FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Ştiinţa Culturii Fizice
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2017-03-3030 puncte
Scientific World Index, 2017-04-0330 puncte
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), 2017-05-0530 puncte
eLIBRARY.RU, 2010-04-3030 puncte
DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 2017-05-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
62 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1162 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Wojnar Jozef, prof.univ., Opole University of Technology (Polonia)5 puncte
2. Seiranov Serghei, prof.univ., Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Rusia)5 puncte
3. Bulatova Marina, prof.univ., Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (Ucraina)5 puncte
4. Platonov Vladimir, prof.univ., Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (Ucraina)5 puncte
5. Gancear Ivan, prof.univ., Одесский национальный морской университет (Ucraina)5 puncte
6. Krutevici Tatiana, prof.univ., Национальный университет физического воспитания и спорта Украины (Ucraina)5 puncte
7. Potop Vladimir, prof.univ., Universitatea Ecologică din Bucureşti (România)5 puncte
8. Ion-Ene Mircea, dr., prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)5 puncte
9. Urichianu-Toma Sanda, prof.univ., Universitatea Ecologică din Bucureşti (România)5 puncte
10. Popescu Veronica, dr., conf.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
11. Lubîşeva Ludmila, prof.univ., Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Rusia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Manolachi Veaceslav, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56593212600, Scopus Author ID - 56880393800
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
7 din 24 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
233 puncte
1. Carp Ion, dr., prof.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57204577410, Scopus Author ID - 57212198452
2. Ciorbă Constantin, dr.hab., prof.univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57499301600
3. Dorgan Viorel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218956505
4. Goraşcenco Alexandru, dr., conf.univ., Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202822353
5. Mihăilă Ion - Scopus Author ID - 57666729000
6. Pascal Oleg, dr.hab., prof.univ., Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57221282292
7. Potop Vladimir, prof.univ., Universitatea Ecologică din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 56271888100
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
109 autori in ultimii 3 ani, 46 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
84 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
109 autori in ultimii 3 ani, 15 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
110 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3194 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
17 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
2018 (3 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.347 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 803 puncte