FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Journal of Engineering Sciences
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
AGRIS: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology, 2018-06-0150 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2019-05-1230 puncte
EBSCO, 2018-07-1530 puncte
DRJI (Directory of Research Journals Indexing), 2018-06-1530 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2018-09-1230 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
100 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1200 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Găină Boris, acad., dr.hab., prof.cerc., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3. Bostan Ion, acad., dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
4. Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată (Republica Moldova)3 puncte
5. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
6. Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Gheorghe Adrian, dr., prof., Old Dominion University (Statele Unite ale Americii)5 puncte
2. Graur Adrian, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)5 puncte
3. Ciupan Cornel, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România)5 puncte
4. Ruland Christoph, dr., prof., Universitatea Siegen (Germania)5 puncte
5. Olaru Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)5 puncte
6. Ionescu Florin, dr., prof., (Germania)5 puncte
7. Neagu Gabriel, prof., Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (România)5 puncte
8. Vişa Ion, dr., prof., Universitatea "Transilvania" din Braşov (România)5 puncte
9. Mnerie Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnică din Timişoara (România)5 puncte
10. Badea Gheorghe, dr., Universitatea Tehnica de Constructii, Bucuresti (România)5 puncte
11. Manolea Gheorghe, dr., prof., Universitatea din Craiova (România)5 puncte
12. Mimura Hidenori, prof., Shizuoka University (Japonia)5 puncte
13. Slătineanu Laurenţiu, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)5 puncte
14. Chow Lee, dr., prof., University of Central Florida (Statele Unite ale Americii)5 puncte
15. Mardar Maryna, dr., Одесская Национальная Академия Пищевых технологий (Ucraina)5 puncte
16. Lorenz Peter, dr., prof., Universitatea Saarlandes din Saarbrucken (Germania)5 puncte
17. Caşcaval Petru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)5 puncte
18. Munteanu Radu Adrian, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România)5 puncte
19. Creţu Spiridon, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România)5 puncte
20. Pentiuc Stefan-Gheorghe, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)5 puncte
21. Pauporte Thierry, dr.hab., Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Franţa)5 puncte
22. Băjenescu Titu-Marius, dr., prof., Swiss Technology Association (Elveţia)5 puncte
23. Zavialov Volodimir, dr.hab., prof., Национальный университет пищевых технологий (Ucraina)5 puncte
24. Mishra Yogendra Kumar, dr.hab., University of Kiel (Germania)5 puncte
25. Dekhtyar Yuri, prof., Rigas Tehniska Universitate (Letonia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Bostan Viorel, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 54884884700
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
32 din 55 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
465 puncte
1. Ababii Victor, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 9043087500
2. Ambros Tudor, dr., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193069174
3. Azzouz Abdelkrim, dr., prof., Université du Québec à Montréal (Canada) - Scopus Author ID - 49760889700
4. Băjenescu Titu-Marius, dr., prof., Swiss Technology Association (Elveţia) - Scopus Author ID - 55834893500
5. Bostan Ion, acad., dr.hab., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506821175
6. Chow Lee, dr., prof., University of Central Florida (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 15126573000
7. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
8. Ciupan Cornel, dr., prof., Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România) - Scopus Author ID - 25639365500
9. Culiuc Leonid, acad., dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7004559204
10. Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 54883864500
11. Dupouy Eleonora, dr., Food and Agriculture Organization (FAO) of United Nations (Italia) - Scopus Author ID - 56885795300
12. Gheorghe Adrian, dr., prof., Old Dominion University (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 57206343397
13. Graur Adrian, dr., prof., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România) - Scopus Author ID - 9279586700
14. Ionescu Florin, dr., prof., (Germania) - Scopus Author ID - 7003343939
15. Lupan Oleg, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-1851-2010, Scopus Author ID - 10640885800
16. Marian Grigore, dr.hab., prof.univ., Universitatea Agrară de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57201024955
17. Mimura Hidenori, prof., Shizuoka University (Japonia) - Scopus Author ID - 7101826632, Scopus Author ID - 55732695700
18. Mishra Yogendra Kumar, dr.hab., University of Kiel (Germania) - Scopus Author ID - 55578808242, Scopus Author ID - 15832492200
19. Mnerie Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnică din Timişoara (România) - Scopus Author ID - 23501695800
20. Neagu Gabriel, prof., Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (România) - Scopus Author ID - 35618579100
21. Nistor-Lopatenco Livia, dr., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57218303848
22. Olaru Dumitru, dr., prof., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6603617345
23. Opopol Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16316541300
24. Pauporte Thierry, dr.hab., Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (Franţa) - Scopus Author ID - 7003428056
25. Ruland Christoph, dr., prof., Universitatea Siegen (Germania) - Scopus Author ID - 7004031147
26. Şontea Victor, prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24178729900, Scopus Author ID - 24178729900
27. Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55247976800
28. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
29. Ţiuleanu Dumitru, Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7003873658
30. Tronciu Vasile, dr.hab., conf.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603445059
31. Vişa Ion, dr., prof., Universitatea "Transilvania" din Braşov (România) - Scopus Author ID - 25032163900
32. Zaporojan Sergiu, dr., conf.cerc., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6504670852
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
287 autori in ultimii 3 ani, 127 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
89 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
287 autori in ultimii 3 ani, 72 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
201 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2018-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
3 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (4 din 4)
2019 (4 din 4)
2018 (3 din 4)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.33 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 853 puncte