FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)

2. Cod ISSN

pISSN: 2537-6284
eISSN: 2587-3644

3. Site-ul revistei

https://revista.ust.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Tiraspol
Adresastr. Gh. Iablocichin, Chişinău, MD-2069
Telefon / fax / e-mail(+373)22754924, (+373)22754924, reviste@ust.md
Webwww.ust.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(12), 2021 - 100
Nr. 1(11), 2021 - 100
Nr. 2(10), 2020 - 100
Nr. 1(9), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 8321363300
2.Coropceanu Eduard, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55936998100
3.Moşanu-Şupac Lora, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
4.Arhangeliski Alexandr, (Rusia) - Scopus Author ID - 8566235500
5.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
6.Furdui Teodor, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)
7.Miron Radu, m.o., (România)
8.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
9.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
10.Bihun Yaroslav, (Ucraina)
11.Donisă Ioan, (România)
12.Ivanov-Omskii Vladimir, (Rusia)
13.Mangalagiu Ionel, (România) - Scopus Author ID - 55761251200
14.Moroşanu Costică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 36778986400
15.Calmuţchi Laurenţiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
16.Chiriac Liubomir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
17.Cozari Tudor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
18.Cozma Dumitru, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16405268300
19.Grati Vasile, Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
20.Popa Mihail, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
21.Sofronie Vasile, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
22.Şubă Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16409415100
23.Chiriac Eugenia, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
24.Coadă Viorica, conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
25.Ciocârlan Alexandru, dr., conf.cerc., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14055600900
26.Prunici Petru, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
27.Postolachi Igor, dr., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
28.Volontir Nina, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
29.Aluchi Nicolae, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)
30.Braicov Andrei, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57217733729
31.Mironov Ion, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2016

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 3%
Romana - 60%
Engleza - 37%
RezumateRusa - 3%
Romana - 93%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63842, 2019 - 2033
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3644, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Andronescu Ecaterina - Scopus Author ID - 6701918263
2.Arhangeliski Alexandr - Scopus Author ID - 8566235500
3.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
4.Bostan Viorel - Scopus Author ID - 54884884700
5.Bulat Dumitru - Scopus Author ID - 57189851279
6.Caraman Natalia - Scopus Author ID - 56437704100
7.Chihai Oleg - Scopus Author ID - 56469706100
8.Cioban Mitrofan - Scopus Author ID - 8321363300
9.Cozma Dumitru - Scopus Author ID - 16405268300
10.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
11.Ficai Anton Anton - Scopus Author ID - 55879554500
12.Gaindric Constantin - Scopus Author ID - 15131258500
13.Gherţen Andrei - Scopus Author ID - 56615362500
14.Iurcu-Străistaru Elena - Scopus Author ID - 57211849213
15.Jardan Ion - Scopus Author ID - 57195295323
16.Larion Alina - Scopus Author ID - 56507342100
17.Mihaylova Ekaterina - Scopus Author ID - 23978311000
18.Nistreanu Victoria - Scopus Author ID - 36698288200
19.Puţuntică Anatolie - Scopus Author ID - 56624426800
20.Şubă Alexandru - Scopus Author ID - 16409415100
21.Vaculenco Maxim - Scopus Author ID - 55996843800
22.Zamornea Maria - Scopus Author ID - 56534307500

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 FICAI, D., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România, ALBU, M., Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, România, CRISTESCU, I., Spitalul Clinic de Urgență București, România, FICAI, A., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România, ANDRONESCU, E., Universitatea Politehnică din Bucureşti, România Collagen/hydroxyapatite composite materials: a regenerative platform versus drug delivery system. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 52-44. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
2 ARHANGELISKI, A., Moscow State Pedagogical University, Rusia A note on some open problems in topological algebra. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 2(10), 31-28. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
3 BIHUN, Y., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, PETRYSHYN, R., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, SKUTAR, I., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, MELHYK, H., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Multifrequency system with multipoint and integral conditions. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), 32-19. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
4 DANYLIUK, I., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, DANYLIUK, A., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina The Cauchy problem for a parabolic system of integro-differential equations with an operator of Volterra-Fredholm type. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 2(8), 42-29. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
5 DREGLEA, A., Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Rusia, SIDOROV, N., Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Rusia, SIDOROV, D., Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Rusia Construction of solutions of integral equations with Stieltjes functionals and bifurcation parameters. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), 49-43. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
6 GĂLUȘCĂ, G., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, GACHE, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Diversitatea ornitofaunei în sectorul superior al bazinului râului Bârlad (Vaslui, România). Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 74-67. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
7 ГЕРЦЕН, А., Institutul de Geografie al AȘR, Rusia Кишинёв на географических картах XVI–XVIII веков. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 1(9), 129-116. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
8 PRANEVICH, A., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, GRIN, A., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, MUSAFIROV, E., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus Multiple partial integrals of polynomial Hamiltonian systems. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), 42-33. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
9 HEYFETZ , E., Necunoscută, Israel, Israel Essentials of speculative physics. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 2(8), 123-111. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
10 LOZOVANU, D., dr., HUGO S. SOUZA, V., University Center of Adamantina- UNIFAI, Sao Paolo, Brazilia Balisa, a colony of Bessarabians in Brazil. The immigrants who followed the coffee route and the railways. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 1(7), 106-98. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
11 MIRON, L., dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, MATIUȚ, S., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România, IVĂNESCU, L., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România Prevalence of Cryptosporidium parvum protozoa in humans and animals in Iasi county, Romania with the establishment of zoonotic risk. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 164-155. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
12 ZHANG, B., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, MARTYNOV, I., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, PRONKO, V., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, SOBOLEVSKY, S., Center For Urban Science+Progress, New York University, Statele Unite ale Americii Rational solutions of certain classes of non-linear differential equations. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 2(8), 102-92. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
13 CHOBAN, M., dr.hab., MIHAYLOVA, E., University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Bulgaria Submetrizable spaces and open mappings. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2020, nr. 2(10), 46-32. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
14 NOVAC, G., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Non-wood forest products with toxic potential from the Republic of Moldova. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 68-54. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
15 OSIAC, M., Universitatea din Craiova, România, POSTOLACHI, I., dr. Laser ablation applied for synthesis of thin films GaSb‹Fe› and GaSb‹Mn›. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2019, nr. 2(8), 135-124. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
16 VLAD, S., Universitatea din Oradea, România Boolean asynchronous systems vs. Daizhan Cheng’s theory. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), 142-132. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(11) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_St_Naturii_1_2021.pdf
Numărul 2(12) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_Nr_2_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: