FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Chemistry Journal of Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1727
eISSN: 2345-1688

3. Site-ul revistei

http://www.cjm.asm.md

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Chimie al AŞM
AdresaStr. Academiei, 3, MD-2028, Chisinau
Telefon / fax / e-mail(+373)22725490, (+373)22739954, chemjm@asm.md
Webchem.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(18), 2023 - 100
Nr. 2(17), 2022 - 100
Nr. 1(17), 2022 - 100
Nr. 2(16), 2021 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 25629297400
2.Lupaşcu Tudor, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55901841100
3.Gladchi Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 57195859408
4.Agabekov Vladimir, acad., Институт химии новых материалов НАНБ (Belarus)
5.Andruh Marius, acad., dr., prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 7004105063
6.Arîcu Aculina, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8058673300
7.Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
8.Bala Camelia, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)
9.Benniston Andrew C., dr., prof.univ., Newcastle University (Marea Britanie) - Scopus Author ID - 7003658171
10.Bersuker Isaac, acad., Universitatea Texas la Austin (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 7003532340
11.de Boer Jacob, dr., prof.univ., Vrije University Amsterdam (Țările de Jos (Olanda))
12.Bulhac Ion, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506258109, Scopus Author ID - 35224623200
13.Cibotaru Liviu, dr., prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) - Scopus Author ID - 7004417837
14.Dragalina Galina, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7801426976
15.Garabadzhiu Alexander, dr., prof.univ., Saint-Petersburg State Institute of Technology (Rusia)
16.Georgescu Puiu-Lucian, prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)
17.Geronikaki Athina, prof.univ., Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) - Scopus Author ID - 6603804651
18.Geru Ion, m.c., dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603107653
19.Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - CSR-8377-2022, Scopus Author ID - 8636900600
20.Gorincioi Natalia, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16318884800
21.Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927, Scopus Author ID - 7003731510
22.Kartel Nikolai, acad., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine (Ucraina)
23.Kulciţki Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-7991-2010, Scopus Author ID - 6506927017
24.Lozan Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603277294
25.Macaev Fliur, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - AAB-4931-2022, Scopus Author ID - 9737074700
26.Nastas Raisa, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507112173
27.Povar Igor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603299231
28.Rusu Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
29.Şaragov Vasilii, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603496739
30.Simionescu Bogdan, m.o., dr., prof., Academia Română, filiala Iași (România) - Scopus Author ID - 7005861405
31.Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - DYC-3224-2022, Scopus Author ID - 55247976800
32.Teodosiu Carmen, prof.univ., Academia Română, filiala Iași (România)
33.Țukerblat Boris S., m.c., dr.hab., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel) - Scopus Author ID - 7003812815
34.Travin Serghei, prof.univ., Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Rusia) - Scopus Author ID - 6604020323
35.Ungur Nicon, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - GAW-5313-2022, Scopus Author ID - 6602086838
36.Vaseashta Ashok K., prof.univ., International Clean Water Institute, NUARI (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 6603077133

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2
2022Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100773812, 2016 - 2033
2.Web of Science Master Journal List, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1857-1727, 2015 - 2033
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/issn/2345-1688#.VpNdN7Z97s1, 2013 - 2033
4.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1930, 2015 - 2033
5.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/12692/chemistry-journal-of-moldova#.XzP17ugzbcu, 2006 - 2033
6.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1688, 2015 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arîcu Aculina - Scopus Author ID - 8058673300
2.Baerle Alexei - Scopus Author ID - 8680099500
3.Balan Iolanta - Scopus Author ID - 12804590400
4.Barbă Alic - Scopus Author ID - 6701404110
5.Bersuker Isaac - Scopus Author ID - 7003532340
6.Blaja Svetlana - Scopus Author ID - 57215001791
7.Boeştean Olga - Scopus Author ID - 57215696929
8.Bouroş Paulina - Scopus Author ID - 55936681800, Scopus Author ID - 57222003844
9.Bulhac Ion - Scopus Author ID - 6506258109, Scopus Author ID - 35224623200
10.Ciocârlan Alexandru - Scopus Author ID - 14055600900
11.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
12.Ciumacov Iurie - Scopus Author ID - 57207940482, Scopus Author ID - 35479437500, Scopus Author ID - 57217582613
13.Creţescu Igor - Web of Science ResearcherID - GVU-4057-2022, Scopus Author ID - 6602569674
14.Culighin Elena - Scopus Author ID - 57191040853
15.Cuzan Olesea - Scopus Author ID - 54982729000
16.Dragalin Ion - Scopus Author ID - 57193094443
17.Dragancea Veronica - Scopus Author ID - 58134836500
18.Duca Gheorghe - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 25629297400
19.Găină Boris - Web of Science ResearcherID - C-3358-2017
20.Gladchi Viorica - Scopus Author ID - 57195859408
21.Gorbaciov Mihail - Scopus Author ID - 6602087603
22.Gorincioi (Olednic) Viorina - Scopus Author ID - 26534206400
23.Gorincioi Natalia - Scopus Author ID - 16318884800
24.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927, Scopus Author ID - 7003731510
25.Gurev Angela - Scopus Author ID - 57976487700
26.Iushin Nikita - Scopus Author ID - 57188665308
27.Kravţov Victor - Scopus Author ID - 35428801300, Scopus Author ID - 57222005875
28.Kulciţki Veaceslav - Web of Science ResearcherID - A-7991-2010, Scopus Author ID - 6506927017
29.Lis Angela - Scopus Author ID - 57226163149
30.Lisă Gabriela Apreotesei - Scopus Author ID - 6603238746
31.Lungu Lidia - Scopus Author ID - 55826307700
32.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
33.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
34.Macaev Fliur - Web of Science ResearcherID - AAB-4931-2022, Scopus Author ID - 9737074700
35.Melnic Silvia - Scopus Author ID - 16304758000, Scopus Author ID - 7004325504
36.Mikhalovsky Sergey - Scopus Author ID - 6603803025
37.Morărescu (Chetraru) Olga - Scopus Author ID - 57219115615
38.Netreba Natalia - Scopus Author ID - 57731436400
39.Petrenko Piotr - Scopus Author ID - 7005652149
40.Petuhov Oleg - Scopus Author ID - 34880414900
41.Pogrebnoi Serghei - Scopus Author ID - 14037920700
42.Polinger Victor - Scopus Author ID - 6701735184
43.Povar Igor - Scopus Author ID - 6603299231
44.Rusnac Roman - Scopus Author ID - 57211990770
45.Sandu Maria - Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242
46.Şova Sergiu - Scopus Author ID - 6701404110
47.Spînu Oxana - Scopus Author ID - 56060683200
48.Stîngaci Eugenia - Scopus Author ID - 6504067192
49.Terteac Dumitru - Scopus Author ID - 57210267732
50.Timco Grigore - Scopus Author ID - 7005039288
51.Travin Serghei - Scopus Author ID - 6604020323
52.Ubaldini Stefano - Scopus Author ID - 6602831123
53.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700
54.Ungur Nicon - Web of Science ResearcherID - GAW-5313-2022, Scopus Author ID - 6602086838
55.Ureche Dumitru - Scopus Author ID - 57213161482
56.Valica Vladimir - Scopus Author ID - 57193321163
57.Winpenny Richard E.P. - Scopus Author ID - 7006657729
58.Zinicovscaia Inga - Scopus Author ID - 56764679700
59.Zveaghinţeva Marina - Scopus Author ID - 55207273400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABDULLAH, T., Universitatea din Pannonia, Ungaria, Ungaria, JUZSAKOVA, T., Universitatea din Pannonia, Ungaria, Ungaria, RASHEED, R., University of Technology, Baghdad, Irak, SALMAN, A., Universitatea din Pannonia, Ungaria, Ungaria, ADELIKHAH, M., Universitatea din Pannonia, Ungaria, Ungaria, CUONG, L., University of Danang - University of Science and Technology, Vietnam, CRETESCU, I., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România V2O5 nanoparticles for dyes removal from water . Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 111-102. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
2 HRICHI, H., College of Science, Jouf University, Sakaka, Arabia Saudită, AHMED ELKANZI, N., College of Science, Jouf University, Sakaka, Arabia Saudită, BADAWY BAKR, R., College of Pharmacy, Jouf University, Arabia Saudită Novel β-lactams and thiazolidinone derivatives from 1,4-dihydroquinoxaline schiff’s base: synthesis, antimicrobial activity and molecular docking studies. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 94-86. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
3 AMIRKHANASHVILI, K., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, SOBOLEV, A., University of Western Australia, Australia, ZHORZHOLIANI, N., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, TSITSISHVILI, V., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia Re-refinement of crystal structure of bis(lidocaine) diaquatetrathiocyanatonickelate(II) . Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 74-67. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
4 ZOZULIA, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, OVCHYNNIKOV, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, SLYVA, T., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, RUSANOVA, J., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, AMIRKHANOV, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Synthesis and crystal structure of new Zn(II) complex with N-[bis(benzylamino)phosphoryl]-2,2,2-trichloroacetamide. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 65-58. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
5 MARCU, A., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, LISĂ, G., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, SOFRAN, I., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România, ANGHEL, I., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România, SERBAN, M., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România Evaluation of the thermal behaviour of agricultural wastes for possible use in the biomass pellets industry. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 66-58. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
6 IVANNIKOV, R., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, LAGUTA, I., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, ANISHCHENKO, V., L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry, Ucraina, SKOROCHOD, I., Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины, Ucraina, KUZEMA, P., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, STAVINSKAYA, O., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, PARNIKOZA, I., ГУ «Национальный антарктический научный центр» Министерства образования и науки Украины, Ucraina, PORONNIK, O., Институт молекулярной биологии и генетики Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, MYRYUTA, G., Институт молекулярной биологии и генетики Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, KUNAKH, V., Институт молекулярной биологии и генетики Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Composition and radical scavenging activity of the extracts from Deschampsia antarctica é. desv. plants grown in situ and in vitro. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 114-105. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
7 ZOLFAGHARI, P., University of Tabriz, Iran, PAYANDEH, N., University of Tabriz, Iran, GOLIZADEH, M., Sharif University of Technology, Iran, KARIMI, A., Iran University of Medical Sciences, Iran, AZAR , A., Iran University of Medical Sciences, Iran Decolourisation of beet sugar syrup using activated carbon and glucose oxidase enzyme. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 61-54. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
8 LAZARENKO, V., University of Latvia, Letonia, BALCERBULE, Z., University of Latvia, Letonia, RUDOVICA, V., University of Latvia, Letonia, VIKSNA , A., University of Latvia, Letonia Variations of phosphorus, sulphur and nitrogen content in lichens in the former manufacturing areas. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 44-38. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
9 RYSKALIYEVA, A., Казахский национальный аграрный университет, Kazahstan, BALTABAYEV, M., Казахский национальный аграрный университет, Kazahstan, MUKHAMEDIYAR, Y., Nazarbayev Intellectual School, Kazahstan, ISKENDIROVA, R., Казахский национальный аграрный университет, Kazahstan A new model of chemical dissolution of solids: an analysis of the mechanism of issolution of monodispersed materials. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 1(17), 36-31. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
10 DAS, A., Muhammad Bin Fahd University, Arabia Saudită, BANIK, B., Muhammad Bin Fahd University, Arabia Saudită, YADAV, R., Veer Bahadur Singh Purvanchal University, India Microwave-induced conversion of electromagnetic energy into heat energy in different solvents: synthesis of β-lactams. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 1(17), 66-62. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
11 GUGLIETTA, D., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, BELARDI, G., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, CAPPAI, G., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, CASENTINI, B., Water Research Institute, Italia, GODEAS, A., Instituto de Biodiversidad y Biologna Experimental y Aplicada, IBBEA (UBA-CONICET), Argentina, MILIA, S., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, PASSERI, D., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, SALVATORI, R., Institute of Atmospheric Pollution Research, Italia, SCOTTI, A., International Center for Earth Sciences-National Atomic Energy Commission, Argentina, SILVANI, V., Instituto de Biodiversidad y Biologna Experimental y Aplicada, IBBEA (UBA-CONICET), Argentina, TEMPESTA, E., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, UBALDINI, S., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, TRAPASSO , F., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia Toward a multidisciplinary strategy for the classification and reuse of iron and manganese mining wastes. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 30-21. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
12 RAJENDRA, P., PSGVPM's Arts, Science and Commerce College, India, CHAVAN, J., PSGVPM's Arts, Science and Commerce College, India, PATEL, S., PSGVPM's Arts, Science and Commerce College, India, BELDAR, A., PSGVPM's Arts, Science and Commerce College, India, SHINDE, V., Savitribai Phule Pune University, India Mild acidic charcoal catalyzed synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one/-thione derivatives. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 2(17), 108-101. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
13 BEN AICHA , B., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, ROUABHI, R., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, GASMI, S., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, BENSOUICI, C., Center Research Biotechnology De Constantine, Algeria, MOHAMMEDI, H., University of Science and Technology Houari Boumediene, Algeria, MENNAI, I., University of Mentouri Brothers, 1 Constantine, Algeria LC-MS analysis and antioxidant activity of the hydro-alcoholic extract of Melissa officinalis L. from Algeria. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 87-78. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
14 GORINCHOY, N., dr., BALAN, I., dr., POLINGER, V., University of Washington, Statele Unite ale Americii, BERSUKER, I., Universitatea Texas la Austin, Statele Unite ale Americii Pseudo Jahn-Teller origin of the proton-transfer energy barrier in the hydrogen-bonded [FHF]- system. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 120-115. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
15 GALABURDA, M., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, BOGATYROV, V., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, STERNIK, D., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polonia, ORANSKA, O., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, BORYSENKO, M., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, SKORVANEK, I., Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences, Slovacia, SKWAREK, E., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polonia, DERYŁO-MARCZEWSKA, A., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polonia, GUN'KO, V., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina Magneto-sensitive carbon-inorganic composites based on particleboard and plywood wastes. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 78-68. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
16 FIGUEROA, L., Autonomous University of Campeche, Mexic, GARCIMARERO, A., University Veracruzana, Mexic, GARCIA, R., Autonomous University of Campeche, Mexic, DIAZ, F., National Polytechnic Institute, Mexic, ROSAS, M., University Veracruzana, Mexic, MATEU, V., University Veracruzana, Mexic, LOPEZ, M., Autonomous University of Campeche, Mexic, HAU, L., Autonomous University of Campeche, Mexic, LOPEZ, T., Autonomous University of Campeche, Mexic, CAMACHO, A., University Juarez of Durango State, Mexic, BORGES, Y., Autonomous University of Campeche, Mexic Design and synthesis of two bicyclo[3.3.1]nonane-steroid derivatives. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 85-75. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
17 SHAIKH, K., Sir Sayyed College of Art’s, Commerce and Science, India, CHAUDHAR, U., Kalikadevi Art’s, Commerce and Science College, India Facile and efficient synthesis of xanthene derivatives mediated by lanthanum(III) nitrate hexahydrate under solvent free conditions. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 104-99. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
18 KAMBLE, D., Saraswati Bhuwan Education Society's College of Science (S.B.E.S), India, SHANKARWAR, A., Saraswati Bhuwan Education Society's College of Science (S.B.E.S), India, SARNIKAR, Y., Dayanand Science College, India, TIGOTE, R., Dr. B. A. M. University (Aurangabad) , India, SHAIKH, M., Radhabai Kale Mahila Mahavidyalaya, India, CHAVAN, P., Doshi Vakil Arts College and GCUB Science and Commerce College, India One-pot synthesis of substituted benzimidazole derivatives under ultrasonic irradiation using ZnFe2O4 reusable catalyst. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 2(17), 100-94. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
19 DAS, S., Mahatma Gandhi College, India, SIDHARTH, M., Mahatma Gandhi College, India, SIMI, C., Mahatma Gandhi College, India One-pot and solvent-free synthesis of carbodiimide modified chitosan; extraordinary thermal stability. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 1(17), 61-56. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
20 DATSENKO, V., Universitatea Națională de Automobile și Autostrăzi din Harkov, Ucraina, LARIN, V., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Evaluating the methods used for the regeneration process of copper-zinc solutions. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 98-88. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
21 MIKHALOVSKY, S., ANAMAD Ltd, Sussex Innovation Centre Science Park Square, Marea Britanie, VOYTKO, A., “Technologika” SPE Ltd, Ucraina, DEMCHENKO, V., Institute for Occupational health of National Academy of Medical Sciences of Ukraine , Ucraina, DEMCHENKO, P., “Technologika” SPE Ltd, Ucraina Enterosorption in the treatment of heavy metal poisoning. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 27-9. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
22 GHANI, S., Jubail Industrial College, Arabia Saudită, DEO , A., Jubail Industrial College, Arabia Saudită Analysis of heavy metal accumulation in fishes from the coast of Lautoka, Fiji. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 57-51. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
23 DJAPIC, N., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia β-D-galactopyranoside seco-phytoporphyrin from Atropa belladonna and Solanum tuberosum yellow leaves determined by nuclear magnetic resonance. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 82-76. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
24 NGUYEN, T., Vietnam-Russia Tropical Centre, Vietnam, DO HOANG, G., Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam, PHAM, K., Vietnam-Russia Tropical Centre, Vietnam, NGUYEN, T., Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam Extracting conditions optimization and bioactivity of polysaccharides from the pods of haricot vert. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 53-45. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
25 SHVYDKYI, V., Institutul de Fizica Biochimică din Moscova, Rusia, DOLGOV, S., Institutul de Geografie al AȘR, Rusia, DUBOVIK, A., Institutul de Fizica Biochimică din Moscova, Rusia, KOZLOV, M., Institutul de Fizica Biochimică din Moscova, Rusia, POVKH, A., Institutul de Fizica Biochimică din Moscova, Rusia, SHISHKINA, L., Institutul de Fizica Biochimică din Moscova, Rusia, DUKA, G., dr.hab. New aspects for the estimation of the state of the natural water. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 2(17), 42-35. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
26 RAKITSKAYA, T., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, TRUBA, A., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, DZHYGA, G., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina The effect of halide ions on the activity of d-metal complexes supported on natural bentonite in the reaction of low temperature ozone decomposition. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 1(17), 46-37. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
27 IVANCHENKO, A., Днепродзержинский государственный технический университет, Ucraina, YELATONTSEV, D., Днепродзержинский государственный технический университет, Ucraina, SAVENKOV, A., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina, NAZARENKO, O., Днепродзержинский государственный технический университет, Ucraina, KUNDIRENKO, V., Днепродзержинский государственный технический университет, Ucraina Obtaining of complex mineral fertilizer by phosphogypsum conversion with ammonium nitrate . Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 1(17), 23-18. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
28 URGUT, O., Namik Kemal University, Turcia, TAVMAN, A., Universitatea din Istanbul, Turcia, ESER, M., Namik Kemal University, Turcia Synthesis, characterization and antibacterial activity of ferrocene ligands and their binuclear complexes. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 2(17), 83-73. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
29 PATRYLAK , L., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, ZUBENKO, S., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ucraina, KONOVALOV, S., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ucraina, YAKOVENKO, A., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ucraina, POVAZHNYI, V., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ucraina, PERTKO, O., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ucraina, VOLOSHYNA, Y., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ucraina, MELNYCHUK, O., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ucraina, FILONENKO , M., Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ucraina Isomerization of limonene on zeolite-containing catalysts based on kaolin. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 2(17), 93-84. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
30 PANFEROV, A., St. Petersburg State University of Technology (Technical University), Rusia, IVAKHNYUK, G., St. Petersburg State University of Technology (Technical University), Rusia, GARABADZHIU, A., dr., St. Petersburg State University of Technology (Technical University), Rusia Physico-chemical properties and possible applications of sewage sludge combustion ash. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 57-52. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
31 VED, V., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina, PONOMARENKO, H., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina, PONOMARENKO, Y., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina, GORBUNOV, K., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina A modified Scheffe’s simplex lattice design method in development of ceramic carriers for catalytic neutralizers of gas emissions. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 87-79. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
32 CIOCARLAN, A., dr., LUPAŞCU, L., dr., ARICU, A., dr.hab., DRAGALIN, I., dr., CIOCARLAN, N., dr., ZINICOVSCAIA, I., dr.hab., SLANINA, V., YUSHIN , N., Joint Institute of Nuclear Research, Rusia Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.) Shi. Bip. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 90-83. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
33 RUBASHVILI, I., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, KARUKHNISHVILI, N., „Aversi-Rational“ Ltd, Georgia, MAKHARADZE, K., „Aversi-Rational“ Ltd, Georgia Simultaneous quantitative estimation of lisinopril and hydrochlorothiazide residues using HPLC for cleaning validation. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 21-8. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
34 WAN SALLEH , W., Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, NADRI, M., Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, KHAMIS, S., Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia Chemical composition and lipoxygenase inhibitory activity of the essential oil of Alstonia angustiloba. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 116-112. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
35 MAMEDOVA, G., Институт природных ресурсов, Нахчиванский филиал Азербайджанской национальной академии наук, Azerbaijan, NASIRLI, G., Институт природных ресурсов, Нахчиванский филиал Азербайджанской национальной академии наук, Azerbaijan Investigation of various influencing factors of hydrothermal synthesis of analcime zeolite. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 67-60. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
36 TIMKO, G., PRITCHARD, R., University of Manchester, Regatul Unit, WHITEHEAD, G., University of Manchester, Regatul Unit, WINPENNY, R., University of Manchester, Regatul Unit New homometallic octanuclear chromium(III) rings. Chemistry Journal of Moldova. 2022, nr. 1(17), 17-9. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
37 TRAVIN, S., Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Rusia Application of the monte-carlo method to the description of the dynamics of the spread of salvo pollution complicated by adsorption. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 51-46. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(17) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Chimia_1_2022.pdf
Numărul 2(17) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CJM_2_2022.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: