FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Journal of Social Sciences

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3490
eISSN: 2587-3504

3. Site-ul revistei

http://jss.utm.md

4. Fondatorul

Denumirea
Adresa9/9, Studenţilor Str., nr. 5 block of study, 5-315
Telefon / fax / e-mail(+373)22509960, (+373)22509960, jes@meridian.utm.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2023 - 200
Nr. 1, 2023 - 200
Nr. 4, 2022 - 200
Nr. 3, 2022 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4
2021Numere planificate: 4apărute: 4
2022Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 2%
Engleza - 98%
RezumateRomana - 97%
Engleza - 100%
Franceza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=8332, 2019 - 2034
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3504, 2020 - 2034
3.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2536, 2020 - 2025
4.ERIH (European Reference Index for the Humanities), https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=498358, 2018 - 2025

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Achim Monica-Violeta - Scopus Author ID - 55364656600
2.Albu Svetlana - Scopus Author ID - 58403246500
3.Alexei (Lachi) Arina - Scopus Author ID - 57994901100
4.Băjenescu Titu-Marius - Scopus Author ID - 55834893500
5.Balan Stela - Scopus Author ID - 57555071800
6.Balanuţă Anatol - Scopus Author ID - 26429253800
7.Bîlici Constantin - Scopus Author ID - 57190137567
8.Boeştean Olga - Scopus Author ID - 57215696929
9.Bogatu Eugenia - Scopus Author ID - 58288978000
10.Bolun Ion - Web of Science ResearcherID - CFE-3298-2022, Scopus Author ID - 57219112501
11.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
12.Bugaian Larisa - Scopus Author ID - 57164789300
13.Capcanari Tatiana - Scopus Author ID - 57551425100
14.Cazac Vadim - Scopus Author ID - 57190489754
15.Costru Tudor - Scopus Author ID - 57405237600
16.Covaliov (Boaghi) Eugenia - Scopus Author ID - 57549477800
17.Deseatnicova Olga - Scopus Author ID - 57215699982
18.Dîntu Sergiu - Scopus Author ID - 57420097200
19.Dragancea Veronica - Scopus Author ID - 58134836500
20.Druţă Raisa - Scopus Author ID - 58221609100
21.Florea-Burduja Elena - Scopus Author ID - 57222152683
22.Găină Boris - Web of Science ResearcherID - C-3358-2017
23.Grosu Carolina - Scopus Author ID - 57550650400
24.Grosu Veronica - Scopus Author ID - 33067714100
25.Macari Artur - Scopus Author ID - 57348934000
26.Mangos Octavian - Scopus Author ID - 57212213584
27.Mihailă Svetlana - Scopus Author ID - 57211478553
28.Mihalciuc Camelia-Cătălina - Scopus Author ID - 57217874806
29.Muntean (Slobodeanu) Neli - Scopus Author ID - 57208030844, Scopus Author ID - 57209475576
30.Muntean Iulian - Web of Science ResearcherID - HTN-2758-2023, Scopus Author ID - 57302941300
31.Patraș Antoanela - Scopus Author ID - 24476602200
32.Plotnicov Vladimir - Scopus Author ID - 55968032400
33.Popescu Liliana - Scopus Author ID - 57197177479
34.Rachier Vasile - Scopus Author ID - 57201128933
35.Radu Oxana - Scopus Author ID - 57244820600
36.Reşitca Vladislav - Scopus Author ID - 57549094900
37.Siminiuc Rodica - Scopus Author ID - 55569881500
38.Sobor Ion - Scopus Author ID - 54884291300
39.Şontea Victor - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
40.Sorici (Zlati) Monica Laura - Scopus Author ID - 57204021234
41.Sturza Rodica - Web of Science ResearcherID - DYC-3224-2022, Scopus Author ID - 55247976800
42.Suhodol (Motruc) Natalia - Scopus Author ID - 57195928295
43.Şuletea Angela - Scopus Author ID - 57419575200, Scopus Author ID - 57201136297
44.Tertea Ghenadie - Scopus Author ID - 57419572700
45.Todos Petru - Scopus Author ID - 25032199800
46.Ţurcanu Dinu - Scopus Author ID - 57405078300
47.Ungureanu Alina - Scopus Author ID - 57405237800
48.Vîrlan Petru - Scopus Author ID - 57201130772
49.Zubac Ion - Scopus Author ID - 57203634823

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ACHIM, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România The relationship between corruption, shadow economy and happiness. survey on Romania. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 119-108. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
2 AJIBOYE, B., Federal University Oye Ekiti, Nigeria Unholy practices among youths in Nigeria: venoms breeding to a disjointed society. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 2, 32-20. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
3 ALBU, A., ALBU, M., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Perspectives of the transition to the digital economy in EU. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4, 111-103. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
4 ALLADATIN, J., Mohammed VI Polytechnic University, Maroc The collaborative evaluation and co-design approach: prospects for effective solutions-innovations, epistemological foundations and implementation process. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 3, 131-121. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
5 APOSTOL, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România The impact of policy on the pandemic economy. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 46-41. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
6 AROYEWUN, T., Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, AROYEWUN-ADEKOMAIYA, K., Universitatea De Montfort, Marea Britanie Academic research: the Nigerian prison experience. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 1, 79-73. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
7 BĂJENESCU, T., dr., Swiss Technology Association, Elveţia What is social intelligence ?. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 3, 47-39. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
8 BĂLĂNESCU, E., Universitatea din Craiova, România Acquiring ESP teacher competence through theory and practice. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 2, 42-33. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
9 BELHARAR, O., Mohammed V. University in Rabat, Rabat, Maroc, CHAKOR, A., Mohammed V. University in Rabat, Rabat, Maroc The impact of internet technologies on the producer-consumer-eater relationship. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 1, 87-80. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
10 BIANCO, L., Universita ta Malta, Malta, ANDONOVA, I., Universitatea din Sofia „Sfîntul Kliment Ohridski”, Bulgaria, BUHAGIAR, A., Universita ta Malta, Malta CLIL applied to pre-university chemistry teaching in english: Bulgaria as a case-study. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 3, 17-7. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
11 CHIRIŢESCU, I., Universitatea din Craiova, România Exploitation didactique d'une pièce de théâtre en classe de fle – apprendre le français par le théâtre. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 1, 40-34. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
12 CHITU, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, RUSSO, M., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România Modeling competencies from the perspective of talent management. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 127-120. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
13 DALIMUNTHE, M., State University of Medan, Indonezia, SITANGGANG, B., State University of Medan, Indonezia, PANGGABEAN, F., University Pembangunan Panca Budi, Indonezia The relationship between economic growth and poverty in Indonesia. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 3, 38-33. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
14 KHANMORADI, S., Razi University, Kermanshah, Iran, ZARDOSHTIAN, S., Razi University, Kermanshah, Iran, FATAHI, S., Razi University, Kermanshah, Iran, DICKSON, G., Business School, Latrobe University, Melbourne, Australia Crime and sport participation: an econometric model with simultaneous equations approach. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 53-38. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
15 DIXON-OGBECHI, B., University of Lagos, Nigeria, Nigeria, LADIPO, P., University of Lagos, Nigeria, Nigeria, AKINBODUN, O., University of Lagos, Nigeria, Nigeria Instant rebate coupon and its influence in online consumer purchase intent among university students in Nigeria. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 71-54. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
16 EKREM YAŞAR, A., Universitatea Hakkari/Turcia, Turcia, HALIL EMRE, D., Universitatea Hakkari/Turcia, Turcia The Zafer Party's discourse on the European Union as an example of the European type radical right party in Türkiye. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 4, 44-29. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
17 ELBAHJAOUI, M., Cadi Ayyad University, Maroc, ELABJANI, A., Cadi Ayyad University, Maroc, CILOCI, R., dr. The causes of small businesses failure. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 142-131. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
18 FALODE, A., University of Lagos, Nigeria, Nigeria Found: a definition of intelligence. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 73-70. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
19 MUSTEAŢĂ, G., BALANUŢĂ, A., dr.hab., REŞITCA, V., dr., FILIMON, R., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, BĂETU, M., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, PATRAȘ, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România Capitalization of secondary wine products - an opportunity for the wine sector of Republic of Moldova and Romania. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 2, 127-117. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
20 ISAYOMI, A., Osun State University, Nigeria, AKINTUNDE, T., Osun State University, Nigeria, OGUNLEYE, A., Osun State University, Nigeria Interaction effect of informality and corruption on income inequality in Nigeria. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 86-72. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
21 DANECI-PATRAU, D., Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România, România, JENARU, A., Universitatea Maritimă din Constanţa, România Information flow regarding invoices and outstanding beneficiaries in an “ACCESS” application. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 65-58. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
22 JONATHAN, E., Université de Kinshasa, Republica Democrată Congo, REAGAN, N., Université de Kinshasa, Republica Democrată Congo, POTIEN MANDA, ., Université de Kinshasa, Republica Democrată Congo Academic and professional aspirations of pedagogical humanities students in Kinshasa. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 4, 66-52. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
23 CHIRSANOVA (CALCATINIUC), A., dr., CAPCANARI, T., dr., BOIŞTEAN, A., dr., KHANCHEL EL MEHDI, I., Manouba University , Tunisia Bee honey: history, characteristics, properties, benefits and adulteration in the beekeeping sector. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 3, 114-98. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
24 SADIKI, M., University of Pretoria, Africa de Sud, KIBIRIGE, I., University of Limpopo, Africa de Sud Challenges of the implementation of the United Nations convention article 27 regarding work and employment rights of persons with disabilities in rural South African setting. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 195-187. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
25 VERTAKOVA, Y., Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Rusia, KLEVTSOVA, M., Southwest State University, Rusia, ORLYK, A., Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова, Rusia Formation of a portfolio of key competencies in the management of economic activities. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4, 102-92. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
26 KONONENKO, Z., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina, KUZMENKO, O., Полтавский университет экономики и торговли, Ucraina, PYLYPENKO, K., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina Mechanism of financial and credit support of entrepreneurial activities. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 69-66. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
27 LAAMRANI, B., Mohammed V. University in Rabat, Rabat, Maroc, ZOUITEN, M., Mohammed V. University in Rabat, Rabat, Maroc Heritage And Territory Project: Case Of Rabat (Morocco). Journal of Social Sciences. 2021, nr. 3, 150-144. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
28 LĂZĂRESCU, A., Universitatea din Craiova, România Thinking development and cultural awareness of students through literature. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 3, 97-89. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
29 LICA, T., Universitatea "Transilvania" din Braşov, România Current state of knowledge in the field of financial performance analysis. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 3, 143-132. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
30 MANOLEA, G., dr., Universitatea din Craiova, România Engineer Cristea Mateescu. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 147-145. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
31 MARCU, D., Universitatea din Craiova, România Online teaching and learning – a new reality. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 2, 50-43. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
32 SALISU, U., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, ODEWUMI, S., University of Lagos, Nigeria, Nigeria, FORSON IBRAHEEM, A., University of Lagos, Nigeria, Nigeria, MARGARET EMEM, O., Bells University of Technology, Nigeria Struggle for sustainable public transport in southwestern Nigerian cities. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 4, 147-132. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
33 MARIANI, C., Warmadewa University, Indonezia, BUDIARTHA, N., Warmadewa University, Indonezia, SRIASIH WESNA, P., Warmadewa University, Indonezia Right and obligations of notaries as protocol holders in providing copies of deeds to interested parties. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 1, 138-127. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
34 ŞONTEA, V., KARANEUSKI, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, MEZIANAYA, K., Center for Correction and Development Training and Rehabilitation, Belarus, YASHIN, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus The impact of video games on user behavior. Journal of Social Sciences. 2020, nr. 4, 79-73. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
35 MIHALCIUC, C., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România The contribution of integrated reporting in determining the performance and value of a sustainable organization. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 40-29. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
36 MUKHLIS, M., University of Lampung, Indonezia, YULIANTI, D., University of Lampung, Indonezia Redesign family tourism vision of local government. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 120-113. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
37 NTOBAKI, P., Durban University of Technology, Africa de Sud, TLAPANA, T., Walter Sisulu University (WSU), Africa de Sud, MATLI, C., Durban University of Technology, Africa de Sud Influence of social media on consumer purchasing decisions in Durban. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 37-28. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
38 PENTIUC, S., dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, BILIUS, L., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România The analysis of students opinion about the teachers skills using supervised learning. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 1, 12-6. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
39 POPA, A., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Designing a holistic adaptive recommender system (HARS) for customer relationship development: a conceptual framework. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 2, 97-84. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
40 RAMLI, M., University of Dr. Moulay Tahar, Algeria, BOUTAYEBA, F., University of Dr. Moulay Tahar, Algeria, NEZAI, A., University of Dr. Moulay Tahar, Algeria Public investment in human capital and economic growth in Algeria: an empirical study using ARDL approach. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 17-7. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
41 RESMEN, U., Brawijaya University, Indonezia, MADJID, A., Brawijaya University, Indonezia, SULISTYO, F., Brawijaya University, Indonezia, DEWANTARA, R., Brawijaya University, Indonezia The urgency of criminalization of bribery in the private sector as a criminal action of corruption in the corruption law. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 3, 202-188. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
42 PAKI, Z., Yusuf Maitama Sule University, Nigeria, SANI, S., Kebbi State Polytechnic Dakingari, Nigeria, DIRI, G., Kebbi State Polytechnic Dakingari, Nigeria Connection to the use of free Android apps in Kebbi State, Nigeria. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 3, 154-144. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
43 SARMIENTO, J., Nabangka National High School, Filipine, ORTEGA-DELA CRUZ, R., University of the Philippines Los Baños, Filipine Process writing approach in enhancing high school students’ ESL writing competency. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4, 62-51. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
44 ȘENDRESCU, R., Universitatea din Craiova, România Contemporaries from Gândirea. Separation from Blaga. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 3, 59-55. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
45 SHAYB, H., dr., Israel Vehicle Importers Association, Israel How COSO ERM and SHIModel algorithm can contribute to the development of enterprise performance. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 2, 83-76. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
46 SIANIPAR, M., Brawijaya University, Indonezia, SAFAAT, M., Brawijaya University, Indonezia, ANSHARI, T., Brawijaya University, Indonezia, WIDIARTO, A., Brawijaya University, Indonezia Legality and legitimacy of law promulgated without presidential ratification in the presidential government system. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 1, 126-112. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
47 SIBANDA, N., University of Pretoria, Africa de Sud, THEBE, V., University of Pretoria, Africa de Sud South Africa’s structural unemployment of women and youth: an analysis of the expanded public works programme model. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 3, 32-17. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
48 ZLATI, M., dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, MIHAILĂ, S., dr., GROSU, V., dr. Approaches to the evolution of the social context through the lens of the social insurance budget effort in Romania. Realities and perspectives. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 3, 16-7. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
49 UNGUREANU, A., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Digital economy. the conversion of the traditional economy as a consequence of the ICT innovations. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 20-12. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
50 VELISEK-BRASKO, O., Training College Novi Sad, Serbia, BELJANSKI, M., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia, VETNIC, N., Training College Novi Sad, Serbia “Dually exceptional” families: specifics, needs and problems. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 2, 19-6. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
51 VENNY, I., Brawijaya University, Indonezia, KOESWAHYONO, I., Brawijaya University, Indonezia, SUHARININGSIH, A., Brawijaya University, Indonezia, AMIPUTRA, S., Brawijaya University, Indonezia Weaknesses of the pre project selling system in the sale and purchase of flats. Journal of Social Sciences. 2022, nr. 2, 210-196. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
52 VLAD, M., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, VLAD, S., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România The use of machine learning techniques in accounting.A short survey. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 3, 143-139. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
53 SIEGFRIED, P., International School of Management, Mörfelder, Frankfurt, Germania, MICHEL, A., International School of Management, Mörfelder, Frankfurt, Germania, TANZLER, J., International School of Management, Mörfelder, Frankfurt, Germania, ZHANG, J., International School of Management, Hamburg, Germania Analyzing sustainability issues in urban logistics in the context of growth of E-commerce. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 1, 11-3. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-1-2022.pdf
Numărul 2, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-2-2022.pdf
Numărul 3, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-3-2022.pdf
Numărul 4, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-4-2022.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: