FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Journal of Engineering Sciences

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3474
eISSN: 2587-3482

3. Site-ul revistei

https://jes.utm.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Tehnică a Moldovei
Adresa9/9, Studenţilor Str., nr. 5 block of study, 5-315
Telefon / fax / e-mail(+373)22509960, (+373)22509960, jes@meridian.utm.md
Webwww.utm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2, 2021 - 100
Nr. 1, 2021 - 100
Nr. 4, 2020 - 100
Nr. 3, 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bostan Viorel, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 54884884700
2.Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55247976800
3.Azzouz Abdelkrim, dr., prof., Université du Québec à Montréal (Canada) - Scopus Author ID - 49760889700
4.Gheorghe Adrian, dr., prof., Old Dominion University (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 57206343397
5.Graur Adrian, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România) - Scopus Author ID - 9279586700
6.Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
7.Ciupan Cornel, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 25639365500
8.Ruland Christoph, dr., prof., Universitatea Siegen (Germania) - Scopus Author ID - 7004031147
9.Olaru Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6603617345
10.Ţiuleanu Dumitru, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003873658
11.Dupouy Eleonora, dr., Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations (Italia) - Scopus Author ID - 56885795300
12.Ionescu Florin, dr., prof., (Germania) - Scopus Author ID - 7003343939
13.Neagu Gabriel, prof., Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (România) - Scopus Author ID - 35618579100
14.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
15.Bostan Ion, acad., dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506821175
16.Vişa Ion, dr., prof., Universitatea "Transilvania" din Braşov (România) - Scopus Author ID - 25032163900
17.Mnerie Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnică din Timişoara (România) - Scopus Author ID - 23501695800
18.Badea Gheorghe, dr., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti (România)
19.Manolea Gheorghe, dr., prof., Universitatea din Craiova (România)
20.Marian Grigore, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57201024955
21.Mimura Hidenori, prof., Shizuoka University (Japonia) - Scopus Author ID - 7101826632, Scopus Author ID - 55732695700
22.Slătineanu Laurenţiu, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
23.Chow Lee, dr., prof., University of Central Florida (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 15126573000
24.Ciumac Jorj, dr., prof., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
25.Rusu Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
26.Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004559204
27.Nistor-Lopatenco Livia, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218303848
28.Ţislinscaia Natalia, conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
29.Lupan Oleg, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
30.Tatarov Pavel, dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
31.Stoicev Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
32.Zaporojan Sergiu, dr., conf.cerc., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6504670852
33.Albu Svetlana, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
34.Ambros Tudor, dr., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193069174
35.Arion Valentin, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
36.Bulgaru Valentina, conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
37.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 54883864500
38.Tronciu Vasile, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603445059
39.Ababii Victor, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 9043087500
40.Şontea Victor, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
41.Reşitca Vladislav, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
42.Mardar Maryna, dr., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий (Ucraina)
43.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
44.Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
45.Topală Pavel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova)
46.Lorenz Peter, dr., prof., Universitatea Saarlandes din Saarbrucken (Germania)
47.Caşcaval Petru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
48.Bratu Polidor, Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
49.Munteanu Radu Adrian, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România)
50.Creţu Spiridon, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
51.Pentiuc Stefan-Gheorghe, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)
52.Pauporte Thierry, dr.hab., Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Franţa) - Scopus Author ID - 7003428056
53.Băjenescu Titu-Marius, dr., prof., Swiss Technology Association (Elveţia) - Scopus Author ID - 55834893500
54.Zavialov Volodimir, dr.hab., prof., Национальный университет пищевых технологий (Ucraina)
55.Mishra Yogendra Kumar, dr.hab., University of Kiel (Germania) - Scopus Author ID - 55578808242, Scopus Author ID - 15832492200
56.Dekhtyar Yuri, prof., Rigas Tehniska Universitate (Letonia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 1apărute: 3
2019Numere planificate: 1apărute: 4
2020Numere planificate: 1apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRomana - 95%
Engleza - 98%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3482, 2018 - 2033
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3482, 2019 - 2033
3.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2587-3482, 2018 - 2023
4.AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology, http://agris.fao.org/agris-search/biblio.action?agrovocString=&agrovocToAdd=&agrovocToRemove=&advQuery=¢erString=Republic+of+Moldova+%28Institutional+Repository+of+the+Technical%29¢erToRemove=&onlyFullText=false&filterString=&filterToRemove=&typeS, 2018 - 2022
5.EBSCO, https://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/8623?IsFromAdvancedSearch=True&Find=2587-3474&GetResourcesBy=IssnSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&SearchType=Contains, 2019 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ababii Nicolai - Scopus Author ID - 56941917200
2.Adelung Rainer - Scopus Author ID - 6603789006
3.Aschehoug Patrick - Scopus Author ID - 6602781090
4.Avram Ion - Scopus Author ID - 57204893793
5.Băjenescu Titu-Marius - Scopus Author ID - 55834893500
6.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
7.Berzan Vladimir - Scopus Author ID - 6506542101
8.Boeştean Olga - Scopus Author ID - 57215696929
9.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
10.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
11.Bostan Viorel - Scopus Author ID - 54884884700
12.Botezat Olga - Scopus Author ID - 36781787800
13.Bragarenco Andrei - Scopus Author ID - 57221008018
14.Braniște Rodica - Scopus Author ID - 57218586766
15.Burlacu Alexandru - Scopus Author ID - 15043533000
16.Buzdugan Aurelian - Scopus Author ID - 57016746200
17.Cărbune Viorel - Scopus Author ID - 57221203392
18.Casian Anatolie - Scopus Author ID - 6603104987
19.Chirsanova Aurica - Scopus Author ID - 57222724668
20.Chistol Vitalie - Scopus Author ID - 18041764900
21.Chow Lee - Scopus Author ID - 15126573000
22.Ciobanu Nellu - Scopus Author ID - 23003332800
23.Demciuc Iurie - Scopus Author ID - 57204894447
24.Dicusar Galina - Scopus Author ID - 57222352594
25.Duca Gheorghe - Scopus Author ID - 56472619900
26.Faupel Franz - Scopus Author ID - 7006569917
27.Ghendov-Moşanu Aliona - Web of Science ResearcherID - R-7240-2018, Scopus Author ID - 57195927211
28.Gonciaruc Valeriu - Scopus Author ID - 57211992324
29.Guţu Marin - Scopus Author ID - 57212209035, Scopus Author ID - 54884308500
30.Guţuleac Emilian - Scopus Author ID - 15925466100
31.Hoppe Mathias - Scopus Author ID - 56494512400
32.Iacob Mihail - Scopus Author ID - 57204894422
33.Kienle Lorenz - Scopus Author ID - 6701365685
34.Lupan Oleg - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
35.Malcoci Iulian - Scopus Author ID - 54884010900
36.Marina Vasile - Scopus Author ID - 56271508600
37.Marusic Galina - Scopus Author ID - 55887083000
38.Maşcenco Natalia - Scopus Author ID - 57205194231
39.Mocreac Olga - Scopus Author ID - 37661873000
40.Monaico Eduard - Scopus Author ID - 8979938300
41.Monaico Elena - Scopus Author ID - 57218477221
42.Oloinic Tatiana - Scopus Author ID - 57190187734
43.Opopol Nicolae - Scopus Author ID - 16316541300
44.Paladii Irina - Scopus Author ID - 57195775715
45.Patraș Antoanela - Scopus Author ID - 24476602200
46.Pauporte Thierry - Scopus Author ID - 7003428056
47.Policarpov Albert - Scopus Author ID - 7004050105
48.Polonskyi Oleksandr - Scopus Author ID - 26028653400
49.Popescu Liliana - Scopus Author ID - 57197177479
50.Popovici Violina - Scopus Author ID - 57211443561
51.Postica Vasilie - Scopus Author ID - 56717719200
52.Rabei Ivan - Scopus Author ID - 57204901432
53.Rasch Florian - Scopus Author ID - 57211987412
54.Sanduleac Ionel - Scopus Author ID - 56076421900
55.Scaticailov Sergiu - Scopus Author ID - 57193321539
56.Schutt Fabian - Scopus Author ID - 56941665900
57.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
58.Şontea Victor - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
59.Sprincean Cătălina - Scopus Author ID - 57195770239
60.Stepurina Tatiana - Scopus Author ID - 6503955338
61.Sturza Rodica - Scopus Author ID - 55247976800
62.Şubina Victoria - Scopus Author ID - 57193091213
63.Terasa Maik-Ivo - Scopus Author ID - 57204723882
64.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 7006315935
65.Ţiuleanu Dumitru - Scopus Author ID - 7003873658
66.Tronciu Vasile - Scopus Author ID - 6603445059
67.Tumanova Lidia - Scopus Author ID - 57214595896
68.Vahl Alexander - Web of Science ResearcherID - O-8541-2018, Scopus Author ID - 57193929896
69.Viana Bruno - Scopus Author ID - 7005706750
70.Vrabie Elvira - Scopus Author ID - 6506766919
71.Vrabie Valeria - Scopus Author ID - 57195770266
72.Zaporojan Sergiu - Scopus Author ID - 6504670852

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ADETIFA, B., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, OKEWOLE, O., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, SAMUEL, T., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, AKINYEMI, O., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, ADEYEMI, H., Olabisi Onabanjo University, Nigeria Preliminary risk assessment of work-related musculoskeletal disorders in small-scale feed mills. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 105-95. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
2 ADERINLEWO, O., Federal University of Technology, Nigeria, SORUNKE, O., Federal University of Technology, Nigeria, AFOLAYAN, A., Federal Polytechnic Ede, Nigeria, TANIMOLA, M., Federal University of Technology, Nigeria Geotechnical properties of lateritic soil stabilized with cement and puasdasdaslverized wood charcoal. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 134-128. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
3 ANTONOVA, D., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, ZAVOLOKA, M., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, KARPIUK, V., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, KARPIUK, I., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, RUSU, I., dr.hab. Strength, cractic resistance and deformativity of reinforced concrete beams damaged by through cracks, reinforced carbon fiber. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 1, 63-50. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
4 VALEVICH, S., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, ASIMOV, R., Sensotronica Ltd, Belarus, KRUSE, I., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, ASIPOVICH, V., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus Digital Twin for PV module fault detection. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 87-80. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
5 BĂJENESCU, T., dr., Swiss Technology Association, Elveţia 5G: future opportunities and challenges. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 127-120. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
6 BEYKZADE, M., Kharazmi University, Tehran, Iran, BEYKZADE, S., Islamic Azad University Karaj, Iran Management of investigating the effect of blasting and impact load in various structures. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 70-65. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
7 GUŢUL, V., dr., COLDA, I., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti, România, GUŢUL, V., dr., USTUROI, L. Comparative analysis of variable refrigerant flow systems and chiller-fan coil system for office buildings. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, 108-99. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
8 DAVYDOVA, N., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, LUKASHEVICH, D., Белорусский национальный технический университет, Belarus, BYKOV, D., Белорусский национальный технический университет, Belarus, OSIPOV, A., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, MEZHENNAYA, M., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, SEMENIUK, A., Белорусский национальный технический университет, Belarus, DAVYDOV, M., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, VASIUK, V., Белорусский национальный технический университет, Belarus Amplitude-time analysis of biomechanical patterns of human motions. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, 181-168. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
9 BRAGUŢA, E., DOBRESCU, C., Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC, România Aspects regarding evaluation of compacting process by vibration of enzyme-stabilized soils. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 144-135. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
10 GARA, A., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, GARA, A., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Operating properties of epoxy compositions under the influence of absorption-active environment. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 2, 71-68. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
11 CIOBANU, N., dr., ROTARU, A., dr.hab., GONTIA, I., National Institute of Materials Physics Bucharest-Magurele, România, TRONCIU, V., dr.hab. Quantum treatment of self-organization phenomena of excitons and biexcitons. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 37-23. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
12 ISAH, R., Federal University of Technology, Nigeria, OLANIYI, O., Federal University of Technology, Nigeria, KOLO, J., Federal University of Technology, Nigeria, BABATUNDE, D., Federal University of Technology, Nigeria A smart omnidirectional controlled wheelchair. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 102-88. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
13 KREBS, T., Universitatea Tehnică, Darmstadt, Germania, SCHABEL, S., Universitatea Tehnică, Darmstadt, Germania Sensor for an automatic measurement of mechanical properties of recovered paper objects. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, 53-47. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
14 LEFEBVRE, M., Ecole Polytechnique de Montreal, Canada Stochastic optimal control of a two-dimensional dynamical system. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 43-37. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
15 LOZHKOVSKYI, A., Odessa National Academy of Telecommunications n.a. A.S. Popov, Ucraina Calculation the service waiting probability with self-similar network traffic. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, 39-35. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
16 MANOLEA, G., dr., Universitatea din Craiova, România Constantin Buşilă - the founder of the Romanian institute of energy. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, 136-134. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
17 MARDAR, M., dr., Universitatea Naţionala de Tehnologii Alimentare din Odessa, Ucraina, ZNACHEK, R., Universitatea Naţionala de Tehnologii Alimentare din Odessa, Ucraina, MACARI, A., dr. Changes in consumer properties of new grain crispbreads based on spelt during storage. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 1, 105-96. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
18 MOHAPATRA, B., Savitribai Phule Pune University, India, WATHE, A., Savitribai Phule Pune University, India, CHANAKHEKAR, A., Savitribai Phule Pune University, India, PATIL, A., Savitribai Phule Pune University, India, PHADTARE, V., Savitribai Phule Pune University, India Simulation design performance for power supply and a variable voltage to frequency converter. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 79-76. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
19 OSIPOVICH, V., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, RADNYNOK, A., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, BYCHEK, M., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, MELNIKOVA, E., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, SHCHERBINA, N., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, YAKOVENKO, R., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, YASHIN, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus The algorithm, the software and the methodology of stress tolerance assessment. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, 110-103. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
20 PASHKEVYCH, K., Universitatea de Tehnologii şi Design din Kiev, Ucraina, LAVRENKO, M., Universitatea de Tehnologii şi Design din Kiev, Ucraina, GERASYMENKO, O., Universitatea de Tehnologii şi Design din Kiev, Ucraina Analysis of modern computer technologies used for virtual fitting of clothes. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, 75-66. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
21 PATRAȘ, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România Polyphenolic content and radical scavenging capacity of kohlrabi sprouts at different maturity stages. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 159-154. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
22 PRAHLADA RAO, K., Gulbarga University, India, VANI, R., Gulbarga University, India, HUNAGUND, P., Gulbarga University, India Two element microstrip antenna array using star slot electromagnetic band gap structure. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, 87-78. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
23 PRATIWI, D., University of Sriwijaya, Indonezia, HADINATA, F., University of Sriwijaya, Indonezia, FITRIANI, H., University of Sriwijaya, Indonezia The generation rate and characteristics of municipal solid waste in slums of lawang kidul village at palembang city. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 77-71. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
24 POSTICA, V., RASCH, F., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, SCHUTT, F., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, ADELUNG, R., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, LUPAN, O., dr.hab. Nanosensors based on individual hybrid structures and their application in gas sensing at room temperature. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 86-76. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
25 DEREVIANKO, V., Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ucraina, KONDRATIEVA, N., Ukrainian State University of Chemical Technology, Ucraina, SANITSKIY, N., Lutsk National Technical University, Ucraina, HRYSHKO, H., Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина, Ucraina Impact of granulometric composition on mineral binder hydration processes. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 3, 84-74. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
26 SOLONENKO, I., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Rational structure of a tsementobeton for a covering of highways. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 2, 67-64. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
27 BOCHAROVA-LESKINA, A., Кубанский государственный технологический университет, Rusia, VERBYTSKYI, S., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina Theoretic approaches to substantiate shelf life capacity of butter and spreads. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 88-78. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-2020-XXVII-1.pdf
Numărul 2, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-2020-2.pdf
Numărul 3, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES_2020-3.pdf
Numărul 4, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-4-2020-fin_0.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: