FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Surface Engineering and Applied Electrochemistry

2. Cod ISSN

pISSN: 1068-3755
eISSN: 1934-8002

3. Site-ul revistei

http://link.springer.com/journal/11987

4. Fondatorul

Denumirea
Adresastr. Academiei, 5 Chişinău, MD-2028, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22738049, (+373)22738149, eom@phys.asm.md
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6(55), 2019 - 0
Nr. 5(55), 2019 - 0
Nr. 4(55), 2019 - 0
Nr. 3(55), 2019 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bologa Mircea, acad., prof.univ., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 7005626080
2.Dicusar Alexandr, m.c., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 7003607641
3.Conunov Galina, dr., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova), Secretar responsabil
4.Belkin Pavel, prof.univ., Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова (Rusia)
5.Bologa Andrei, dr.hab., conf.cerc., Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute of Nanotechnology (Germania)
6.Celis Jean-Pierre, prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
7.Dostanko Anatolii, acad., prof.univ.
8.Gologan Viorel, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
9.Grabco Daria, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)
10.Grigoriev Alexandr, prof.univ., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова (Rusia)
11.Grosu Fiodor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602592822
12.Hashimov Arif, prof.univ., Institute of Physics, National Academy of Sciences of Azerbaijan (Azerbaijan)
13.Kosheli Nicolai, prof.univ., Украинский государственный химико-технологический университет (Ucraina)
14.Macdonald Digby, prof.univ., Pennsylvania State University (Statele Unite ale Americii)
15.Rogov Iosif, acad., prof.univ., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow (Rusia)
16.Saushkin Boris, prof.univ., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (Rusia)
17.Stishkov Iurii, prof.univ., Санкт-Петербургский государственный университет (Rusia)
18.Tănăsescu Florin-Teodor, prof.univ., Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)
19.Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935
20.Vereshchagin Igor, prof.univ., Московский энергетический институт (Rusia)
21.Verhoturov Anatolii, prof.univ., Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (Rusia)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1965

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 6apărute: 1
2016Numere planificate: 6apărute: 1
2017Numere planificate: 6apărute: 2
2018Numere planificate: 6apărute: 5
2019Numere planificate: 6apărute: 6

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, https://www.scopus.com/sourceid/11700154397, 2008 - 2020
2.SPRINGERLINK, http://www.springer.com/engineering/production+engineering/journal/11987?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11987, 2007 - 2020
3.Academic OneFile, http://titlelist.galegroup.com/titlelist/AONE/xlsx, 2007 - 2020
4.ChemWeb, https://www.chemweb.com/issues/SV11987, 2007 - 2020
5.EI-Compendex, https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0007/56392/CPXSourceList_04072017.xlsx, 2007 - 2020
6.Expanded Academic ASAP, http://go.galegroup.com/ps/aboutJournal.do?actionString=DO_DISPLAY_ABOUT_PAGE&searchType=PublicationSearchForm&docId=GALE%7C3CXU&userGroupName=ko_k12hs_d41&inPS=true&prodId=EAIM, 2007 - 2020
7.Inspec, https://www.google.com/url?q=http://www.theiet.org/resources/inspec/support/docs/loj.cfm%3Ftype%3Dpdf&sa=U&ved=0ahUKEwikytXrocfTAhUlEJoKHbdPC5kQFggGMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHrPGYbMi4uhP_hpEmZhUnEJuGgBA

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Aksenov E. - Scopus Author ID - 57211494551
2.Baranov Serghei - Scopus Author ID - 7102448960
3.Belevschi Stanislav - Scopus Author ID - 56734545700
4.Bodiul Pavel - Scopus Author ID - 57203134881
5.Bologa Mircea - Scopus Author ID - 7005626080
6.Botnari Oxana - Scopus Author ID - 24437977700
7.Canarovschi Evghenii - Scopus Author ID - 25960869800
8.Cojevnicov Igor - Scopus Author ID - 36952799900
9.Daţco Tatiana - Scopus Author ID - 6506273825
10.Demidenko I. - Scopus Author ID - 57191441704
11.Dicusar Alexandr - Scopus Author ID - 7003607641
12.Gherghișan Igor - Scopus Author ID - 57203358737, Scopus Author ID - 57196058636
13.Ghimpu Lidia - Scopus Author ID - 6506045728, Scopus Author ID - 6506045728
14.Gorincioi Natalia - Scopus Author ID - 16318884800
15.Goteleac A. - Scopus Author ID - 56734545700
16.Grosu Fiodor - Scopus Author ID - 6602592822
17.Hajdeu-Chicarosh Elena - Scopus Author ID - 57191358373
18.Ialtîcenco Olga - Scopus Author ID - 12792949200
19.Isimov Viktor - Scopus Author ID - 7801668345
20.Konopko Leonid - Scopus Author ID - 6602835711
21.Likrizon E. - Scopus Author ID - 57211487199
22.Meşalchin Alexei - Scopus Author ID - 8646524300, Scopus Author ID - 57213813403
23.Motorin Oleg - Scopus Author ID - 6506219188
24.Nikolaeva Albina - Scopus Author ID - 7006384788
25.Para Gheorghe - Scopus Author ID - 6603623577
26.Petrenko Vladimir - Scopus Author ID - 55636319933
27.Pleşco Irina - Scopus Author ID - 57191901073
28.Policarpov Albert - Scopus Author ID - 7004050105
29.Politova Ekaterina - Scopus Author ID - 7004479145
30.Postolache Vitalie - Scopus Author ID - 55681992000
31.Rehviaşvili S. - Scopus Author ID - 6701418795
32.Rogaţkii C. - Scopus Author ID - 57203125894
33.Silkin Serghei - Scopus Author ID - 6603276389
34.Smoleanskii Alexander - Scopus Author ID - 6603913332
35.Sokurov Aslan - Scopus Author ID - 57189895097
36.Tighineanu Ion - Scopus Author ID - 7006315935
37.Volodina Galina - Scopus Author ID - 9045134300
38.Zalamai Victor - Scopus Author ID - 6508080252, Scopus Author ID - https://www.mendeley.com/authors/6508080252/
39.Zelentov Veaceslav - Scopus Author ID - 7003629140

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 ZELENTSOV, V., DATSKO, T., dr., POLITOVA, E., Karpov Institute of Physics and Chemistry, Moscow, Rusia, VOLODINA, G., SMOLYANSKII, A., Karpov Institute of Physics and Chemistry, Moscow, Rusia Preparation and Properties of an Aluminum Hydroxide-Modified Diatomite Sorbent for Removal of Fluorides from Waters. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2019, nr. 4(55), 462-455. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
2 BARANOV, S., REKHVIASHVILI, S., Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Rusia, SOKUROV, A., Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН, Rusia Some Problems in Simulation of the Thermodynamic Properties of Droplets. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2019, nr. 3(55), 293-286. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
3 NIKOLAEVA, A., dr.hab., KONOPKO, L., dr., ROGATSKII, K., Institute of Low Temperatures and Structural Research, PAS, Polonia, BODYUL, P., dr.hab., GHERGISHAN, I. Thermoelectric Properties and Surface States in the Layers of Bi2Te3 Topological Insulators. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2018, nr. 3(54), 278-273. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.
4 SILKIN, S., Kostroma State University, Rusia, AKSENOV, E., LIKRIZON, E., PETRENKO, V., DIKUSAR, A., dr.hab. Improving Spatial Confinement of Anodic Dissolution of Heat-Resistant Chromium−Nickel Alloys during Pulsed Electrochemical Machining. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2019, nr. 5(55), 501-493. ISSN 1068-3755 ISSNe 1934-8002.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 2(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 4(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 3(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 5(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/
Numărul 6(55) / 2019 - https://ibn.idsi.md/

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: