FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)

2. Cod ISSN

pISSN: 2537-6284
eISSN: 2587-3644

3. Site-ul revistei

https://revistaust.upsc.md/index.php/acta_exacte

4. Fondatorul

Denumirea
Adresastr. Gh. Iablocichin, Chişinău, MD-2069
Telefon / fax / e-mail(+373)22754924, (+373)22754924, reviste@ust.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(16), 2023 - 40
Nr. 1(15), 2023 - 40
Nr. 2(14), 2022 - 100
Nr. 1(13), 2022 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cozma Dumitru, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 16405268300
2.Andronic Larisa, dr.hab., prof.univ., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14420964900
3.Arhangeliski Alexandr, prof.univ., Universitatea din Ohio (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 8566235500
4.Bihun Yaroslav, prof.univ., Universitatea Naţională „Iurii Fedkovici” din Cernauţi (Ucraina) - Scopus Author ID - 22133378400
5.Blanco Ignazio, prof.univ., Universita di Catania (Italia) - Scopus Author ID - 7006352466
6.Calalb Tatiana, dr.hab., prof.univ., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57191848593
7.Chiriac Liubomir, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57212461519
8.Ciocârlan Alexandru, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14055600900
9.Cojocaru Svetlana, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
10.Constantinescu Radu, prof.univ., Universitatea din Craiova (România) - Web of Science ResearcherID - 602640, Scopus Author ID - 56647020600
11.Coropceanu Eduard, dr., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 6506311874
12.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 25629297400
13.Alexiou-Ivanova Tatiana, prof.univ., Universitatea Cehă de Ştiinţe ale Naturii din Praga (Cehia) - Scopus Author ID - 57197505362
14.Erceg Matko, prof.univ., University of Split, Croatia (Croaţia) - Scopus Author ID - 23988637600
15.Ficai Anton Anton, prof.univ., Universitatea Politehnică din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 55879554500
16.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55062182400
17.Grin Alexander, prof.univ., Universitatea din Grodno (Belarus) - Scopus Author ID - 8221955200
18.Mangalagiu Ionel, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 55761251200
19.Miron Liviu Dan, dr., prof.univ., Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi (România)
20.Moroşanu Costică, prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 36778986400
21.Popa Mihail, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55556892800
22.Romanovski Valery, prof.univ., University of Maribor (Slovenia) - Scopus Author ID - 6603944277
23.Rotaru Andrei, dr., prof.univ., Universitatea din Craiova (România) - Scopus Author ID - 24341657500
24.Spînu Cezar Ionuţ, prof.univ., Universitatea din Craiova (România) - Scopus Author ID - 6602629503
25.Stanzhytskyi Oleksandr, prof.univ., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev (Ucraina) - Scopus Author ID - 7801336270
26.Şcerbacov Victor, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57016575500, Scopus Author ID - 7801674074
27.Suba Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16409415100
28.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-4946-2015, Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
29.Repeşco Vadim, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55555738500

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2016

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2
2022Numere planificate: 2apărute: 2
2023Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=63837, 2019 - 2023
2.DRJI (Directory of Research Journals Indexing), http://olddrji.lbp.world/Publisher/PublisherHome.aspx?uname=2587-3636, 2012 - 2023
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3636, 2019 - 2023

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arsene Ion - Scopus Author ID - 55923608700
2.Bihun Yaroslav - Scopus Author ID - 22133378400
3.Bulhac Ion - Scopus Author ID - 6506258109, Scopus Author ID - 35224623200
4.Caraman Natalia - Scopus Author ID - 56437704100
5.Chihai Oleg - Scopus Author ID - 56469706100
6.Chiriac Liubomir - Scopus Author ID - 57212461519
7.Cocu Maria - Web of Science ResearcherID - GPG-3537-2022, Scopus Author ID - 55257939800
8.Corlat Sergiu - Scopus Author ID - 57191982937
9.Coropceanu Eduard - Scopus Author ID - 55936998100, Scopus Author ID - 6506311874
10.Cozari Sergiu - Scopus Author ID - 58306602700
11.Cozma Dumitru - Scopus Author ID - 16405268300
12.Croitor Roman - Web of Science ResearcherID - O-7108-2018, Scopus Author ID - 16554507500
13.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
14.Gorincioi Elena - Scopus Author ID - 6507216613
15.Grin Alexander - Scopus Author ID - 8221955200
16.Iurcu-Străistaru Elena - Scopus Author ID - 57211849213
17.Larion Alina - Scopus Author ID - 56507342100
18.Lozan Raisa - Scopus Author ID - 6507846047
19.Lupașco Natalia - Scopus Author ID - 55201350100
20.Moraru Dumitru - Scopus Author ID - 57201188285
21.Moşanu Elena - Scopus Author ID - 57190580341
22.Nistreanu Victoria - Scopus Author ID - 36698288200
23.Popa Mihail - Scopus Author ID - 55556892800
24.Postolachi Olga - Scopus Author ID - 57218680900
25.Puţuntică Anatolie - Scopus Author ID - 56624426800
26.Puţuntică Vitalie - Scopus Author ID - 55556791200
27.Repeşco Vadim - Scopus Author ID - 55555738500
28.Rusu Ştefan - Scopus Author ID - 56533611500
29.Sandu Maria - Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242
30.Şcerbacov Victor - Scopus Author ID - 57016575500, Scopus Author ID - 7801674074
31.Ştefîrţă Anastasia - Scopus Author ID - 57193715555
32.Şubă Alexandru - Scopus Author ID - 16409415100
33.Tălămbuţă Nina - Scopus Author ID - 57188770633
34.Tcacenco Alexandra - Scopus Author ID - 56921955100
35.Ţiţei Victor - Scopus Author ID - 56724120800
36.Trofim Alina - Scopus Author ID - 57204001794
37.Ţurcanu Alina - Scopus Author ID - 57211991455
38.Ureche Dumitru - Scopus Author ID - 57213161482
39.Voloşciuc Leonid - Scopus Author ID - 56263027600
40.Zamornea Maria - Scopus Author ID - 56534307500

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BIHUN, Y., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, SKUTAR, I., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Averaging in multifrequency systems with multi-point conditions and a delay. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2023, nr. 2(16), 24-13. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
2 CHEREVKO, I., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, DOROSH, A., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, HAIUK, I., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina, PERTSOV, A., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Approximation of solutions of boundary value problems for integro-differential equations of the neutral type using a spline function method. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2022, nr. 2(14), 14-7. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
3 DREGLEA, A., Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Rusia, SIDOROV, N., Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Rusia, SIDOROV, D., Иркутский государственный технический университет, Иркутск, Rusia Construction of solutions of integral equations with Stieltjes functionals and bifurcation parameters. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), 49-43. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
4 GOK, O., Yildiz Technical University, Turcia On regular operators on Banach Lattices. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2022, nr. 2(14), 56-53. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
5 MIRON, L., dr., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, România Advantages versus disadvantages of parasitism. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 154-146. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
6 NOVAC, G., dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Non-wood forest products with toxic potential from the Republic of Moldova. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 1(11), 68-54. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
7 PRANEVICH, A., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, GRIN, A., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus, MUSAFIROV, E., Гродненский государственный университет им. Я.Купалы, Belarus Multiple partial integrals of polynomial Hamiltonian systems. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), 42-33. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
8 TOFĂNESCU, D., Societatea Ornitologicâ Română, România, GACHE, C., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Aspects on the bird fauna’s diversity in the sector Golăiești - Cotul Bran (Iași county, Romania). Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2022, nr. 1(13), 81-64. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.
9 VLAD, S., Universitatea din Oradea, România Boolean asynchronous systems vs. Daizhan Cheng’s theory. Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2021, nr. 2(12), 142-132. ISSN 2537-6284 ISSNe 2587-3644.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(15) / 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/nr1_2023_47-59-PB.pdf
Numărul 2(16) / 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/ACTA_2_2023.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: