FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Computer Science Journal of Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 1561-4042
eISSN: 2587-4330

3. Site-ul revistei

http://www.math.md/publications/csjm/

4. Fondatorul

Denumirea
Adresastr. Academiei 5, Chisinau, MD2028
Telefon / fax / e-mail(+373)22728414, (+373)22738027, csjmol@math.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(94), 2024 - 0
Nr. 3(93), 2023 - 100
Nr. 2(92), 2023 - 100
Nr. 1(91), 2023 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cojocaru Svetlana, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 15131258500
2.Magariu Galina, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 15131258500
3.Bolun Ion, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - CFE-3298-2022, Scopus Author ID - 57219112501
4.Buzatu Radu, dr., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57193768153
5.Ciobanu Gabriel, prof., Institute of Computer Science of the Romanian Academy (România)
6.Filip Florin Gheorghe, acad., prof., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 7004454733
7.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55062182400
8.Guţuleac Elena, dr., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
9.Ianculescu M., Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (România)
10.Iftene Adrian, prof., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
11.Ivanov Sergiu, prof., IBISC, Universite Evry (Franţa) - Scopus Author ID - 56912806200
12.Leporati Alberto, prof., University of Milano-Bicocca (Italia) - Scopus Author ID - 8658058200
13.Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - DUY-4983-2022 , Scopus Author ID - 14052357700
14.Muntean Traian, prof., University de la Mediterranee (Franţa)
15.Păun Gheorghe, prof., Institutul de Matematică "Simion Stoilov" al Academiei Române (România) - Scopus Author ID - 35584084400
16.Petic Mircea, dr., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", USM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57217735872
17.Pickl Stefan Wolfgang, prof., Bundeswehr University Munich (Germania) - Scopus Author ID - 6603830489
18.Skobelev Volodymyr, prof., V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine (Ucraina)
19.Teodorescu Horia Nicolai, prof., Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română, filiala Iași (România) - Scopus Author ID - 7004299552
20.Tuba Milan, prof.univ., University Megatrend Belgrade (Serbia)
21.Tufiş Dan, acad., prof., Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy (România)
22.Ţiţchiev (Camerzan) Inga, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", USM (Republica Moldova)
23.Ufnarovski Victor, prof., Centre for Mathematical Sciences, Lund University (Suedia)
24.Voloshin Vitaly, prof.univ., Troy University (Statele Unite ale Americii) - Scopus Author ID - 7006102249
25.Verlan Tatiana, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1993

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2019Numere planificate: 3apărute: 3
2020Numere planificate: 3apărute: 3
2021Numere planificate: 3apărute: 3
2022Numere planificate: 3apărute: 3
2023Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.Web of Science Master Journal List, https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1561-4042, 2006 - 2037
2.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/21100935898, 2019 - 2037

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bolun Ion - Web of Science ResearcherID - CFE-3298-2022, Scopus Author ID - 57219112501
2.Burţeva Liudmila - Scopus Author ID - 26029310500
3.Cojocaru Svetlana - Scopus Author ID - 15131258500
4.Colesnicov Alexandru - Scopus Author ID - 15131258500
5.Gaindric Constantin - Scopus Author ID - 55062182400
6.Guţuleac Emilian - Scopus Author ID - 15925466100
7.Horoş Grigorii - Scopus Author ID - 57219690547
8.Magariu Galina - Scopus Author ID - 15131258500
9.Malahov Ludmila - Scopus Author ID - 15131258500
10.Maliutina Nadejda - Scopus Author ID - 57214320009
11.Petic Mircea - Scopus Author ID - 57217735872
12.Rusu Andrei - Web of Science ResearcherID - O-1724-2015, Web of Science ResearcherID - N-7874-2013, Scopus Author ID - 56069775900, Scopus Author ID - 6506683886, Scopus Author ID - 57202362327
13.Rusu Elena - Scopus Author ID - 57222047401
14.Şcerbacov Victor - Scopus Author ID - 57016575500, Scopus Author ID - 7801674074
15.Țiplea Ferucio Laurențiu - Web of Science ResearcherID - B-9674-2011
16.Verlan Tatiana - Scopus Author ID - 15131258500
17.Zaporojan Sergiu - Scopus Author ID - 6504670852

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ABDUL KADAR, M., International Islamic University of Chittagong, Bangladesh Implementation of Internet of Things (IoT)-based Aquaculture System Using Machine Learning Approaches. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 3(87), 339-320. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
2 ALLAGAN, J., Elizabeth City State University, Statele Unite ale Americii Wiener Index of Some Brooms. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 3(90), 390-376. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
3 AMJADI, J., Azarbaijan Shahid Madani University, Iran, SADEGHI, H., Azarbaijan Shahid Madani University, Iran Triple Roman domination subdivision number in graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 1(88), 130-109. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
4 ALEXANDRU, A., Institute for Computer Science, Romanian Academy, Iasi Branch, România Properties of Finitely Supported Self - Mappings on the Finite Powerset of Atoms. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 58-41. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
5 AYTAC, A., Ege University Izmir, Turcia, TURACI, T., Pamukkale University, Turcia On the bondage, strong and weak bondage numbers in Complementary Prism Graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 75-59. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
6 BEKKOUCHE, M., École supérieure en informatique, Sidi Bel Abbès, Algeria Correcting Instruction Expression Logic Errors with GenExp: A Genetic Programming Solution. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 2(92), 247-217. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
7 BHIMAVARAPU, U., Koneru Lakshmaiah Education Foundation Vaddeswaram, Andhra Pradesh, India, SREEDEVI, M., Koneru Lakshmaiah Education Foundation Vaddeswaram, Andhra Pradesh, India Kurtosis-Based Feature Selection Method using Symmetric Uncertainty to Predict the Air Quality Index. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 3(90), 375-360. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
8 BLONDEAU, S., Academy De Limoges, Franţa BeyondBenford R Package to compare Benford’s and BDS’s Distributions. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 256-241. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
9 BOUCHERIT, A., University El Oued, Algeria, ABBAS, M., University El Oued, Algeria, LAMOURI, M., University El Oued, Algeria, HASAN, O., National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan PN2Maude: An automatic tool to generate Maude specification for Petri net models. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 2(92), 296-272. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
10 BOURAHLA, A., University of M’sila, Algeria, BOURAHLA, M., University of M’sila, Algeria Approach for the development of mobile applications based on migrant objects. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 1(88), 27-3. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
11 DOUGANI, B., University of Bechar, Algeria, DENNAI, A., University of Bechar, Algeria Bandwidth Allocation Algorithm for Makespan Optimization in a Fog-Cloud EnvironmentMonitoring Application. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 1(91), 69-45. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
12 GAJJAR, P., Nirma University Ahmedabad, India, MEHTA, N., Nirma University Ahmedabad, India, SHAH, P., Nirma University Ahmedabad, India Quadruplet loss and SqueezeNets for Covid-19 detection from Chest-X rays. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 2(89), 222-214. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
13 HAFEEZ, S., National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan, KHAN, M., Anhui University of Science and Technology, China Total energy of signed digraphs. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 134-105. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
14 HILMI, A., Abdelmalek Essaadi University National School of applied sciences of Tangier (ENSAT), Maroc, MEZROUI, S., Abdelmalek Essaadi University National School of applied sciences of Tangier (ENSAT), Maroc, OUALKADI, A., Abdelmalek Essaadi University National School of applied sciences of Tangier (ENSAT), Maroc A Secret Image Sharing Based on Logistic-Chebyshev Chaotic Map and Chinese Remainder Theorem. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 1(91), 110-86. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
15 IFTIKHAR, S., Arab Open University, Arabia Saudită, KHAN, D., COMSATS University Islamabad, Pakistan, AL-MADANI, D., Arab Open University, Arabia Saudită, ALI ALHEETI, K., University of Anbar, Irak, FATIMAH, K., TAFE NSW, Australia An Intelligent Detection of Malicious Intrusions in IoT Based on Machine Learning and Deep Learning Techniques. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 3(90), 307-288. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
16 KARIMI, K., Islamic Azad University, Arak , Iran, ABBASABADEI, S., Islamic Azad University, Arak , Iran, TORKESTANI, J., Islamic Azad University, Arak , Iran, ZARAFSHAN, F., Islamic Azad University, Arak , Iran Cybercrime Detection Using Semi-Supervised Neural Network. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 183-155. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
17 KURES, M., Institute of Mathematics, Brno University of Technology, Cehia Cube-root-subgroups of SL2 over imaginary quadratic integers. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 240-227. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
18 LEFEBVRE, M., Ecole Polytechnique de Montreal, Canada On a modified M/M/m/n queueing model. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 40-29. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
19 LIPOVSKY, B., Technical University of Košice, Slovacia, SIMONAK, S., Technical University of Košice, Slovacia Performance comparison of CPU and GPGPU calculations using three simple case studies. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 1(91), 140-125. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
20 LIU, Y., Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă, NICOLESCU, R., Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă, SUN, J., HENDERSON, A., Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă A Sublinear Sudoku Solution in cP Systems and its Formal Verification. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 28-3. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
21 LOTFI, N., Cyprus Science University, Turcia, TAMOUK, J., Eastern Mediterranean University, Turcia A Hybrid Method based on SA and VNS Algorithms for Solving DAP in DDS . Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 205-184. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
22 LUPANCU, V., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, IFTENE, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Multilingual Fine-Grained Named Entity Recognition. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 3(93), 339-321. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
23 MADANKAN, A., University of Zabol, Iran The response time analysis of queuing model in cloud computing environment. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 1(88), 76-64. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
24 MARUF OZTURK, M., Department of Computer Engineering Faculty of Engineering Isparta, Turcia To what extent is tuned neural network pruning beneficial in software effort estimation?. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 3(87), 365-340. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
25 MEDUNA, A., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia, HAVEL, M., Universitatea Tehnică din Brno, Cehia On Elimination of Erasing Rules from E0S Grammars. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 2(89), 147-135. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
26 MINDA (PEREA) , A., Universitatea „Politehnica“, Timisoara, România, ALBU, A., Universitatea „Politehnica“, Timisoara, România Prostate Cancer Classifier based on Three-Dimensional Magnetic Resonance Imaging and Convolutional Neural Networks. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 1(91), 40-22. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
27 MOLDOVYAN, A., St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (SPC RAS), Rusia, MOLDOVYAN, N., St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (SPC RAS), Rusia Split logarithm problem and a candidate for a post-quantum signature scheme. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 2(89), 258-243. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
28 MOLDOVYAN, D., Saint-Petersburg Electrotechnical University LETI, Rusia A new type of digital signature algorithms with a hidden group. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 1(91), 124-111. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
29 MORAMPUDI, M., SRM University AP Amaravathi Andhra Pradesh, India, GONTHINA, N., Institute of Aeronautical Engineering (IARE), Hyderabad, India, BHASKAR, N., CMR Technical Campus Hyderabad, India, REDDY, V., CMR Technical Campus Hyderabad, India Image Description Generator using Residual Neural Network and Long Short-Term Memory. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 1(91), 21-3. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
30 MOVAHEDI, F., Golestan University, Iran, FRANK, R., Simon Fraser University, Canada Identifying key players in a network of child exploitation websites using Principal Component Analysis. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 2(92), 168-143. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
31 NESTERENKO, O., Частное высшее учебное заведение «Европейский университет», Ucraina, NETESIN, I., Украинский научный центр развития информационных технологий, Ucraina, POLISCHUK, V., Украинский научный центр развития информационных технологий, Ucraina, SELIN, Y., „Institute for Applied System Analysis“ of National Technical University of Ukraine „Kiev Polytechnical Institute“, Ucraina Graph-based decision making for varying complexity multicriteria problems. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 3(90), 412-391. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
32 PANKRATOVA, N., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina, GOLINKO, I., Национальный технический университет Украины „Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского“, Ucraina Development of Digital Twins to Support the Functioning of Cyber-physical Systems. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 3(93), 320-299. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
33 SABBA, S., University of Constantine 2 - Abdelhamid Mehri, Algeria, SMARA, M., University of Constantine 2 - Abdelhamid Mehri, Algeria, BENHACINE, M., University of Constantine 2 - Abdelhamid Mehri, Algeria, TERRA, L., University of Constantine 2 - Abdelhamid Mehri, Algeria, TERRA, Z., University of Constantine 2 - Abdelhamid Mehri, Algeria Residual Neural Network in Genomics. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 3(90), 334-308. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
34 SHEIKHOLESLAMI, S., Azarbaijan Shahid Madani University, Iran, VOLKMANN, L., Lehrstuhl B fur Mathematik, Germania Total Italian domatic number of graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 2(92), 182-169. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
35 SHIAM, A., Sheikh Hasina University, Bangladesh, REDWAN, S., University of Rajshahi, Bangladesh, KABIR, M., Bangamata Sheikh Fojilatunnesa Mujib Science and Technology University, Bangladesh, SHIN, J., The University of Aizu Aizuwakamatsu, Japonia A Neural Attention-Based Encoder-Decoder Approach for English to Bangla Translation. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 1(91), 85-70. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
36 SHINDE, S., KLE Technological University, India, SWAMY, N., KLE Technological University, India, GUDIMANI, S., KLE Technological University, India, RAMANE, H., Department of Mathematics, Karnatak University, India Bounds for Degree-Sum adjacency eigenvalues of a graph in terms of Zagreb indices. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 283-271. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
37 SINGH, O., University of Rajasthan, India, GARG, P., University of Rajasthan, India, KANSAL, N., University of Rajasthan, India Some properties of maximum deficiency energy of a graph. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 1(85), 95-76. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
38 SRIDEVI, G., Visvesvaraya Technological University (VTU), India, RAMAKRISHNA, M., SJB Institute of Technology, India, ASHOKA, D., JSS Academy of Technical Education, India Comprehensive Performance Study of Hashing Functions. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 2(92), 199-183. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
39 SWAMY, N., Tumkur University, India, SOORYANARAYANA, B., Dr. Ambedkar Institute Of Technology, India, AKSHARA, P., Tumkur University, India Magic Sigma Coloring of a Graph. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 2(86), 270-257. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
40 ȚIPLEA, F., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, HRISTEA, C., Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, România, BULAI, R. Privacy and Reader-first Authentication in Vaudenay’s RFID Model with Temporary State Disclosure. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 3(90), 359-335. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
41 UGUZ, S., Isparta University of Applied Sciences, Turcia Deep learning-based software for detecting population density of Antarctic birds. Computer Science Journal of Moldova. 2023, nr. 2(92), 216-200. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
42 VENUGOPAL, G., Symbiosis International (Deemed University) (SIU), India, PRAMOD, D., Symbiosis International (Deemed University) (SIU), India, JATINDERKUMA, R., Symbiosis International (Deemed University) (SIU), India Revisiting the Role of Classical Readability Formulae Parameters in Complex Word Identification (Part 2). Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 1(88), 63-49. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
43 YAGOUBI, R., University of Laghouat, Algeria, MOUSSAOUI, A., Université Ferhat Abbas de Sétif, Algeria, YAGOUBI, M., University of Laghouat, Algeria A hybrid deep learning and handcrafted feature approach for the prediction of protein structural class. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 1(88), 108-93. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
44 YALCIN, N., Harran University, Turcia Generalized ABC Energy of Weighted Graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2021, nr. 3(87), 424-407. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
45 YAYLA, R., Bilecik Şeyh Edebali University, Turcia, ALBAYRAK, E., Bilecik Şeyh Edebali University, Turcia, YUZGEC, U., Bilecik Şeyh Edebali University, Turcia Vehicle Detection from Unmanned Aerial Images with Deep Mask R-CNN. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 2(89), 169-148. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.
46 YAZAR, S., Kırklareli University, Turcia A Comparative study on classification performance of Emphysema with transfer learning methods in deep convolutional neural networks. Computer Science Journal of Moldova. 2022, nr. 2(89), 278-259. ISSN 1561-4042 ISSNe 2587-4330.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(91) / 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSJM_1_2023.pdf
Numărul 2(92) / 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSJM_2_2023.pdf
Numărul 3(93) / 2023 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Nr.3_93_2023.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: