FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica

2. Cod ISSN

pISSN: 1024-7696

3. Site-ul revistei

http://www.math.md/publications/basm/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞM
AdresaStr. Academiei 5, Chisinau
Telefon / fax / e-mail(+373)22725982, (+373)22738027, buletinimi@gmail.com
Webwww.math.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(102), 2023 - 100
Nr. 1(101), 2023 - 100
Nr. 3(100), 2022 - 100
Nr. 2(99), 2022 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Vulpe Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15763928500
2.Korolyuk V, Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe al Ucrainei (Ucraina)
3.Makarov Vitalii, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia)
4.Rîbachin Boris, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
5.Schlomiuk Dana, Université de Montréal (Canada) - Scopus Author ID - 6506912973
6.Popa Mihail, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55556892800
7.Mikhalev Alexandr, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia)
8.Jitaraşu Nicolae, Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
9.Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
10.Kirichenko Vladimir, Киевский государственный Университет (Ucraina)
11.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55062182400
12.Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef - Web of Science ResearcherID - DUY-4983-2022 , Scopus Author ID - 14052357700
13.Damian Florin, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
14.Caşu Alexei, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16472324200
15.Zamorzaeva-Orleanschi Elizaveta, dr., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
16.Bendas Liudmila, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
17.Arnautov Vladimir, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602609613
18.Barbu Viorel, m.o., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
19.Belyavskaya Galina, dr., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
20.Ciocanu Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Cojuhari Petru, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
22.Emelichev Vladimir, Minsk State University (Belarus)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1990

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 3
2021Numere planificate: 3apărute: 2
2022Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=25481, 2019 - 2033
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1024-7696, 2011 - 2017
3.eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27787
4.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/19900192610
5.ZENTRALBLATT MATH, https://zbmath.org/journals/?q=se:00002097
6.MATHEMATICAL REVIEWS, http://www.ams.org/mathscinet/
7.Math-Net.Ru, http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=basm

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Arnautov Vladimir - Scopus Author ID - 6602609613
2.Buzatu Radu - Scopus Author ID - 57193768153
3.Caşu Alexei - Scopus Author ID - 16472324200
4.Ceban David - Scopus Author ID - 6603094812
5.Cioban Mitrofan - Scopus Author ID - 8321363300
6.Lozovanu Dmitrii - Web of Science ResearcherID - DUY-4983-2022 , Scopus Author ID - 14052357700
7.Moldovyan Nikolay - Scopus Author ID - 6603837461
8.Perjan Andrei - Scopus Author ID - 6503955791
9.Piciughina Oksana - Scopus Author ID - 57163964800
10.Pickl Stefan Wolfgang - Scopus Author ID - 6603830489
11.Rusu Galina - Scopus Author ID - 52364809400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABDULLAYEV, J., National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan An analogue of Bremermann’s theorem on finding the Bergman kernel for the Cartesian product of the classical domains ℜI (m, k) and ℜII (n). Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 3(94), 96-88. ISSN 1024-7696.
2 ABU-SALEEM, A., Al al-Bayt University Marfaq, Iordania, BANARU, M., Смоленский государственный университет, Rusia, BANARU, G., Смоленский государственный университет, Rusia, STEPANOVA, L., Smolensk Physical and Mathematical Lyceum under MIFI, Rusia Quasi-Kahlerian manifolds and quasi-Sasakian hypersurfaces axiom. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 2(93), 75-68. ISSN 1024-7696.
3 AFFANE, D., University of Jijel, Algeria, FETOUCI, N., University of Jijel, Algeria, YAROU, M., University of Jijel, Algeria Second order state-dependent sweeping process with unbounded perturbation. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 3(97), 71-50. ISSN 1024-7696.
4 AOUINE, A., Larbi Ben M’Hidi University Oum-El-Bouaghi, Algeria, ALIOUCHE, A., Larbi Ben M’Hidi University Oum-El-Bouaghi, Algeria Coincidence and common fixed points theorem with an application in dynamic programming. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 3(94), 28-12. ISSN 1024-7696.
5 SHRIGAN, M., Bhivarabai Sawant Institute of Technolgy and Research (BSITOR) , India, YALCIN, S., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia, ALTINKAYA, S., University of Uludag, Bursa, Turkey, Turcia Unified Approach to Starlike and Convex Functions Involving Poisson Distribution Series. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 3(97), 20-11. ISSN 1024-7696.
6 KHACHATRYAN, A., Yerevan State University, Armenia, PETROSYAN, M., Национальный аграрный университет Армении, Armenia, ANDRIYAN, S., Национальный аграрный университет Армении, Armenia On the solubility of a class of two-dimensional integral equations on a quarter plane with monotone nonlinearity. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 2(99), 38-19. ISSN 1024-7696.
7 BATIHA, B., Jadara University, Iordania, GHANIM, F., College of Sciences, University of Sharjah Sharjah, Emiratele Arabe Unite Numerical Implementation of Daftardar-Gejji and Jafari Method to the Quadratic Riccati Equation. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 3(97), 29-21. ISSN 1024-7696.
8 BENADOUANE, S., Université Ferhat Abbas de Sétif, Algeria, BERBACHE, A., Université Ferhat Abbas de Sétif, Algeria, BENDJEDDOU, A., Université Ferhat Abbas de Sétif, Algeria Upper Bounds for the Number of Limit Cycles for a Class of Polynomial Differential Systems Via The Averaging Method. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 3(97), 87-72. ISSN 1024-7696.
9 BRUK, V., Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Rusia On self-adjoint and invertible linear relations generated by integral equations. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 1(92), 121-106. ISSN 1024-7696.
10 EMELICHEV, V., Universitatea de Stat din Belarus, Belarus, BUKHTOYAROV, S., Universitatea de Stat din Belarus, Belarus On two stability types for a multicriteria integer linear programming problem. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 1(92), 30-17. ISSN 1024-7696.
11 DANCHEV, P., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞ a Bulgariei, Bulgaria Commutative Weakly Tripotent Group Rings. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 2(93), 29-24. ISSN 1024-7696.
12 OSHAH, A., Sabratha University, Libia, DARUS, M., Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia Subordination and superordination for certain analytic functions associated with Ruscheweyh derivative and a new generalised multiplier transformation. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 1(98), 34-22. ISSN 1024-7696.
13 DRAGOMIR, S., College of Engineering and Science Victoria University, Australia Inequalities of Hermite-Hadamard Type for K-Bounded Modulus Convex Complex Functions. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 2(93), 23-11. ISSN 1024-7696.
14 DUKHNOVSKY, S., Московский государственный строительный университет, Rusia A self-similar solution for the two-dimensional Broadwell system via the Bateman equation. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 3(100), 40-30. ISSN 1024-7696.
15 ETTAYB, J., Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Maroc Some integrals for groups of bounded linear operators onfiite-dimensional non-Archimedean Banach spaces. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 3(100), 14-3. ISSN 1024-7696.
16 FETTOUCH, H., Department of Mathematics, University of Mostaganem (UMAB), Algeria, HAMOUDA, S., Department of Mathematics, University of Mostaganem (UMAB), Algeria Local growth of solutions of linear differential equations with analytic coefficients of finite iterated order. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 1-2(95-96), 83-69. ISSN 1024-7696.
17 FRYZ, I., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina, SOKHATSKY, F., Донецкий национальный университет имени Васыля Стуса, Ucraina Construction of medial ternary self-orthogonal quasigroups. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 3(100), 55-41. ISSN 1024-7696.
18 PICHUGINA, O., National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute, Ucraina, YAKOVLEV, S., National Aerospace University – Kharkiv Aviation Institute, Ucraina Continuous Extensions On Euclidean Combinatorial Configurations. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 1(98), 21-3. ISSN 1024-7696.
19 JAIYEOLA, T., Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria, OSOBA, B., Bells University of Technology, Nigeria, OYEM, A., University of Lagos, Nigeria, Nigeria Isostrophy Bryant-Schneider Group-Invariant of Bol Loops. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 2(99), 18-3. ISSN 1024-7696.
20 JOLAOSO, L., University of KwaZulu-Natal, Africa de Sud, OGBUISI, F., University of KwaZulu-Natal, Africa de Sud, MEWOMO, O., University of KwaZulu-Natal, Africa de Sud An iterative method for solving split minimization problem in Banach space with applications. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 1-2(95-96), 30-3. ISSN 1024-7696.
21 ZHUCHOK, A., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, ZHUCHOK, Y., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, ODINTSOVA, O., Сумский государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко, Ucraina Free left k-nilpotent n-tuple semigroups. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 3(94), 38-29. ISSN 1024-7696.
22 KOROLEVA, Y., Российский государственный университет нефти и газа, Rusia, KOROLEV, A., Российский государственный университет нефти и газа, Rusia Homogenization of a lubrication problem in oscillating domain by two-scale convergence method. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 1-2(95-96), 68-31. ISSN 1024-7696.
23 LEFEBVRE, M., Ecole Polytechnique de Montreal, Canada Optimal control of jump-diffusion processes with random parameters. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 3(100), 29-22. ISSN 1024-7696.
24 MELNYK, I., Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Ucraina On differentially prime subsemimodules. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 3(97), 35-30. ISSN 1024-7696.
25 SAMIEI, M., Velayat University, Iran, MOGHIMI, H., University of Birjand, Iran The q.Zariski topology on the quasi-primary spectrum of a ring. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2021, nr. 3(97), 10-3. ISSN 1024-7696.
26 MOLDOVYAN, A., St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (SPC RAS), Rusia, MOLDOVYAN, D., St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (SPC RAS), Rusia A New Method for Developing Signature Algorithms on Finite Non-commutative Algebras. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 1(98), 65-56. ISSN 1024-7696.
27 MOLDOVYAN, N., St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, Rusia Signature Schemes on Algebras, Satisfying Enhanced Criterion of Post-quantum Security. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 2(93), 67-62. ISSN 1024-7696.
28 LOZOVANU, D., dr.hab., PICKL, S., Institut für Theoretische Informatik, Mathematik und Operations Research, Germania Equilibria in Pure Strategies for a Two-Player Zero-Sum Average Stochastic Positional Game. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2022, nr. 1(98), 82-75. ISSN 1024-7696.
29 SKURATOVSKII, R., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina Commutator subgroup of Sylow 2-subgroups of alternating group and the commutator width in the wreath product. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 1(92), 16-3. ISSN 1024-7696.
30 SOLTAN, V., George Mason University, Statele Unite ale Americii Asymmetric Separation of Convex Sets. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 2(93), 101-88. ISSN 1024-7696.
31 SZIRMAI, J., Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Ungaria Interior angle sums of geodesic triangles in S2×R and H2×R geometries. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2020, nr. 2(93), 61-44. ISSN 1024-7696.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(98) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/y2022-n1-%28pp3-21%29.pdf.pdf
Numărul 2(99) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Nr.2_99_2022.pdf
Numărul 3(100) / 2022 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/BASM_3_2022.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: