FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Surface Engineering and Applied Electrochemistry

2. Cod ISSN

pISSN: 1068-3755
eISSN: 1934-8002

3. Site-ul revistei

http://link.springer.com/journal/11987

4. Fondatorul

Denumirea
Adresastr. Academiei, 5 Chişinău, MD-2028, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22738049, (+373)22738149, eom@phys.asm.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6(54), 2018 - 0
Nr. 5(54), 2018 - 0
Nr. 4(54), 2018 - 0
Nr. 3(54), 2018 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bologa Mircea, acad., prof.univ., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 7005626080
2.Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 7003607641
3.Conunov Galina, dr., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Belkin Pavel, prof.univ., Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова (Rusia)
5.Bologa Andrei, dr.hab., conf.cerc., Karlsruhe Institute of Technology (Forschungszentrum Karlsruhe GmbH) (Germania)
6.Celis Jean-Pierre, prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
7.Dostanko Anatolii, acad., prof.univ., Беларуский Государственный Университет (Belarus)
8.Gologan Viorel, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
9.Grabco Daria, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56195202100
10.Grigoriev Alexandr, prof.univ., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова (Rusia)
11.Grosu Fiodor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602592822
12.Hashimov Arif, prof.univ., Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan (Azerbaijan)
13.Kosheli Nicolai, prof.univ., Украинский государственный химико-технологический университет (Ucraina)
14.Macdonald Digby, prof.univ., Pennsylvania State University (Statele Unite ale Americii)
15.Rogov Iosif, acad., prof.univ., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow (Rusia)
16.Saushkin Boris, prof.univ., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (Rusia)
17.Stishkov Iurii, prof.univ., Санкт-Петербургский государственный университет (Rusia)
18.Tănăsescu Florin-Teodor, prof.univ., Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
19.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
20.Vereshchagin Igor, prof.univ., Московский энергетический институт (Rusia)
21.Verhoturov Anatolii, prof.univ., Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1965

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2014Numere planificate: 6apărute: 1
2015Numere planificate: 6apărute: 1
2016Numere planificate: 6apărute: 1
2017Numere planificate: 6apărute: 2
2018Numere planificate: 6apărute: 5

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/11700154397, 2008 - 2020
2.SPRINGERLINK, http://www.springer.com/engineering/production+engineering/journal/11987?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11987, 2007 - 2020
3.Academic OneFile, http://titlelist.galegroup.com/titlelist/AONE/xlsx, 2007 - 2020
4.ChemWeb, https://www.chemweb.com/issues/SV11987, 2007 - 2020
5.EI-Compendex, https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0007/56392/CPXSourceList_04072017.xlsx, 2007 - 2020
6.Expanded Academic ASAP, http://go.galegroup.com/ps/aboutJournal.do?actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&searchType=PublicationSearchForm&docId=GALE%7C3CXU&userGroupName=ko_k12hs_d41&inPS=true&prodId=EAIM, 2007 - 2020
7.Inspec, https://www.google.com/url?q=http://www.theiet.org/resources/inspec/support/docs/loj.cfm%3Ftype%3Dpdf&sa=U&ved=0ahUKEwikytXrocfTAhUlEJoKHbdPC5kQFggGMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHrPGYbMi4uhP_hpEmZhUnEJuGgBA

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aleinicov Evghenii - Scopus Author ID - 55569254400
2.Aruşanov Ernest - Scopus Author ID - 7005742009
3.Bodiul Pavel - Scopus Author ID - 57203134881
4.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
5.Bruc Leonid - Scopus Author ID - 56394658800
6.Canarovschi Evghenii - Scopus Author ID - 25960869800
7.Cojevnicov Igor - Scopus Author ID - 36952799900
8.Curmei Nicolai - Scopus Author ID - 57079132000
9.Dermenji Lazari - Scopus Author ID - 55935474700
10.Fedorov Vladimir - Scopus Author ID - 56844531000
11.Gherghișan Igor - Scopus Author ID - 57203358737
12.Ghimpu Lidia - Scopus Author ID - 6506045728, Scopus Author ID - 6506045728
13.Gorincioi Natalia - Scopus Author ID - 16318884800
14.Grosu Fiodor - Scopus Author ID - 6602592822
15.Guc Maxim - Scopus Author ID - 54951769200
16.Gurieva Galina - Scopus Author ID - 25821568200
17.Hajdeu-Chicarosh Elena - Scopus Author ID - 57191358373
18.Ialtîcenco Olga - Scopus Author ID - 12792949200
19.Ioişer Anatolii - Scopus Author ID - 6505645632
20.Konopko Leonid - Scopus Author ID - 6602835711
21.Makhnovskiy Dmitriy - Scopus Author ID - 6603832299, Scopus Author ID - 6603832299
22.Meşalchin Alexei - Scopus Author ID - 8646524300
23.Motorin Oleg - Scopus Author ID - 6506219188
24.Nikolaeva Albina - Scopus Author ID - 7006384788
25.Pleşco Irina - Scopus Author ID - 57191901073
26.Policarpov Albert - Scopus Author ID - 7004050105
27.Postolache Vitalie - Scopus Author ID - 55681992000
28.Rogaţkii C. - Scopus Author ID - 57203125894
29.Rusu Marin - Scopus Author ID - 8704956200
30.Schor Susan - Scopus Author ID - 56181976900
31.Şerban Dormidont - Scopus Author ID - 6505785565
32.Simaşchevici Alexei - Scopus Author ID - 7005742009
33.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 7006315935
34.Ursachi Veaceslav - Scopus Author ID - 7004456957
35.Volodina Galina - Scopus Author ID - 9045134300
36.Zalamai Victor - Scopus Author ID - 6508080252

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ALEINICOV, E., IOISHER, A., dr., MAKHNOVSKIY, D., Robat Ltd., Manchester, Regatul Unit, POSTOLACHE, V., TIGINYANU, I., dr.hab., URSAKI, V., dr.hab. Magnetic properties of microwires and filiform nanostructures with elongated magnetic inclusions. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2016, nr. 6(52), 508-499. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
2 NIKOLAEVA, A., dr.hab., KONOPKO, L., dr., ROGATSKII, K., Institute of Low Temperatures and Structural Research, PAS, Polonia, BODYUL, P., dr.hab., GHERGISHAN, I. Thermoelectric Properties and Surface States in the Layers of Bi2Te3 Topological Insulators. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2018, nr. 3(54), 278-273. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
3 DERMENJI, L., CURMEI, N., GUC, M., dr., GURIEVA, G., dr., RUSU, M., dr., FEDOROV, V., BRUC, L., dr., SHERBAN, D., dr.hab., SCHOR, S., Helmholtz-Centre Berlin for Materials and Energy, Germania, SIMASHKEVICH, A., ARUSHANOV, E., dr.hab. Effects of annealing on elemental composition and quality of CZTSSe thin films obtained by spray pyrolysis. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2016, nr. 6(52), 514-509. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 2(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Null-journal-number_0%281%29_30.pdf
Numărul 3(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Null-journal-number_0%281%29_31.pdf
Numărul 4(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Null-journal-number_0%281%29_32.pdf
Numărul 5(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Null-journal-number_0%281%29_33.pdf
Numărul 6(54) / 2018 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Physical%20Peculiarities%20of%20Corona-Discharge%20Motors.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: