FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
CiteFactor Academic Scientific Journals, 2019-04-0130 puncte
CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), 2020-04-0130 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2011-01-2030 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2021-05-0630 puncte
INDEX COPERNICUS (IC)30 puncte
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)30 puncte
Google Scholar30 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
5 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1105 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
2 din 3 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
533 puncte
1. Procop Natalia, dr., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57205561963
2. Sîrbu Ghenadie, dr., Institutul Patrimoniului Cultural (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - AEY-8550-2022, Scopus Author ID - 57194191274
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
119 autori in ultimii 3 ani, 39 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
66 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
119 autori in ultimii 3 ani, 9 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
61 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3127 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2019-2024
1 punct pentru fiecare an de apariție
5 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2023 (4 din 3)
2022 (4 din 3)
2021 (3 din 3)
2020 (3 din 3)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.335 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 667 puncte