FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-313X
eISSN: 2587-3121

3. Site-ul revistei

http://jees.usch.md/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
AdresaPiaţa Independenţei 1, Cahul, MD-3909, Republic of Moldova
Telefon / fax / e-mail, , journal.ees@usch.md
Webwww.usch.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(8), 2020 - 120
Nr. 1(7), 2020 - 120
Nr. 1(5), 2019 - 120
Nr. 2(6), 2019 - 120

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Popa Andrei, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul (Republica Moldova), Redactor şef
2.Parmacli Dumitru, prof.univ., Universitatea de Stat din Comrat (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Seremet (Ceclu) Liliana, Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57194530027, Scopus Author ID - 57210102259
4.Sadurschi Ludmila, dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2017

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2587-3121, 2018 - 2034
2.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-313X, 2017 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bostan Ion - Scopus Author ID - 6506821175
2.Bostan Viorel - Scopus Author ID - 54884884700
3.Ianioglo Alina - Scopus Author ID - 57194330981
4.Ilco Valentin - Scopus Author ID - 57219208277
5.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
6.Povar Igor - Scopus Author ID - 6603299231
7.Secrieru Nicolae - Scopus Author ID - 57201379115
8.Spînu Oxana - Scopus Author ID - 56060683200

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 NASAMBAEV, E., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ), Kazahstan, GIZZATOVA, A., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ), Kazahstan, AKHMETALIEVA, A., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ), Kazahstan, YESSENGALIYEVA, S., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ), Kazahstan, BATYRALIEV, Y., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ), Kazahstan Economic assessment of equipment application in model meat farms in the livestock industry of the west Kazakhstan region. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 80-73. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
2 VARCHENKO, O., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, ARTIMONOVA, I., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Formation of organizational and economic mechanism for regulation of agricultural market. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 2(4), 15-4. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
3 SHUBRAVSKA, O., Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Ucraina, PROKOPENKO, K., Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Ucraina, ARTIUKHOVA, N., Национальная академия Службы безопасности Украины, Ucraina Development of the agricultural market of Ukraine in the context of integration processes. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 96-86. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
4 BATAZHOK, S., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, TKACHENKO, K., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Possibilities and localization of social entrepreneurship development in Ukraine. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2019, nr. 2(6), 67-59. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
5 BELEI, S., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Euro-regional cooperation as a factor for the development of rural areas: problems and dangers. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2019, nr. 1(5), 11-4. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
6 OLIYNYK, O., Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко, Ucraina, BELINSKA, K., Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко, Ucraina The role of business personnel in improving product quality. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 28-22. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
7 NISKHODOVSKA, O., Подольский государственный аграрно-технический университет, Ucraina, MARUSEI, T., Подольский государственный аграрно-технический университет, Ucraina, BILYK, T., Подольский государственный аграрно-технический университет, Ucraina Innovation as factor of providing competitiveness of enterprises on growing grains of cereal crops. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2019, nr. 1(5), 47-43. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
8 BUNEA, M., CÎRCIUMARU, A., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România, BÎRSAN, I., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Electrical conductivity of fabric reinforced filled epoxy plates. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 1(3), 79-73. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
9 BOIKO, O., Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Ucraina Trends in the functioning of the transnational industrial parks. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 1(3), 17-10. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
10 DUBININA, M., Nikolaev National Agrarian University, Ucraina, BUGANOV, O., Nikolaev National Agrarian University, Ucraina Due diligence as a tool of entrepreneurship risk. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 2(8), 19-15. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
11 THEKHANOVYCH, V., Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, Луганск, Ucraina, CHEBOTAROV, V., Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, Луганск, Ucraina Ways to introduce innovative forms euro-regional cooperation between Ukraine and the countries of the European Union. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 40-36. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
12 POVAR, I., dr.hab., SPINU, O., DEMCHENKO, P., “Technologika” SPE Ltd, Ucraina, VOYTKO, A., “Technologika” SPE Ltd, Ucraina, LUPASCU, T., dr.hab. Thermodynamic study of the binding of lead by pectin. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 1(3), 66-61. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
13 DERII, Z., Черниговский государственный технологический университет, Ucraina, PEPA, T., Черниговский государственный технологический университет, Ucraina, ZOSYMENKO, T., Черниговский государственный технологический университет, Ucraina Further prospects for the national agrarian business development in the context of European integration reforms in Ukraine. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 2(8), 39-32. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
14 DRAGAN, O., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, GUTKO, L., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Household as a subject of financial activity in Ukraine. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 2(4), 71-59. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
15 GAVRYK, O., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, KHOMYAK, N., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, SHUPYK, S., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Principles and methodological approaches to estimate the efficiency of expenditure management in meat farming enterprises. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 2(4), 27-16. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
16 RUDYCH, O., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, GERASIMENKO, I., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina External experience of the mechanism of mortgage lending in agricultural housing. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 2(4), 87-82. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
17 HRECHYSHKINA, O., Полесский государственный университет, Belarus, SAMAKHAVETS, M., Полесский государственный университет, Belarus Evaluation of imports of the republic of Belarus. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 2(8), 25-20. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
18 KOVALENKO, O., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, YASHCHENKO, L., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina, VERBYTSKYI, S., Institute of Food Resources of NAAS of Ukraine, Ucraina Applied aspects of analysis and cash-flow management of agricultural enterprises. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 2(8), 31-26. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
19 SOROKA, L., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina, IVANENKO, I., Universitatea Umanistică de Stat din Ismail, Ucraina Economic and mathematical modelling of the level of financial support of innovative activity in Ukraine. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2019, nr. 1(5), 89-78. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
20 KACHAN, D., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina, KACHAN, L., Белоцерковский национальный аграрный университет, Ucraina Analysis of reproduction features of material and technical base of agricultural enterprises. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 2(4), 35-28. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
21 SHMYGOL, N., Запорожский национальный университет, Ucraina, KASIANOK, M., Запорожский национальный университет, Ucraina Analysis of financial and economic sustainability of enterprises based on the use of accounting and analytical instruments. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 35-29. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
22 KAZAMBAYEVA, A., Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ), Kazahstan The current state and problems of development of the agro-industrial complex in Aktobe region. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 85-81. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
23 KYRYCHENKO, A., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Pension insurance and its development in Ukraine and Moldova. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 65-59. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
24 LEMISHKO, O., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina, SHEVCHENKO, A., Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко, Луганск, Ucraina, SHEVCHENKO, N., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Ucraina Processing of theories of finance and agricultural capital in research of outstanding financial scientists. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2019, nr. 2(6), 41-36. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
25 TUR, O., National University of Food Technologies, Kyiv, Ucraina, MATUSEVICH, A., National University of Food Technologies, Kyiv, Ucraina Management of business processes of enterprises on the example of "ROSINKA" LLC. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 1(3), 32-18. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
26 MATVEJCIUK, L., Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко, Ucraina, SOLOVYOV, O., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina Analysis of economic growth of industrial production in Ukraine and problems of its support. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 48-41. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
27 MATVEJCIUK, L., Каменец-Подольский Национальный Университет имени Ивана Огиенко, Ucraina, PAWLISZCZY, D., City Hall Gromadka, Gromadka, Polonia Development trends of hotel and restaurant business in Ukraine. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 116-110. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
28 ZAHARCENCO, V., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina, METIL, T., Одесский национальный политехнический университет, Ucraina Improvement of methodological and methodological approaches to marketing research in the region. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 2(8), 48-40. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
29 OSYPOVA, L., Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Ucraina, GĂINĂ, B., dr.hab. Development of the concept a cross-border cluster for the processing of secondary raw materials of winemaking in Ukraine and Moldova. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2019, nr. 2(6), 15-4. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
30 PAPADATU, C., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Effects of the non-conventional treatment in magnetic field applied on a steel for gearings. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2019, nr. 2(6), 100-97. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
31 PLOSCUȚANU, G., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România Students' eating habits: a case study. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2018, nr. 1(3), 84-80. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
32 SAMOILYK, I., Полтавская государственная аграрная академия , Ucraina, SVYSTUN, L., Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, Ucraina Increasings environmental efficiency directions in the context of ensuring economic stability under economic globalization conditional. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 15-4. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
33 RUMEUS, I., TURTOI, M., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, România The occurrence of the rope spoilage of bread at Cahulpan bread-making company. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 2(8), 116-107. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
34 UDOVA, L., Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины, Ucraina Agro-franchising as a prospect for small agribusiness developmentin Ukraine. The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 109-105. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.
35 PARMACLI, D., ZELENSKY, V., Подольский государственный аграрно-технический университет, Ucraina, ZELENSKIY, A., Подольский государственный аграрно-технический университет, Ucraina Methodology for analysis of the dynamics of crop production (on the example of Khmelnitsky region, Ukraine). The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies. 2020, nr. 1(7), 104-97. ISSN 2587-313X ISSNe 2587-3121.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(7) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/JEES_1_7_2020.pdf
Numărul 2(8) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/2020_BULETIN_28_cu-CZU-1.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: