FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2011-04-1450 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2011-02-2430 puncte
ZENTRALBLATT MATH30 puncte
MATHEMATICAL REVIEWS30 puncte
Math-Net.Ru30 puncte
INDEX COPERNICUS (IC), 2012-11-0130 puncte
eLIBRARY.RU30 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
100 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1150 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Arnautov Vladimir, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
2. Vulpe Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)3 puncte
4. Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
0 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - DUY-4983-2022 , Scopus Author ID - 14052357700
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
7 din 21 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
267 puncte
1. Arnautov Vladimir, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602609613
2. Caşu Alexei, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16472324200
3. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
4. Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55062182400
5. Popa Mihail, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55556892800
6. Schlomiuk Dana, Université de Montréal (Canada) - Scopus Author ID - 6506912973
7. Vulpe Nicolae, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15763928500
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
77 autori in ultimii 3 ani, 57 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
148 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
77 autori in ultimii 3 ani, 10 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
104 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1990-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
33 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (2 din 3)
2021 (2 din 3)
2020 (3 din 3)
2019 (3 din 3)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.333 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 833 puncte