FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Chemistry Journal of Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-1727
eISSN: 2345-1688

3. Site-ul revistei

http://www.cjm.asm.md

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Chimie al AŞM
AdresaStr. Academiei, 3, MD-2028, Chisinau
Telefon / fax / e-mail(+373)22725490, (+373)22739954, chemjm@asm.md
Webchem.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(16), 2021 - 100
Nr. 1(16), 2021 - 100
Nr. 2(15), 2020 - 100
Nr. 1(15), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 56472619900
2.Lupaşcu Tudor, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova), Redactor responsabil - Scopus Author ID - 55901841100
3.Gladchi Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor responsabil
4.Agabekov Vladimir, acad., Институт химии новых материалов НАНБ (Belarus)
5.Andruh Marius, acad., dr., prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 7004105063
6.Arîcu Aculina, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8058673300
7.Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
8.Bala Camelia, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)
9.Benniston Andrew C., dr., prof.univ., Newcastle University (Marea Britanie) - Scopus Author ID - 7003658171
10.Bersuker Isaac, acad., Universitatea Texas la Austin (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 7003532340
11.de Boer Jacob, dr., prof.univ., Vrije University Amsterdam (Olanda)
12.Bulhac Ion, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506258109
13.Cibotaru Liviu, dr., prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
14.Dragalina Galina, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
15.Garabadzhiu Alexander, dr., prof.univ., Saint-Petersburg State Institute of Technology (Rusia)
16.Georgescu Lucian, prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)
17.Geronikaki Athina, prof.univ., Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) - Scopus Author ID - 6603804651
18.Geru Ion, m.c., dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603107653
19.Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8636900600
20.Gorincioi Natalia, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16318884800
21.Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927
22.Kartel Nikolai, acad., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine (Ucraina)
23.Kulciţki Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-7991-2010, Scopus Author ID - 6506927017
24.Lozan Vasile, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603277294
25.Macaev Fliur, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 9737074700
26.Nastas Raisa, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507112173
27.Povar Igor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603299231
28.Rusu Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
29.Şaragov Vasilii, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova)
30.Simionescu Bogdan, m.o., dr., prof., Academia Română, filiala Iași (România) - Scopus Author ID - 7005861405
31.Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55247976800
32.Teodosiu Carmen, prof.univ., Academia Română, filiala Iași (România)
33.Țukerblat Boris, m.c., dr.hab., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel) - Scopus Author ID - 7003812815
34.Travin Serghei, prof.univ., Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Rusia) - Scopus Author ID - 6604020323
35.Ungur Nicon, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602086838
36.Vaseashta Ashok, prof.univ., International Clean Water Institute, NUARI (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 6603077133

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2006

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/issn/2345-1688#.VpNdN7Z97s1, 2013 - 2033
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=1930, 2015 - 2033
3.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/12692/chemistry-journal-of-moldova#.XzP17ugzbcu, 2006 - 2033
4.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/2345-1688, 2015 - 2033
5.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100773812, 2016 - 2033
6.Web of Science Master Journal List, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1857-1727, 2015 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arîcu Aculina - Scopus Author ID - 8058673300
2.Arsene Ion - Scopus Author ID - 55923608700
3.Barbă Alic - Scopus Author ID - 6701404110
4.Bersuker Isaac - Scopus Author ID - 7003532340
5.Blaja Svetlana - Scopus Author ID - 57215001791
6.Carbone Marianna - Scopus Author ID - 8348557200
7.Ciavatta Maria-Letizia - Scopus Author ID - 57194345774
8.Ciocârlan Alexandru - Scopus Author ID - 14055600900
9.Ciocîrlan Nina - Scopus Author ID - 57193091621
10.Ciumacov Iurie - Scopus Author ID - 57207940482, Scopus Author ID - 35479437500, Scopus Author ID - 57217582613
11.Cocu Maria - Scopus Author ID - 55257939800
12.Creţescu Igor - Scopus Author ID - 6602569674
13.Culighin Elena - Scopus Author ID - 57191040853
14.Curlat Serghei - Scopus Author ID - 57205208835
15.Dragalin Ion - Scopus Author ID - 57193094443
16.Duca Gheorghe - Scopus Author ID - 56472619900
17.Gavagnin Margherita - Scopus Author ID - 7003352137
18.Gonciar Veaceslav - Scopus Author ID - 57193839121
19.Gorincioi Natalia - Scopus Author ID - 16318884800
20.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
21.Iushin Nikita - Scopus Author ID - 57188665308
22.Kulciţki Veaceslav - Web of Science ResearcherID - A-7991-2010, Scopus Author ID - 6506927017
23.Lisă Gabriela Apreotesei - Scopus Author ID - 6603238746
24.Lungu Lidia - Scopus Author ID - 55826307700
25.Lupaşcu Lucian - Scopus Author ID - 35389029500
26.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
27.Melnic Silvia - Scopus Author ID - 16304758000
28.Mirgorod Iurie - Scopus Author ID - 8724311200
29.Mitina Tatiana - Scopus Author ID - 36244113200
30.Mollo Ernesto - Scopus Author ID - 6701577002
31.Morărescu (Chetraru) Olga - Scopus Author ID - 57219115615
32.Nastas Raisa - Scopus Author ID - 6507112173
33.Opopol Nicolae - Scopus Author ID - 16316541300
34.Petrenko Piotr - Scopus Author ID - 7005652149
35.Petuhov Oleg - Web of Science ResearcherID - N-9741-2015, Scopus Author ID - 34880414900
36.Pînzaru Iurie - Scopus Author ID - 55843968500, Scopus Author ID - 57211803871
37.Povar Igor - Scopus Author ID - 6603299231
38.Rusnac Roman - Scopus Author ID - 57211990770
39.Sîrcu Raisa - Scopus Author ID - 57211798772
40.Şova Sergiu - Scopus Author ID - 6701404110
41.Spînu Oxana - Scopus Author ID - 56060683200
42.Travin Serghei - Scopus Author ID - 6604020323
43.Ubaldini Stefano - Scopus Author ID - 6602831123
44.Uncu Livia - Scopus Author ID - 56968198700
45.Ungur Nicon - Scopus Author ID - 6602086838
46.Valica Vladimir - Scopus Author ID - 57193321163
47.Vîslouh Oxana - Scopus Author ID - 57214992632
48.Vitiu (Boldişor) Aliona - Scopus Author ID - 57190683264
49.Zinicovscaia Inga - Scopus Author ID - 56764679700

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABDULLAH, T., Universitatea din Pannonia, Ungaria, Ungaria, JUZSAKOVA, T., Universitatea din Pannonia, Ungaria, Ungaria, RASHEED, R., University of Technology, Baghdad, Irak, SALMAN, A., Universitatea din Pannonia, Ungaria, Ungaria, ADELIKHAH, M., Universitatea din Pannonia, Ungaria, Ungaria, CUONG, L., University of Danang - University of Science and Technology, Vietnam, CRETESCU, I., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România V2O5 nanoparticles for dyes removal from water . Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 111-102. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
2 HRICHI, H., College of Science, Jouf University, Sakaka, Arabia Saudită, AHMED ELKANZI, N., College of Science, Jouf University, Sakaka, Arabia Saudită, BADAWY BAKR, R., College of Pharmacy, Jouf University, Arabia Saudită Novel β-lactams and thiazolidinone derivatives from 1,4-dihydroquinoxaline schiff’s base: synthesis, antimicrobial activity and molecular docking studies. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 94-86. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
3 AMIRKHANASHVILI, K., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, SOBOLEV, A., University of Western Australia, Australia, ZHORZHOLIANI, N., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, TSITSISHVILI, V., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia Re-refinement of crystal structure of bis(lidocaine) diaquatetrathiocyanatonickelate(II) . Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 74-67. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
4 ZOZULIA, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, OVCHYNNIKOV, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, SLYVA, T., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, RUSANOVA, J., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, AMIRKHANOV, V., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Synthesis and crystal structure of new Zn(II) complex with N-[bis(benzylamino)phosphoryl]-2,2,2-trichloroacetamide. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 65-58. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
5 MARCU, A., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, LISĂ, G., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România, SOFRAN, I., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România, ANGHEL, I., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România, SERBAN, M., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România Evaluation of the thermal behaviour of agricultural wastes for possible use in the biomass pellets industry. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 66-58. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
6 IVANNIKOV, R., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, LAGUTA, I., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, ANISHCHENKO, V., L. M. Litvinenko Institute of Physical-Organic Chemistry and Coal Chemistry, Ucraina, SKOROCHOD, I., Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины, Ucraina, KUZEMA, P., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, STAVINSKAYA, O., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine, Ucraina, PARNIKOZA, I., ГУ «Национальный антарктический научный центр» Министерства образования и науки Украины, Ucraina, PORONNIK, O., Институт молекулярной биологии и генетики Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, MYRYUTA, G., Институт молекулярной биологии и генетики Национальной Академии Наук Украины, Ucraina, KUNAKH, V., Институт молекулярной биологии и генетики Национальной Академии Наук Украины, Ucraina Composition and radical scavenging activity of the extracts from Deschampsia antarctica é. desv. plants grown in situ and in vitro. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 114-105. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
7 ZOLFAGHARI, P., University of Tabriz, Iran, PAYANDEH, N., University of Tabriz, Iran, GOLIZADEH, M., Sharif University of Technology, Iran, KARIMI, A., Iran University of Medical Sciences, Iran, AZAR , A., Iran University of Medical Sciences, Iran Decolourisation of beet sugar syrup using activated carbon and glucose oxidase enzyme. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 61-54. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
8 LAZARENKO, V., University of Latvia, Letonia, BALCERBULE, Z., University of Latvia, Letonia, RUDOVICA, V., University of Latvia, Letonia, VIKSNA , A., University of Latvia, Letonia Variations of phosphorus, sulphur and nitrogen content in lichens in the former manufacturing areas. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 44-38. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
9 GUGLIETTA, D., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, BELARDI, G., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, CAPPAI, G., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, CASENTINI, B., Water Research Institute, Italia, GODEAS, A., Instituto de Biodiversidad y Biologna Experimental y Aplicada, IBBEA (UBA-CONICET), Argentina, MILIA, S., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, PASSERI, D., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, SALVATORI, R., Institute of Atmospheric Pollution Research, Italia, SCOTTI, A., International Center for Earth Sciences-National Atomic Energy Commission, Argentina, SILVANI, V., Instituto de Biodiversidad y Biologna Experimental y Aplicada, IBBEA (UBA-CONICET), Argentina, TEMPESTA, E., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, UBALDINI, S., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia, TRAPASSO , F., Institute of Environmental Geology and Geoengineering (IGAG), CNR, Italia Toward a multidisciplinary strategy for the classification and reuse of iron and manganese mining wastes. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 30-21. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
10 BEN AICHA , B., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, ROUABHI, R., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, GASMI, S., Larbi Tebessi University, Tebessa, Algeria, BENSOUICI, C., Center Research Biotechnology De Constantine, Algeria, MOHAMMEDI, H., University of Science and Technology Houari Boumediene, Algeria, MENNAI, I., University of Mentouri Brothers, 1 Constantine, Algeria LC-MS analysis and antioxidant activity of the hydro-alcoholic extract of Melissa officinalis L. from Algeria. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 87-78. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
11 GORINCHOY, N., dr., BALAN, I., POLINGER, V., BERSUKER, I., Universitatea Texas la Austin, Statele Unite ale Americii Pseudo Jahn-Teller origin of the proton-transfer energy barrier in the hydrogen-bonded [FHF]- system. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 120-115. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
12 GALABURDA, M., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, BOGATYROV, V., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, STERNIK, D., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polonia, ORANSKA, O., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, BORYSENKO, M., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina, SKORVANEK, I., Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences, Slovacia, SKWAREK, E., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polonia, DERYŁO-MARCZEWSKA, A., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Polonia, GUN'KO, V., Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Ucraina Magneto-sensitive carbon-inorganic composites based on particleboard and plywood wastes. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 78-68. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
13 FIGUEROA, L., Autonomous University of Campeche, Mexic, GARCIMARERO, A., University Veracruzana, Mexic, GARCIA, R., Autonomous University of Campeche, Mexic, DIAZ, F., National Polytechnic Institute, Mexic, ROSAS, M., University Veracruzana, Mexic, MATEU, V., University Veracruzana, Mexic, LOPEZ, M., Autonomous University of Campeche, Mexic, HAU, L., Autonomous University of Campeche, Mexic, LOPEZ, T., Autonomous University of Campeche, Mexic, CAMACHO, A., University Juarez of Durango State, Mexic, BORGES, Y., Autonomous University of Campeche, Mexic Design and synthesis of two bicyclo[3.3.1]nonane-steroid derivatives. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 85-75. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
14 GAVAGNIN, M., Institute of Biomolecular Chemistry, Pozzuoli, Italia, CARBONE, M., Institute of Biomolecular Chemistry, Pozzuoli, Italia, CIAVATTA, M., Institute of Biomolecular Chemistry, Pozzuoli, Italia, MOLLO, E., Institute of Biomolecular Chemistry, Pozzuoli, Italia Natural products from marine Heterobranchs: an overview of recent results. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 2(14), 31-9. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
15 SHAIKH, K., Sir Sayyed College of Art’s, Commerce and Science, India, CHAUDHAR, U., Kalikadevi Art’s, Commerce and Science College, India Facile and efficient synthesis of xanthene derivatives mediated by lanthanum(III) nitrate hexahydrate under solvent free conditions. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 104-99. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
16 MIRGOROD, Y., Southwest State University, Rusia, CHEKADANOV, A., Southwest State University, Rusia, DOLENKO, T., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia Structure of micelles of sodium dodecyl sulphate in water: an X-Ray and dynamic light scattering study. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 119-107. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
17 DATSENKO, V., Universitatea Națională de Automobile și Autostrăzi din Harkov, Ucraina, LARIN, V., Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Ucraina Evaluating the methods used for the regeneration process of copper-zinc solutions. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 98-88. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
18 MIKHALOVSKY, S., ANAMAD Ltd, Sussex Innovation Centre Science Park Square, Marea Britanie, VOYTKO, A., “Technologika” SPE Ltd, Ucraina, DEMCHENKO, V., Institute for Occupational health of National Academy of Medical Sciences of Ukraine , Ucraina, DEMCHENKO, P., “Technologika” SPE Ltd, Ucraina Enterosorption in the treatment of heavy metal poisoning. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 27-9. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
19 GHANI, S., Jubail Industrial College, Arabia Saudită, DEO , A., Jubail Industrial College, Arabia Saudită Analysis of heavy metal accumulation in fishes from the coast of Lautoka, Fiji. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 57-51. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
20 DJAPIC, N., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia β-D-galactopyranoside seco-phytoporphyrin from Atropa belladonna and Solanum tuberosum yellow leaves determined by nuclear magnetic resonance. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 82-76. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
21 NGUYEN, T., Vietnam-Russia Tropical Centre, Vietnam, DO HOANG, G., Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam, PHAM, K., Vietnam-Russia Tropical Centre, Vietnam, NGUYEN, T., Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam Extracting conditions optimization and bioactivity of polysaccharides from the pods of haricot vert. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 2(15), 53-45. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
22 DURU, C., Imo State University, Okigwe , Nigeria Assessment and modeling of heavy metal pollution of soil within reclaimed auto repair workshops in Orji, Imo state Nigeria. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 60-54. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
23 YUANITA, E., Mataram University, Indonezia, DWI PRANOWO, H., Gadjah Mada University, Indonezia, MUSTOFA, M., Gadjah Mada University, Indonezia, TRI SWASONO, R., Gadjah Mada University, Indonezia, SYAHRI, J., Muhammadiyah Riau University, Indonezia, JUMINA, J., Gadjah Mada University, Indonezia Synthesis, characterization and molecular docking of chloro-substituted hydroxyxanthone derivatives. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 76-68. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
24 HAZANI, N., University Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia, MOHD, Y., University Teknologi MARA, Shah Alam, Selangor, Malaysia, SHEIKH AHMAD IZADDIN, S., Universiti Teknologi MARA, Negeri Sembilan Branch, Malaysia, DZULKIFLI, N., Universiti Teknologi MARA, Negeri Sembilan Branch, Malaysia Electrochemical studies of thiosemicarbazone derivative and its tin(IV) complex as corrosion inhibitor for mild steel in 1 m hydrochloric acid. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 106-98. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
25 PANFEROV, A., St. Petersburg State University of Technology (Technical University), Rusia, IVAKHNYUK, G., St. Petersburg State University of Technology (Technical University), Rusia, GARABADZHIU, A., dr., St. Petersburg State University of Technology (Technical University), Rusia Physico-chemical properties and possible applications of sewage sludge combustion ash. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 57-52. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
26 VED, V., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina, PONOMARENKO, H., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina, PONOMARENKO, Y., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina, GORBUNOV, K., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ucraina A modified Scheffe’s simplex lattice design method in development of ceramic carriers for catalytic neutralizers of gas emissions. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 87-79. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
27 SHOKOOHIAN, M., Sistan and Baluchestan University, Iran, HAZERI, N., Sistan and Baluchestan University, Iran, MAGHSOODLOU, M., Sistan and Baluchestan University, Iran, LASHKARI, M., Velayat University, Iran Multi-component reaction synthesis of 1,6-diamino-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-3,5-dicarbonitriles using ultrasonication and dmap as catalyst. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 2(14), 104-97. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
28 CIOCARLAN, A., dr., LUPAŞCU, L., dr., ARICU, A., dr.hab., DRAGALIN, I., dr., CIOCARLAN, N., dr., ZINICOVSCAIA, I., dr., SLĂNINĂ, V., YUSHIN , N., Joint Institute of Nuclear Research, Rusia Chemical composition of the essential oil and antimicrobial properties of crude extract from Tanacetum corymbosum (L.) Shi. Bip. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 90-83. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
29 RUBASHVILI, I., Petre Melikishvili Institute of Physical and Organic Chemistry at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia, KARUKHNISHVILI, N., „Aversi-Rational“ Ltd, Georgia, MAKHARADZE, K., „Aversi-Rational“ Ltd, Georgia Simultaneous quantitative estimation of lisinopril and hydrochlorothiazide residues using HPLC for cleaning validation. Chemistry Journal of Moldova. 2020, nr. 1(15), 21-8. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
30 WAN SALLEH , W., Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia, NADRI, M., Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, KHAMIS, S., Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia Chemical composition and lipoxygenase inhibitory activity of the essential oil of Alstonia angustiloba. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 116-112. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
31 RAKITSKAYA, T., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, KIOSE , T., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, RASKOLA, L., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Synthetic zeolites modified with salts of transition metals in the reaction of chemisorption-catalytic oxidation of sulphur dioxide by air oxygen. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 101-91. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
32 MAMEDOVA, G., Институт природных ресурсов, Нахчиванский филиал Азербайджанской национальной академии наук, Azerbaijan, NASIRLI, G., Институт природных ресурсов, Нахчиванский филиал Азербайджанской национальной академии наук, Azerbaijan Investigation of various influencing factors of hydrothermal synthesis of analcime zeolite. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 1(16), 67-60. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
33 VOROBYOVA, V., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, SKІBA, M., Ukrainian State University of Chemical Technology, Ucraina Apricot cake extract as corrosion inhibitor of steel: chemical composition and anti-corrosion properties. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 87-77. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
34 DUCA, G., dr.hab., MEREUTA, A., dr., VELISCO, N., TANASELIA, C., Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca, România, MITINA, T. Determination of quality indicators of Prut river water. Chemistry Journal of Moldova. 2019, nr. 1(14), 67-61. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.
35 TRAVIN, S., Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, Rusia Application of the monte-carlo method to the description of the dynamics of the spread of salvo pollution complicated by adsorption. Chemistry Journal of Moldova. 2021, nr. 2(16), 51-46. ISSN 1857-1727 ISSNe 2345-1688.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(16) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CJM_1_2021_0.pdf
Numărul 2(16) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CJM_2_16_2021_1.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: