FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Philologia
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)30 puncte
CiteFactor Academic Scientific Journals30 puncte
Research Bible30 puncte
ISIFI - International Services for Impact Factor and Indexing30 puncte
CEEOL (Central and Eastern European Online Library GmbH), 2021-08-1630 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2019-10-1730 puncte
Google Scolar30 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
3 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1103 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Cimpoi Mihai, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Simion Marian Gheorghe, dr., Universitatea Harvard (Statele Unite ale Americii)5 puncte
2. Rotaru Ioan-Gheorghe, dr., Institutul Teologic Creștin după Evanghelie „Timotheus” din București (România)5 puncte
3. Sterpu Brîndușa, dr., Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române (România)5 puncte
4. Covaci Mihai, dr., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti (România)5 puncte
5. Bojoga Eugenia, dr., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (România)5 puncte
6. Pitiriciu Silvia, dr., Universitatea din Craiova (România)5 puncte
7. Alexandrescu Sorin, dr., Universitatea din Bucureşti (România)5 puncte
8. Ursache Oana, dr., University of Granada, Spain (Spania)5 puncte
9. Nicolau Felix, dr., Lund University, Sweden (Suedia)5 puncte
10. Tudurachi Adrian, dr., Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca (România)5 puncte
11. Cernat Paul, dr., Institutul de Istorie şi Teorie Literară "George Călinescu" (România)5 puncte
12. Butiurca Doina, dr., Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş (România)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Răileanu Viorica, dr., conf.cerc., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57222669941
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
1 din 28 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
29 puncte
1. Burlacu Alexandru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15043533000
2. Corcinschi Nina, dr., conf.univ., Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57202866427
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3142 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
83 autori in ultimii 3 ani, 9 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
22 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
83 autori in ultimii 3 ani, 6 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
58 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.380 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1958-2022
1 punct pentru fiecare an de apariție
64 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2021 (3 din 3)
2020 (3 din 6)
2019 (3 din 6)
2018 (3 din 6)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.364 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 539 puncte