FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Journal of Engineering Sciences

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3474
eISSN: 2587-3482

3. Site-ul revistei

https://jes.utm.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Tehnică a Moldovei
Adresa9/9, Studenţilor Str., nr. 5 block of study, 5-315
Telefon / fax / e-mail(+373)22509960, (+373)22509960, jes@meridian.utm.md
Webwww.utm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 4, 2022 - 100
Nr. 3, 2022 - 100
Nr. 2, 2022 - 100
Nr. 1, 2022 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bostan Viorel, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 54884884700
2.Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55247976800
3.Azzouz Abdelkrim, dr., prof., Université du Québec à Montréal (Canada) - Scopus Author ID - 49760889700
4.Gheorghe Adrian, dr., prof., Old Dominion University (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 57206343397
5.Graur Adrian, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România) - Scopus Author ID - 9279586700
6.Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - C-3358-2017
7.Ciupan Cornel, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 25639365500
8.Ruland Christoph, dr., prof., Universitatea Siegen (Germania) - Scopus Author ID - 7004031147
9.Olaru Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6603617345
10.Ţiuleanu Dumitru, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003873658
11.Dupouy Eleonora, dr., Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations (Italia) - Scopus Author ID - 56885795300
12.Ionescu Florin, dr., prof., (Germania) - Scopus Author ID - 7003343939
13.Neagu Gabriel Cristian, prof., Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (România) - Scopus Author ID - 35618579100
14.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
15.Bostan Ion, acad., dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506821175
16.Vişa Ion, dr., prof., Universitatea "Transilvania" din Braşov (România) - Scopus Author ID - 25032163900
17.Mnerie Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnică din Timişoara (România) - Scopus Author ID - 23501695800
18.Badea Gheorghe, dr., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti (România)
19.Manolea Gheorghe, dr., prof., Universitatea din Craiova (România)
20.Marian Grigore, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57201024955
21.Mimura Hidenori, m.o., prof., Shizuoka University (Japonia) - Scopus Author ID - 7101826632, Scopus Author ID - 55732695700
22.Slătineanu Laurenţiu, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
23.Chow Lee, dr., prof., University of Central Florida (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 15126573000
24.Ciumac Jorj, dr., prof., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6505694229
25.Rusu Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
26.Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004559204
27.Nistor-Lopatenco Livia, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218303848
28.Ţislinscaia Natalia, conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
29.Lupan Oleg, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
30.Tatarov Pavel, dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
31.Stoicev Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57016821400
32.Zaporojan Sergiu, dr., conf.cerc., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6504670852
33.Albu Svetlana, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
34.Ambros Tudor, dr., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193069174
35.Arion Valentin, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
36.Bulgaru Valentina, conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
37.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 54883864500
38.Tronciu Vasile, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603445059
39.Ababii Victor, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 9043087500
40.Şontea Victor, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
41.Reşitca Vladislav, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57549094900
42.Mardar Maryna, dr., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий (Ucraina)
43.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
44.Topală Pavel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508024602
45.Lorenz Peter, dr., prof., Universitatea Saarlandes din Saarbrucken (Germania)
46.Caşcaval Petru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
47.Bratu Polidor, Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
48.Munteanu Radu Adrian, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România)
49.Creţu Spiridon, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
50.Pentiuc Stefan-Gheorghe, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)
51.Pauporte Thierry, dr.hab., Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Franţa) - Scopus Author ID - 7003428056
52.Băjenescu Titu-Marius, dr., prof., Swiss Technology Association (Elveţia) - Scopus Author ID - 55834893500
53.Zavealov Vladimir, dr.hab., prof., Национальный университет пищевых технологий (Ucraina)
54.Mishra Yogendra Kumar, dr.hab., University of Kiel (Germania) - Scopus Author ID - 55578808242, Scopus Author ID - 15832492200
55.Dekhtyar Yuri, prof., Rigas Tehniska Universitate (Letonia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 1apărute: 3
2019Numere planificate: 1apărute: 4
2020Numere planificate: 1apărute: 4
2021Numere planificate: 1apărute: 4
2022Numere planificate: 1apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRomana - 97%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3482, 2018 - 2033
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3482, 2019 - 2033
3.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2587-3482, 2018 - 2023
4.AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology, http://agris.fao.org/agris-search/biblio.action?agrovocString=&agrovocToAdd=&agrovocToRemove=&advQuery=¢erString=Republic+of+Moldova+%28Institutional+Repository+of+the+Technical%29¢erToRemove=&onlyFullText=false&filterString=&filterToRemove=&typeS, 2018 - 2022
5.EBSCO, https://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/8623?IsFromAdvancedSearch=True&Find=2587-3474&GetResourcesBy=IssnSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&SearchType=Contains, 2019 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ababii Nicolai - Scopus Author ID - 56941917200
2.Ababii Victor - Scopus Author ID - 9043087500
3.Adelung Rainer - Scopus Author ID - 6603789006
4.Alexei (Lachi) Arina - Scopus Author ID - 57994901100
5.Alexei Anatol - Scopus Author ID - 8352714100
6.Alexei Victoria - Scopus Author ID - 57771979200
7.Andrievschi-Bagrin Veronica - Scopus Author ID - 57219518318
8.Andronic Silvia - Scopus Author ID - 57211988655
9.Avram Ion - Scopus Author ID - 57204893793
10.Baerle Alexei - Scopus Author ID - 8680099500
11.Băjenescu Titu-Marius - Scopus Author ID - 55834893500
12.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
13.Banari Alexandru - Scopus Author ID - 57901177800
14.Bejan Iurie - Scopus Author ID - 57210796737
15.Bernic Mircea - Web of Science ResearcherID - Mircea-Bernic
16.Boeştean Olga - Scopus Author ID - 57215696929
17.Bolun Ion - Scopus Author ID - 57219112501
18.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
19.Bostan Viorel - Scopus Author ID - 54884884700
20.Braga Dumitru - Scopus Author ID - 57212211929
21.Braniște Rodica - Scopus Author ID - 57218586766
22.Burlacu Alexandru - Scopus Author ID - 15043533000
23.Buzdugan Aurelian - Scopus Author ID - 57016746200
24.Calinin Lev - Scopus Author ID - 35324646900
25.Caloşin Danila - Scopus Author ID - 57195259461
26.Capcanari Tatiana - Scopus Author ID - 57551425100
27.Cărbune Viorel - Scopus Author ID - 57221203392
28.Casian Anatolie - Scopus Author ID - 6603104987
29.Cazac Vadim - Scopus Author ID - 57190489754
30.Chelmenciuc Corina - Scopus Author ID - 57200421189
31.Chirsanova Aurica - Scopus Author ID - 57222724668
32.Chistol Vitalie - Scopus Author ID - 18041764900
33.Ciobanu Marina - Scopus Author ID - 56494559600
34.Ciobanu Vladimir - Scopus Author ID - 56556392700
35.Cojocari Daniela - Scopus Author ID - 57349355900
36.Cojuhari Irina - Scopus Author ID - 55613593500
37.Covaliov (Boaghi) Eugenia - Scopus Author ID - 57549477800
38.Covaliova Olga - Scopus Author ID - 57190978771
39.Creţu Vasilii - Scopus Author ID - 56021698400
40.Daraduda Nicolae - Scopus Author ID - 57504888600
41.Demciuc Iurie - Scopus Author ID - 57204894447
42.Deseatnicov Olga - Scopus Author ID - 6506501363
43.Deseatnicova Olga - Scopus Author ID - 57215699982
44.Dîntu Sergiu - Scopus Author ID - 57420097200
45.Duca Gheorghe - Scopus Author ID - 56472619900
46.Efremov Cristina - Scopus Author ID - 57212212850
47.Faupel Franz - Scopus Author ID - 7006569917
48.Găină Boris - Web of Science ResearcherID - C-3358-2017
49.Ghendov-Moşanu Aliona - Web of Science ResearcherID - R-7240-2018
50.Golub Irina - Scopus Author ID - 56825491000
51.Grabco Daria - Scopus Author ID - 56195202100
52.Grigoriev Eugeniu - Scopus Author ID - 57405408300
53.Gudima Andrei - Scopus Author ID - 55917184700
54.Gurev Angela - Scopus Author ID - 57976487700
55.Guţu Aurel - Scopus Author ID - 57201135315
56.Guţu Marin - Scopus Author ID - 57212209035, Scopus Author ID - 54884308500
57.Guţu-Chetruşca Corina - Scopus Author ID - 57201131933
58.Guţuleac Emilian - Scopus Author ID - 15925466100
59.Hansen Sandra - Scopus Author ID - 57191274708
60.Iacob Mihail - Scopus Author ID - 57204894422
61.Ianuş Gelu - Scopus Author ID - 16309606600
62.Irovan Marcela - Scopus Author ID - 6505887982
63.Istrate Bogdan - Scopus Author ID - 36542331800
64.Leahu Alexei - Scopus Author ID - 56380396200
65.Leu Vasile - Scopus Author ID - 57420097300
66.Lupan Cristian - Scopus Author ID - 57211992969
67.Lupan Oleg - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
68.Macari Artur - Scopus Author ID - 57348934000
69.Magariu Nicolae - Scopus Author ID - 57016880300
70.Malcoci Iulian - Scopus Author ID - 54884010900
71.Mangos Octavian - Scopus Author ID - 57212213584
72.Marian Grigore - Scopus Author ID - 57201024955
73.Marusic Galina - Scopus Author ID - 55887083000
74.Melnic Radu - Scopus Author ID - 57203021332
75.Mishra Abhishek Kumar - Scopus Author ID - 55578808242
76.Mocreac Olga - Scopus Author ID - 37661873000
77.Moldovan Artiom - Scopus Author ID - 57212214194
78.Monaico Eduard - Scopus Author ID - 8979938300
79.Monaico Elena - Scopus Author ID - 57218477221
80.Moraru Vasile - Scopus Author ID - 56338434500
81.Munteanu Silvia - Scopus Author ID - 57218584275
82.Nazar Boris - Scopus Author ID - 57503032100
83.Nistor-Lopatenco Livia - Scopus Author ID - 57218303848
84.Nuca Ilie - Scopus Author ID - 36009080500
85.Oloinic Tatiana - Scopus Author ID - 57190187734
86.Pantaz Alexandru - Scopus Author ID - 57218303919
87.Patraș Antoanela - Scopus Author ID - 24476602200
88.Pauporte Thierry - Scopus Author ID - 7003428056
89.Perju Veaceslav - Scopus Author ID - 6602841355
90.Pîrţac Constantin - Scopus Author ID - 56509524900
91.Pleşco (Jin) Irina - Scopus Author ID - 36171048800
92.Popescu Liliana - Scopus Author ID - 57197177479
93.Postica Vasile - Scopus Author ID - 56717719200
94.Postoronca Sveatoslav - Scopus Author ID - 57193065244
95.Rabei Ivan - Scopus Author ID - 57204901432
96.Rachier Vasile - Scopus Author ID - 57201128933
97.Radu Oxana - Scopus Author ID - 57244820600
98.Railean Serghei - Scopus Author ID - 6506444040
99.Rasch Florian - Scopus Author ID - 57211987412
100.Reşitca Vladislav - Scopus Author ID - 57549094900
101.Romanciuc Lidia - Scopus Author ID - 55842400000
102.Rusu Elena - Scopus Author ID - 57222047401
103.Rusu Spiridon - Scopus Author ID - 6701883888
104.Sanduleac Ionel - Scopus Author ID - 56076421900
105.Savcenco Alexandra - Scopus Author ID - 57245195300
106.Scaticailov Sergiu - Scopus Author ID - 57193321539
107.Schroder Stefan - Scopus Author ID - 57016268400
108.Schutt Fabian - Scopus Author ID - 56941665900
109.Scutaru Iurie - Scopus Author ID - 57205162378
110.Şikimaka Olga - Scopus Author ID - 16310474600
111.Sîrbu Dumitru - Scopus Author ID - 57211515082
112.Sobor Ion - Scopus Author ID - 54884291300
113.Şontea Victor - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
114.Stanciuc Nicoleta - Scopus Author ID - 26421454400
115.Stoicev Petru - Scopus Author ID - 57016821400
116.Strunskus Thomas - Web of Science ResearcherID - O-8539-2018, Scopus Author ID - 7004236543
117.Sturza Rodica - Scopus Author ID - 55247976800
118.Sudacevschi Viorica - Scopus Author ID - 15037473800
119.Suhodol (Motruc) Natalia - Scopus Author ID - 57195928295
120.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
121.Tîrşu Mihai - Scopus Author ID - 55225597500
122.Ţiuleanu Dumitru - Scopus Author ID - 7003873658
123.Topal Daria - Scopus Author ID - 57211992135
124.Trifan Nicolae - Scopus Author ID - 54884058900
125.Trofim Viorel - Scopus Author ID - 6507886221
126.Tronciu Vasile - Scopus Author ID - 6603445059
127.Tumanova Lidia - Scopus Author ID - 57214595896
128.Ţurcan Ana - Scopus Author ID - 36097235000
129.Ţurcanu Dinu - Scopus Author ID - 57405078300
130.Turculeț Nadejda - Scopus Author ID - 57215697705
131.Turturica Natalia - Scopus Author ID - 57419214600
132.Ursachi Veaceslav - Scopus Author ID - 7004456957, Scopus Author ID - 57214277978
133.Vaculenco Maxim - Scopus Author ID - 55996843800
134.Wenzel Hans - Scopus Author ID - 7101713812
135.Werner Nils - Scopus Author ID - 56018255400
136.Zaiţev Dmitrii - Scopus Author ID - 56825424000
137.Zalamai Victor - Scopus Author ID - 6508080252, Scopus Author ID - https://www.mendeley.com/authors/6508080252/
138.Zaporojan Sergiu - Scopus Author ID - 6504670852

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 MUSA-OLOKUTA, A., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, NWAOKOCHA, C., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, SHOTE, A., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, AASA, S., Olabisi Onabanjo University, Nigeria Ergonomic investigation and assessment of motorcyclists musculoskeletal disorders. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 1, 111-105. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
2 AREMANDA, R., Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC), Eritrea, ARSIEMA, T., Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC), Eritrea, HEAVEN, D., Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC), Eritrea, FILMON, B., Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC), Eritrea, ABIEL, M., Mai Nefhi College of Engineering and Technology (MCOETEC), Eritrea Physicochemical characterization of Asmara Brewery effluents. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 3, 149-136. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
3 FAMILUSI, A., Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria, ADEKUNLE, A., Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria, BADEJO, A., Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria, ADEOSUN, O., Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria Efficiency of coagulation-flocculation process in the treatment of abattoir effluent. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 1, 130-124. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
4 POSTICA, V., dr., RASCH, F., Institute for Material Science, Christian-Albrechts-University of Kiel, Germania, SCHUTT, F., Institute for Material Science, Christian-Albrechts-University of Kiel, Germania, ADELUNG, R., Institute for Material Science, Christian-Albrechts-University of Kiel, Germania, LUPAN, O., dr.hab. Nanosensors based on individual hybrid structures and their application in gas sensing at room temperature. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 86-76. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
5 EZEMENIKE, C., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, OYEDEPO, O., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, ADERINLEWO, O., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, OLADELE, I., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, OLUKANNI, O., Federal University of Technology, Akure, Nigeria Rheological characterization of industrial waste modified bitumen. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 3, 135-126. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
6 BABALOLA, A., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, SANUSI, A., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, ADETIFA, B., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, ADEYEMI, H., Olabisi Onabanjo University, Nigeria, OLATUNDE, O., Olabisi Onabanjo University, Nigeria Energy use pattern of selected commercial poultry farms in ogun state, Nigeria. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 75-65. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
7 UMAR, B., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, NUHU, B., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, ALAO, O., Federal University of Technology, Akure, Nigeria Development of IoT based smart inverter for energy metering and control. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 4, 26-8. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
8 ANTONOVA, D., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, ZAVOLOKA, M., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, KARPIUK, V., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, KARPIUK, I., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, RUSU, I., dr.hab. Strength, cractic resistance and deformativity of reinforced concrete beams damaged by through cracks, reinforced carbon fiber. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 1, 63-50. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
9 VALEVICH, S., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, ASIMOV, R., Sensotronica Ltd, Belarus, KRUSE, I., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, ASIPOVICH, V., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus Digital Twin for PV module fault detection. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 87-80. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
10 GRAMA, V., dr., AVANZI, A., BETA Studio srl, Italia, NISTOR-LOPATENCO, L., dr. SWOT principle in flood risk management. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 2, 137-125. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
11 AZODO, A., Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria, ISMAILA, S., Federal University of Agriculture, Abeokuta, Nigeria, JIBATSWEN, T., Federal University Wukari, Nigeria, TIMOTHY, O., Yaba College of Technology, Nigeria Objective approach in investigating implication of road vehicle tyre safety knowledge on compliance. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 3, 33-23. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
12 ISAH, R., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, OLANIYI, O., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, KOLO, J., Federal University of Technology, Akure, Nigeria, BABATUNDE, D., Federal University of Technology, Akure, Nigeria A smart omnidirectional controlled wheelchair. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 102-88. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
13 PATRAȘ, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, BAETU, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, BĂETU, M., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România Stability of ascorbic acid during the technological processes of apricot compote fabrication. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 1, 112-107. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
14 BAIEE, A., University of Babylon, Irak Development ultra-high strength cementitious characteristics using supplementary cementitious materials. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 3, 125-111. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
15 BĂJENESCU, T., dr., Swiss Technology Association, Elveţia 5G and 6G evolution. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 2, 75-68. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
16 BIANCO, L., Universita ta Malta, Malta The peculiarities and impacts of airports: the case for Malta international airport. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 1, 110-100. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
17 BOTOC, D., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România 2D Model numeric AMR, modelling and simulation of magnetocaloric effect. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 1, 37-31. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
18 BUHRDEL, S., Baden-Wuerttemberg Cooperative State University (DHBW), Germania, SIEGFRIED, P., International School of Management, Mörfelder, Frankfurt, Germania Technological innovations as drivers of retail 4.0 – how rfid could improve returnable bottle logistics in the German beverage industry. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 2, 160-151. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
19 DAVYDOVA, N., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, LUKASHEVICH, D., Белорусский национальный технический университет, Belarus, BYKOV, D., Белорусский национальный технический университет, Belarus, OSIPOV, A., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, MEZHENNAYA, M., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, SEMENIUK, A., Белорусский национальный технический университет, Belarus, DAVYDOV, M., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, VASIUK, V., Белорусский национальный технический университет, Belarus Amplitude-time analysis of biomechanical patterns of human motions. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, 181-168. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
20 MOHAPATRA, B., Savitribai Phule Pune University, India, WATHE, A., Savitribai Phule Pune University, India, CHANAKHEKAR, A., Savitribai Phule Pune University, India, PATIL, A., Savitribai Phule Pune University, India, PHADTARE, V., Savitribai Phule Pune University, India Simulation design performance for power supply and a variable voltage to frequency converter. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 79-76. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
21 BRAGUŢA, E., DOBRESCU, C., Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC, România Aspects regarding evaluation of compacting process by vibration of enzyme-stabilized soils. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 144-135. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
22 VOYTSEKHIVSKA, L., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, FRANKO, O., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, OKHRIMENKO, Y., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, VERBYTSKYI, S., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, GAVRILENKO, A., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina Quality parameters of collagen containing raw materials and courses of their use. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 4, 190-183. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
23 GIEDRIMAS, V., Universitatea din Vilnius, Lituania Proof-of-stake consensus algorithms for the software components blockchain. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 1, 104-97. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
24 SHEHU, A., Kebbi State Polytechnic Dakingari, Nigeria, HADIZA, A., Kebbi State Polytechnic Dakingari, Nigeria, SANI, A., Yusuf Maitama Sule University, Nigeria Remote surveillance: a means of intelligence gathering for minimizing security challenges in Nigeria. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 4, 71-59. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
25 MARIAN, G., dr.hab., IANUŞ, G., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, GUDIMA, A., NAZAR, B., ISTRATE, B., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, BANARI, A., PAVLENCO, A., DARADUDA, N. The calorific value of pellets produced from raw material collected from both sides of the Prut river. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 4, 137-126. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
26 ROZUM, G., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, PASHKOVSKAIA, J., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, IVANOVA, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, ŞONTEA, V. The influence of dependences of psychophysiological characteristics of drivers. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 4, 113-106. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
27 KOLOKHOV, V., Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ucraina, SAVYTSKYI, M., Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ucraina, SOPILNIAK, A., Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ucraina Stress - strain state of the local area in the building element with structural defect. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 1, 116-111. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
28 KREBS, T., Universitatea Tehnică, Darmstadt, Germania, SCHABEL, S., Universitatea Tehnică, Darmstadt, Germania Sensor for an automatic measurement of mechanical properties of recovered paper objects. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 3, 53-47. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
29 LEFEBVRE, M., Ecole Polytechnique de Montreal, Canada Stochastic optimal control of a two-dimensional dynamical system. Journal of Engineering Sciences. 2020, nr. 2, 43-37. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
30 MATHEWS, A., Srinivas University, India, PRASAD, K., Srinivas University, India A novel classification with deep convolutional neural networks on pulmonary nodule. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 3, 92-86. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
31 MUTANGA, M., University of Technology, Umlazi, Africa de Sud Secure software development awareness: a case study of undergraduate developers. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 2, 90-76. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
32 NGUYEN, T., Hanoi University of Industry, Vietnam Industrials simulation modeling technology application to improve the efficiency in automatic production line equipment. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 3, 40-28. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
33 OYEGOKE, T., Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria, Nigeria, TONGSHUWAR, G., Federal University, Dutsin-ma, Katsina, Nigeria, OGUCHE, J., Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria, Nigeria Biomass pretreatment as a key process in bioethanol productions: a review. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 1, 141-130. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
34 OYEDEJI, ., Olabisi Onabanjo University, Nigeria A review of wireless sensor network potential in Nigeria as a tool for sustainable development. Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 1, 74-67. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
35 GRIGORIEV, E., TRONCIU, V., dr.hab., WERNER, N., Ferdinand-Braun-Institut, Germania, WENZEL, H., Ferdinand-Braun-Institut, Germania The influence of a residual reflectivity at the front facet of a multisection master-oscillator power-amplifier. Journal of Engineering Sciences. 2022, nr. 2, 67-62. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-1-2022.pdf
Numărul 2, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-2-2022.pdf
Numărul 3, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-29-3-2022.pdf
Numărul 4, 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-4-2022.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: