FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Philologia

2. Cod ISSN

pISSN: 0236-3119

3. Site-ul revistei

http://if.asm.md/index.php/reviste/philologia

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Filologie al AŞM
AdresaBd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1 (biroul 405), MD – 2001, Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22285459, (+373)22285421, philologia@gmail.com
Webwww.if.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3-4(303-304), 2019 - 150
Nr. 1-2(301-302), 2019 - 150
Nr. 5-6(299-300), 2018 - 150
Nr. 3-4(297-298), 2018 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bahnaru Vasile, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef
2.Ţurcanu Andrei, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
3.Bahnean Constantin
4.Bărbuţă Ion, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
5.Butiurca Doina, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş (România)
6.Colac Tudor, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
7.Leahu Nicolae, conf.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
8.Pitiriciu Silvia
9.Răileanu Viorica, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
10.Şleahtiţchi Maria, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Verebceanu Galaction, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
12.Vulpe Ana, dr., conf.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
13.Papuc Mihail, Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
14.Savin-Zgardan Angela, dr.hab., conf.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
15.Popa Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova)
16.Pavel Vasile, prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
17.Păcuraru Vera, dr., conf.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
18.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
19.Sala Marius
20.Simion Eugen, m.o., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
21.Bileţchi Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
22.Bochmann Klaus, Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
23.Burlacu Alexandru, dr., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15043533000
24.Ciocanu Ion, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
25.Constantinovici Elena, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
26.Gavrilov Anatolie, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
27.Grati Aliona, dr.hab., conf.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
28.Mănucă Dan, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
29.Munteanu Eugeniu, Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
30.Marin Vitalie
31.Ciocoi Tatiana, dr.hab., conf.univ., Institutul de Filologie al AŞM (Republica Moldova)
32.Creţu Bogdan
33.Aniţoi Galina, dr., conf.cerc.
34.Corcinschi Nina, dr., conf.univ.
35.Filip Iulian, dr., conf.cerc.

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1958

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 6apărute: 3
2015Numere planificate: 6apărute: 3
2016Numere planificate: 6apărute: 3
2017Numere planificate: 6apărute: 3
2018Numere planificate: 6apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 100%
RezumateRomana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BERNAZ, O., Universitatea catolică din Louvain, Belgia The moldovan dialect and the linguistic union of eurasian languages. Philologia. 2017, nr. 3-4(291-292), 38-20. ISSN 0236-3119.
2 CALCAN, G., Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti din România, România Istoria între naţional şi universal în reprezentarea lui Mihai Eminescu. Philologia. 2018, nr. 1-2(295-296), 52-44. ISSN 0236-3119.
3 CODREANU, T., Necunoscută, România, România Din ţara spânului. Philologia. 2018, nr. 3-4(297-298), 96-88. ISSN 0236-3119.
4 COPCEA, F., dr., Necunoscută, România, România Lovinescu în oglinzile posterităţii. Philologia. 2018, nr. 5-6(299-300), 124-119. ISSN 0236-3119.
5 CUBLEŞAN, C., Uniunea Scriitorilor din România, România Un poet moldovean − Alexandru Hâjdău (cu referinţă la studiile lui Pavel Balmuş). Philologia. 2016, nr. 1-2(283-284), 139-137. ISSN 0236-3119.
6 DATCU, I., Institutul de Etnografie şi Folclor „C.Brăiloiu“ al Academiei Române, România Nichita P. Smochină, „Nunta la românii transnistreni”. Philologia. 2017, nr. 5-6(293-294), 84-81. ISSN 0236-3119.
7 ILIN, S., Institutul de Istorie şi Teorie Literară "George Călinescu", România G. Călinescu: Domina bona. Philologia. 2016, nr. 3-4(285-286), 44-34. ISSN 0236-3119.
8 NEDELCEA, T., Universitatea din Craiova, România Micul curs eminescian de istorie naţională. Philologia. 2018, nr. 5-6(299-300), 16-9. ISSN 0236-3119.
9 PĂTRUNJEL, A., Şcoala „Anghel Saligny“ din Focşani, România Caracteristicile semantice şi pragmatic ale actelor de vorbire întrebare. Philologia. 2016, nr. 1-2(283-284), 120-113. ISSN 0236-3119.
10 PETRESCU, V., Necunoscută, România, România Antim Ivireanul. În slujba slovei şi credinţei. Philologia. 2018, nr. 5-6(299-300), 24-17. ISSN 0236-3119.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(295-296) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Philologia_1-2-2018.pdf
Numărul 3-4(297-298) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Philologia_3-4--2018.PDF
Numărul 5-6(299-300) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Philologia_5-6--2018.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: