FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica

2. Cod ISSN

pISSN: 1024-7696

3. Site-ul revistei

http://www.math.md/publications/basm/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞM
AdresaStr. Academiei 5, Chisinau
Telefon / fax / e-mail(+373)22725982, (+373)22738027, buletinimi@gmail.com
Webwww.math.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(93), 2020 - 100
Nr. 1(92), 2020 - 100
Nr. 3(91), 2019 - 100
Nr. 2(90), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Vulpe Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15763928500
2.Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
3.Damian Florin, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
4.Caşu Alexei, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16472324200
5.Zamorzaeva-Orleanschi Elizaveta, dr., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
6.Bendas Liudmila, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
7.Arnautov Vladimir, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
8.Barbu Viorel, m.o., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
9.Belyavskaya Galina, dr., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
10.Ciocanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
11.Cojuhari Petru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
12.Emelichev Vladimir, Minsk State University (Belarus)
13.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
14.Kirichenko Vladimir, Киевский государственный Университет (Ucraina)
15.Korolyuk V, Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe al Ucrainei (Ucraina)
16.Makarov Vitalii, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia)
17.Rîbachin Boris, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
18.Schlomiuk Dana, Université de Montréal (Canada) - Scopus Author ID - 6506912973
19.Popa Mihail, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
20.Mikhalev Alexandr, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia)
21.Jitaraşu Nicolae, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
22.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1990

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 3apărute: 3
2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/19900192610, 2011 - 2023
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1024-7696, 2011 - 2017
3.Math-Net.Ru, http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=basm
4.INDEX COPERNICUS (IC), http://en.indexcopernicus.com/
5.eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27787
6.ZENTRALBLATT MATH, https://zbmath.org/journals/?q=se:00002097
7.MATHEMATICAL REVIEWS, http://www.ams.org/mathscinet/

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Botnaru Dumitru - Scopus Author ID - 54797370200
2.Caşu Alexei - Scopus Author ID - 16472324200
3.Ceban David - Scopus Author ID - 6603094812
4.Cioban Mitrofan - Scopus Author ID - 8321363300
5.Cojuhari Elena - Scopus Author ID - 55354813300
6.Dascalescu Anatolii - Scopus Author ID - 57202915423
7.Gardner Barry - Scopus Author ID - 9536537400
8.Jardan Ion - Scopus Author ID - 57195295323
9.Llibre Jaume - Scopus Author ID - 26643399300
10.Şcerbacov Victor - Scopus Author ID - 57016575500
11.Schlomiuk Dana - Scopus Author ID - 6506912973
12.Vulpe Nicolae - Scopus Author ID - 15763928500

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABU-SALEEM, A., Al al-Bayt University Marfaq, Iordania, BANARU, M., Смоленский государственный университет, Rusia, BANARU, G., Смоленский государственный университет, Rusia A Note on 2-Hypersurfaces of the Nearly K¨ahlerian Six-Sphere. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 3(85), 114-107. ISSN 1024-7696.
2 TALEBI, Y., University of Mazandaran, Iran, AKBARZADEH, S., University of Mazandaran, Iran Properties of annihilator graph of a commutative semigroup. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 3(88), 31-22. ISSN 1024-7696.
3 ALVARADO-GARCIA, A., Universidad Nacional Autónoma de México, Mexic, PEREZ-QUIJANO, T., Universidad Nacional Autónoma de México, Mexic, CEJUDO-CASTILLA, C., Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexic, VILCHIS-MONTALVO, I., Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexic On pseudo-injective and pseudo-projective modules. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 3(88), 67-57. ISSN 1024-7696.
4 RAJ, K., Shri Mata Vaishno Devi University, India, ANAND, R., Shri Mata Vaishno Devi University, India On statistical convergence in generalized Lacunary sequence spaces. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), 29-17. ISSN 1024-7696.
5 KHACHATRYAN, K., Institute of Mathematics of National Academy of Sciences, Armenia, Armenia, ANDRIYAN, S., Национальный аграрный университет Армении, Armenia, SISAKYAN, A., Национальный аграрный университет Армении, Armenia On the solvability of a class of boundary value problems for systems of the integral equations with power nonlinearity on the whole axiss. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), 73-54. ISSN 1024-7696.
6 ANTAL, R., Chandigarh University, India, CHAWLA, M., Chandigarh University, India, KUMAR, V., Panipat Institute of Engineering and Technology, India Statistical -Convergence in Intuitionistic Fuzzy Normed Spaces. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 3(91), 33-22. ISSN 1024-7696.
7 MANSOURI, B., University of Annaba, Algeria, ARDJOUNI, A., University of Souk Ahras, Algeria, DJOUDI, A., University of Annaba, Algeria Existence of positive periodic solutions for fourth-order nonlinear neutral differential quations with variable coefficients. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 3(91), 21-10. ISSN 1024-7696.
8 BELAIDI, B., Department of Mathematics, University of Mostaganem (UMAB), Algeria Some Properties of Meromorphic Solutions of Logarithmic Order to Higher Order Linear Difference Equations. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 1(83), 28-15. ISSN 1024-7696.
9 MAHI, F., Department of Mathematics, University of Mostaganem (UMAB), Algeria, BELKHELFA, M., Mustapha Stambouli University, Algeria On invariant submanifolds of S-manifolds. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 1(89), 38-30. ISSN 1024-7696.
10 BHAT, V., School of Mathematics, SMVD University, Katra, India, SINGH, P., School of Mathematics, SMVD University, Katra, India, DUTTA, A., School of Mathematics, SMVD University, Katra, India Transparency of Ore extensions over left σ -(S, 1) rings. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 3(88), 21-14. ISSN 1024-7696.
11 BIGGS, R., University of Pretoria, Africa de Sud, REMSING, C., Rhodes University, Africa de Sud A Note on the Equivalence of Control Systems on Lie Groups. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 3(85), 73-63. ISSN 1024-7696.
12 BOKUT, L., Sobolev Institute of Mathematics, Rusia Early History of the Theory of Rings in Novosibirsk. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 2(84), 23-5. ISSN 1024-7696.
13 BULENT, N., Amasya University, Turcia Some estimates for angular derivative at the boundary. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 3(85), 134-120. ISSN 1024-7696.
14 DANCHEV, P., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞ a Bulgariei, Bulgaria n-Torsion Regular Rings. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 1(89), 29-20. ISSN 1024-7696.
15 DREGLEA, A., Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук, Rusia, SIDOROV, N., Иркутский государственный университет, Rusia Integral equations in identification of external force and heat source density dynamics. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 3(88), 77-68. ISSN 1024-7696.
16 LYMAN, F., Necunoscută, Ucraina, Ucraina, LUKASHOVA, T., Necunoscută, Ucraina, Ucraina, DRUSHLYAK, M., Necunoscută, Ucraina, Ucraina Finite 2-groups with a non-Dedekind non-metacyclic norm of Abelian non-cyclic subgroups. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 1(89), 19-3. ISSN 1024-7696.
17 PETRYCHKOVYCH, V., Институт прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины, Ucraina, DZHALIUK, N., Институт прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины, Ucraina Factorizations in the rings of the block matrices. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 3(85), 33-23. ISSN 1024-7696.
18 EJEGWA, P., University of Agriculture, Makurdi, Nigeria, IBRAHIM, A., Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria, Nigeria Some Homomorphic Properties of Multigroups. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 1(83), 76-67. ISSN 1024-7696.
19 SRIVASTAVA, H., University of Victoria, Canada, GHANIM, F., College of Sciences, University of Sharjah Sharjah, Emiratele Arabe Unite, EL-ASHWAH, R., Damietta University, Egipt Inclusion Properties of Certain Subclass of Univalent Meromorphic Functions Defined by a Linear Operator Associated with the λ -Generalized Hurwitz-Lerch Zeta Function. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 3(85), 50-34. ISSN 1024-7696.
20 PORSELVI, K., Karunya University, India, ELAVARASAN, B., Karunya University, India Properties of Generalized Semi-ideal-based Zero-divisor Graph of Posets. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 3(88), 13-3. ISSN 1024-7696.
21 EMELICHEV, V., Белорусский государственный университет, Belarus, NIKULIN, Y., University of Turku, Finlanda Aspects of stability for multicriteria quadratic problems of Boolean programming. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), 40-30. ISSN 1024-7696.
22 FILIPPOV, A., Российский государственный университет нефти и газа, Rusia, KOROLEVA, Y., Российский государственный университет нефти и газа, Rusia Viscous flow through a porous medium filled by liquid with varying viscosity. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 3(85), 87-74. ISSN 1024-7696.
23 FRYZ, I., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina Orthogonality and retract orthogonality of operations. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 1(86), 32-24. ISSN 1024-7696.
24 GARDNER, B., University of Tasmania, Australia Later developments based on some ideas of Andrunachievici: Special radicals and The Lemma. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), 137-113. ISSN 1024-7696.
25 GEVORGYAN, P., Moscow State Pedagogical University, Rusia, POP, I., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Shape dimension of maps. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 1(86), 11-3. ISSN 1024-7696.
26 NAZARI, R., Department of Mathematics, Shahrood University of Technology, Iran, GHALANDARZADEH, S., Department of Mathematics, Shahrood University of Technology, Iran On fully idempotent semimodules. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 1(89), 51-39. ISSN 1024-7696.
27 GORDIEVSKIKH, D., Shadrinsk State Pedagogical University, Rusia Solvability of the boundary value problem for the equation of transition processes in semiconductors with a fractional time derivative. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 1(83), 56-51. ISSN 1024-7696.
28 GUNAY, O., Kocaeli University, Department of Mathematics, Kocaeli, Turcia, SELIN, G., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia, KADRI ARSLAN, K., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia A New Characterization of Curves in Euclidean 4-Space $\mathbb{E}^{4}$. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 1(83), 50-39. ISSN 1024-7696.
29 HADDOUCHI, F., University of Sciences and Technology of Oran-Mohammed Boudiaf (USTOMB), Algeria A note on existence results for a nonlinear fourth-order integral boundary value problem. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 3(91), 9-3. ISSN 1024-7696.
30 UPADHYAY, A., Indian Institute of Technology Patna, India, MAITY, S., Indian Institute of Technology Patna, India, ISLAM, S., Indian Institute of Technology Patna, India Corrigendum to “The multiplicative Zagreb co-indices on two graph operators” Bul. Acad. S¸tiint¸e Repub. Mold. Mat., 2016, no. 2(81), 18-26.. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), 140-138. ISSN 1024-7696.
31 JAGATAP, R., Y. C. College of Science, Karad, India, PAWAR, Y., Department of Mathematics Shivaji University, Kolhapur, India Regular, Intra-regular and Duo Γ-Semirings. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 1(83), 14-3. ISSN 1024-7696.
32 JANA, S., University of Calcutta, India, MAZUMDER, S., University of Calcutta, India Quotient Structure and Chain Conditions on Quasi Modules. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), 16-3. ISSN 1024-7696.
33 JULIUS FERGY, T., Department of Mathematics and Computer Science College of Science, University of the Philippines Baguio Governor Pack Road, Baguio City, Filipine Forbidden Set of the Rational Difference Equation xn+1 = xnxn-k/(axn-k+1 + xnxn-k+1xn-k). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 1(83), 38-29. ISSN 1024-7696.
34 KAMALIAN, R., European University, Armenia Examples of bipartite graphs which are not cyclically-interval colorable. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 1(89), 126-123. ISSN 1024-7696.
35 KOSTIC, M., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia Asymptotically almost periodic and asymptotically almost automorphic vector-valued generalized functions. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 3(91), 53-34. ISSN 1024-7696.
36 KRAINICHUK, H., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina, SOKHATSKY, F., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina Solution and full classification of generalized binary functional equations of the type (3; 3; 0). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), 53-41. ISSN 1024-7696.
37 LEFEBVRE, M., Ecole Polytechnique de Montreal, Canada Optimal control of a stochastic system related to the Kermack-McKendrick model. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 3(91), 64-60. ISSN 1024-7696.
38 LLIBRE, J., Universitatea Autonomă din Barcelona, Spania Limit cycles in continuous and discontinuous piecewise linear differential systems with two pieces separated by a straight line. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 2(90), 12-3. ISSN 1024-7696.
39 OKEKE, C., University of KwaZulu-Natal, Africa de Sud, MEWOMO, O., University of KwaZulu-Natal, Africa de Sud Regularized gradient-projection algorithm for solving one-parameter nonexpansive semigroup, constrained convex minimization and generalized equilibrium problems. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 3(88), 56-32. ISSN 1024-7696.
40 MOLDOVYAN, A., St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, Rusia General Method for Defining Finite Non-commutative Associative Algebras of Dimension m > 1. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 2(87), 100-95. ISSN 1024-7696.
41 MOTAMED, S., Islamic Azad University of Bandar Abbas, Iran Semi-integral filters and semi-integral BL-algebras. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 1(86), 23-12. ISSN 1024-7696.
42 LOZOVANU, D., dr.hab., PICKL, S., Institut für Theoretische Informatik, Mathematik und Operations Research, Germania An Approach for Determining the Optimal Strategies for an Average Markov Decision Problem with Finite State and Action Spaces. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2018, nr. 1(86), 49-34. ISSN 1024-7696.
43 POBEGAILO, A., Белорусский государственный университет, Belarus Interpolating B´ezier spline surfaces with local control. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 3(85), 62-51. ISSN 1024-7696.
44 YAHIAOUI, M., University of Bejaia, Algeria, RACHID, B., University of Bejaia, Algeria Polynomial differential systems with explicit expression for limit cycles. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 3(91), 74-65. ISSN 1024-7696.
45 SCHLOMIUK, D., Université de Montréal, Canada, VULPE, N., dr.hab. The topological classification of a family of quadratic differential systems in terms of affine invariant polynomials. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 2(90), 55-41. ISSN 1024-7696.
46 ALBU, A., ZUBOV, V., Federal Research Center "Computer Science and Control" of Russian Academy of Sciences, Rusia Application of the Fast Automatic Differentiation for Calculation of Gradients of Material's Bulk Modulus and Shear Modulus. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2017, nr. 1(83), 106-95. ISSN 1024-7696.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(89) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BASM_1_89_2019.pdf
Numărul 2(90) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BASM_2_90_2019.pdf
Numărul 3(91) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BASM_3_91_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: