FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
SCOPUS, 2008-01-0150 puncte
SPRINGERLINK, 2017-02-0750 puncte
Web of Science Master Journal List, 2008-01-0150 puncte
Academic OneFile, 2007-02-0130 puncte
ChemWeb, 2007-02-0230 puncte
EI-Compendex, 2007-02-0130 puncte
Expanded Academic ASAP, 2007-02-0130 puncte
Inspec, 2007-02-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1150 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
100 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională0 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1150 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Bologa Mircea, acad., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
2. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Belkin Pavel, prof.univ.5 puncte
2. Bologa Andrei, dr.hab., conf.cerc., Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nanotechnology (Germania)5 puncte
3. Celis Jean-Pierre, prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)5 puncte
4. Dostanko Anatolii, acad., prof.univ.5 puncte
5. Grigoriev Alexandr, prof.univ., Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова (Rusia)5 puncte
6. Hashimov Arif, prof.univ.5 puncte
7. Kosheli Nicolai, prof.univ., Украинский государственный химико-технологический университет (Ucraina)5 puncte
8. Macdonald Digby, prof.univ., Pennsylvania State University (Statele Unite ale Americii)5 puncte
9. Rogov Iosif, acad., prof.univ., Moscow State University of Applied Biotechnology, Moscow (Rusia)5 puncte
10. Saushkin Boris, prof.univ., Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) (Rusia)5 puncte
11. Stishkov Iurii, prof.univ., Санкт-Петербургский государственный университет (Rusia)5 puncte
12. Tănăsescu Florin-Teodor, prof.univ., Academia de Ştiinţe Tehnice din România (România)5 puncte
13. Vereshchagin Igor, prof.univ., National Research University "Moscow Power Engineering Institute" (Rusia)5 puncte
14. Verhoturov Anatolii, prof.univ., Институт водных и экологических проблем ДВО РАН (Rusia)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Bologa Mircea, acad., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7005626080
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
6 din 19 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
253 puncte
1. Bologa Andrei, dr.hab., conf.cerc., Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nanotechnology (Germania) - Scopus Author ID - 6701773563
2. Celis Jean-Pierre, prof.univ., Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) - Scopus Author ID - 7103186056
3. Gologan Viorel, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603117463
4. Grabco Daria, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56195202100, Scopus Author ID - 6602280163
5. Grosu Fiodor, dr.hab., Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602592822
6. Tighineanu Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 7006315935, Scopus Author ID - 55386796200
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
73 autori in ultimii 3 ani, 13 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
36 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
73 autori in ultimii 3 ani, 72 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
789 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3250 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1965-2023
1 punct pentru fiecare an de apariție
58 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2022 (3 din 6)
2021 (5 din 6)
2020 (3 din 6)
2019 (6 din 6)
0 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.358 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 858 puncte