FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Philologia

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4300
eISSN: 2587-3717

3. Site-ul revistei

http://philologia.ifr.md/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Filologie al AŞM
AdresaBd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1 (biroul 405), MD – 2001, Chişinău, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22274523, (+373)22285421, philologia.if@gmail.com
Webwww.if.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3(315), 2021 - 150
Nr. 2(314), 2021 - 150
Nr. 1(313), 2021 - 150
Nr. 5-6(311-312), 2020 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Simion Marian Gheorghe, dr., Universitatea Harvard (Statele Unite ale Americii), Redactor şef
2.Răileanu Viorica, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 57222669941
3.Vulpe Ana, dr., conf.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
4.Plămădeală Ion, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
5.Bahnaru Vasile, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
6.Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova)
7.Simion Eugen, m.o., Institutul de Istorie şi Teorie Literară "George Călinescu" (România)
8.Chivu Gheorghe, m.c., Universitatea din Bucureşti (România)
9.Rotaru Ioan-Gheorghe, dr., Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București (România)
10.Sterpu Brîndușa, dr., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române (România)
11.Covaci Mihai, dr., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti (România)
12.Popa Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi (Republica Moldova)
13.Creţu Bogdan, Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi (România)
14.Burlacu Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15043533000
15.Ţurcanu Andrei, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova)
16.Bojoga Eugenia, dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)
17.Pitiriciu Silvia, dr., Universitatea din Craiova (România)
18.Alexandrescu Sorin, dr., Universitatea din Bucureşti (România)
19.Munteanu Eugeniu, dr., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova)
20.Sainenco Ala, dr., conf.univ., Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu" (România)
21.Ursache Oana, dr., University of Granada, Spain (Spania)
22.Nicolau Felix, dr., Lund University, Sweden (Suedia)
23.Tudurachi Adrian, dr., Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca (România)
24.Şleahtiţchi Maria, dr., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova)
25.Cernat Paul, dr., Institutul de Istorie şi Teorie Literară "George Călinescu" (România)
26.Butiurca Doina, dr., Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş (România)
27.Corcinschi Nina, dr., conf.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202866427
28.Mincu Eugenia, dr., conf.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova)
29.Papuc Mihail, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova), Secretar responsabil
30.Pușcaș Veronica, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova), Secretar responsabil

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1958

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 6apărute: 3
2018Numere planificate: 6apărute: 3
2019Numere planificate: 6apărute: 3
2020Numere planificate: 6apărute: 3
2021Numere planificate: 6apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRomana - 98%
Engleza - 3%
RezumateRomana - 94%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2724, 2021 - 2033-12-31
2.ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing, http://journalimpactfactor.in/journalsmasterlist.php, 2020 - 2033
3.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2587-3717, 2019 - 2033
4.Google Scolar, https://scholar.google.com/citations?user=KLfKToYAAAAJ, 2020 - 2033
5.ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=498169, 2020 - 2033
6.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/26015/philologia, 2020 - 2033
7.Research Bible, http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1857-4300, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Burlacu Alexandru - Scopus Author ID - 15043533000
2.Corcinschi Nina - Scopus Author ID - 57202866427
3.Onica Dorina - Scopus Author ID - 57221906625
4.Pavel Vasile - Scopus Author ID - 57218608507, Scopus Author ID - 57222668416
5.Răileanu Viorica - Scopus Author ID - 57222669941
6.Ungureanu Elena - Scopus Author ID - 55541873000

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BĂICUȘ, I., Universitatea din Bucureşti, România Receptarea interbelică a lui Aldous Huxley. Philologia. 2020, nr. 3-4(309-310), 71-58. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.
2 COPCEA, F., dr., Necunoscută, România, România Demers hermeneutic de recuperare a nonficţiunii. Philologia. 2019, nr. 5-6(305-306), 54-45. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.
3 COŞERIU, E., University of Tübingen, Germania Structurile lexematice. Philologia. 2021, nr. 2(314), 21-7. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.
4 FELEA, I., Universitatea din Oradea, România O inscripție românească la încoronarea Fecioarei Maria în Liov, 1751. Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), 79-70. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.
5 GEORGESCU, N., Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu, România Plurale duble. Forme de dual arhaic în limba română. Philologia. 2019, nr. 1-2(301-302), 99-96. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.
6 NEDELCEA, T., Universitatea din Craiova, România O nouă încercare de sacrificare a lui Eminescu sau „Despărţirea de Eminescu”. Philologia. 2019, nr. 3-4(303-304), 40-28. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.
7 OANCĂ, T., Universitatea din Craiova, România Nume de familie provenite din terminologia păstorească. Philologia. 2021, nr. 3(315), 71-57. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.
8 SECĂREANU, O., Universitatea din Bucureşti, România Dincolo de ipostaza de romancier. Eul confesiv între ,,naivitate” și ,,sentimentalism”. Philologia. 2019, nr. 1-2(301-302), 164-156. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.
9 TUDURACHI, L., Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România Moduri ale „literaturii colective” în cenaclul de la Sburătorul. Philologia. 2019, nr. 1-2(301-302), 127-109. ISSN 1857-4300 ISSNe 2587-3717.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(313) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/philologia_1-2--2021.pdf
Numărul 2(314) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/2021.08.16%20-%20Philologia%20-%202%20%28314%29-2021%20-%20001-140_142-143%20.pdf
Numărul 3(315) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Philologia_nr.%203%2C%202021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: