FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Phytochemistry Letters

2. Cod ISSN

pISSN: 1874-3900

3. Site-ul revistei

https://www.sciencedirect.com/journal/phytochemistry-letters

4. Fondatorul

Denumirea
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 35, 2020 - 0
Nr. 31, 2019 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

0

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 1apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.sciencedirect.com/journal/phytochemistry-letters, 2008 - 2019

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aprotosoaie Ana-Clara - Scopus Author ID - 16644992800
2.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
3.Czerwinska Monika Ewa - Scopus Author ID - 6507812773
4.Granica Sebastian - Scopus Author ID - 36637491300
5.Luca Simon Vlad - Scopus Author ID - 57203744548
6.Marcourt Laurence - Scopus Author ID - 6507947191
7.Miron Anca - Scopus Author ID - 12799279200
8.Skalicka-Wozniak Krystyna - Scopus Author ID - 24765731300
9.Wolfender Jean Luc - Scopus Author ID - 7005184349

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 LUCA, S., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, CZERWINSKA, M., Medical University of Warsaw, Warsaw, Polonia, MARCOURT, L., University of Lausanne, Elveţia, MIRON, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, APROTOSOAIE, A., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, CIOCARLAN, N., dr., WOLFENDER, J., University of Lausanne, Elveţia, GRANICA, S., Medical University of Warsaw, Warsaw, Polonia, SKALICKA-WOZNIAK, K., Medical University of Lublin, Polonia Inhibition of cytokine secretion by scrophuloside A3 and gmelinoside L isolated from Verbascum blattaria L.by high-performance countercurrentchromatography. Phytochemistry Letters. 2019, nr. 31, 255-249. ISSN 1874-3900.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 31, 2019 - https://ibn.idsi.md/

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: