FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Chemistry Journal of Moldova
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2016-05-1450 puncte
Web of Science Master Journal List, 2015-01-0150 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2015-07-2230 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2013-04-1030 puncte
OAJI, 2015-04-1530 puncte
CiteFactor Academic Scientific Journals, 2006-04-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
100 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1150 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
2. Lupaşcu Tudor, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Geru Ion, m.c., dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
4. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Andruh Marius, acad., dr., prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
2. Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria)5 puncte
3. Bala Camelia, prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
4. Benniston Andrew C., dr., prof.univ., Newcastle University (Marea Britanie)5 puncte
5. de Boer Jacob, dr., prof.univ., Vrije University Amsterdam (Țările de Jos (Olanda))5 puncte
6. Cibotaru Liviu, dr., prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)5 puncte
7. Garabadzhiu Alexander, dr., prof.univ., Saint-Petersburg State Institute of Technology (Rusia)5 puncte
8. Georgescu Puiu-Lucian, prof.univ., Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați (România)5 puncte
9. Geronikaki Athina, prof.univ., Aristotle University of Thessaloniki (Grecia)5 puncte
10. Simionescu Bogdan, m.o., dr., prof., Academia Română, filiala Iași (România)5 puncte
11. Teodosiu Carmen, prof.univ., Academia Română, filiala Iași (România)5 puncte
12. Țukerblat Boris S., m.c., dr.hab., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel)5 puncte
13. Travin Serghei, prof.univ., Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Rusia)5 puncte
14. Vaseashta Ashok K., prof.univ., International Clean Water Institute, NUARI (Statele Unite ale Americii)5 puncte
15. Andronati Serghei, acad., dr.hab., Academia de Ştiinţe a Ucrainei (Ucraina)5 puncte
16. Bahadir Mufit, dr., prof.univ., Technical University of Braunschweig (Germania)5 puncte
17. Sandu Ion, dr., prof.univ., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 25629297400
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
28 din 35 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
640 puncte
1. Andruh Marius, acad., dr., prof.univ., Universitatea din Bucureşti (România) - Scopus Author ID - 7004105063
2. Arîcu Aculina, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8058673300
3. Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
4. Benniston Andrew C., dr., prof.univ., Newcastle University (Marea Britanie) - Scopus Author ID - 7003658171
5. Bersuker Isaac, acad., Universitatea Texas la Austin (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 7003532340
6. Bulhac Ion, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506258109, Scopus Author ID - 35224623200
7. Cibotaru Liviu, dr., prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) - Scopus Author ID - 7004417837
8. Dragalina Galina, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7801426976
9. Geronikaki Athina, prof.univ., Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) - Scopus Author ID - 6603804651
10. Geru Ion, m.c., dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603107653
11. Gladchi Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57195859408
12. Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - CSR-8377-2022, Scopus Author ID - 8636900600
13. Gorincioi Natalia, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16318884800
14. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927, Scopus Author ID - 7003731510
15. Kulciţki Veaceslav, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - A-7991-2010, Scopus Author ID - 6506927017
16. Lozan Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603277294
17. Lupaşcu Tudor, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55901841100
18. Macaev Fliur, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Chimie (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - AAB-4931-2022, Scopus Author ID - 9737074700
19. Nastas Raisa, dr., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6507112173
20. Povar Igor, dr.hab., conf.univ., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603299231
21. Rusu Vasile, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
22. Şaragov Vasilii, dr.hab., conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603496739
23. Simionescu Bogdan, m.o., dr., prof., Academia Română, filiala Iași (România) - Scopus Author ID - 7005861405
24. Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - DYC-3224-2022, Scopus Author ID - 55247976800
25. Travin Serghei, prof.univ., Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Rusia) - Scopus Author ID - 6604020323
26. Țukerblat Boris S., m.c., dr.hab., Universitatea Ben-Gurion din Negev (Israel) - Scopus Author ID - 7003812815
27. Ungur Nicon, dr.hab., Institutul de Chimie al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - GAW-5313-2022, Scopus Author ID - 6602086838
28. Vaseashta Ashok K., prof.univ., International Clean Water Institute, NUARI (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 6603077133
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
231 autori in ultimii 3 ani, 175 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
152 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
231 autori in ultimii 3 ani, 59 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
204 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
2006-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
17 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (2 din 2)
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.347 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 847 puncte