙ, Н., dr.hab., ЛЕВАШОВА, О., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, ПОДГУРСКИ, Л., dr., ЦУРКАН, Л., dr. Фармакоэпидемиологическая оценка назначения антигипертензивных препаратов в амбулаторной практики г. Кишинева и г. Курска. Arta Medica. 2018, nr. 1(66), 22-17. ISSN 1810-1852.
34 PRICOP, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, PUIA, D., Centrul de analiză morfologică și spectroscopică a calculilor urinari „Michel Daudon” Iași, România, ROȘCA, M., Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon, Iași, România, IVANUȚĂ, M., Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon, Iași, România, PANTILIMONESCU, T., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, PLEŞCA, E., dr. De ce nu investigăm complet pacientul litiazic cu risc major de recidivă?. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 51-47. ISSN 1810-1852.
35 RACU, M., SCOREI, I., Institutul de Cercetare Bioboron, Craiova, România, PÎNZARU, I., dr. Influența compușilor borului asupra sănătății cardiovasculare. Arta Medica. 2020, nr. 4(77), 80-78. ISSN 1810-1852.
36 TATARIN, A., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Experience of venaseal system using in treatment of chronic venous insufficiency. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 92-91. ISSN 1810-1852.
37 TINICĂ, G., Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu“, Iaşi, România, ENACHE, M., ȚĂRUȘ, A., Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu“, Iaşi, România, CHISTOL, R., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, RUSU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România Artera radială sau vena safenă în revascularizarea miocardică? Actualități, limite, controverse, perspective. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 92-92. ISSN 1810-1852.
38 TODE, V., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România Urologia înregistreaza numai succese sau exista si erori, greșeli și riscuri în urologie?. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 105-103. ISSN 1810-1852.
39 VARCUS, F., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, LAZAR, F., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, TARTA, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, DUTA, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, BREBU, D., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, DOBRESCU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, COMAN, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Hungry bone syndrome după paratiroidectomie la pacienții dializați cu hiperparatiroidism secundar.. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 98-97. ISSN 1810-1852.
40 FOKIN, A., Южно-Уральский государственный медицинский университет, Rusia, TREIGER, G., Южно-Уральский государственный медицинский университет, Rusia, VLADIMIRSKII, V., Челябинская областная клиническая больница, Rusia Endarterectomia carotidiană prin eversiune cu prezervarea sinusului: rezultatele precoce și tardive. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 39-38. ISSN 1810-1852.
41 YURETS, S., Vinnytsia Regional Clinical Hospital, Ucraina Retrograde approach for endovascular revascularization. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 99-99. ISSN 1810-1852.
42 ЗАПОРОЖЧЕНКО, М., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, ПАРУБИНА, Д., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, SIDORENKO, A., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina Оценка эффективности дифференцированного алгоритма ведения пациенток репродуктивного возраста, больных миомой матки с различным типом биоценоза влагалища. Arta Medica. 2018, nr. 1(66), 16-13. ISSN 1810-1852.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(74) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%20Medica_1_2020.pdf
Numărul 2(75) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%20Madica_2_2020.pdf
Numărul 3(76) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%20Medica_3_76_2020.pdf
Numărul 4(77) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%20Medica_4_77_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: