FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-6455

3. Site-ul revistei

http://www.prodidactica.md/revista

4. Fondatorul

DenumireaCentrul Educaţional PRO DIDACTICA
Adresastr. Armenească, 16/2, mun. Chişinău MD-2012, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22542976, (+373)22544199, didacticapro@prodidactica.md
Webwww.prodidactica.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 5-6(99-100), 2016 - 800
Nr. 4(98), 2016 - 800
Nr. 3(97), 2016 - 800
Nr. 2(96), 2016 - 800

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Barbarov Silvia
2.Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
3.Meredith Kurt
4.Nicolaescu-Onofrei Liliana, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA (Republica Moldova)
5.Pâslaru Vladimir, dr.hab., prof.univ., Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Republica Moldova)
6.Platon Carolina, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
7.Povar Igor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603299231
8.Prodan Nicolae, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Stan Emil
10.Vatamanu-Ciocanu Mariana, Redactor şef
11.Goraş-Postică Viorica, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
12.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
13.Beleaeva Svetlana
14.Bîrnaz Nina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Bolocan Viorica, dr., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
16.Clarke Paul
17.Cosovan Olga, conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
18.Crişan Alexandru
19.Cucoş Constantin, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
20.Dandara Otilia, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Dediu Ion, m.c., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova)
22.Albu Gabriel

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2000

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 6apărute: 5
2015Numere planificate: 6apărute: 5
2016Numere planificate: 6apărute: 5

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALBU, G., Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti din România, România Autosuficienţa, obstacol în calea autoeducaţiei. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 4(98), 14-9. ISSN 1810-6455.
2 CRISTEA, S., Universitatea din Bucureşti, România Calitate şi relevanţă în educaţie. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 5-6(99-100), 100-97. ISSN 1810-6455.
3 CUCOŞ, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Mai e nevoie de o educație pentru valorile identitare?. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 4(98), 3-2. ISSN 1810-6455.
4 DULAMĂ, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Sensibilizare şi expresie culturală în activităţile de învăţare la geografie. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 4(98), 43-38. ISSN 1810-6455.
5 KENDZOR, P., Национальная академия педагогических наук Украины, Ucraina The role of the multicultural component of teacher training in Ukraine. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 4(98), 18-14. ISSN 1810-6455.
6 NICOLAE, A., Liceul Teoretic "Ion Barbu", Pitesti, România Educational policies for European Integration. Developing equality among students. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 4(98), 50-49. ISSN 1810-6455.
7 PATAKI, G., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Resursa umană din educaţie – încotro?. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 2(96), 49-46. ISSN 1810-6455.
8 RAFTU, G., dr., Universitatea „Ovidius“, Constanţa, România Dezvoltarea pedagogiei psihologice moderne în România. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 1(95), 15-13. ISSN 1810-6455.
9 ŞOITU, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Relaţia profesor-elev din perspectiva raportului dintre generaţii. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 5-6(99-100), 31-28. ISSN 1810-6455.
10 GORAŞ-POSTICĂ, V., dr.hab., GORINCIOI, V., BEZEDE, R., dr., VOICU, O., Fundația pentru o societate deschisă, România Educaţia deschisă în Moldova: aici şi acum. Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională. 2016, nr. 2(96), 45-36. ISSN 1810-6455.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: