FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Dialogica, revista de studii culturale si literatura

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3695

3. Site-ul revistei

http://dialogica.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaBiblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
AdresaBd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 148.
Telefon / fax / e-mail(+373)22221181, , dialogica@gmail.com
Webwww.hasdeu.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3, 2019 - 150
Nr. 2, 2019 - 150
Nr. 1, 2019 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Grati Aliona, dr.hab., conf.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova), Redactor şef
2.Pilchin Ivan, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“ (Republica Moldova)
3.Procop Natalia, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova)
4.Şimanschi Ludmila, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2019

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 1apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 89%
Engleza - 7%
Franceza - 4%
RezumateRusa - 3%
Romana - 95%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Condraticova Liliana - Scopus Author ID - 57190371582
2.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BEJAN, P., Necunoscută, România, România Tudor Zbârnea – un pictor de idei. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, 126-121. ISSN 2587-3695.
2 DRĂGULĂNESCU, S., Academia Româna, România Abajur pentru o bibliotecă. Horia Garbea Plăcinte cu ighemonicon; Vitalie Ciobanu Zilele după Oreste; Lilia Calancea Bocete de nuntă; Nicolae Spătaru Omul izgonit de ceasuri; Proză scurtă (antolog. Iulian Ciocan); 1312 sirene. Proză rom. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 3, 139-133. ISSN 2587-3695.
3 GÂRBEA, H., Uniunea Scriitorilor din România, România „Eu scriu cu plăcere proză scurtă”. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 3, 132-131. ISSN 2587-3695.
4 GOMA, P., Uniunea Scriitorilor din România, România Camera de alături. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 1, 124-123. ISSN 2587-3695.
5 IONESCU, A., Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, Romania, România Un portret fotografic de țară la 1923: E. O. Hoppé în România Mare. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, 62-49. ISSN 2587-3695.
6 MEZEI, R., Biblioteca Metropolitană București, România Biblioteca interactivă. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 1, 126-125. ISSN 2587-3695.
7 OPRIŞ, I., dr., Universitatea „Valahia”, România, România Realităţi basarabene înainte de Unire. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 3, 56-49. ISSN 2587-3695.
8 STRĂUŢIU, E., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Originile Sibiului multietnic. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, 120-112. ISSN 2587-3695.
9 UNGUREANU, C., Universitatea de Vest, Timişoara, România, România Mihai Eminescu. Centrul şi calea spre el. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, 25-16. ISSN 2587-3695.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/DIALOGICA_01-2019.pdf
Numărul 2, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Dialogica_2_2019.pdf
Numărul 3, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Dialogica_3_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: