FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Journal of Social Sciences

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3490
eISSN: 2587-3504

3. Site-ul revistei

http://jss.utm.md

4. Fondatorul

Denumirea
Adresa9/9, Studenţilor Str., nr. 5 block of study, 5-315
Telefon / fax / e-mail(+373)22509960, (+373)22509960, jes@meridian.utm.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4(2), 2021 - 200
Nr. 4(1), 2021 - 200
Nr. 3(4), 2020 - 200
Nr. 3(3), 2020 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRomana - 96%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3504, 2020 - 2034
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=8332, 2019 - 2034

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Băjenescu Titu-Marius - Scopus Author ID - 55834893500
2.Boeştean Olga - Scopus Author ID - 57215696929
3.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
4.Bugaian Larisa - Scopus Author ID - 57164789300
5.Chirsanova Aurica - Scopus Author ID - 57222724668
6.Chistol Vitalie - Scopus Author ID - 18041764900
7.Cujba Rodica - Web of Science ResearcherID - T-7387-2019
8.Deseatnicova Olga - Scopus Author ID - 57215699982
9.Perciun Rodica - Scopus Author ID - 57222961760
10.Plotnikov Vladimir - Scopus Author ID - 55968032400
11.Radu Oxana - Scopus Author ID - 57244820600
12.Siminiuc Rodica - Scopus Author ID - 55569881500
13.Şontea Victor - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
14.Sturza Rodica - Scopus Author ID - 55247976800
15.Zubac Ion - Scopus Author ID - 57203634823

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALBU, A., CRUCERESCU, C., dr., AVRAM, N., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Eco-innovation – an important tool to support sustainable growth. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(4), 64-56. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
2 BĂJENESCU, T., dr., Swiss Technology Association, Elveţia Libra: first international cryptocurrency. Journal of Social Sciences. 2020, nr. 3(4), 61-54. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
3 BĂLĂNESCU, E., Universitatea din Craiova, România Classroom interaction. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 43-37. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
4 CHIRIŢESCU, I., Universitatea din Craiova, România The same sentiment with double destination - "goldengrove", of francine prose. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 69-65. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
5 DODENCIU, G., Colegiul Auto “Traian Vuia”, Tg- Jiu, România, România English romantic poets and beauty in their artistic vision. Journal of Social Sciences. 2018, nr. 1(2), 63-56. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
6 HROSUL, V., Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ucraina, ZUBKOV, S., Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ucraina, IVANOVA, T., Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ucraina Substantiation of the strategic alternatives for transformation of business models in restaurant business enterprises. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(4), 74-65. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
7 FLOREA-BURDUJA, E., IROVAN, M., INDRIE, L., Universitatea din Oradea, România Creativity and modern technologies boost the promotion of romanian traditional motifs. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(3), 25-21. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
8 IONUŢ, B., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti, România Strength exercises influence on functional capacities in mountain biking. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(4), 55-47. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
9 LAPADAT, L., Universitatea din Craiova, România, LAPADAT, M., Universitatea din Craiova, România Training machines of person's names in romanian language. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 64-61. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
10 LĂZĂRESCU, A., Universitatea din Craiova, România From crisis to recovery: a double-folded analysis. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 78-70. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
11 MANOLEA, G., dr., Universitatea din Craiova, România Josep Moses Juran – the father of quality management. Journal of Social Sciences. 2020, nr. 3(4), 160-158. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
12 MARIN, C., Universitatea din Craiova, România, GEANA, C., Universitatea din Craiova, România Phrases, expressions and collocations using “travel”, ”holiday” and “tourism” words used in travelling and tourism. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(4), 39-36. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
13 ŞONTEA, V., KARANEUSKI, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, MEZIANAYA, K., Center for Correction and Development Training and Rehabilitation, Belarus, YASHIN, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus The impact of video games on user behavior. Journal of Social Sciences. 2020, nr. 3(4), 79-73. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
14 PĂUNESCU, A., dr., Universitatea din Craiova, România Mediatized word information. Education. Handling. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 36-29. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
15 SCORŢAN, D., Universitatea din Craiova, România The economic speech in the french press. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 60-55. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
16 VERTAKOVA, Y., Southwest State University, Rusia, PLOTNIKOV, V., Southwest State University, Rusia, BABICH, T., Southwest State University, Rusia Technological modernization of industrial enterprises in the digital economy. Journal of Social Sciences. 2020, nr. 3(4), 32-26. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 3(1) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-1-2020.pdf
Numărul 3(2) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-2-2020.pdf
Numărul 3(3) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS_III-3_2020.pdf
Numărul 3(4) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-4-2020-f.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: