FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Journal of Social Sciences

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3490
eISSN: 2587-3504

3. Site-ul revistei

http://jss.utm.md

4. Fondatorul

Denumirea
Adresa9/9, Studenţilor Str., nr. 5 block of study, 5-315
Telefon / fax / e-mail(+373)22509960, (+373)22509960, jes@meridian.utm.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 5(2), 2022 - 200
Nr. 5(1), 2022 - 200
Nr. 4(4), 2021 - 200
Nr. 4(3), 2021 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 4
2020Numere planificate: 4apărute: 4
2021Numere planificate: 4apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 98%
Franceza - 2%
RezumateRomana - 97%
Engleza - 100%
Franceza - 2%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3504, 2020 - 2034
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=8332, 2019 - 2034
3.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2536, 2020 - 2025
4.ERIH (European Reference Index for the Humanities), https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=498358, 2018 - 2025

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Achim Monica-Violeta - Scopus Author ID - 55364656600
2.Băjenescu Titu-Marius - Scopus Author ID - 55834893500
3.Balan Stela - Scopus Author ID - 57555071800
4.Boeştean Olga - Scopus Author ID - 57215696929
5.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
6.Bugaian Larisa - Scopus Author ID - 57164789300
7.Capcanari Tatiana - Scopus Author ID - 57551425100
8.Chirsanova Aurica - Scopus Author ID - 57222724668
9.Chistol Vitalie - Scopus Author ID - 18041764900
10.Costru Tudor - Scopus Author ID - 57405237600
11.Cujba Rodica - Web of Science ResearcherID - T-7387-2019
12.Deseatnicova Olga - Scopus Author ID - 57215699982
13.Florea-Burduja Elena - Scopus Author ID - 57222152683
14.Găină Boris - Web of Science ResearcherID - C-3358-2017
15.Grosu Carolina - Scopus Author ID - 57550650400
16.Irovan Marcela - Scopus Author ID - 6505887982
17.Lungu Viorelia - Scopus Author ID - 57269859400
18.Macari Artur - Scopus Author ID - 57348934000
19.Mihalciuc Camelia-Cătălina - Scopus Author ID - 57217874806
20.Muntean (Slobodeanu) Neli - Scopus Author ID - 57208030844, Scopus Author ID - 57209475576
21.Patraș Antoanela - Scopus Author ID - 24476602200
22.Perciun Rodica - Scopus Author ID - 57222961760
23.Plotnicov Vladimir - Scopus Author ID - 55968032400
24.Popescu Liliana - Scopus Author ID - 57197177479
25.Radu Oxana - Scopus Author ID - 57244820600
26.Reşitca Vladislav - Scopus Author ID - 57549094900
27.Scutaru Iurie - Scopus Author ID - 57205162378
28.Siminiuc Rodica - Scopus Author ID - 55569881500
29.Şontea Victor - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
30.Sturza Rodica - Scopus Author ID - 55247976800
31.Tertea Ghenadie - Scopus Author ID - 57419572700
32.Todos Petru - Scopus Author ID - 25032199800
33.Ţurcan Rina - Scopus Author ID - 57302941400
34.Ţurcanu Dinu - Scopus Author ID - 57405078300
35.Ungureanu Alina - Scopus Author ID - 57405237800
36.Vîrlan Petru - Scopus Author ID - 57201130772
37.Zubac Ion - Scopus Author ID - 57203634823

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ACHIM, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România The relationship between corruption, shadow economy and happiness. survey on Romania. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 119-108. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
2 AJIBOYE, B., Federal University Oye Ekiti, Nigeria Unholy practices among youths in Nigeria: venoms breeding to a disjointed society. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(2), 32-20. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
3 ALBU, A., ALBU, M., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Perspectives of the transition to the digital economy in EU. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(4), 111-103. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
4 APOSTOL, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România The impact of policy on the pandemic economy. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 46-41. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
5 BĂJENESCU, T., dr., Swiss Technology Association, Elveţia Understanding the social sciences. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(4), 15-6. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
6 BĂLĂNESCU, E., Universitatea din Craiova, România Acquiring ESP teacher competence through theory and practice. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(2), 42-33. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
7 BIANCO, L., Universita ta Malta, Malta, ANDONOVA, I., Universitatea din Sofia „Sfîntul Kliment Ohridski”, Bulgaria, BUHAGIAR, A., Universita ta Malta, Malta CLIL applied to pre-university chemistry teaching in english: Bulgaria as a case-study. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(3), 17-7. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
8 CHIRIŢESCU, I., Universitatea din Craiova, România The same sentiment with double destination - "goldengrove", of francine prose. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 69-65. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
9 CHITU, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, RUSSO, M., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România Modeling competencies from the perspective of talent management. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 127-120. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
10 DEWI, R., State University of Medan, Indonezia, DALIMUNTHE, R., Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonezia, ASIAH, ., State University of Medan, Indonezia, MATONDANG, I., State University of Medan, Indonezia, SIANIPAR, E., State University of Medan, Indonezia, DALIMUNTHE, M., State University of Medan, Indonezia Learning material development as a coping strategy for managing student stress during the pandemic. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(3), 34-28. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
11 FALODE, A., University of Lagos, Nigeria, Nigeria Found: a definition of intelligence. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 73-70. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
12 MUSTEAŢĂ, G., BALANUŢĂ, A., dr.hab., REŞITCA, V., dr., FILIMON, R., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, BĂETU, M., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, PATRAȘ, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România Capitalization of secondary wine products - an opportunity for the wine sector of Republic of Moldova and Romania. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(2), 127-117. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
13 HROSUL, V., Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ucraina, ZUBKOV, S., Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ucraina, IVANOVA, T., Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv, Ucraina Substantiation of the strategic alternatives for transformation of business models in restaurant business enterprises. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(4), 74-65. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
14 FLOREA-BURDUJA, E., IROVAN, M., INDRIE, L., Universitatea din Oradea, România Creativity and modern technologies boost the promotion of romanian traditional motifs. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(3), 25-21. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
15 IONUŢ, B., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti, România Strength exercises influence on functional capacities in mountain biking. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(4), 55-47. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
16 DANECI-PATRAU, D., Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România, România, JENARU, A., Universitatea Maritimă din Constanţa, România Information flow regarding invoices and outstanding beneficiaries in an “ACCESS” application. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 65-58. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
17 CHIRSANOVA, A., CAPCANARI, T., dr., BOIŞTEAN, A., KHANCHEL, I., Manouba University , Tunisia Bee honey: history, characteristics, properties, benefits and adulteration in the beekeeping sector. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(3), 114-98. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
18 VERTAKOVA, Y., Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Rusia, KLEVTSOVA, M., Southwest State University, Rusia, ORLYK, A., Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова, Rusia Formation of a portfolio of key competencies in the management of economic activities. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(4), 102-92. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
19 KONONENKO, Z., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina, KUZMENKO, O., Полтавский университет экономики и торговли, Ucraina, PYLYPENKO, K., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina Mechanism of financial and credit support of entrepreneurial activities. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 69-66. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
20 LAAMRANI, B., Mohammed V. University in Rabat, Rabat, Maroc, ZOUITEN, M., Mohammed V. University in Rabat, Rabat, Maroc Heritage And Territory Project: Case Of Rabat (Morocco). Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(3), 150-144. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
21 LADIPO, P., University of Lagos, Nigeria, Nigeria, DIXON-OGBECHI, B., University of Lagos, Nigeria, Nigeria, ENYINNAYA, N., University of Lagos, Nigeria, Nigeria, AKEKE, O., University of Lagos, Nigeria, Nigeria Influence of technology acceptance model (TAM) on customer adoption of e-banking practice in Lagos state. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(3), 138-124. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
22 LAPADAT, L., Universitatea din Craiova, România, LAPADAT, M., Universitatea din Craiova, România Training machines of person's names in romanian language. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 64-61. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
23 LĂZĂRESCU, A., Universitatea din Craiova, România Thinking development and cultural awareness of students through literature. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(3), 97-89. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
24 MANOLEA, G., dr., Universitatea din Craiova, România Engineer Cristea Mateescu. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 147-145. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
25 MARCU, D., Universitatea din Craiova, România Online teaching and learning – a new reality. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(2), 50-43. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
26 MARIN, C., Universitatea din Craiova, România, GEANA, C., Universitatea din Craiova, România Phrases, expressions and collocations using “travel”, ”holiday” and “tourism” words used in travelling and tourism. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(4), 39-36. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
27 ŞONTEA, V., KARANEUSKI, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, MEZIANAYA, K., Center for Correction and Development Training and Rehabilitation, Belarus, YASHIN, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus The impact of video games on user behavior. Journal of Social Sciences. 2020, nr. 3(4), 79-73. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
28 MIHALCIUC, C., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România The contribution of integrated reporting in determining the performance and value of a sustainable organization. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 40-29. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
29 PANGGABEAN, P., University Pembangunan Panca Budi, Indonezia Implementation of government financial information systems toward local government financial statements: case study in Deli Serdang, Indonesia. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(2), 106-98. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
30 PĂUNESCU, A., dr., Universitatea din Craiova, România Mediatized word information. Education. Handling. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 36-29. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
31 POPA, A., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Designing a holistic adaptive recommender system (HARS) for customer relationship development: a conceptual framework. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(2), 97-84. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
32 SARMIENTO, J., Nabangka National High School, Filipine, ORTEGA-DELA CRUZ, R., University of the Philippines Los Baños, Filipine Process writing approach in enhancing high school students’ ESL writing competency. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(4), 62-51. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
33 SCORŢAN, D., Universitatea din Craiova, România The economic speech in the french press. Journal of Social Sciences. 2019, nr. 2(2), 60-55. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
34 ȘENDRESCU, R., Universitatea din Craiova, România Contemporaries from Gândirea. Separation from Blaga. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(3), 59-55. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
35 SHAYB-HEZI, H., Israel Vehicle Importers Association, Israel How COSO ERM and SHIModel algorithm can contribute to the development of enterprise performance. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(2), 83-76. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
36 UNGUREANU, A., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Digital economy. the conversion of the traditional economy as a consequence of the ICT innovations. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 20-12. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
37 VELISEK-BRASKO, O., Training College Novi Sad, Serbia, BELJANSKI, M., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia, VETNIC, N., Training College Novi Sad, Serbia “Dually exceptional” families: specifics, needs and problems. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(2), 19-6. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
38 VLAD, M., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, VLAD, S., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România The use of machine learning techniques in accounting.A short survey. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(3), 143-139. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
39 YULIANTI, D., University of Lampung, Indonezia, MEUTIA, I., University of Lampung, Indonezia Family coping strategies in the midst of corona crisis. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(4), 35-25. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.
40 SIEGFRIED, P., International School of Management, Mörfelder, Frankfurt, Germania, MICHEL, A., International School of Management, Mörfelder, Frankfurt, Germania, TANZLER, J., International School of Management, Mörfelder, Frankfurt, Germania, ZHANG, J., International School of Management, Hamburg, Germania Analyzing sustainability issues in urban logistics in the context of growth of E-commerce. Journal of Social Sciences. 2021, nr. 4(1), 11-3. ISSN 2587-3490 ISSNe 2587-3504.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 4(1) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS_1_2021.pdf
Numărul 4(2) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-2-2021.pdf
Numărul 4(3) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-3-2021_0.pdf
Numărul 4(4) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JSS-4-2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: