FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Arta Medica

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-1852

3. Site-ul revistei

http://www.artamedica.md/index.php

4. Fondatorul

DenumireaAsociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din Moldova
AdresaMD-2025, Chişinău,  str. N. Testemiţanu 29, Spitalul Clinic Republican,  et. 12
Telefon / fax / e-mail(+373)22205522, , eduard.bernaz@artamedica.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4(77), 2020 - 160
Nr. 3(76), 2020 - 500
Nr. 2(75), 2020 - 500
Nr. 1(74), 2020 - 500

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Polianschii Igor, Universitatea de Stat de Medicină din Bucovina, Cernăuţi (Ucraina)
2.Popescu Irinel, prof., Institutul de boli digestive şi transplant hepatic Fundeni, Bucureşti (România)
3.Ştefaneţ Mihail, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
4.Tănase Adrian, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
5.Tarcoveanu Eugen, prof.
6.Tinică Grigore, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
7.Vişnevschi Vladimir, Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie (Republica Moldova)
8.Zaporojcenko Boris, Одесский областной медицинский центр (Ucraina)
9.Zapuhlîh Grigore, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
10.Armstrong Olivier
11.Gladun Nicolae, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
12.Kopciak Vladimir
13.Kunath Ulrich
14.Kuzin Mihail
15.Mereuţă Ion, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
16.Lîsîi Leonid, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57211133301
17.Gudumac Eva, acad., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
18.Conţu Oleg, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Director
19.Ferdohleb Alexandru, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
20.Bernaz Eduard, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Secretar responsabil
21.Ştefăneţ Igor, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
22.Ababii Ion, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205074565, Scopus Author ID - 6508224104
23.Angelescu Nicolae, m.o., (Republica Moldova)
24.Bendelic Eugeniu, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
25.Dragomir Cristian, m.o., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi (România)
26.Dumbrava Vlada-Tatiana, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
27.Eşanu Nicolae, prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
28.Ghicavîi Victor, m.c., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
29.Ghidirim Gheorghe, acad., prof.univ., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 10639022600
30.Necitailo Mihail

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2002

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 6apărute: 2
2017Numere planificate: 6apărute: 4
2018Numere planificate: 6apărute: 4
2019Numere planificate: 6apărute: 4
2020Numere planificate: 6apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 96%
Engleza - 4%
RezumateRomana - 95%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Google Scolar, https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=w0RXMLoAAAAJ, 2020 - 2033
2.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=66849, 2019 - 2033
3.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1810-1879, 2020 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Andrușca Alexandru - Scopus Author ID - 57211393902
2.Antoci Lilian - Scopus Author ID - 12239301200
3.Arian Iurii - Scopus Author ID - 57218360101
4.Arnaut Oleg - Scopus Author ID - 57202158759
5.Banov Pavel - Scopus Author ID - 57193763517
6.Botnaru Victor - Scopus Author ID - 8559045300
7.Bradu Andrei - Scopus Author ID - 57218938273
8.Brebu Mihai Adrian - Scopus Author ID - 6701780713
9.Bujac Mariana - Scopus Author ID - 57218121557
10.Burgoci Serghei - Scopus Author ID - 57194766007
11.Buruiana Sanda - Scopus Author ID - 57219472541
12.Cazac Victor - Scopus Author ID - 57214229597
13.Cazacu Dumitru - Scopus Author ID - 57194776019
14.Ceban Emil - Scopus Author ID - 56041536100
15.Chesov Ion - Scopus Author ID - 54415499700, Scopus Author ID - 57204521358
16.Chişlari Lia - Scopus Author ID - 57214230205
17.Ciobanu Elena - Web of Science ResearcherID - P-2844-2018
18.Cobzac Vitalie - Scopus Author ID - 57210409229
19.Codreanu Igor - Scopus Author ID - 9738255500
20.Colța Artur - Scopus Author ID - 57218933094
21.Condratchi E. - Scopus Author ID - 55601498700
22.Coreţchi Liuba - Scopus Author ID - 55661674800
23.Cravcenco Denis - Scopus Author ID - 57202234220
24.Croitoru Cătălina - Web of Science ResearcherID - AAB-4330-2019
25.Demişcan Daniela - Scopus Author ID - 57215575750
26.Deseatnicova Elena - Scopus Author ID - 55829111100
27.Dolghii Andrei - Scopus Author ID - 24449970200
28.Dumbrăveanu Ion - Scopus Author ID - 57204773069
29.Fosa Doina - Scopus Author ID - 57210982527
30.Gagauz Ion - Scopus Author ID - 8557205100
31.Garabajiu Maria - Scopus Author ID - 57202628428
32.Gavriliuc Olga - Scopus Author ID - 57211386066
33.Ghicavîi Vitalie - Scopus Author ID - 57218936761
34.Ghidirim Gheorghe - Scopus Author ID - 10639022600
35.Groppa Liliana - Scopus Author ID - 6507066070
36.Gurău Petru - Scopus Author ID - 57214805675
37.Gurghiş Radu - Scopus Author ID - 21833478500
38.Guţu Eugen - Scopus Author ID - 8557205300
39.Holban Tiberiu - Scopus Author ID - 57193832267
40.Hotineanu Adrian - Scopus Author ID - 8726262200
41.Hotineanu Vladimir - Scopus Author ID - 8726262300
42.Ignatenco Sergiu - Scopus Author ID - 23485702400
43.Ivancov Grigore - Scopus Author ID - 57194775011
44.Kusturov Vladimir - Scopus Author ID - 6506041645
45.Lîsîi Leonid - Scopus Author ID - 57211133301
46.Loghin-Oprea Natalia - Scopus Author ID - 57202628961
47.Mazur Minodora - Scopus Author ID - 57192665961
48.Mazur-Nicorici Lucia - Scopus Author ID - 57202628540
49.Melnic Eugen - Scopus Author ID - 56447023800
50.Mişin Igor - Scopus Author ID - 14822263300
51.Mişina Ana - Scopus Author ID - 15923316100
52.Nacu Viorel - Scopus Author ID - 55082995700, Scopus Author ID - 57217944608, Scopus Author ID - 55082995700
53.Nicov Irina - Scopus Author ID - 57210021896
54.Opopol Nicolae - Scopus Author ID - 16316541300
55.Overcenco Ala - Scopus Author ID - 36545158500
56.Peltec Angela - Scopus Author ID - 57194776363
57.Pînzaru Iurie - Scopus Author ID - 55843968500, Scopus Author ID - 57211803871
58.Pitel Ecaterina - Scopus Author ID - 57208334172
59.Revenco Valeriu - Scopus Author ID - 56074673200
60.Robu Maria - Scopus Author ID - 57205616225
61.Rojnoveanu Gheorghe - Scopus Author ID - 14065270200
62.Romanenco Richarda - Scopus Author ID - 57218122903
63.Rotaru Larisa - Scopus Author ID - 57192712924
64.Rotaru Natalia - Scopus Author ID - 6603208096
65.Russu Eugen - Scopus Author ID - 57214356791
66.Rusu Doina - Scopus Author ID - 55147120900
67.Sadovici-Bobeica Victoria - Scopus Author ID - 57202628140
68.Sajin Octavian - Scopus Author ID - 56052377700, Scopus Author ID - 57210361596
69.Salaru Virginia - Scopus Author ID - 57202629681
70.Şandru Serghei - Scopus Author ID - 56180089300
71.Sandul Alexandru - Scopus Author ID - 57215027666
72.Scutelnic Ghenadie - Scopus Author ID - 57218932995
73.Sencu Eusebiu - Scopus Author ID - 57214794639
74.Şipitco Natalia - Scopus Author ID - 57193711346
75.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
76.Sîrcu Raisa - Scopus Author ID - 57211798772
77.Sîrghi Vitalie - Scopus Author ID - 57194775379
78.Şor Elina - Scopus Author ID - 37066554000
79.Spînu Constantin - Scopus Author ID - 36091786900
80.Spînu Igor - Scopus Author ID - 56052450800
81.Taran Natalia - Scopus Author ID - 57194767979
82.Toma Cristina - Scopus Author ID - 57204521114
83.Tomacinschii Victor - Scopus Author ID - 57219466261
84.Topalo Valentin - Scopus Author ID - 6602265106
85.Ungureanu Sergiu - Scopus Author ID - 55779866500
86.Vetrilă Snejana - Scopus Author ID - 57202626851
87.Vidiborschii Vladimir - Scopus Author ID - 57210978910
88.Vladanov Ion - Scopus Author ID - 57218940514
89.Vozian Marin - Scopus Author ID - 8557205400
90.Zastavnitchi Gheorghe - Scopus Author ID - 14822805600, Scopus Author ID - 8260394400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABDULAEV, M., Александровская больница (Санкт-Петербург), Rusia, RUBTSOV, M., Александровская больница (Санкт-Петербург), Rusia, AVDEEV, A., Александровская больница (Санкт-Петербург), Rusia, SHEKILIYEV, V., Александровская больница (Санкт-Петербург), Rusia, APĂRECE, V. Forme dificile de coledocolitiaza: abordari moderne ale tratamentului minimalinvaziv. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 6-5. ISSN 1810-1852.
2 CORDOS, I., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România, STOICA, R., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România, BOBOCEA, A., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România, DUMITRESCU, M., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România, AFETELOR, A., Institutul de Pneumologie „Marius Nasta“, România Managementul stenozelor cailor aeriene mari. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 31-31. ISSN 1810-1852.
3 BODEA, R., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, ZAHARIE, F., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, GRAUR, F., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, BARTOS, A., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, IORDACHE, C., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, CHIRTOACA, A., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, IANCU, C., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România, AL HAJJAR, N., Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie, România Insuficiența evacuatorie gastrică după duodenopancreatectomia cefalică (DPC): cauze, implicații clinice și tratament. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 14-13. ISSN 1810-1852.
4 PETREA, S., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, CATRINA, E., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, ALDOESCU, S., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, BREZEAN, I., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, VILCU, M., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, MISCA, M., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, FILIPOVSKI, Z., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România, HANES, R., Spitalul Clinic Dr. C. Cantacuzino, Bucureşti, România Leiomiosarcom retroperitoneal cu invazide de vci – prezentare caz. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 72-72. ISSN 1810-1852.
5 POPESCU, I., Institutul Clinic Fundeni, România, IONESCU, M., Institutul Clinic Fundeni, România, BRAŞOVEANU, V., Institutul Clinic Fundeni, România, HREHOREŢ, D., Institutul Clinic Fundeni, România, LUPAŞCU, C., Institutul Clinic Fundeni, România, BOTEA, F., Institutul Clinic Fundeni, România, DOROBANŢU, B., Institutul Clinic Fundeni, România, ALEXANDRESCU, S., Institutul Clinic Fundeni, România, GRIGORIE, M., Institutul Clinic Fundeni, România, ZAMFIR, R., Institutul Clinic Fundeni, România, LUNGU, V., Institutul Clinic Fundeni, România, BARBU, I., Institutul Clinic Fundeni, România, PAUTOV, M., Institutul Clinic Fundeni, România, ICHIM, F., Institutul Clinic Fundeni, România, ALEXANDRU, R., Institutul Clinic Fundeni, România, TOMESCU, D., Institutul Clinic Fundeni, România, DROC, G., Institutul Clinic Fundeni, România, UNGUREANU, D., Institutul Clinic Fundeni, România, FOTA, R., Institutul Clinic Fundeni, România, MANGA, G., Institutul Clinic Fundeni, România, POPESCU, M., Institutul Clinic Fundeni, România, POPA, L., Institutul Clinic Fundeni, România, GHEORGHE, L., Institutul Clinic Fundeni, România, IACOB, S., Institutul Clinic Fundeni, România, PIETRAREANU, C., Institutul Clinic Fundeni, România, MIHĂILĂ, M., Institutul Clinic Fundeni, România, MICU, L., Institutul Clinic Fundeni, România, CONSTANTINESCU, S., Institutul Clinic Fundeni, România, GHEORGHE, C., Institutul Clinic Fundeni, România, COTRUTA, B., Institutul Clinic Fundeni, România, LUPESCU, I., Institutul Clinic Fundeni, România, GRASU, M., Institutul Clinic Fundeni, România, BOROŞ, M., Institutul Clinic Fundeni, România, DUMITRU, R., Institutul Clinic Fundeni, România, TOMA, M., Institutul Clinic Fundeni, România, PASLARU, L., Institutul Clinic Fundeni, România, VLAD, L., Institutul Clinic Fundeni, România, CONSTANTINESCU, I., Institutul Clinic Fundeni, România, DIMA, I., Institutul Clinic Fundeni, România, HERLEA, V., Institutul Clinic Fundeni, România, BECHEANU, G., Institutul Clinic Fundeni, România, PECHEANU, C., Institutul Clinic Fundeni, România, SASALOVICI, D., Institutul Clinic Fundeni, România 18 ani de program național de transplant hepatic - o analiză retrospectivă a 924 pacienți operați. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 161-160. ISSN 1810-1852.
6 BIȚĂ, R., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, BRAD, A., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, MATEESCU, C., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, TODEA, C., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, AMOTA, O., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, PORAV-HODADE, D., Spitalul Clinic Județean Mureș, Târgu Mureș, România, CHIBELEAN, C., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu Mureș, România, MARTHA, O., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, Târgu Mureș, România Corelația dintre EHP post-PBP și după prostatectomie. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 110-110. ISSN 1810-1852.
7 CRIŞAN, N., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, România, ANDRAŞ, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, România, COMAN, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, România Chirurgia robotică în urologie. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 97-96. ISSN 1810-1852.
8 POPESCU, R., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, COAMESU, I., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, ANGHEL, D., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, IGNAT, O., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, MITRACHE, M., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România, SFECLAN, C., Spitalul Judeţean de Urgență Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, România Două cazuri de adenocarcinoame paratiroidiene - dificultăți de diagnostic și opțiuni terapeutice. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 161-161. ISSN 1810-1852.
9 BULAT, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, SAVIN, M., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, BULAT, O., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, DIACONU, B., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, MILER, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, PRICOP, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, ANTON, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Abordul clasic în duodenopancreatectomie - cheia succesului unei intervenții controversate. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 18-18. ISSN 1810-1852.
10 TINICĂ, G., Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu“, Iaşi, România, ENACHE, M., ȚĂRUȘ, A., Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu“, Iaşi, România, TOMAZIU TODOSIA, E., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, ANTON, G., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Terapia transcateter a valvei aortice. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 93-93. ISSN 1810-1852.
11 ANTON, V., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, DROZD, U., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, GUDKOV, M., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, KINJERSKI, A., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, LUKYANCHUK, R., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, PONEDELKOV, V., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, ROMAN, L., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, TKACHENKO, O., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, TRUSHNIKOVA, N., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, FEDOTOV, B., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia, SHOSTKA, K., Ленинградский областной онкологический диспансер, Rusia Endoscopic treatment of patients with early forms of gastric cancer. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 7-7. ISSN 1810-1852.
12 PETRUSHENKO, V., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, GREBENIUK, D., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, APASOVA, N., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Biological stimulation of diabetic ulcers healing . Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 159-159. ISSN 1810-1852.
13 APOSTOL, D., Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România, POPA, S., Spitalul Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf. Maria” Iaşi, România, GAVRILESCU, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România Posibilități reconstructive în cadrul tratametului tumorilor osoase maligne la copil: cazuri clinice . Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 7-7. ISSN 1810-1852.
14 MARTIAN, B., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, MIHAILA, E., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, STAVRI, R., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, BULIGA, T., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, GANGONE, E., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, ROMANESCU, D., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, AVRAM, P., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România, LAZAR, C., Spitalul Privat ”Sanador”, București, România Abordul minim invaziv al tumorilor colo-rectale – 3 ani de experienta intr-un spital privat. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 65-65. ISSN 1810-1852.
15 BĂLAN, G., Spitalul „Sf. Spiridon” Iaşi, România Principii și tehnici actuale de management endoscopic al stenozelor biliare . Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 9-9. ISSN 1810-1852.
16 BEURAN, M., Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, România Momentul operator in pancreatita acuta. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 13-13. ISSN 1810-1852.
17 LAPTEV, K., Городская Мариинская больница, Rusia, KUDREAVTSEV, O., Городская Мариинская больница, Rusia, SUVOROV, S., Городская Мариинская больница, Rusia, BIKOVSKII, A., Городская Мариинская больница, Rusia, ZELENIN, V., Городская Мариинская больница, Rusia, ORDINETS, S., Городская Мариинская больница, Rusia, FIGURKINA, M., Городская Мариинская больница, Rusia, SHULIGA, E., Городская Мариинская больница, Rusia Hybrid interventions on aorto-iliac segment and arteries of lower limbs. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 63-63. ISSN 1810-1852.
18 ЗАПОРОЖЧЕНКО, Б., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, БОНДАРЕЦ, Д., Одесский областной медицинский центр, Ucraina, БОРОДАЕВ, И., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, КАЧАНОВ, В., Одесский областной медицинский центр, Ucraina, ШАРАПОВ, И., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, ЗУБКОВ, О., Одесский областной медицинский центр, Ucraina, KRAVETS, K., Одесский областной медицинский центр, Ucraina Методы диагностики и выбор метода хирургического лечения синдрома Мириззи. Arta Medica. 2018, nr. 4(69), 14-11. ISSN 1810-1852.
19 BURACOVSCHI, M., SANDUL, A., dr.hab., BORISENKO, O., ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины», Ucraina, ZAPUHLÎH, G., dr.hab., MORARU, V., BURACOVSCHI, N. Evaluarea monitorizării pacienților cu neurinom de acustic. Arta Medica. 2020, nr. 3(76), 78-76. ISSN 1810-1852.
20 VARCUS, F., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, LAZAR, F., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, TARTA, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, DUTA, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, BREBU, D., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, DOBRESCU, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, COMAN, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România Hungry bone syndrome după paratiroidectomie la pacienții dializați cu hiperparatiroidism secundar.. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 98-97. ISSN 1810-1852.
21 PETRACHE, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, MATEI, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babes“, România, COZMA, G., Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, România, TUNEA, C., Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, România, VOICULESCU, V., Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, România, MIRON, I., Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, România, BURLACU, O., Spitalul Clinic de Urgenţă Municipal Timişoara, România Lambourile musculare – o alternativă la decorticare sau rezecție pulmonară în tratamentul spațiului rezidual la pacienții tarați. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 72-71. ISSN 1810-1852.
22 SHISHIN, K., Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Rusia, NEDOLUZHKO, I., Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Rusia, CHVOROVA, I., Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Rusia, SHUMKINA, L., Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Rusia Endoscopic tunnel dissection and its role in the treatment of gastrointestinal stromal tumors of the stomach. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 84-84. ISSN 1810-1852.
23 GUZGAN, M., RAŞCOV, V., RAŞCOV, V., GARBI, I., PISARENCO, A., DONICĂ, L., S. C. Donica & Donica, Mangalia, România Dilatarea endoscopică în tratamentul și profilaxia stricturilor esofagiene la nou născuți operați pentru atrezie de esofag. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 48-47. ISSN 1810-1852.
24 KHOMENKO, I., Министерство обороны Украины, Ucraina, KHOROSHUN, E., Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Ucraina, KASHTALIYAN, M., Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Ucraina, SHAPOVALOV, V., Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Ucraina, GERASIMENKO, O., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, ENIN, R., Военно-медицинский клинический центр Южного региона, Ucraina The organisation of using videolaparoscopy in military field hospital in conditions of antiterroristic operations in easter Ukraine. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 62-62. ISSN 1810-1852.
25 FOKIN, A., Южно-Уральский государственный медицинский университет, Rusia, TREIGER, G., Южно-Уральский государственный медицинский университет, Rusia, VLADIMIRSKII, V., Челябинская областная клиническая больница, Rusia Endarterectomia carotidiană prin eversiune cu prezervarea sinusului: rezultatele precoce și tardive. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 39-38. ISSN 1810-1852.
26 HAIDAR, A., Spitalul Clinic Colentina, România Endoscopia terapeutica in bolile biliopancreatice. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 49-49. ISSN 1810-1852.
27 IMAN, R., Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, România, MEMU, E., Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, România, POPOVICI, D., Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, România, POPESCU, L., Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, România Diagnosticul precoce și tratamentul chirurgical prompt – cheia rezultatelor favorabile în sindromul Boerhaave. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 143-142. ISSN 1810-1852.
28 PRICOP, C., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, PUIA, D., Centrul de analiză morfologică și spectroscopică a calculilor urinari „Michel Daudon” Iași, România, ROȘCA, M., Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon, Iași, România, IVANUȚĂ, M., Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon, Iași, România, PANTILIMONESCU, T., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, PLEŞCA, E., dr. De ce nu investigăm complet pacientul litiazic cu risc major de recidivă?. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 51-47. ISSN 1810-1852.
29 KARLOV, V., Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Rusia Sepsis? VS Sepsis. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 62-61. ISSN 1810-1852.
30 KHIMICH, S., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina, MURAVIOV, F., Житомирская областная клиническая больница, Ucraina Diagnostics and surgical treatment of the complicated Gallstone disease for patients with liver cirrhosis. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 144-144. ISSN 1810-1852.
31 ГИКАВЫЙ, В., dr.hab., ПОВЕТКИН, С., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, БАЧИНСКИЙ, Н., dr.hab., ЛЕВАШОВА, О., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, ПОДГУРСКИ, Л., dr., ЦУРКАН, Л., dr. Фармакоэпидемиологическая оценка назначения антигипертензивных препаратов в амбулаторной практики г. Кишинева и г. Курска. Arta Medica. 2018, nr. 1(66), 22-17. ISSN 1810-1852.
32 MITRICĂ, D., Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf.Spiridon”, România Managementul endoscopic în urgență al hemoragiilor digestive superioare . Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 69-69. ISSN 1810-1852.
33 NABER, K., Technical University Munich, Germania New aspects for diagnostics and treatment of uncomplicated UTI. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 106-106. ISSN 1810-1852.
34 ZAPOROJAN, A., NĂDĂŞAN, V., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România, ZOLTAN, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România Date din studii de specialitate naționale și internaționale privind determinanții psiho-socio-economici ai fumatului în rândul elevilor din Chișinău. Arta Medica. 2018, nr. 4(69), 20-15. ISSN 1810-1852.
35 ЗАПОРОЖЧЕНКО, М., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, ПАРУБИНА, Д., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina, SIDORENKO, A., Одесский Национальный Медицинский Университет, Ucraina Оценка эффективности дифференцированного алгоритма ведения пациенток репродуктивного возраста, больных миомой матки с различным типом биоценоза влагалища. Arta Medica. 2018, nr. 1(66), 16-13. ISSN 1810-1852.
36 PODKOLZIN, A., Necunoscută, Ucraina, Ucraina Vitamina D – factor important în sănătatea reproductivă a bărbaților. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 114-114. ISSN 1810-1852.
37 RACU, M., SCOREI, I., Institutul de Cercetare Bioboron, Craiova, România, PÎNZARU, I., dr. Influența compușilor borului asupra sănătății cardiovasculare. Arta Medica. 2020, nr. 4(77), 80-78. ISSN 1810-1852.
38 TATARIN, A., Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Винница, Ucraina Experience of venaseal system using in treatment of chronic venous insufficiency. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 92-91. ISSN 1810-1852.
39 TODE, V., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România Urologia înregistreaza numai succese sau exista si erori, greșeli și riscuri în urologie?. Arta Medica. 2019, nr. 1(70), 105-103. ISSN 1810-1852.
40 YURETS, S., Vinnytsia Regional Clinical Hospital, Ucraina Retrograde approach for endovascular revascularization. Arta Medica. 2019, nr. 3(72), 99-99. ISSN 1810-1852.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(74) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%20Medica_1_2020.pdf
Numărul 2(75) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%20Madica_2_2020.pdf
Numărul 3(76) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%20Medica_3_76_2020.pdf
Numărul 4(77) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Arta%20Medica_4_77_2020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: