FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Computer Science Journal of Moldova
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
Web of Science Master Journal List, 2017-01-0150 puncte
SCOPUS50 puncte
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2009-01-2330 puncte
MATHEMATICAL REVIEWS30 puncte
ZENTRALBLATT MATH30 puncte
Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), 2016-01-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
104 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1154 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
2. Cojocaru Svetlana, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Tuba Milan, prof.univ., University Megatrend Belgrade (Serbia)5 puncte
2. Ufnarovski Victor, conf.cerc., Centre for Mathematical Sciences, Lund University (Suedia)5 puncte
3. Voloshin Vitaly, prof.univ., Troy University (Statele Unite ale Americii)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Gaindric Constantin, m.c., dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55062182400
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
9 din 22 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
327 puncte
1. Bolun Ion, dr.hab., prof.univ., Academia de Studii Economice din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57219112501
2. Cojocaru Svetlana, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
3. Colesnicov Alexandru, dr., conf.cerc., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
4. Filip Florin-Gheorghe, acad., Academia Româna (România) - Scopus Author ID - 7004454733
5. Gerdt Vladimir, Joint Institute of Nuclear Research (Rusia) - Scopus Author ID - 6603858716
6. Lozovanu Dmitrii, dr.hab., prof.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 14052357700
7. Magariu Galina, dr., conf.univ., Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
8. Teodorescu Horia-Nicolai, Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română, filiala Iași (România) - Scopus Author ID - 7004299552
9. Verlan Tatiana, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 15131258500
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
122 autori in ultimii 3 ani, 98 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
161 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
122 autori in ultimii 3 ani, 14 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
92 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1993-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
30 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (3 din 3)
2021 (3 din 3)
2020 (3 din 3)
2019 (3 din 3)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.360 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 864 puncte