FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-6455

3. Site-ul revistei

http://www.prodidactica.md/revista

4. Fondatorul

DenumireaCentrul Educaţional Pro Didactica
Adresastr. Armenească, 16/2, mun. Chişinău MD-2012, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22542976, (+373)22544199, didacticapro@prodidactica.md
Webwww.prodidactica.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4-5(128-129), 2021 - 600
Nr. 3(127), 2021 - 600
Nr. 2(126), 2021 - 600
Nr. 1(125), 2021 - 550

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Barbarov Silvia
2.Beleaeva Svetlana
3.Bîrnaz Nina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57222579242
4.Bolocan Viorica, dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
5.Clarke Paul
6.Cosovan Olga, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
7.Crişan Alexandru
8.Cucoş Constantin, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
9.Dandara Otilia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
10.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
11.Goraş-Postică Viorica, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
12.Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
13.Meredith Kurt
14.Nicolaescu-Onofrei Liliana, Centrul Educaţional Pro Didactica (Republica Moldova)
15.Pâslaru Vladimir, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
16.Platon Carolina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Povar Igor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603299231
18.Prodan Nicolae, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
19.Stan Emil
20.Vatamanu-Ciocanu Mariana, Redactor şef
21.Albu Gabriel

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2000

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 6apărute: 5
2017Numere planificate: 6apărute: 5
2018Numere planificate: 6apărute: 5
2019Numere planificate: 6apărute: 5
2020Numere planificate: 6apărute: 5

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 99%
Engleza - 1%
RezumateRusa - 3%
Romana - 97%
Engleza - 99%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bîrnaz Nina - Scopus Author ID - 57222579242
2.Braicov Andrei - Scopus Author ID - 57217733729
3.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
4.Pintilie Boris - Scopus Author ID - 57203985370
5.Povar Igor - Scopus Author ID - 6603299231
6.Sochircă Elena - Scopus Author ID - 24438373800
7.Spătaru Petru - Scopus Author ID - 57193095052
8.Spînu Oxana - Scopus Author ID - 56060683200
9.Ungureanu Iurie - Scopus Author ID - 57195572253

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AXINTE, R., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Actul predării. Tradiţie şi interactivitate. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2018, nr. 2(108), 8-6. ISSN 1810-6455.
2 CRISTEA, S., Universitatea din Bucureşti, România Perspectivele educaţiei. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2020, nr. 6(124), 60-57. ISSN 1810-6455.
3 CUCOŞ, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Viitorul educaţiei – sub semnul dubitaţiei, al construcţiei, al speranţei. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2020, nr. 6(124), 5-2. ISSN 1810-6455.
4 DULAMĂ, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Geografia, în contextul educaţiei STEM. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2020, nr. 1(119), 37-31. ISSN 1810-6455.
5 FLUERAŞ, V., Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca, România, MARIN, M., dr. Cultura încrederii – comunicare şi cooperare. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2020, nr. 5(123), 41-38. ISSN 1810-6455.
6 FUNERIU, D., Parlamentul European, Belgia Cum să modernizezi un sistem mare: cazul modernizării educaţiei în România în perioada 2007-2012. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2020, nr. 5(123), 49-47. ISSN 1810-6455.
7 HOBJILĂ, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Comunicare-autocunoaştere şi teatru: dimensiuni aplicative la vârsta şcolară mică. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 4-5(116-117), 76-73. ISSN 1810-6455.
8 LAZLO, I., Inspectoratul Școlar al Municipiului București, România Emile Durkheim – inițiator al paradigmei pedagogiei sociologice. O analiză din perspectiva pedagogiei istorice. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2020, nr. 2-3(120-121), 25-22. ISSN 1810-6455.
9 NEDELCU, A., Universitatea din Bucureşti, România Pedagogia mediului de învăţare. Despre şcoala primitoare şi ”al treilea profesor”. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 3(115), 24-20. ISSN 1810-6455.
10 ŞOITU, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Continuitatea nu este o opţiune, este condiţia fiinţării. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 1(113), 4-2. ISSN 1810-6455.
11 STAN, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Profilul de competenţe al educatorului-puericultor. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2019, nr. 4-5(116-117), 22-18. ISSN 1810-6455.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(119) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista_119_Didactica%20Pro.pdf
Numărul 2-3(120-121) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Didactica%20Pro_2_3_120-121.pdf
Numărul 4(122) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Didactica%20Pro%20nr%20122_2020.pdf
Numărul 5(123) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Didactica%20Pro...%20nr%205%20%28123%29.pdf
Numărul 6(124) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20124%20Didactica%20Pro.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: