FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Dialogica, revista de studii culturale si literatura

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3695
eISSN: 1857-2537

3. Site-ul revistei

http://dialogica.asm.md/

4. Fondatorul

DenumireaBiblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Adresastr. Academiei, nr. 3/2
Telefon / fax / e-mail(+373)22221181, , dialogica.asm@gmail.com
Webwww.hasdeu.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(S), 2022 - 300
Nr. 1, 2022 - 50
Nr. 3, 2021 - 150
Nr. 2, 2021 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Grati Aliona, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (Republica Moldova), Redactor şef
2.Procop Natalia, dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205561963
3.Sîrbu Ghenadie, Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57194191274
4.Şimanschi Ludmila, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2019

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 1apărute: 3
2020Numere planificate: 1apărute: 3
2021Numere planificate: 1apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 92%
Engleza - 6%
Franceza - 2%
RezumateRusa - 3%
Romana - 95%
Engleza - 100%
Spaniola - 3%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=69654, 2019 - 2034-01-31
2.ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=501938, 2021 - 2034-01-31
3.Google Scolar, https://scholar.google.com/citations?hl=ro&authuser=3&user=l5qSCpkAAAAJ, 2021 - 2034-01-31
4.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-2537, 2021 - 2034
5.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/24632/dialogica-cultural-studies-and-literature-journal, 2019 - 2033
6.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2469, 2019 - 2033
7.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/1857-2537, 2011 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arapu Valentin - Scopus Author ID - 57216752829
2.Cojocaru Ludmila D. - Scopus Author ID - 57198286619
3.Condraticova Liliana - Scopus Author ID - 57190371582
4.Noroc Larisa - Scopus Author ID - 57368633300
5.Prisac Lidia - Scopus Author ID - 33667890700
6.Procop Natalia - Scopus Author ID - 57205561963
7.Sîrbu Livia - Scopus Author ID - 57202054384
8.Şlapac Mariana - Scopus Author ID - 57200195483
9.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000
10.Vornicu Nicoleta - Scopus Author ID - 35195127300

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 SÎRBU, L., BĂLĂNESCU, F., Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, România, VRABIE, D., dr., DEMENTIEVA, D. Abajur pentru o biblioteca. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 3, 145-140. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
2 BEJAN, P., Necunoscută, România, România Tudor Zbârnea – un pictor de idei. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, 126-121. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
3 BOLDEA, I., Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, România Proza lui Petru Cimpoeşu. Ficţiunea cu răspundere limitată. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, 20-14. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
4 BOTÎLCĂ, C., Universitatea din Bucureşti, România Reinterpreting the tale of La Loba to discover another anima. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 3, 42-35. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
5 BRANIŞTE, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Construcții ale memoriei. Practici memoriale la Vasile Alecsandri. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 3, 50-43. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
6 GRATI, A., dr.hab., CIOBANU, C., dr.hab., Academia Româna, România Arta și Religia: forme de relaționare. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 1, 14-6. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
7 DRĂGULĂNESCU, S., Academia Româna, România Abajur pentru o bibliotecă. Horia Garbea Plăcinte cu ighemonicon; Vitalie Ciobanu Zilele după Oreste; Lilia Calancea Bocete de nuntă; Nicolae Spătaru Omul izgonit de ceasuri; Proză scurtă (antolog. Iulian Ciocan); 1312 sirene. Proză rom. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 3, 139-133. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
8 GÂRBEA, H., Uniunea Scriitorilor din România, România „Eu scriu cu plăcere proză scurtă”. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 3, 132-131. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
9 GOMA, P., Uniunea Scriitorilor din România, România Camera de alături. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 1, 124-123. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
10 HAŞEGAN, T., Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași, România Salonul artiştilor mobilizaţi, Iaşi – Chişinău, ianuarie 1918. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, 102-97. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
11 IONESCU, A., Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, România Amintiri din carnaval. Umoriștii și balurile moldo-valahe din secolul al XIX-lea. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 1, 68-53. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
12 IONIŢĂ, V., Firma „Conrest”, Suceava , România, AXINTE, L., Muzeul Bucovinei, Suceava, România, POP, R., Direcția Județeană pentru Cultură Iași, România Restoration of a traditional indian instrument – Araswati Vina. An interdisciplinary approach. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 2, 68-55. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
13 MARCHIDAN, C., Muzeul Naţional al Ţăranului Român, România Restaurare ascunsă sau partea nevăzută a lucrurilor. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 3, 56-51. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
14 MEZEI, R., Biblioteca Metropolitană București, România Biblioteca interactivă. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 1, 126-125. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
15 MUNTEAN, D., Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, România Alternative culturale urbane. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2021, nr. 1, 113-106. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
16 OPRIŞ, I., dr., Universitatea Valahia din Târgoviste, România Realităţi basarabene înainte de Unire. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 3, 56-49. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
17 PIRCĂ, L., Colegiul National Octavian Goga, România Dimensiunea religioasă a liricii lui Octavian Goga. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 1, 29-26. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
18 STRĂUŢIU, E., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Artă și societate în Sibiul modern. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, 121-111. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
19 UNGUREANU, C., Universitatea de Vest, Timişoara, România Mihai Eminescu. Centrul şi calea spre el. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, 25-16. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.
20 VASILIU, D., Necunoscută, România, România CIRCO[stanze]. Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2020, nr. 2, 127-122. ISSN 2587-3695 ISSNe 1857-2537.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Dialogica_nr%201%202021_compressed.pdf
Numărul 2, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Dialogica_nr%208_site_3.pdf
Numărul 3, 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Dialogica_nr%209_site.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: