FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Physica Status Solidi (B) Basic Research

2. Cod ISSN

pISSN: 0370-1972

3. Site-ul revistei

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3951;jsessionid=4D29638A9EE86387B1475E455D7F9910.f01t03

4. Fondatorul

Denumirea
Adresa
Telefon / fax / e-mail, ,
Web
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 2019, 2019 - 0
Nr. 6(255), 2018 - 0
Nr. 1(255), 2018 - 0
Nr. 12(253), 2016 - 0

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

0

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 4apărute: 1
2016Numere planificate: 4apărute: 1
2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 1

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeEngleza - 100%
RezumateEngleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.SCOPUS, http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3951;jsessionid=4D29638A9EE86387B1475E455D7F9910.f01t03, 1990 - 2021

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Brekhov Kirill - Scopus Author ID - 55452447100
2.Croitori Dorina - Scopus Author ID - 57192685221
3.Ilyin Nikita - Scopus Author ID - 18037137700
4.Kiiamov Airat - Scopus Author ID - 56520429900
5.Krug Von Nidda Hans Albrecht - Scopus Author ID - 7004052884
6.Kudryavtsev Andrei - Scopus Author ID - 55219889700
7.Lavrov Sergey - Scopus Author ID - 55453548100
8.Loidl Alois - Web of Science ResearcherID - L-8199-2015, Scopus Author ID - 36043664200
9.Mishina E. - Scopus Author ID - 7005350309
10.Shestakova Anastasia - Scopus Author ID - 56674067100
11.Tagirov Lenar - Scopus Author ID - 7003366227, Scopus Author ID - 57211263117
12.Tayurskii Dmitrii - Scopus Author ID - 6603891801
13.Ţiuleanu Dumitru - Scopus Author ID - 7003873658, Scopus Author ID - 7003873658
14.Ţurcan Vladimir - Scopus Author ID - 8539940100
15.Vagizov Farit - Scopus Author ID - 6603960803

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 SHESTAKOVA, A., Moscow Technological University (MIREA), Rusia, LAVROV, S., Moscow Technological University (MIREA), Rusia, BREKHOV, K., Moscow Technological University (MIREA), Rusia, ILYIN, N., Moscow Technological University (MIREA), Rusia, KUDRYAVTSEV, A., Moscow Technological University (MIREA), Rusia, MISHINA, E., Moscow Technological University (MIREA), Rusia, KULYUK, L., dr.hab. Photoexcitation Carrier Kinetics in WSe2 Nanolayers in the Vicinity of the Band Edge. Physica Status Solidi (B) Basic Research. 2018, nr. 1(255), 0-0. ISSN 0370-1972.
2 KIIAMOV, A., Казанский Федеральный Университет, Rusia, TAGIROV, L., Казанский Федеральный Университет, Rusia, VAGIZOV, F., Казанский Федеральный Университет, Rusia, TAYURSKII, D., Казанский Федеральный Университет, Rusia, KRUG VON NIDDA, H., Universitatea Augsburg, Germania, CROITORI, D., TSURKAN, V., dr.hab., LOIDL, A., Universitatea Augsburg, Germania Evidence of the Plaquette Structure of Fe 1+x Te Iron Telluride: Mössbauer Spectroscopy Study. Physica Status Solidi (B) Basic Research. 2019, nr. 2019, 0-0. ISSN 0370-1972.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 2019, 2019 - https://ibn.idsi.md/

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: