FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Fizica şi Tehnologiile Moderne

2. Cod ISSN

pISSN: 1810-6498
eISSN: 2537-6349

3. Site-ul revistei

http://sfm.asm.md/ftm/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Adresastr. Academiei 3/3, MD- 2028 Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22739060, , phys@mail.md
Webwww.iieti.asm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2(73-74), 2021 - 100
Nr. 3-4(71-72), 2020 - 100
Nr. 1-2(69-70), 2020 - 100
Nr. 3-4(67-68), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Holban Ion, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Republica Moldova), Redactor şef
2.Uliu Florea, dr., prof.univ., Universitatea din Craiova (România)
3.Birlan Mirel, Observatorul din Paris (Franţa)
4.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 55386796200
5.Şerban Dormidont, dr.hab., prof.univ., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6505785565
6.Nacu Ion, Liceul Republican cu profil real (Republica Moldova)
7.Malcoci Iulia, dr., conf.univ., Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM (Republica Moldova)
8.Ilieş Ion, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56176675400
9.Dulgheru Valeriu, dr.hab., prof.univ., Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 54883864500
10.Catană Pavel, Colegiul Naţional „Henri Coandă”, Bacău (România)
11.Bursuc Oleg
12.Balmuş Nicolae, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău (Republica Moldova)
13.Andronic Ion, Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie (Republica Moldova)
14.Tiron Ştefan, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil
15.Sârghi Anatol, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
16.Cârlig Sergiu, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15126974900

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2003

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 5%
Romana - 95%
RezumateRusa - 6%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), https://portal.issn.org/resource/ISSN/2537-6349, 2017 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bîzgan Serghei - Scopus Author ID - 55642209300, Scopus Author ID - 57214994336
2.Cârlig Sergiu - Scopus Author ID - 15126974900
3.Chistol Vitalie - Scopus Author ID - 18041764900
4.Dumanov Evgheni - Scopus Author ID - 14622648800
5.Dumbrăveanu Roza - Scopus Author ID - 15062434000
6.Ghimpu Lidia - Scopus Author ID - 6506045728, Scopus Author ID - 6506045728
7.Macovei Mihai - Scopus Author ID - 6701538430
8.Monaico Eduard - Scopus Author ID - 8979938300
9.Moscalenco Sveatoslav - Scopus Author ID - 7004108369
10.Podlesnîi Igor - Scopus Author ID - 14623184200
11.Rusu Spiridon - Scopus Author ID - 6701883888
12.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 56472619900, Scopus Author ID - 55386796200
13.Tronciu Vasile - Scopus Author ID - 6603445059
14.Ursachi Veaceslav - Scopus Author ID - 7004456957, Scopus Author ID - 57214277978

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 BIRLAN, M., Institutul Astronomic al Academiei Române , România Obiectele înghețate din Sistemul nostru solar. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2020, nr. 3-4(71-72), 59-51. ISSN 1810-6498 ISSNe 2537-6349.
2 BOLDEA, A., Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" din Bucureşti, România, VĂDUVESCU, O., Universitatea din Craiova, România Tehnici didactice moderne de prelucrare a imaginilor asteroizilor. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 3-4(67-68), 21-8. ISSN 1810-6498 ISSNe 2537-6349.
3 CHIORAN, V., Şcoala Gimnazială nr.4, Poienile de sub Munte, Maramureș, România Amintiri despre Mihai Marinciuc. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2018, nr. 3-4(63-64), 78-75. ISSN 1810-6498 ISSNe 2537-6349.
4 HILMANOVICHI, V., Гродненский государственный аграрный университет, Belarus, GAPONENKO, S., Институт прикладной физики НАН Беларуси, Belarus, GHIMPU, L., dr. Metoda analogiei optice ca factor esențial al creșterii elementelor de vizibilitate în predarea principiilor mecanicii cuantice în instituțiile de învațamînt superior. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2019, nr. 1-2(65-66), 68-61. ISSN 1810-6498 ISSNe 2537-6349.
5 RUSU, M., Universitatea din Bucureşti, România, PAZMANY-JIANU, N., Astroclub Meridian 0, România, NOANE, D., Muzeul Orașului Oradea – Complex cultural, România Oradea renascentistă și Meridianul Zero. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2018, nr. 3-4(63-64), 128-113. ISSN 1810-6498 ISSNe 2537-6349.
6 HOLBAN, I., OLENICI, D., Planetariul și Observatorul Astronomic din Suceava, România Semne și simboluri astronomice în arealul de cultură românesc. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2018, nr. 3-4(63-64), 109-79. ISSN 1810-6498 ISSNe 2537-6349.
7 SFICHI, R., Societatea Științifică CYGNUS, România Analogii în domeniul oscilațiilor electromecanice. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2020, nr. 1-2(69-70), 73-67. ISSN 1810-6498 ISSNe 2537-6349.
8 ULIU, F., dr., Universitatea din Craiova, România Oglinzile cu secțiune conică şi arta origami. Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2020, nr. 3-4(71-72), 50-45. ISSN 1810-6498 ISSNe 2537-6349.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(69-70) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Revista%20FTM%201-2%202020.pdf
Numărul 3-4(71-72) / 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/revista%20FTM%203-4%202020%20vol%2018_nou.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: