FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
eLIBRARY.RU, 2011-06-0130 puncte
VINITI, 2009-04-3030 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 160 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
0 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.10 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Kendzera Alexandr, m.c., dr., Institute of Geophysics of NASU (Ucraina)5 puncte
2. Mărmureanu Gheorghe, prof., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, București (România)5 puncte
3. Codrea Aurel Vlad, dr., prof.univ., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Alcaz Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 50661137700
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
3 din 9 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
267 puncte
1. Bogdevici Oleg, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15519222900
2. Mărmureanu Gheorghe, prof., Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, București (România) - Scopus Author ID - 6602870704
3. Sîrodoev Ghenadie, conf.univ., Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55757619700
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
19 autori in ultimii 3 ani, 4 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
42 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
19 autori in ultimii 3 ani, 6 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
253 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2005-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
18 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (1 din 2)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.318 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 578 puncte