FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Computer Science Journal of Moldova

2. Cod ISSN

pISSN: 1561-4042

3. Site-ul revistei

http://www.math.md/publications/csjm/

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Adresastr. Academiei 5, Chisinau, MD2028
Telefon / fax / e-mail(+373)22728414, (+373)22738027, csjmol@math.md
Webwww.math.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(83), 2020 - 100
Nr. 1(82), 2020 - 100
Nr. 3(81), 2019 - 100
Nr. 2(80), 2019 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 15131258500
2.Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
3.Verlan Tatiana, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
4.Andrienko G., Fraunhofer Institute for Intelligent Analysis and Information System (Germania)
5.Ciobanu Gabriel, Institute of Computer Science of the Romanian Academy (România)
6.Filip Florin-Gheorghe, acad., Academia Româna (România)
7.Mahanti PrabhatKumar, University of New Brunswick (Canada)
8.Muntean Traian, University de la Mediterranee (Universitatea Mediterana) (Franţa)
9.Tuba Milan, prof.univ., University Megatrend Belgrade (Serbia)
10.Colesnicov Alexandru, dr., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
11.Ciubotaru Constantin, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)
12.Cataranciuc Sergiu, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
13.Cojocaru Svetlana, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 15131258500
14.Magariu Galina, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
15.Bolun Ion, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova)
16.Gerdt Vladimir, Joint Institute of Nuclear Research (Rusia) - Scopus Author ID - 6603858716
17.Leporati Alberto, University of Milano-Bicocca (Italia)
18.Margenstern Maurice, Université Paul Verlaine - Metz (Franţa)
19.Păun Gheorghe, Institutul de Matematică al Academiei Române (România)
20.Teodorescu Horia-Nicolai, Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română, filiala Iași (România)
21.Tufiş Dan, acad., Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy (România)
22.Ufnarovski Victor, conf.cerc., Centre for Mathematical Sciences, Lund University (Suedia)
23.Voloshin Vitaly, prof.univ., Troy University (Statele Unite ale Americii)
24.Guţuleac Elena, dr., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1993

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 3apărute: 3
2016Numere planificate: 3apărute: 3
2017Numere planificate: 3apărute: 3
2018Numere planificate: 3apărute: 3
2019Numere planificate: 3apărute: 3

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1561-4042, 2009 - 2033
2.THOMSON-REUTERS Master Journal List, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1561-4042, 2017 - 2021
3.THOMSON REUTERS Emerging Source Citation Index (ESCI), http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1561-4042, 2017 - 2021
4.ZENTRALBLATT MATH, https://zbmath.org/journals/?q=se:00002171, 1997 - 2017
5.MATHEMATICAL REVIEWS, http://www.ams.org/mathscinet/

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Cioban Mitrofan - Scopus Author ID - 8321363300
2.Cojocaru Svetlana - Scopus Author ID - 15131258500
3.Colesnicov Alexandru - Scopus Author ID - 15131258500
4.Gaindric Constantin - Scopus Author ID - 15131258500
5.Magariu Galina - Scopus Author ID - 15131258500
6.Malahov Ludmila - Scopus Author ID - 15131258500
7.Popcova Olga - Scopus Author ID - 55062182300
8.Şcerbacov Victor - Scopus Author ID - 57016575500
9.Verlan Tatiana - Scopus Author ID - 15131258500

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALLAGAN, J., Elizabeth City State University, Statele Unite ale Americii, BOBGA, B., University of North Georgia, Statele Unite ale Americii Choice Numbers of Multi-Bridge Graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 3(75), 255-247. ISSN 1561-4042.
2 AYTAC, V., Ege University Izmir, Turcia, TURACI, T., Karabük University, Turcia Closeness centrality in some splitting networks. Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 3(78), 269-251. ISSN 1561-4042.
3 MUHAMMED, E., Duzce University Computer Engineering Department, Turcia, CALHAN, A., Duzce University Computer Engineering Department, Turcia Performance Evaluation of TDMA Medium Access Control Protocol in Cognitive Wireless Networks. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 1(73), 43-21. ISSN 1561-4042.
4 BERGSTRA, J., University of Amsterdam, Olanda Quantitative Expressiveness of Instruction Sequence Classes for Computation on Single Bit Registers. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 161-131. ISSN 1561-4042.
5 CHAABANE, L., University of M’sila, Algeria A Novel Hybrid Algorithm for Minimizing Total Weighted Tardiness Cost. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 241-230. ISSN 1561-4042.
6 HASHEMI, A., Isfahan University of Technology, Iran, M.-ALIZADEH, B., School of Mathematics and Computer Sciences, Damghan University, Iran, DEHGHANI DARMIAN, M., School of Mathematics, Institute for Research in Fundamental Sciences, Iran Computing Comprehensive Gr¨obner Systems: A Comparison of Two Methods. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 3(75), 302-278. ISSN 1561-4042.
7 HASSANI, Z., Department of Computer Science, Kosar University of Bojnord, Iran, EMAMI, N., Department of Computer Science, Kosar University of Bojnord, Iran Prediction of the Survival of Kidney Transplantation with imbalanced Data Using Intelligent Algorithms. Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 2(77), 181-163. ISSN 1561-4042.
8 HUSSAIN, A., Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, CHEEMA, S., University of Newcastle, Australia A new multi-offspring crossover operator for genetic algorithm to facilitate the traveling salesman problem. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 354-318. ISSN 1561-4042.
9 IVANOV, I., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina, KORNILOWICZ, A., University of Bialystok, Polonia, NIKITCHENKO, M., Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev, Ucraina Implementation of the Composition-nominative Approach to Program Formalization in Mizar. Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 1(76), 76-59. ISSN 1561-4042.
10 IZADKHAH, H., University of Tabriz, Iran, HOOSHYAR, M., University of Tabriz, Iran Class Cohesion Metrics for Software Engineering: A Critical Review. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 1(73), 74-44. ISSN 1561-4042.
11 JAHANBANI, A., University of Technology Shahrood, Iran New Bounds For Degree Sequence Of Graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 203-188. ISSN 1561-4042.
12 JITCĂ, D., Academia Română, filiala Iași, România Contrastive elements in Romanian declarative contours. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 1(73), 87-75. ISSN 1561-4042.
13 KARAMZADEH, A., Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran, REZA MAIMANI, H., Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran, ZAEEMBASHI, A., Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran On the signed Italian domination of graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 2(80), 229-204. ISSN 1561-4042.
14 CHALAPATHI, T., Department of Mathematics, Sree Vidyanikethan Eng. College, India, KIRAN KUMAR, R., Department of Mathematics, S.V. University, India Invertible Graphs of Finite Groups. Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 2(77), 145-126. ISSN 1561-4042.
15 KOLIKOV, K., Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, Bulgaria, EPITROPOV, Y., Plovdiv University „Paisii Hilendarski”, Bulgaria, KOLEVA, R., University of Food Technologies, Bulgaria, CORLAT, A., dr. Comparison of the maximal inaccuracies for two experiments. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 2(74), 244-226. ISSN 1561-4042.
16 MARUF OZTURK, M., Department of Computer Engineering Faculty of Engineering Isparta, Turcia The impact of parameter optimization of ensemble learning on defect prediction. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 1(79), 128-85. ISSN 1561-4042.
17 MEDUNA, A., Brno University of Technology, Cehia, KRCMAR, R., Brno University of Technology, Cehia, KOVARI, A., Brno University of Technology, Cehia, BENICKOVA, Z., Brno University of Technology, Cehia On Operations over Language Families. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 282-255. ISSN 1561-4042.
18 MOLDOVYAN, A., St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, Rusia, MOLDOVYAN, D., St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, Rusia, MOLDOVYAN, N., St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of Russian Academy of Sciences, Rusia Post-quantum commutative encryption algorithm. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 317-299. ISSN 1561-4042.
19 NADER JAFARI, R., Shahed University Tehran, Iran Author-Initiated Retraction: “A remark on the weak Tur´an’s Theorem”. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 368-368. ISSN 1561-4042.
20 NICA, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, ȚIPLEA, F., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România On Anonymization of Cocks’ Identity-based Encryption Scheme. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 3(81), 298-283. ISSN 1561-4042.
21 EMELICHEV, V., Белорусский государственный университет, Belarus, NIKULIN, Y., University of Turku, Finlanda Strong stability measures for multicriteria quadratic integer programming problem offinding extremum solutions. Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 2(77), 125-115. ISSN 1561-4042.
22 NILANJAN, D., Calcutta Institute of Engineering and Management, India Vertex weighted Laplacian Energy of union of graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 1(76), 38-29. ISSN 1561-4042.
23 COJOCARU, S., dr.hab., PĂUN, G., Institutul de Matematică al Academiei Române , România, VAIDA, D., Universitatea din Bucureşti, România 100 Romanian Authors in Theoretical Computer Science (presentation of the book). Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 2(77), 196-190. ISSN 1561-4042.
24 RABEFIHAVANANA, L., Université d'Antananarivo, Madagascar, ANDRIATAHINY, H., Université d'Antananarivo, Madagascar, RABEHERIMANANA, T., Université d'Antananarivo, Madagascar Error correcting codes from sub-exceeding functions. Computer Science Journal of Moldova. 2019, nr. 1(79), 55-34. ISSN 1561-4042.
25 RAD, N., University of Technology Shahrood, Iran A remark on the weak Tur´an’s Theorem. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 3(75), 259-256. ISSN 1561-4042.
26 RAMANE, H., Department of Mathematics, Karnatak University, India, NANDEESH, K., Department of Mathematics, Karnatak University, India, GUDODAGI, G., Department of Mathematics, Karnatak University, India, ZHOU, B., South China Normal University, China Degree subtraction eigenvalues and energy of graphs. Computer Science Journal of Moldova. 2018, nr. 2(77), 162-146. ISSN 1561-4042.
27 RAMASWAMY, H., University of Mysore, India, ALWARDI, A., University of Aden, Yemen, RAVI KUMAR, N., Government First Grade College, India On the locating matrix of a graph and its spectral analysis. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 3(75), 277-260. ISSN 1561-4042.
28 Y. NOF, S., PRISM Center and School of Industrial Engineering, Purdue University W. Lafayette, Statele Unite ale Americii Collaborative Control Theory and Decision Support Systems. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 2(74), 144-115. ISSN 1561-4042.
29 RUSU, M., ZBANCIOC, M., Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, România Fuzzy Rule-based System for Pattern Recognition and Automated Classification. Computer Science Journal of Moldova. 2017, nr. 1(73), 107-88. ISSN 1561-4042.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(79) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSJM_1_79_2019.pdf
Numărul 2(80) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSJM_2_80_2019.pdf
Numărul 3(81) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/CSJM_3_81_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: