FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Surface Engineering and Applied Electrochemistry

2. Cod ISSN

pISSN: 1068-3755
eISSN: 1934-8002

3. Site-ul revistei

http://link.springer.com/journal/11987

4. Fondatorul

DenumireaInstitutul de Fizică Aplicată
Adresastr. Academiei, 5 Chişinău, MD-2028, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22738049, (+373)22738149, eom@phys.asm.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2(58), 2022 - 0
Nr. 5(57), 2021 - 0
Nr. 4(57), 2021 - 0
Nr. 3(57), 2021 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bologa Mircea, acad., prof.univ., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 7005626080
2.Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 7003607641
3.Conunov Galina, dr., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Belkin Pavel, prof.univ.
5.Bologa Andrei, dr.hab., conf.cerc., Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Nanotechnology (Germania)
6.Celis Jean-Pierre, prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
7.Dostanko Anatolii, acad., prof.univ.
8.Gologan Viorel, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
9.Grabco Daria, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56195202100
10.Grigoriev Alexandr, prof.univ., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова (Rusia)
11.Grosu Fiodor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602592822
12.Hashimov Arif, prof.univ.
13.Kosheli Nicolai, prof.univ., Украинский государственный химико-технологический университет (Ucraina)
14.Macdonald Digby, prof.univ., Pennsylvania State University (Statele Unite ale Americii)
15.Rogov Iosif, acad., prof.univ., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow (Rusia)
16.Saushkin Boris, prof.univ., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (Rusia)
17.Stishkov Iurii, prof.univ., Санкт-Петербургский государственный университет (Rusia)
18.Tănăsescu Florin-Teodor, prof.univ., Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
19.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
20.Vereshchagin Igor, prof.univ., National Research University "Moscow Power Engineering Institute" (Rusia)
21.Verhoturov Anatolii, prof.univ., Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1965

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 6apărute: 3
2018Numere planificate: 6apărute: 5
2019Numere planificate: 6apărute: 6
2020Numere planificate: 6apărute: 3
2021Numere planificate: 6apărute: 5

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateRomana - 8%
Engleza - 92%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/11700154397, 2008 - 2034-12-31
2.Academic OneFile, http://titlelist.galegroup.com/titlelist/AONE/xlsx, 2007 - 2020
3.ChemWeb, https://www.chemweb.com/issues/SV11987, 2007 - 2020
4.EI-Compendex, https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0007/56392/CPXSourceList_04072017.xlsx, 2007 - 2020
5.Expanded Academic ASAP, http://go.galegroup.com/ps/aboutJournal.do?actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&searchType=PublicationSearchForm&docId=GALE%7C3CXU&userGroupName=ko_k12hs_d41&inPS=true&prodId=EAIM, 2007 - 2020
6.SPRINGERLINK, http://www.springer.com/engineering/production+engineering/journal/11987?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11987, 2007 - 2020
7.Inspec, https://www.google.com/url?q=http://www.theiet.org/resources/inspec/support/docs/loj.cfm%3Ftype%3Dpdf&sa=U&ved=0ahUKEwikytXrocfTAhUlEJoKHbdPC5kQFggGMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHrPGYbMi4uhP_hpEmZhUnEJuGgBA

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aksenov E. - Scopus Author ID - 57211494551
2.Alexandrov Serghei - Scopus Author ID - 57198371388
3.Aliyeva Sh. - Scopus Author ID - 57211599892
4.Baranov Serghei - Scopus Author ID - 7102448960
5.Barbos (Dăniţă) Zinaida - Scopus Author ID - 56912370800
6.Belevschi Stanislav - Scopus Author ID - 56734545700, Scopus Author ID - 26530902500
7.Bokshits Yu. - Scopus Author ID - 57221046632
8.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
9.Botnari Oxana - Scopus Author ID - 24437977700
10.Bruc Leonid - Scopus Author ID - 56394658800
11.Caraman Mihail - Scopus Author ID - 6507246773
12.Cernica Ion - Scopus Author ID - 57217919721
13.Cojevnicov Igor - Scopus Author ID - 36952799900
14.Cojocaru Victor - Scopus Author ID - 6701618978
15.Colibaba Gleb - Scopus Author ID - 25923310000
16.Curmei Nicolai - Scopus Author ID - 57079132000
17.Danilciuc V. - Scopus Author ID - 57192716791
18.Daţco Tatiana - Scopus Author ID - 6506273825
19.Dementiev Igor - Scopus Author ID - 16635536100
20.Demidenko I. - Scopus Author ID - 57191441704
21.Dermenji Lazari - Scopus Author ID - 55935474700
22.Dicusar Alexandr - Scopus Author ID - 7003607641
23.Dicusar Galina - Scopus Author ID - 57222352594
24.Gamburg Yu. - Scopus Author ID - 7003939143
25.Gherghișan Igor - Scopus Author ID - 57203358737, Scopus Author ID - 57196058636
26.Goglidze Tatiana - Scopus Author ID - 18934339200
27.Gojayev E. - Scopus Author ID - 6504140032
28.Goncharuk Vladislav - Scopus Author ID - 7006597583
29.Goteleac A. - Scopus Author ID - 56734545700
30.Grabco Daria - Scopus Author ID - 56195202100
31.Grosu Fiodor - Scopus Author ID - 6602592822
32.Gurieva Galina - Scopus Author ID - 25821568200
33.Huber Tito - Scopus Author ID - 6603623577
34.Iovu Mihail - Scopus Author ID - 7005017628
35.Isimov Viktor - Scopus Author ID - 7801668345
36.Iurcenco Evghenii - Scopus Author ID - 56013900700
37.Iurcenco Vasilii - Scopus Author ID - 35115881800
38.Iuşcenco Serghei - Scopus Author ID - 56734545700, Scopus Author ID - 6603092077
39.Jabarov Sakin - Scopus Author ID - 55904371800
40.Konopko Leonid - Scopus Author ID - 6602835711
41.Lascova-Baciu Renata - Scopus Author ID - 57216586909
42.Lelis Martynas - Scopus Author ID - 25522386200
43.Likrizon E. - Scopus Author ID - 57211487199
44.Mardarschii Orest - Scopus Author ID - 6506456468
45.Meşalchin Alexei - Scopus Author ID - 8646524300, Scopus Author ID - 57213813403
46.Mîrzac Viorica - Scopus Author ID - 55513793200
47.Monaico Eduard - Scopus Author ID - 8979938300
48.Monaico Elena - Scopus Author ID - 57218477221
49.Nikolaeva Albina - Scopus Author ID - 7006384788
50.Paladii Irina - Scopus Author ID - 57195775715
51.Para Gheorghe - Scopus Author ID - 6603623577
52.Petrenko Vladimir - Scopus Author ID - 55636319933, Scopus Author ID - 55636319932
53.Pîrţac Constantin - Scopus Author ID - 56509524900
54.Pîslari Tatiana - Scopus Author ID - 57193077856
55.Policarpov Albert - Scopus Author ID - 7004050105
56.Politova Ekaterina - Scopus Author ID - 7004479145
57.Popa (Bivol) Mihaela - Scopus Author ID - 36490105100, Scopus Author ID - 57220194906
58.Rehviaşvili S. - Scopus Author ID - 6701418795
59.Salimova V. - Scopus Author ID - 57211423378
60.Şerban Dormidont - Scopus Author ID - 6505785565
61.Sergheev Serghei - Scopus Author ID - 35771417700
62.Shevchenko Gvidona P. - Scopus Author ID - 7006229214
63.Şikimaka Olga - Scopus Author ID - 16310474600
64.Silkin Serghei - Scopus Author ID - 6603276389
65.Simaşchevici Alexei - Scopus Author ID - 7005742009, Scopus Author ID - 7003579731
66.Smoleanskii Alexander - Scopus Author ID - 6603913332
67.Sokurov Aslan - Scopus Author ID - 57189895097
68.Sprincean Cătălina - Scopus Author ID - 57195770239
69.Stepurina Tatiana - Scopus Author ID - 6503955338
70.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 55386796200, Scopus Author ID - 7006315935
71.Ţurcan Marina - Scopus Author ID - 25923611600
72.Ursachi Veaceslav - Scopus Author ID - 7004456957, Scopus Author ID - 57214277978
73.Vilotici Dragisha - Scopus Author ID - 6508137180
74.Vilotici Marko - Scopus Author ID - 35335527900
75.Volodina Galina - Scopus Author ID - 9045134300
76.Vrabie Elvira - Scopus Author ID - 6506766919
77.Vrabie Valeria - Scopus Author ID - 57195770266
78.Zalamai Victor - Scopus Author ID - 6508080252, Scopus Author ID - https://www.mendeley.com/authors/6508080252/
79.Zelentov Veaceslav - Scopus Author ID - 7003629140

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 GAMBURG, Y., Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН, Rusia, BARANOV, S. Typical Cluster Sizes in Metal Electrodeposition. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2020, nr. 2(56), 158-147. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
2 GOJAYEV, E., Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan, ALIYEVA, S., Azerbaijan Technical University, Baku, Azerbaijan, SALIMOVA, V., Sumgayit State University, Sumgayit, Azerbaijan, MESHALKIN, A., JABAROV, S., Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan The Influence of UV Irradiation on Dielectric Properties of Biocomposites. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2020, nr. 6(56), 745-740. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
3 NIKOLAEVA, A., dr.hab., KONOPKO, L., dr., HUBER, T., Howard University, Statele Unite ale Americii, POPOV, I., PARA, G., dr., BOTNARY, O. Peculiar Features of Longitudinal Magnetoresistance and Shubnikov de Haas Oscillations in the Bi1 –xSbx Semiconductor Wires. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2021, nr. 5(57), 578-572. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
4 BELEVSKII, S., dr., DANILCHUK, V., GOTELYAK, A., LELIS, M., Литовский энергетический институт, Каунас, Lituania, YUSHCHENKO, S., DIKUSAR, A., dr.hab. Electrodeposition of Fe–W Alloys from Citrate Bath: Impact of Anode Material. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2020, nr. 1(56), 0-0. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
5 ZELENTSOV, V., DATSKO, T., dr., POLITOVA, E., Karpov Institute of Physics and Chemistry, Moscow, Rusia, VOLODINA, G., SMOLYANSKII, A., Karpov Institute of Physics and Chemistry, Moscow, Rusia Preparation and Properties of an Aluminum Hydroxide-Modified Diatomite Sorbent for Removal of Fluorides from Waters. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2019, nr. 4(55), 462-455. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
6 SIMASHKEVICH, A., SHEVCHENKO, G., Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ, Belarus, BOKSHITS, Y., Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ, Belarus, BRUC, L., dr., CARAMAN, M., DEMENTIEV, I., GOGLIDZE, T., CURMEI, N., SHERBAN, D., dr.hab. Low-Cost ITO/n-Si Solar Cells with Increased Sensitivity in UV Spectrum Range. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2021, nr. 3(57), 322-315. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
7 GRABCO, D., dr.hab., SHIKIMAKA, O., dr., PYRTSAC, C., BARBOS (DĂNIŢĂ), Z., POPA (BIVOL), M., PRISĂCARU, A., VILOTIĆ, D., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia, VILOTIC, M., Universite de Novi Sad, Serbie, Serbia, ALEKSANDROV, S., Institute for Problems in Mechanics RAS, Rusia Nano- and Micromechanical Parameters of AISI 316L Steel. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2020, nr. 6(56), 726-719. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(57) / 2021 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 2(57) / 2021 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 3(57) / 2021 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 4(57) / 2021 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 5(57) / 2021 - https://ibn.idsi.md/

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: