FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Quasigroups and Related Systems
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2011-10-0150 puncte
ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources), 2019-12-3130 puncte
INDEX COPERNICUS (IC), 2012-09-0130 puncte
MATHEMATICAL REVIEWS30 puncte
ZENTRALBLATT MATH30 puncte
VINITI30 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.0 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
104 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1104 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Dudek Wieslaw, dr., prof., Institute of Mathematics and Computer Science, Wroclaw University of Technology (Polonia)5 puncte
2. Vojtĕchovský Piotr, dr., prof., University of Denver (Statele Unite ale Americii)5 puncte
3. Akram Muhammad, dr., prof., University of the Punjab (Pakistan)5 puncte
4. Artamonov Viacheslav, dr., prof.5 puncte
5. Foguel Tuval, dr., prof., Auburn University Montgomery (Statele Unite ale Americii)5 puncte
6. Gluhov Mihail, prof.5 puncte
7. Jun Young-Bae, dr., prof., Gyeongsang National University (Coreea de Sud)5 puncte
8. Kepka Tomas, prof., Universitatea Charles (Cehia)5 puncte
9. Kim Hee-Sik, prof., Hanyang University, Seoul (Coreea de Sud)5 puncte
10. Kinyon Michael, dr., prof., University of Denver (Statele Unite ale Americii)5 puncte
11. Krapez Aleksandar, dr., prof., Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (Serbia)5 puncte
12. Mikheev Pavel, prof., Российский университет дружбы народов (Rusia)5 puncte
13. Mushtaq Qaiser, dr., prof., Quaid-i-Azam University, Islamabad (Pakistan)5 puncte
14. Nagy Gabor, dr., prof., University of Szeged (Ungaria)5 puncte
15. Neggers Joseph, prof., Universitatea din Alabama (Statele Unite ale Americii)5 puncte
16. Phillips Jon D., dr., prof., University of Michigan (Statele Unite ale Americii)5 puncte
17. Romanowska Anna, prof., Warsaw University of Technology (Polonia)5 puncte
18. Smith Jonathan-D., dr., prof., Iowa State University Ames, Iowa (Statele Unite ale Americii)5 puncte
19. Wanless Ian, dr., prof., Monash University, Melbourne (Australia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.0 puncte
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
4 din 25 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
128 puncte
1. Cioban Mitrofan, acad., dr.hab., Universitatea de Stat din Tiraspol (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8321363300
2. Drapal Ales, Universitatea Charles (Cehia) - Scopus Author ID - 35607171200
3. Phillips Jon D., dr., prof., University of Michigan (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 55465827400
4. Şcerbacov Victor, dr.hab., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57016575500, Scopus Author ID - 7801674074
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3226 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
112 autori in ultimii 3 ani, 106 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
189 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
112 autori in ultimii 3 ani, 4 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
29 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3218 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1994-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
29 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (2 din 2)
2021 (2 din 2)
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.359 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 757 puncte