FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Journal of Engineering Sciences

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-3474
eISSN: 2587-3482

3. Site-ul revistei

https://jes.utm.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Tehnică a Moldovei
Adresa9/9, Studenţilor Str., nr. 5 block of study, 5-315
Telefon / fax / e-mail(+373)22509960, (+373)22509960, jes@meridian.utm.md
Webwww.utm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3, 2020 - 100
Nr. 2, 2020 - 100
Nr. 1, 2020 - 100
Nr. 4, 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bostan Viorel, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 54884884700
2.Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55247976800
3.Azzouz Abdelkrim, dr., prof., Université du Québec à Montréal (Canada) - Scopus Author ID - 49760889700
4.Gheorghe Adrian, dr., prof., Old Dominion University (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 57206343397
5.Graur Adrian, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România) - Scopus Author ID - 9279586700
6.Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
7.Ciupan Cornel, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 25639365500
8.Ruland Christoph, dr., prof., Universitatea Siegen (Germania) - Scopus Author ID - 7004031147
9.Olaru Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6603617345
10.Ţiuleanu Dumitru, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003873658, Scopus Author ID - 7003873658
11.Dupouy Eleonora, dr., Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations (Italia) - Scopus Author ID - 56885795300
12.Ionescu Florin, dr., prof., (Germania) - Scopus Author ID - 7003343939
13.Neagu Gabriel, prof., Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (România) - Scopus Author ID - 35618579100
14.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
15.Bostan Ion, acad., dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506821175
16.Vişa Ion, dr., prof., Universitatea "Transilvania" din Braşov (România) - Scopus Author ID - 25032163900
17.Mnerie Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnică din Timişoara (România)
18.Badea Gheorghe, dr., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti (România)
19.Manolea Gheorghe, dr., prof., Universitatea din Craiova (România)
20.Marian Grigore, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57201024955
21.Mimura Hidenori, prof., Shizuoka University (Japonia) - Scopus Author ID - 7101826632
22.Slătineanu Laurenţiu, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
23.Chow Lee, dr., prof., University of Central Florida (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 15126573000
24.Ciumac Jorj, dr., prof., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
25.Rusu Ion, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
26.Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată (Republica Moldova)
27.Nistor-Lopatenco Livia, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218303848
28.Bernic Mircea, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
29.Ţislinscaia Natalia, conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
30.Lupan Oleg, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
31.Tatarov Pavel, dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
32.Stoicev Petru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
33.Zaporojan Sergiu, dr., conf.cerc., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
34.Albu Svetlana, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
35.Ambros Tudor, dr., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
36.Arion Valentin, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
37.Bulgaru Valentina, conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
38.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
39.Tronciu Vasile, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603445059
40.Ababii Victor, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 9043087500
41.Şontea Victor, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
42.Reşitca Vladislav, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
43.Mardar Maryna, dr., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий (Ucraina)
44.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
45.Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
46.Topală Pavel, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
47.Lorenz Peter, dr., prof., Universitatea Saarlandes din Saarbrucken (Germania)
48.Caşcaval Petru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
49.Bratu Polidor, Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
50.Munteanu Radu, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România)
51.Creţu Spiridon, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)
52.Pentiuc Stefan-Gheorghe, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)
53.Pauporte Thierry, dr.hab., Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Franţa) - Scopus Author ID - 7003428056
54.Băjenescu Titu-Marius, dr., prof., Swiss Technology Association (Elveţia) - Scopus Author ID - 55834893500
55.Zavialov Volodimir, dr.hab., prof., Национальный университет пищевых технологий (Ucraina)
56.Mishra Yogendra Kumar, dr.hab., University of Kiel (Germania) - Scopus Author ID - 55578808242, Scopus Author ID - 15832492200
57.Dekhtyar Yuri, prof., Rigas Tehniska Universitate (Letonia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 1apărute: 3
2019Numere planificate: 1apărute: 4

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRomana - 95%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3482, 2019 - 2033
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3482, 2018 - 2033
3.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2587-3482, 2018 - 2023
4.AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology, http://agris.fao.org/agris-search/biblio.action?agrovocString=&agrovocToAdd=&agrovocToRemove=&advQuery=¢erString=Republic+of+Moldova+%28Institutional+Repository+of+the+Technical%29¢erToRemove=&onlyFullText=false&filterString=&filterToRemove=&typeS, 2018 - 2022
5.EBSCO, https://atoz.ebsco.com/Titles/SearchResults/8623?IsFromAdvancedSearch=True&Find=2587-3474&GetResourcesBy=IssnSearch&resourceTypeName=allTitles&resourceType=&SearchType=Contains, 2019 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Adelung Rainer - Scopus Author ID - 6603789006
2.Aschehoug Patrick - Scopus Author ID - 6602781090
3.Băjenescu Titu-Marius - Scopus Author ID - 55834893500
4.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
5.Berzan Vladimir - Scopus Author ID - 6506542101
6.Boeştean Olga - Scopus Author ID - 57215696929
7.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
8.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
9.Bostan Viorel - Scopus Author ID - 54884884700
10.Chow Lee - Scopus Author ID - 15126573000
11.Ciobanu Nellu - Scopus Author ID - 23003332800
12.Faupel Franz - Scopus Author ID - 7006569917
13.Ghendov-Moşanu Aliona - Scopus Author ID - 57195927211
14.Guţuleac Emilian - Scopus Author ID - 15925466100
15.Hoppe Mathias - Scopus Author ID - 56494512400
16.Kienle Lorenz - Scopus Author ID - 6701365685
17.Lupan Oleg - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
18.Malcoci Iulian - Scopus Author ID - 54884010900
19.Marina Vasile - Scopus Author ID - 56271508600
20.Maşcenco Natalia - Scopus Author ID - 57205194231
21.Opopol Nicolae - Scopus Author ID - 16316541300
22.Patraș Antoanela - Scopus Author ID - 24476602200
23.Pauporte Thierry - Scopus Author ID - 7003428056
24.Policarpov Albert - Scopus Author ID - 7004050105
25.Polonskyi Oleksandr - Scopus Author ID - 26028653400
26.Popescu Liliana - Scopus Author ID - 57197177479
27.Popovici Violina - Scopus Author ID - 57211443561
28.Postica Vasilie - Scopus Author ID - 56717719200
29.Şontea Victor - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
30.Sturza Rodica - Scopus Author ID - 55247976800
31.Şubina Victoria - Scopus Author ID - 57193091213
32.Terasa Maik-Ivo - Scopus Author ID - 57204723882
33.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 7006315935
34.Tronciu Vasile - Scopus Author ID - 6603445059
35.Vahl Alexander - Web of Science ResearcherID - O-8541-2018, Scopus Author ID - 57193929896
36.Viana Bruno - Scopus Author ID - 7005706750

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BĂJENESCU, T., dr., Swiss Technology Association, Elveţia Future trends in power electronic devices. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, 77-67. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
2 BEYKZADE, M., Kharazmi University, Tehran, Iran, BEYKZADE, S., Islamic Azad University Karaj, Iran Management of investigating the effect of blasting and impact load in various structures. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 70-65. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
3 GUŢUL, V., dr., COLDA, I., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti, România, GUŢUL, V., dr., USTUROI, L. Comparative analysis of variable refrigerant flow systems and chiller-fan coil system for office buildings. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, 108-99. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
4 DAVYDOVA, N., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, VASIUK, V., Белорусский национальный технический университет, Belarus, OSIPOV, A., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, MIKHUTA, I., Белорусский национальный технический университет, Belarus, KHOKHOLKO, A., Белорусский национальный технический университет, Belarus, MEZHENNAYA, M., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, DAVYDOV, M., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus Estimation of athlete coordination abilities based on the reproducibility analysis of the electromyographic patterns of complex coordination movements. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, 98-85. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
5 RADNIONOK, A., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, ASIPOVICH, V., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, DUDZICH, O., Белорусская медицинская академия последипломного образования МЗ РБ, Belarus, KRASILNIKOVA, V., Белорусская медицинская академия последипломного образования МЗ РБ, Belarus, NIKOLAYEU, A., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, YASHIN, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus Algorithm of processing microspira CT-scan results for constructing a three-dimensional model of orbit thin bones. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 4, 46-39. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
6 GARA, A., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, GARA, A., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Operating properties of epoxy compositions under the influence of absorption-active environment. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 2, 71-68. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
7 CIOBANU, N., dr., ROTARU, A., dr.hab., GONTIA, I., National Institute of Materials Physics Bucharest-Magurele, România, TRONCIU, V., dr.hab. Quantum treatment of self-organization phenomena of excitons and biexcitons. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 37-23. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
8 KLYMENKO, I., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, GRYNYOVA, I., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, RUSU, I., dr.hab. Application of modern software complexes for modeling the work of damaged stone structures. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 4, 73-67. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
9 LOZHKOVSKYI, A., Odessa National Academy of Telecommunications n.a. A.S. Popov, Ucraina Calculation the service waiting probability with self-similar network traffic. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, 39-35. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
10 MANOLEA, G., dr., Universitatea din Craiova, România Constantin Buşilă - the founder of the Romanian institute of energy. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, 136-134. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
11 MARDAR, M., dr., Universitatea Naţionala de Tehnologii Alimentare din Odessa, Ucraina, ZNACHEK, R., Universitatea Naţionala de Tehnologii Alimentare din Odessa, Ucraina, MACARI, A., dr. Changes in consumer properties of new grain crispbreads based on spelt during storage. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 1, 105-96. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
12 MISHUTIN, A., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, ZAVOLOKA, M., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, KINTIA, L., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Management of cement-concrete road pavement structure. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 1, 95-91. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
13 MOHAPATRA, B., Savitribai Phule Pune University, India, DHERANGE, O., Savitribai Phule Pune University, India, BHAMARE, A., Savitribai Phule Pune University, India, DESHMUKH, P., Savitribai Phule Pune University, India Arduino and bluetooth based low cost prototype model for systematic floor cleaning. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, 115-111. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
14 OSIPOVICH, V., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, RADNYNOK, A., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, BYCHEK, M., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, MELNIKOVA, E., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, SHCHERBINA, N., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, YAKOVENKO, R., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus, YASHIN, K., Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Belarus The algorithm, the software and the methodology of stress tolerance assessment. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, 110-103. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
15 PASHKEVYCH, K., Universitatea de Tehnologii şi Design din Kiev, Ucraina, LAVRENKO, M., Universitatea de Tehnologii şi Design din Kiev, Ucraina, GERASYMENKO, O., Universitatea de Tehnologii şi Design din Kiev, Ucraina Analysis of modern computer technologies used for virtual fitting of clothes. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 2, 75-66. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
16 GHENDOV-MOŞANU, A., dr., STURZA, R., dr.hab., CHERECHEŞ, T., UPS PILOT ARM LTD, România, PATRAȘ, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 99-89. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
17 PRAHLADA RAO, K., Gulbarga University, India, VANI, R., Gulbarga University, India, HUNAGUND, P., Gulbarga University, India Two element microstrip antenna array using star slot electromagnetic band gap structure. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 4, 87-78. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
18 PRATIWI, D., University of Sriwijaya, Indonezia, HADINATA, F., University of Sriwijaya, Indonezia, FITRIANI, H., University of Sriwijaya, Indonezia The generation rate and characteristics of municipal solid waste in slums of lawang kidul village at palembang city. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 77-71. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
19 DEREVIANKO, V., Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, Ucraina, KONDRATIEVA, N., Ukrainian State University of Chemical Technology, Ucraina, SANITSKIY, N., Lutsk National Technical University, Ucraina, HRYSHKO, H., Днепропетровский государственный аграрный университет, Украина, Ucraina Impact of granulometric composition on mineral binder hydration processes. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 3, 84-74. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
20 SOLONENKO, I., Academia de Stat de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina Rational structure of a tsementobeton for a covering of highways. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 2, 67-64. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
21 POSTICA, V., VAHL, A., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, MAGARIU, N., dr., TERASA, M., PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris, Franţa, HOPPE, M., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, VIANA, B., PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris, Franţa, ASCHEHOUG, P., PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris, Franţa, PAUPORTE, T., dr.hab., PSL Research University, Chimie ParisTech - CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris, Franţa, TIGINYANU, I., dr.hab., POLONSKYI, O., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, ŞONTEA, V., CHOW, L., dr., University of Central Florida, Statele Unite ale Americii, KIENLE, L., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, ADELUNG, R., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, FAUPEL, F., Institute for Material Science, Christian-Albrechts- University of Kiel, Germania, LUPAN, O., dr.hab. Enhancement in UV sensing properties of Zno:Ag nanostructured films by surface functionalization with noble metalic and bimetallic nanoparticles. Journal of Engineering Sciences. 2018, nr. 3, 51-41. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.
22 BOCHAROVA-LESKINA, A., Кубанский государственный технологический университет, Rusia, VERBYTSKYI, S., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina Theoretic approaches to substantiate shelf life capacity of butter and spreads. Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, 88-78. ISSN 2587-3474 ISSNe 2587-3482.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-2019-1.pdf
Numărul 2, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES-2019-XXVI-2.pdf
Numărul 3, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES_2019-3.pdf
Numărul 4, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JES_4_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: