FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-0054

3. Site-ul revistei

http://www.muzeu.md/buletine-stiintifice/

4. Fondatorul

DenumireaMuzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
AdresaStr. Mihail Kogălniceanu, nr. 82 Chişinău, Republica Moldova, MD-2009
Telefon / fax / e-mail(+373)22245409, , redactia@muzeu.md
Webwww.muzeu.md/‎
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 30(43), 2019 - 300
Nr. 28(41), 2018 - 300
Nr. 29(42), 2018 - 300
Nr. 27(40), 2017 - 300

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ursu Mihail, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (Republica Moldova), Redactor şef
2.Buzilă Varvara, dr., conf.univ., Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Cash Jennifer, University of Pittsburgh (Statele Unite ale Americii)
4.Capaţina Grigori, dr.hab., conf.univ., Academia de Administrare Publică (Republica Moldova)
5.Ciobanu Constantin, dr.hab., conf.cerc., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“ (Republica Moldova)
6.Ciocanu Maria, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
7.Dăncuş Mihai
8.Derjanschi Valeriu, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova)
9.Tîrcomnicu Emil
10.Kalaşnikova Natalia, Muzeul Etnografic al Rusiei (Rusia)
11.Luchianeţ Olga, conf.cerc., Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (Republica Moldova)
12.Mesnil Marianne
13.Mihailescu Vintilă
14.Pană Sergiu, dr., Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (Republica Moldova)
15.Roşca Vladimir, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova (Republica Moldova)
16.Sava Eugen, dr.hab., conf.univ., Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei (Republica Moldova)
17.Semenenco Vladimir
18.Studensca Barbara
19.Şişcanu Elena, dr., conf.univ., Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (Republica Moldova)
20.Tarhon Petru, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (Republica Moldova)
21.Matcasi Istvan

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2004

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 6%
Romana - 83%
Engleza - 11%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Covalenco Serghei - Scopus Author ID - 57209687434
2.Elisoveţcaia Dina - Scopus Author ID - 57205194231
3.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
4.Obadă Teodor - Scopus Author ID - 16043185500

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BODALE, A., Arhivele Statului, Filiala Iaşi, România Fântânile şi dreptul de patronat. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2017, nr. 27(40), 32-6. ISSN 1857-0054.
2 BRATILOVEANU-POPILIAN, M., Necunoscută, România, România Viţa-de-vie. Simboluri, credinţe şi practici populare. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2018, nr. 29(42), 115-93. ISSN 1857-0054.
3 CĂRĂBEȚ, D., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România Șoimăritul – între tradiție, știință, pasiune și artă. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2019, nr. 30(43), 129-124. ISSN 1857-0054.
4 DERJANSCHI, V., dr.hab., CHIMIŞLIU, C., Muzeul Olteniei, Craiova, România Ploșnița marmorată Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera, Pentatomidae) – specie alogenă invazivă nouă în fauna Republicii Moldova.. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2019, nr. 30(43), 22-18. ISSN 1857-0054.
5 CIUBOTARU, I., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Scoarţe basarabene. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2018, nr. 29(42), 81-74. ISSN 1857-0054.
6 OBADĂ, T., CODREA, V., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Roman Croitor. Plio-Pleistocene deer of the Western Palearctic: Taxonomy, Systematics, Phylogeny. Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova. Chișinău, 2018  140p.. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2018, nr. 28(41), 122-120. ISSN 1857-0054.
7 CREŢU, M., Complexul Național Muzeal „Astra”. Sibiu, România Muzeu. Management. Performanţă. De la un muzeu funcţional la un muzeu performant. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2017, nr. 27(40), 158-126. ISSN 1857-0054.
8 GOLOPENȚIA, S., Universitatea Brown, Statele Unite ale Americii Cercetările din 1938-1939 ale Ştefaniei Cristescu-Golopenţia. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2018, nr. 29(42), 73-54. ISSN 1857-0054.
9 ХЕЙФЕЦ, Э., Селекционно-генетический институт-Национальный центр семеноведения и сортоизучения, Ucraina Об окраске игл дикобраза Hystrix indica Kerr (rodentia, hystricidae). Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2019, nr. 30(43), 132-130. ISSN 1857-0054.
10 IŞFĂNONI, D., Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti, România Strategia Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2018, nr. 29(42), 199-186. ISSN 1857-0054.
11 CRIVOI, A., dr.hab., BACALOV, I., dr., CHIRIŢA, E., dr., PARA, I., COJOCARI, L., dr., SUVEICĂ, L., dr., POZDNEACOVA, I., DRUŢA, A., ILIEŞ, A., KHADER ABU-ZAITUN, A., Institutul de Endocrinologie, Oman, PANĂ, S., dr. Investigarea potenţialului bionatural al tincturii de propolis în dereglările metabolismului glucidic. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2019, nr. 30(43), 70-60. ISSN 1857-0054.
12 LUTIC, M., Complexul Muzeal Naţional Moldova, România Meşteşugurile tradiţionale în patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași. Scurtă introducere. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2018, nr. 29(42), 209-200. ISSN 1857-0054.
13 MOVILEANU, A., Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti, România Hanuri şi cârciumi la drumul mare (I). Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2017, nr. 27(40), 42-33. ISSN 1857-0054.
14 RAȚĂ, A., Muzeul Etnografic al Moldovei, Iaşi, România Ion Chelcea (1902-1991). Recuperări. Restituiri. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2017, nr. 27(40), 64-43. ISSN 1857-0054.
15 REPCIUC, I., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România Patrie şi patriotism în folclorul românesc. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2018, nr. 29(42), 38-23. ISSN 1857-0054.
16 РОМАН, Е., Национальный природный парк «Олешковские пески», Херсон, Ucraina Аберрантные криптические морфотипы позвоночных: описание феноменов и возможные причины их возникновения. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2017, nr. 26(39), 87-75. ISSN 1857-0054.
17 VASILE, D., Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", România, DINCĂ, L., Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", România Specii de plante din Republica Moldova păstrate în colecția ierbarului „Alexandru Beldie”. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2019, nr. 30(43), 16-6. ISSN 1857-0054.
18 VIERU-IȘAEV, M., Necunoscută, România, România Elena Alistar – deputat în Sfatul Ţării, pedagog şi promotoare a portului popular. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2018, nr. 29(42), 22-6. ISSN 1857-0054.
19 VRABIE, V., dr., YAZLOVITSKA, L., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, CIOCHINĂ, V., dr., ROTARU, S. Comparative content of free aminoacids in pollen and honey. Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă). 2019, nr. 30(43), 78-71. ISSN 1857-0054.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 30(43) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BS_SN_30%2843%29_2019_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: